Zprávy Radia Praha

Nejasná vyjádření komisaře Verheugena k Benešovým dekretům

Evropský komisař pro rozšíření Günter Verheugen v Evropském parlamentu mluvil ve středu jedním dechem o Benešových dekretech i o ochotě české vlády uvažovat o změně restitučního zákona. Vyvolal tak dojem, jako by Praha byla připravena měnit i dekrety z roku 1945. Tuto interpretaci vzápětí popřel předseda české vlády Miloš Zeman, ale také mluvčí Evropské komise Jean-Christophe Filori. Česká vláda je připravena navrhnout svým zákonodárcům změnu práva, pokud se ukáže, že platná úprava restitucí majetku je v rozporu s evropskou legislativou, řekl Verheugen před plénem EP ve Štrasburku. Tato pasáž, věnovaná zjevně restitučnímu zákonu, byla však integrální součástí té části projevu, ve které mluvil o Benešových dekretech, navíc s důrazem na jejich "vyvlastňovací" povahu. Že jde o dvě oddělené a nesouvisející věci, potvrdil posléze Filori. "Mluvíme o případných diskriminačních účincích československého zákona o restitucích majetku z roku 1991, o kterém český ministr Jan Kavan řekl, že by se na něj mohla česká vláda podívat. Tečka. Pokud jde o Benešovy dekrety, nezměnili jsme v nejmenším známé stanovisko." Verheugen sám v souladu s dosavadními postoji EK prohlásil, že dekrety, které se týkají odebrání majetku, jsou zastaralé a neúčinné. Připomněl, že jsou v rozporu se současnou evropskou i českou legislativou. Zdůraznil, že "bychom měli zůstat objektivní a nezatěžovat proces rozšiřování relikviemi z minulosti" a že "je nutné dosáhnout porozumění všech zúčastněných a udržet dobré sousedské vztahy s cílem podpořit budoucnost Evropy".

Pavel Telička: ČR nejednala o ochotě zrušit Benešovy dekrety

Česká republika je sice připravena napravovat jakýkoliv případný nesoulad českého a evropského práva, nicméně se zástupci EU nejednala v této souvislosti o takzvaných Benešových dekretech. Řekl to státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička. "Česká strana, konkrétně při nedávné návštěvě pana ministra Jana Kavana v Bruselu, kdy jednal s komisařem Günterem Verheugenem konstatovala, že je připravena se seriózně zabývat vším, co se ukáže být v rozporu s acquis (evropským právem)," řekl Telička. "V tomto kontextu nebyla zmíněna žádná konkrétní norma z úst pana ministra Kavana," zdůraznil s tím, že odstraňování rozporů práva EU a kandidátských zemí je základním principem rozšíření.

Senát schválil novelu zákona o ČNB dle doporučení Evropské unie

Senát schválil vládní novelu zákona o České národní bance, která napravuje nedostatky kritizované Evropskou unií. Novela mimo jiné ruší tři povinnosti ČNB - sestavovat dva rozpočty, stanovit inflační cíl po dohodě s vládou a stanovovat režim kursu české měny k cizím měnám po dohodě s vládou. Jednání Senátu se zúčastnil i guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Předloha do zákona doplňuje kompromisní znění některých pasáží, které v roce 2001 zrušil Ústavní soud. EU předchozí novele vytýkala zejména pasáže o schvalování oddělené provozní a investiční části rozpočtu ČNB parlamentem a povinnosti centrální banky dohodnout se na stanovení inflačního cíle s vládou. Podle novely budou provozní a investiční části rozpočtu sjednoceny pod rozhodovací pravomoc bankovní rady centrální banky. Nejvyšší kontrolní úřad bude kontrolovat pouze nakládání s provozními penězi.

