Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Prezident Havel v projevu ocenil vývoj země

Česká republika je po deseti letech své existence důvěryhodnou a respektovanou demokracií. Tak ji ve svém posledním novoročním projevu v roli prezidenta zhodnotil Václav Havel. Volba jeho nástupce začne již 15. ledna, ale Havel nedal konkrétněji najevo, kterého z kandidátů by chtěl na Pražském hradě vidět. "Věřím, že se jím stane člověk moudrý, otevřený a odpovědný, který bude tvořivým partnerem politické reprezentace," prohlásil v projevu, který odvysílaly Česká televize a Český rozhlas. Havel považuje demokratický vývoj v republice za nezvratný, její budování ale podle něj nekončí. Soudí, že je třeba "znovu a znovu stavět hráze bezohlednosti skryté za praporem tvorby zisku či pokusům vyvolávat v lidech strach ze svobodného projevu". Když hovořil o tom, jak chápe ideu českého státu, uvedl, že není nutné mluvit v každé větě o národu a národních zájmech. "Vskutku asi nejlépe (jim) posloužíme, když se prostě budeme dobře chovat k sobě navzájem, k zemi, kterou obýváme, jakož i k jiným národům," řekl. Přál by si proto, aby touto ideou českého státu byly například pokora, smysl pro spravedlnost a solidarita. Ve svém bilančním projevu mimo jiné ocenil klidné rozdělení Československa, mrzí ho ale, že o něm lidé nerozhodovali v referendu. S odstupem času nicméně soudí, že ať už se společný stát rozpadl "jakkoli divně", je dobře, že se to stalo. Havel přitom patřil mezi zastánce společného státu. Pokoušel se o zprostředkování dialogu mezi jednotlivými politickými reprezentacemi, na Slovensku však jeho popularita stále klesala. "Většina národů musí zřejmě aspoň na chvíli zakusit plnou vlastní státnost, aby pak mohla dobře spolupracovat s jinými. Češi a Slováci jsou si dnes možná bližší než kdy dosud," míní. Uvedl, že republika je dnes dobře bezpečnostně zakotvena, upevňuje demokratický řád a rozvíjí tržní ekonomiku. "Tu úspěšněji, tu méně úspěšně se pokoušíme zápasit se všemi nedobrými průvodními jevy naší transformace, od organizovaného zločinu, korupce či občasných projevů netolerance k lidem jiného etnického původu až k velké hospodářské kriminalitě jako té horší odpovědi na pokušení, jimiž byla privatizace provázena," řekl. Havel připomněl, že dorůstají generace, které už nezdeformoval život v komunismu. "Bylo by skvělé, kdyby jejich vstup do různých oblastí veřejného života vedl k tomu, že se budeme stále věcněji, důkladněji a bez předsudků zabývat vlastní minulostí, bez jejíž otevřené reflexe nemůžeme být dobře sami sebou," dodal. Z událostí uplynulého roku Havel připomněl i volby. "Ukázaly, že vedle těch, pro něž je politika především účelovým manévrováním ve sféře moci a moc sama jen kořistí k rozdělení, mohou v ní působit i lidé otevření, ochotní naslouchat jiným," soudí. Hovořil o pražském summitu NATO a šanci vstoupit do EU. Unie je podle něj hlavně "velkorysým projektem mírového soužití". Prezident poděkoval lidem, kteří pomáhali při záchraně životů a majetku při letních povodních. Přes ztráty, které velká voda způsobila, se podle něj ukázalo, že "když jde do tuhého, umíme tvořivě a pohotově spolupracovat a jsme schopni velké solidarity". Záplavy by podle něj měly lidem také pomoci pochopit to, že "nejsme pány světa, kosmu, zeměkoule a přírody, ale jen jejich součástmi".