Zvýšit ochranu spotřebitele a zajistit mimosoudní vyrovnání sporů, které vzniknou při platebním styku, má vládní návrh zákona o platebním styku. Zákon bez problémů přijal Senát a postoupil jej k podpisu prezidentovi republiky. Norma podle ministra financí Jiřího Rusnoka zavádí směrnice Evropské komise v platebním styku u vnitrostátních a přeshraničních plateb. Má také stanovit úroky z prodlení, na které bude mít klient banky automaticky nárok, nebude-li převod peněz proveden ve vymezené lhůtě. Na mezibankovní převod v tuzemsku bude mít banka dva dny, do zahraničí pět dnů, což ale začne platit až dnem vstupu ČR do EU. Převod v rámci jedné banky by se měl uskutečnit za den. Zákon pamatuje i na řešení sporů, které v rámci platebního styku vznikají. Spory by měla řešit Česká národní banka, zatím se však stane arbitrem pouze v platebním styku mezi bankami.

Občané od konce letošního roku již nebudou moci zakládat takzvané anonymní vklady. Tuto možnost ruší vládní novela bankovního zákona, kterou schválil Senát. Předloha by měla obecně přispět ke stabilizaci bankovního sektoru v ČR. Senátoři se nejvíce přeli o možnost využívání údajů o klientech, včetně citlivých; právě tato data novela ukládá bankám zjišťovat a zpracovávat. Vůči tomuto ustanovení má přitom výhrady Úřad pro ochranu osobních údajů.

Senát bez problémů podpořil vládní návrh zákona, podle něhož bude Česká republika čerpat od Evropské investiční banky úvěr dvě miliardy korun na program prevence povodní. Zákon má ještě podepsat prezident republiky. Ministr zemědělství Jan Fencl senátorům řekl, že předpokladem pro získání úvěru je vyčlenění 2,15 miliardy korun z národních finančních zdrojů, avšak jen částečně ze státního rozpočtu. Protipovodňový program na léta 2002 až 2005 tak bude financován více než čtyřmi miliardami korun. Zákon podle ministra umožní zahájit realizaci účinných protipovodňových opatření v nejohroženějších částech republiky.

Vojáci v záloze, kteří se chtějí aktivněji podílet na obraně vlasti, se patrně už letos budou moci zapojit do činnosti konkrétní vojenské jednotky. Senát totiž schválil výraznou většinou hlasů poslaneckou novelu branného zákona, která počítá s vytvořením takzvaných aktivních záloh. Členové aktivních záloh uzavřou podle novely dohodu s územní vojenskou správou o zařazení do konkrétních vojenských jednotek na dobu dvou až pěti let. Zavážou se v ní, že si udrží svou vojenskou odbornou připravenost. Zúčastní se cvičení aktivních záloh a budou předurčeni k doplnění konkrétní vojenské jednotky. Příslušníci aktivních záloh budou měsíčně dostávat 500 korun a po dobu vojenského cvičení mohou čerpat dvojnásobek služného, které odpovídá jejich hodnosti. Vládní sociální demokracie chce vybudovat plně profesionální armádu do roku 2010. Reformu armády podporují i další parlamentní strany.

Lidé, kteří byli z Československa v polovině minulého století odvlečeni do sovětských internačních táborů, by mohli požádat o odškodnění až do konce roku 2003. Senát totiž doporučil o rok prodloužit lhůtu oproti návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Senátoři zároveň doporučili snížit z 12.000 na 3500 korun částku, kterou by měli odvlečení získat za každý měsíc internace. Důvodem je snaha uvést zákon do souladu s ostatními odškodňovacími normami. Sněmovna se tak bude muset zákonem zabývat znovu.

Pravicovým senátorům se nepodařilo zamítnout poslanecký návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Zákon řeší proces a správní řízení pozemkových úprav. Upravuje také organizaci pozemkových úřadů podle modelu finančních orgánů, ale bez ředitelství jako prostředního článku. Jeho úkoly má převzít ministerstvo zemědělství. Tuto pasáž vytýkala předloze Občanská demokratická strana, podle níž by roli odvolacího orgánu měli převzít krajské úřady. Občanská demokratická aliance zase namítá, že navrhovaný zákon je v rozporu s ústavním právem na vlastnictví. Zákon umožňuje při pozemkových úpravách vyvlastnit až deset procent pozemků a snížit cenu až o čtyři procenta bez nároku na náhradu. Autoři předlohy jejich výhrady odmítli. Zdůrazňovali, že zákon má zlepšit provádění pozemkových úprav a chrání práva vlastníků pozemků.

Senátoři si nepřejí, aby kodex Českého rozhlasu schvalovala Poslanecká sněmovna. Nepovažují za žádoucí, aby se významně zvýšil politický vliv na toto veřejnoprávní médium. Výraznou většinou hlasů proto vrátili Poslanecké sněmovně novelu zákona o Českém rozhlasu s několika pozměňovacími návrhy.

Ministr Tvrdík vládě předloží návrhy smluv o Gripenech do 15. dubna

Smlouvy mezi českou stranou a britsko-švédským konsorciem BAe-Systems/SAAB o nákupu 24 stíhaček Jas-39 Gripen a o offsetových programech by mohly být podepsány v květnu. Vyplynulo to ze stockholmských jednání ministra obrany Jaroslava Tvrdíka se švédskými průmyslníky, ale i ministrem obrany Björnem von Sydowem. Návrhy smluv chce Tvrdík předložit kabinetu 15. dubna. Ministr to řekl na tiskové konferenci po jednání s von Sydowem. "Jednání jsou komplexní a z obou stran velice tvrdá," řekl Ian McNamee, zástupce dodavatele Gripenů. V současné době se podle něj jedná především o konkrétních offsetových programech, kterých je celkem 41 v celkové výši 150 procent ceny zakázky; 14 programů se už podle McNameeho realizuje. Mezi nimi je například zakázka za několik miliard korun na výrobu leteckých motorů pro firmu Volvo, které vyrábí továrna Walter v Jinonicích.

Ministr Tvrdík se se svým švédským protějškem dohodli na podepsání memoranda o porozumění, na jehož základě má vzniknout společný řídící výbor, ve kterém budou zástupci všech složek ozbrojených sil i průmyslů obou zemí. Von Sydow podle Tvrdíka označil chystanou akvizici Gripenů za "manželství na 30 až 35 let", proto společný výbor nebude hovořit jen o vzdušných silách, ale i o dalších oblastech možné spolupráce. Česká strana v této souvislosti nabídla například své pasivní sledovací systémy. Ve Švédsku by měli cvičit čeští piloti. Češi chtějí mít v prvním čtvrtletí roku 2005 celkem 16 pilotů schopných na těchto strojích létat. První gripeny by ČR měla získat v roce 2004.

Jan Masaryk byl podle posudku znalce zavražděn

Zlom ve vyšetřování okolností smrti někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka přinesl nový soudní posudek: podle něho byl československý diplomat v roce 1948 jednoznačně zavražděn. Pracovníci Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu ČTK řekli, že posudek Masarykova pádu z okna pomohl natolik, že je možné se zcela odpoutat od zbylých dosud zvažovaných verzí - sebevraždy či nešťastné náhody. Masaryk byl nalezen mrtev 10. března 1948 pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci. Oficiální verze tehdy nastupujícího komunistického režimu hovořila o sebevraždě. Kvůli způsobu vyšetřování se ale objevily spekulace, že Masaryk byl zabit kvůli svým politickým postojům. Zkoumalo se i to, zda z okna nevypadl nešťastnou náhodou. Renomovaný expert na posuzování pádů lidí z výšky Jiří Straus dospěl k závěru, že Masaryk byl zavražděn. "Byl to koordinovaný pád. Masaryk v plném vědomí očekával, že ho někdo vyhodí z okna," řekl profesor Straus v rozhovoru pro ČTK. Ve svém posudku uvedl, že k pádu přispěla vnější síla minimálně jedné osoby.