Špidla i Topolánek uvažují o omezení prezidentských pravomocí

Sociální a občanští demokraté se zřejmě shodnou na určitém omezení prezidentských pravomocí při udělování milostí, možná i na omezení jeho kompetencí při obsazování různých orgánů. Naznačila to vyjádření předsedy ČSSD Vladimíra Špidly a šéfa ODS Mirka Topolánka v pořadu televize Nova Sedmička. Oba se domnívají, že například udělení milosti by měl spolupodepisovat člen vlády. Myšlenka určitého zúžení pravomocí hlavy státu není nová. ODS a ČSSD se pro ni už v době opoziční smlouvy společně angažovaly při prosazování ústavní novely, Senát ji ale zamítl. Špidla uvedl, že český prezident má nyní větší pravomoce než je obvyklé, pokud tedy nejde o stát s prezidentským systémem, což ale Česká republika není. Řekl, že sociální demokracie připravuje určité změny ústavy. Soudí, že milost by například neměla být udělována ještě před rozsudkem soudu. V souvislosti s rozsahem pravomocí hlavy státu jmenovat třeba ústavní soudce a členy bankovní rady České národní banky Špidla uvedl, že i o těchto věcech se bude hovořit. Dodal rovněž, že prezident by měl své kroky konzultovat s dalšími politickými představiteli. I Topolánek soudí, že současný rozsah prezidentských pravomocí při udělování milosti je neudržitelný. Prezidenta Václava Havla někteří politici za některé milosti kritizují, výhrady nejčastěji zaznívají právě z úst občanských demokratů. Také předseda ODS se přimluvil za zavedení kontrasignace, kdy nějaké rozhodnutí nevstoupí v platnost, pokud ho kromě prezidenta nepodepsal i vybraný člen vlády. Topolánek dal rovněž znovu najevo, že se mu nelíbí, jak se ODS najednou přiklonila k zavedení přímé volby prezidenta. Tato změna podle něj není vhodná bez "širší diskuse" o ústavě. Dodal, že zastáncem lidového hlasování o prezidentovi sice není, ale pokud sněmovna tuto věc schválí, nebude jí bránit. Volba Havlova nástupce začne již 15. ledna. ODS prosazuje na Pražský hrad Václava Klause, ČSSD pro první volbu nominovala někdejšího ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše. Špidla svolal na 14. ledna schůzku předsedů parlamentních stran. Topolánek soudí, že se bude týkat spíš technických otázek prezidentské volby.

Až na Ransdorfa politikům nevadilo, že Havel nebilancoval

Až na místopředsedu KSČM Miroslava Ransdorfa představitelům hlavních politických stran nevadilo, že Václav Havel ve svém posledním novoročním projevu v prezidentské funkci nezhodnotil vlastní přínos české společnosti. Podle předsedy lidovců Cyrila Svobody k tomu bude mít ještě příležitost a novoroční projev se k tomu nehodí. Podle většiny politiků se zapíše do dějin jako muž roku 1989, Svoboda ho řadí vedle zakladatele Československa Tomáše Garrigua Masaryka. Premiér a předseda sociálních demokratů Vladimír Špidla novinářům řekl, že prezidentův projev se shoduje s jeho názory. Hodnotit jeho působení na Hradě je podle premiéra věcí budoucnosti. Nový předseda ODS Mirek Topolánek hodnotí prezidentova slova pozitivně. Ani jemu nevadilo, že nebyla prezidentovou osobní bilancí.