Průmyslová výroba v lednu stoupla o 2,6 procenta

Průmyslová výroba v ČR byla v prvním měsíci letošního roku meziročně o 2,6 procenta vyšší, což po prosincových sedmi procentech představuje zpomalení tempa růstu. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách ale klesly o 0,4 procenta. Předběžné údaje oznámil Český statistický úřad. Na růstu se podílel zejména gumárenský a plastikářský průmysl a výroba elektrických a optických přístrojů, naopak výroba klesla hlavně v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu a ve výrobě kovů a kovodělných výrobků. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000) klesly o 0,4 procenta. Podle ČSÚ tento vývoj ovlivnila vysoká srovnávací základna v lednu loňského roku. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků v lednu 2002 vzrostly o sedm procent. Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu činila v lednu 14.499 Kč a meziročně vzrostla o 6,4 procenta. Produktivita práce vzrostla o 0,8 procenta a jednotkové mzdové náklady se meziročně zvýšily o 5,6 procenta. Zaměstnanost v průmyslu se meziročně snížila o 14.500 osob. Představuje to pokles o 1,2 procenta.

Produkční ceny v únoru meziročně nižší poprvé od roku 1999

Ceny průmyslových výrobců v únoru meziročně klesly o 0,1 procenta po lednovém růstu o 0,6 procenta. Jde o první meziroční pokles průmyslové inflace od roku 1999. Meziměsíční růst cen průmyslových výrobců v únoru stagnoval na 0,2 procenta. ČTK to oznámil Český statistický úřad. Meziročně se nejvíce snížily ceny v průmyslu a koksování a rafinérského zpracování ropy o 20,6 procenta a následně v chemickém a farmaceutickém průmyslu o 7,8 procenta. Naopak vyšší ceny byly především ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody o 3,7 procenta a ve výrobě dopravních prostředků o 3,3 procenta. Rovněž v průměru za 15 zemí Evropské unie ceny průmyslových výrobců meziročně již po čtyři měsíce klesají. V lednu letošního roku to bylo o 0,9 procenta.

Temelínské cvičení Zóna 2002

Cvičení Zóna 2002 potvrdilo, že havarijní plán na ochranu obyvatel ve třináctikilometrové zóně kolem jihočeské jaderné elektrárny Temelín je koncipován dobře. Po ukončení prvního dne cvičení to řekl jihočeský hejtman a šéf krajského krizového štábu Jan Zahradník. "Cvičení považuji za nesmírně přínosné. Některé drobné úpravy, které z dnešní činnosti krizových štábů v regionu vyplynuly, mohou být do havarijního plánu bez problémů doplněny," dodal. Cvičení podle hejtmana prokázalo reálnost vnějšího havarijního plánu, akceschopnost krajského krizového štábu i jeho servisních pracovníků. "Z mého hlediska, jako člověka odpovědného za krizové řízení v kraji, bylo cvičení úspěšné. A pokud jsme udělali nějaké chyby, a moc jich nebylo, budeme umět se z nich poučit," řekl Zahradník ČTK. Ve čtvrtek bude cvičení pokračovat v obcích kolem temelínské elektrárny praktickými ukázkami ukrytí, ochrany a evakuace lidí a ochrany hospodářských zvířat. Konečné vyhodnocení celé akce se pak po zpracování všech informací uskuteční 15. dubna.