Ekonomika České republiky bude i v roce 2003 trpět slabým růstem EU

Slabá poptávka v Evropské unii sužovala domácí ekonomiku v roce 2002 a vzhledem k nepříznivým vyhlídkám ji bude dusit i roce letošním, míní analytici oslovení ČTK. S největší pravděpodobností se tak podle nich letos nenaplní očekávaný růst hrubého domácího produktu o 3,3 procenta, s nímž vláda počítala při sestavování státního rozpočtu na rok 2003; ten proto zřejmě skončí hlubším než schváleným schodkem. "Letos bude pro českou ekonomiku klíčový vývoj hospodářství EU a zejména hlavního obchodního partnera ČR - Německa," řekl hlavní ekonom Patria Online David Marek. Zatím jsou však vyhlídky německého hospodářství spíše černé a oživení ekonomové očekávají nejdříve ve druhé polovině roku. Česká republika tak podle nich letos může stěží pomýšlet na růst HDP nad třemi procenty. Nižší růst by znamenal menší výběr přímých i nepřímých daní a tedy vyšší než plánovaný rozpočtový schodek. Na pomalém růstu ekonomiky a horším rozpočtovém vývoji může podle analytiků také váznout plánovaná reforma státních výdajů a daní. Ekonomové v průměru odhadují v roce 2003 růst HDP o 2,8 procenta proti očekávanému růstu o dvě procenta v roce 2002. V první polovině letošního roku přitom předpokládají zpomalení tempa pod dvě procenta. Česká ekonomika tak bude nadále v růstu HDP zaostávat za okolními státy v regionu, nicméně bude růst stále rychleji než EU. Tahounem růstu domácí ekonomiky bude nadále spotřeba domácností podporovaná růstem mezd a levnými půjčkami, zatímco investiční aktivita zůstane kvůli nelepšící se finanční situaci podniků slabá. Prohlubující se schodek zahraničního obchodu bude růst HDP přímo brzdit. Spotřebu coby tahouna růstu hospodářství by však podle ekonomů měly co nejdříve vystřídat investice. Co se týče dalších makroekonomických ukazatelů, neradostné vyhlídky čekají i trh práce. Míra nezaměstnanosti podle ekonomů letos zůstane nad devíti procenty v souvislosti s pokračující restrukturalizací podniků. V lednu se dokonce přehoupne přes magickou hranici deseti procent. Ke konci roku 2003 v průměru očekávají nezaměstnanost 9,5 procenta. Naopak inflační výhled by měl podle analytiků zůstat příznivý. V prvním čtvrtletí 2003 dokonce nevylučují deflaci v důsledku nižšího růstu regulovaných cen a levnějších potravin. Během roku se růst spotřebitelských cen oživí s plánovaným zvýšením spotřebních daní z cigaret a alkoholu a ke konci roku se meziroční míra inflace přehoupne přes dvě procenta. Obchodní bilance bude v první polovině roku nadále trpět zpožděným vlivem silné koruny a slabé zahraniční poptávky. Ekonomové věří, že domácí exportéři obstojí ve stále sílící zahraniční konkurenci a najdou náhradní odbytiště pro své produkty. Za perspektivní trh lze podle nich považovat střední a východní Evropu. Letošní schodek obchodní bilance očekávají podobně jako v roce 2002 v rozmezí 100 až 130 miliard korun. Loňský rok přál spotřebitelům, zatímco podnikatelům přibylo několik vrásek na čele. Pro mnohé podniky bude obtížný i letošní rok, míní analytici. Budou se nadále potýkat se slabou zahraniční poptávkou, čekají je změny v daňovém systému a konečné dolaďování pravidel před vstupem do Evropské unie.

Vstupujme do Evropy jako do domu národů

Občané České republiky by měli podle patriarchy Církve československé husitské Jana Schwarze vstupovat do Evropy s pocitem, že se nad nimi rozprostírá společná střecha pro dům národů. Měli by v něm se svými sousedy umět žít. Schwarz tak odpověděl na otázku ČTK, jak se podle jeho názoru budou moci po zakončení nynějšího evropského integračního procesu cítit Češi a Slováci, jejich společný stát před deseti lety zanikl. Vytváření nové sjednocené Evropy podle patriarchy Církve československé husitské upevňují i snahy o duchovní sjednocování. "Chtěl bych poděkovat prezidentu Václavu Havlovi, že loni svolal na Pražský hrad shromáždění představitelů největších náboženských a duchovních proudů z celého světa," řekl Schwarz. Ukázala se tam podle něj touha po sjednocování - aby technickou globalizaci dokázali lidé následovat i v duchovním slova smyslu.

První dítě se narodilo minutu po půlnoci v Brandýse nad Labem

První české dítě nového roku se jmenuje Kristýna a narodilo se pouhou minutu po půlnoci v nemocnici v Brandýse nad Labem v okrese Praha-východ. Na přelomu roku se snažily maminky i lékaři, a tak v prvních 15 minutách přivítali nové občánky i v porodních sálech v Ostravě, Třebíči, Kadani na Chomutovsku, Zlíně, Liberci a Chrudimi. První pražské miminko, slečna Petra, se narodilo pětadvacet minut po půlnoci v nemocnici na Bulovce. Ona i ostatní novorozenci, kteří v hlavním městě spatřili světlo světa v první den roku 2003, dostanou od magistrátu 10.000 korun. Stejnou částkou obdaruje svého prvního občánka i Jihomoravský region. V bitvě o včasné narození tam zvítězil Vilém, jehož maminka přijela do brněnské porodnice z Jezeřan-Maršovic. Jeho rodinní příslušníci se navíc mohou těšit na dárky v hodnotě 5000 korun. První nově narozenou obyvatelkou Brna se stala Denisa, která však s příchodem otálela až do 07:55. Nejdéle musel letos na svého prvního novorozence čekat Karlovarský region. Až v 07:20 se rozrostl o Honzíka. První letošní dvojčata Barbora a Alena se narodila hodinu po půlnoci ve Vrchlabí na Trutnovsku. Jejich zásluhou se počet dětí, které se ve 14 krajích narodily jako první, zvýšil na 15 a poměr mezi holčičkami a chlapci dosáhl skóre 8:7 ve prospěch děvčátek. Mezi krajskými vítězi jsou dvě Kristýny a dva Janové. Klára reprezentující Moravskoslezský region je pravděpodobně také největším cvalíkem. Měří 53 centimetrů a váží 4,3 kilogramu.

Silvestra poznamenal pražský požár a několik vážných zranění

Příchod nového roku v České republice poznamenal rozsáhlý požár jednoho z pražských panelových domů, při němž zahynula starší žena, a několik vážných úrazů způsobených pyrotechnikou. Z celkového pohledu však byly oslavy Silvestra spíše klidné. Například centrum hlavního města bylo po nočním veselí uklizeno již brzy dopoledne. Požár v bohnickém třináctipodlažním domě si vyžádal i zranění devíti lidí, pět desítek nájemníků muselo být evakuováno. Oheň, který vypukl kolem 20:00, dostali hasiči pod kontrolu až v 08:00, ještě odpoledne však vyklízeli žhnoucí předměty. Příčina požáru zatím není známa. Podomácku vyráběná třaskavina utrhla hodinu před půlnocí pětačtyřicetiletému muži z Bzence na Hodonínsku pravou dlaň. Třaskavinou chtěl oslavit příchod Nového roku. V jesenické nemocnici lékaři ošetřili muže, jenž si pistolí prostřelil ruku, a dvě ženy, které při výbuchu petardy utrpěly zlomeniny končetin. Osmnáctiletý mladík z České Lípy přišel před jednou z klatovských vináren při neopatrné manipulaci s petardou o tři prsty na pravé ruce Zřejmě zábavná pyrotechnika zavinila i požár dřevěné boudy v lyžařském středisku Albrechtice v Jizerských horách na Jablonecku. Typicky silvestrovský požár hasiči zaznamenali také v Děčíně. Napilno měli lékaři a zdravotní sestry například na ambulanci ústecké Masarykovy nemocnice. Za prvních šest hodin letošního roku zde ošetřili 15 zraněných. I když ne každý obyvatel Česka bude mít na přelom let 2002 a 2003 jen hezké vzpomínky, celkově lze letošní Nový rok v Česku počítat k těm klidnějším.

U vatry přátelství ve Strání se sešly dvě stovky Čechů a Slováků

Příchod nového roku oslavily u vatry přátelství více než dvě stovky Čechů a Slováků. Oheň zapálili před půlnocí účastníci dvoudenního setkání, jichž se na česko-slovenském pomezí ve Strání na Uherskohradišťsku sešlo na osm desítek. Již 11. ročník Česko-slovenského Silvestra začal v pondělí, kdy čtyři desítky účastníků absolvovaly přechod hřebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání. Na Silvestra se pak vydali na nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu, kde si u hraničního kamene bratrství Čechů a Slováků připomněli myšlenku česko-slovenské vzájemnosti. Tradici setkání založil Josef Vavroušek v očekávání rozdělení obou států v roce 1992. Když v roce 1995 s dcerou Petrou zahynul ve Vysokých Tatrách, účastníci mu na Velké Javořině postavili pomníček. Na letošní ročník setkání přijeli lidé až z Prahy, Chomutova, Brna, Trenčína i blízkého okolí. V pondělí se ve Strání na Uherskohradišťsku účastníci setkali i se starosty obcí na česko- slovenském pomezí.