Ekologové protestovali u ministerstva dopravy proti jezům na Labi

Petici proti výstavbě jezů na dolním Labi s 3000 podpisy a dopisy německých odpůrců prohlubování Labe předalo ve středu ministerstvu dopravy ekologické sdružení Arnika. Ekologové upozorňují, že stavby zničí přírodu v posledním nedotknutém českém úseku Labe. Před budovu ministerstva v Praze přišla desítka aktivistů s transparenty, jejich argumentům oponovala mluvčí úřadu Ludmila Roubcová. Jezy v Prostředním Žlebu a Malém Březnu jsou nutné pro splavnění řeky a jsou ekologické, uvedla Roubcová. Projekt, s nímž nesouhlasí ministerstvo životního prostředí, je podle ní dvacet let hledaným kompromisem mezi technikou a přírodou. "Na Labi je už 60 jezů, jinak bychom hledali jiné cesty," uvedla. Dodala, že Labe je důležitou vodní cestou a jeho splavnění prosazoval už císař Karel IV.. Mluvčí odmítla i výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, který odhalil, že stavby se proti původnímu rozpočtu 6,2 miliardy korun prodraží o více než dvě miliardy. "Ještě se nezačalo stavět, jak by se mohly stavby prodražit," řekla. Ekologičtí aktivisté jsou připraveni vystupovat proti stavbám při jednáních o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Olomoucká radnice nasadí do boje proti holubům sokoly stěhovavé

Do boje proti přemnoženým holubům olomoucká radnice nasadí sokoly stěhovavé. Vzácní dravci najdou své nové domovy na věži nově opraveného Dómu svatého Václava a v centru města, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. Holubi ve městě znečišťují veřejná prostranství a přenášejí nemoci. Radní si podle Loyky nedělají iluze, že dravci holuby zcela vymýtí. "Je to jedna z možností jak proti nim bojovat. Pomoci by nám však měli i lidé, kteří by holuby neměli přikrmovat," uvedl. Sokol stěhovavý patří v České republice k nejvíce ohroženým chráněným druhům. V Olomouci byli tito dravci vysazeni poprvé v roce 1997. Páry sokolů se usídlily na střeše Dómu svatého Václava, ale při rozsáhlé rekonstrukci katedrály musel být projekt přerušen.

Šéfdirigentem České filharmonie bude po Ashkenazym Zdeněk Mácal

Čechoameričan Zdeněk Mácal se stane po Vladimiru Ashkenazym šéfdirigentem České filharmonie. Její ředitel Václav Riedlbauch ČTK informoval, že v čele orchestru bude Mácal stát od koncertní sezóny 2003/2004. Jako šéfdirigenta si někteří členové tělesa přáli Mácala už v 90. letech po odchodu Gerda Albrechta. Stal se jím však tehdy Ashkenazy, který v Praze skončí v roce 2003. Šestašedesátiletý Zdeněk Mácal je od loňského podzimu dirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, kde působil již v 60. letech. V této funkci se má poprvé představit v dubnu a v červnu. V Americe tuto sezónu uzavírá působení ve funkci šéfdirigenta symfonického orchestru v New Jersey ve státě New York a chce se usadit ve Švýcarsku. "Z hlediska uměleckého nám to pomůže, na uměleckou spolupráci s panem Mácalem se všichni těšíme," řekl ČTK koncertní mistr České filharmonie Bohumil Kotmel. V umělecké radě i v celém tělese podle něj panuje v tomto názoru shoda.

Náprstkovo muzeum vydalo poslední díl diskotéky Karla Čapka

Šestý díl výběru ze sbírky gramofonových desek spisovatele Karla Čapka vydává v těchto dnech na CD-ROM Náprstkovo muzeum. Posledním nosičem uzavřeli odborníci muzea projekt, který začal před pěti lety. V roce 1999 již připravili edici pěti CD s mimoevropskou hudbou, nová nahrávka zahrnuje hudbu z Evropy od Skandinávie po Středomoří. Sbírku 480 gramodesek získalo Náprstkovo muzeum v roce 1981 od rodiny herečky Olgy Scheinpflugové, Čapkovy ženy. Projekt záchrany poškozených nahrávek začal v roce 1997, kdy jej Česká komise při UNESCO zařadila do projektu Paměť světa. "Chtěli jsme zachovat nahrávky v nezměněné podobě a zároveň k nim zajistit přístup odborné veřejnosti," řekla vedoucí knihovny muzea Milena Secká. Kromě unikátních nahrávek, které Čapek shromáždil v letech 1927 až 1932, obsahuje CD-ROM i vysvětlující texty, ukázky původních obalů i Čapkovy poznámky. Nahrávky, jež byly mnohdy unikátní již v době svého vzniku, Čapek získával různými způsoby. Některé desky pocházejí z malých edicí vydaných pro sběratele, jiné darovaly Čapkovi gramofonové firmy, o další žádal spisovatel tehdejší české diplomaty v zahraničí, kteří mu rádi vyhověli.