Čeští skauti oslavili na jamboree v Thajsku příchod nového roku

Se skauty z celého světa o půlnoci a o šest hodin později s přáteli ze Slovenska oslavili čeští účastníci 20. Světového jamboree v Thajsku příchod nového roku. Čekání na příchod nového roku si na Silvestra skauti krátili ochutnávkami národních specialit a hrami. Ráno zasvěcovali zájemce do tajů lasování. Česká národní kuchyně se představila vánočním cukrovím a hlavně bramboráky. První oslavu pro všechny v jamboreeové Aréně zorganizovali thajští pořadatelé ve stylu živého programu s thajskými a mezinárodně známými písněmi, které si mohli účastníci zazpívat společně. Poslední vteřiny roku 2002 odpočítali zároveň s thajským ministerským předsedou spojeni telemostem. Letošní světové jamboree začalo 28. prosince a potrvá do 8. ledna. Koná se na přímořské pláži Sattahip asi 180 kilometrů jižně od hlavního města Bangkoku. Účastní se ho na 25.000 skautů a skautek ze 143 států světa, většina z nich je ve věku 14 až 17 let. Česká výprava má 69 účastníků a bydlí v typickém stanovém táboře, který si po příjezdu vybudovali.

Národní divadlo v Praze uvedlo tradičně Smetanovu Libuši

Jen v málokterém pražském divadle se na Nový rok otevřela opona. Jednou z výjimek byla "zlatá kaplička", která pokračovala v tradici a uvedla Smetanovu Libuši. V titulní roli se představila sopranistka Eva Urbanová. Šlo o jedno z pouhých dvou provedení tohoto operního skvostu, který autor určil pro slavnostní příležitosti, v sezóně 2002/2003. Další se uskuteční 8. května. Novoroční repertoár činohry české první scény nabídl ve Stavovském divadle Goldoniho komedii Sluha dvou pánů s Miroslavem Donutilem v titulní roli. Laterna magika přišla s Kouzelným cirkusem a Divadlo ABC s osvědčenou Kesselringovou veselohrou Jezinky bezinky. Muzikálový žánr zastupovala v Divadle Broadway Kleopatra. Řada pražských scén si po Silvestru vybírá volno. Tak například loutkové Divadlo Minor vstoupí do roku 2003 až 17. ledna, Činoherní klub 13. ledna, Hudební divadlo Karlín na scéně Kongresového centra 10. ledna, Divadlo v Řeznické a Fidlovačka 9. ledna a Ypsilonka o den dříve. Mezi nejbližšími premiérami roku bude 16. ledna v Divadle na Fidlovačce Zuckmayerovo Dvojité salto. Už podle názvu je z provazochodeckého prostředí. V režii Ivana Rajmonta se v hlavní roli představí hostující Ladislav Mrkvička. O týden později uvede činohra české první scény ve Stavovském divadle Shakespearův příběh lásky Romea a Julie. Režisér Vladimír Morávek do titulních alternovaných rolí obsadil Jana Budaře, Pavla Lišku, Kateřinu Winterovou a Kateřinu Holánovou. V Národním divadle se toto drama objeví po 150 letech od české premiéry. Veronské milence zde naposled při premiéře v roce 1963 v Krejčově režii ztvárnili Jan Tříska a Marie Tomášová.

Stavba nové muzikálové scény Městského divadla v Brně finišuje

V Brně finišuje hrubá stavba budovy nové muzikálové scény Městského divadla. Stavební práce začaly přesně před rokem. Její provoz zahájí v roce 2004 uvedení legendárního muzikálu Vlasy, který proslavil film Miloše Formana. Ředitel divadla Stanislav Moša novinářům řekl, že Formana oslovili, zda by se sám neujal režie. Stavba nové scény na pozemcích za Městským divadlem má stát 263 miliónů korun a bude v ní 700 míst. Nové divadlo propojí pasáž se současnou budovou Městského divadla v Lidické ulici. Diváci v něm budou sedět v amfiteatrálním uspořádání, známém z antických divadel. Scéna bude věnována výhradně muzikálům a zpěvohrám. Do základů budovy uložili divadelníci předloni v listopadu dva základní kameny - první z podloží slavné divadelní třídy Broadway v New Yorku, druhý z Dolních Věstonic na Břeclavsku, kde bylo objeveno první umělecké dílo na Moravě - soška Věstonické Venuše. Kámen z Broadwaye pro divadlo pomohl získat právě Forman. Při plánované reorganizaci divadelnictví v Brně v roce 2004 se do nové scény přesune i soubor zpěvohry zdejšího Národního divadla. Přesun již schválili brněnští zastupitelé. Členové souboru zpěvohry proti záměru protestovali. O svůj osud se však nemusejí obávat: při Městském divadle bude působit samostatný operetní soubor s vlastním repertoárem.