Olympijský vítěz Valenta sklidil ve sněmovně velké ovace

Velké ovace připravila ve středu českému olympijskému vítězi v akrobatickém lyžování Aleši Valentovi Poslanecká sněmovna. Valentu přijal její předseda Václav Klaus. Když pak olympionik přišel na galerii pro hosty a Klaus sněmovně oznámil jeho přítomnost, poslanci - někteří vestoje - přivítali Valentu potleskem trvajícím několik desítek vtěřin. Takového přivítání se v dolní komoře již dlouho nikomu jinému nedostalo. Devětadvacetiletý rodák ze Šumperka Valenta vyhrál soutěž v akrobatickém lyžování na zimní olympiádě v americkém Salt Lake City. Soutěž vyhrál díky náročnému skoku, kterým bylo trojné salto s pěti vruty. Vítězstvím se zařadil po bok dřívějších československých a českých olympijských vítězů, a to skokana na lyžích Jiřího Rašky, krasobruslaře Ondreje Nepely a národního hokejového týmu, který vyhrál olympijský hokejový turnaj v japonském Naganu před čtyřmi roky. Valenta byl v Salt Lake City také vlajkonošem české výpravy.

Ze sportu:

Další tři hráče, útočníky Tomáše Vlasáka, Davida Hrušku a obránce Marka Židlického, pozvali trenéři české hokejové reprezentace Josef Augusta a Vladimír Martinec do kempu, kterým odstartuje příprava na letošní mistrovství světa ve Švédsku. Sraz všech nominovaných je 26. března v Nymburku.

Trojnásobný mistr světa, kouč olympijských vítězů z Nagana, světových šampiónů z Lillehammeru a generální manažer české olympijské reprezentace Ivan Hlinka bude uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Slavnostní akt proběhne v Göteborgu na nadcházejícím světovém šampionátu, jenž se uskuteční ve Švédsku od 26. dubna do 11. května.

Hokejový útočník Martin Ručinský, olympijský vítěz z Nagana, už podruhé v letošním ročníku NHL změnil působiště. V úterý, den po svých 31. narozeninách, byl litvínovský odchovanec vyměněn z Dallasu do New Yorku Rangers. Sezónu přitom zahájil v Montrealu.

V naprosto shodném složení jako na nedávném evropském šampionátu krasobruslařů se představí na nadcházejícím mistrovství světa česká výprava. Od pondělí do neděle budou v japonském Naganu hájit české barvy sólisté Lucie Krausová a Tomáš Verner, sportovní dvojice Kateřina Beránková, Otto Dlabola a taneční pár Veronika Morávková, Jiří Procházka. Reprezentanti odletěli do Japonska ve středu.

Medailové plány mají čeští stolní tenisté v soutěži družstev na mistrovství Evropy. V Záhřebu se šampionát uskuteční od 30. března do 7. dubna a Petr Korbel na něm bude obhajovat bronzovou medaili. O tituly mistrů Starého kontinentu se bude poprvé hrát v krátkých setech do jedenácti bodů a s větším míčkem.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Většinou oblačno, místy přeháňky. Na horách srážky smíšené nebo sněhové. Teploty plus 8 až plus 12 stupňů Celsia.