Režisér František A. Brabec natočil Krysaře za necelých 24 hodin

Husarský kousek - natočit celovečerní hraný film Krysař za 24 hodin - se režiséru a kameramanu Františku A. Brabcovi podařil. Začal na Silvestra dopoledne před pražským Rudolfinem, s malým štábem pracoval v kulise silvestrovské euforie na řadě magických historických míst a ve středu dopoledne skončil. Poslední klapka se v ambitu svatojakubského kláštera ozvala dokonce pár minut před limitem, který si dal. "Teď jsem teprve chytil slinu. Potřeboval bych něco natočit, připadá mi, že ten poslední záběr byl nějak moc krátký," řekl bezprostředně poté šťastný režisér. Byl v takovém pracovním tempu, že se po probdělé noci ani necítil unavený. "Samozřejmě, že to je nesmysl dělat filmy tak rychle," uvedl a celý projekt označil za jakýsi hec, který si podle něj člověk může vyzkoušet jednou za život. Už proto, že vsadil na profesionály, se nesetkal s únavou "lidského materiálu". "Kupodivu nejvíc mě zarazí technika či její koordinace, lidé většinou vydrží a nezklamou. Hrozně jsem se například bál, že v tom obrovském množství střepů píchneme pneumatiku některého z aut. Nakonec nás vypekl jen zádrhel na kazetě s filmem," dodal. Během silvestrovské noci filmaři vystřídali nejrůznější místa Prahy. Dávnou legendu, při níž využili knihu Viktora Dyka i muzikál Daniela Landy, natáčeli například na Staroměstském a na Václavském náměstí, na Karlově mostě, v Ungeltu, na Janáčkově nábřeží a také u židovského hřbitova. Tam všude zavítaly postavy příběhu tragické lásky démonického cizince Krysaře s magickou mocí a píšťalou. Dvě kamery běžely takřka nepřetržitě. Brabec, který má za sebou deset celovečerních snímků, z nich dva i jako režisér, byl i po čtyřiadvacetihodinovém maratónu plný energie a v dobré náladě. Nevyvedlo ho z míry ani to, když v posledních minutách natáčení chytla herci Karlu Dobrému v roli Ďábla a Osudu od hořící svíce paruka či když v závěrečném záběru došel v kameře film. Vedle Dobrého ztvárnili hlavní role judista Petr Jákl, Ester Geislerová a Richard Krajčo. Po vyvolání téměř 10.000 metrů materiálu se na film, na jehož scénáři Brabec pracoval s Ivanou Novákovou, vrhne střihač Jiří Brožek. Premiéru v kinech ohlásil pražský Bontonfilm na 6. března.

Česká kultura: povodně, muzikály i všechny známé festivaly

Česká kulturní scéna se bude ještě v letošním roce potýkat, stejně jako celá společnost, s následky letních záplav. Na památkách i ostatních kulturních statcích napáchaly škody za téměř 2,7 miliardy korun. Postižena byla řada památek, mimo jiné historický Český Krumlov či zámek s parkem ve Veltrusích. Voda poničila divadla, knihovny i muzejní sbírky. Ministr kultury Pavel Dostál v létě uvedl, že havarijní stav potrvá nejméně do roku 2004. Později dodal, že nezastaví podporu takzvané živé kultury a že granty a dotace budou i nadále udělovány, ale v omezeném rozsahu. Masovou kulturu bude jistě i letos ovlivňovat v Česku kultovní kniha J. R. R. Tolkiena Pán prstenů, stejně jako fenomén jménem Harry Potter, a to ve všech podobách: od knížek přes film po loutky a nejrůznější předměty. Pokračovat asi bude také oblíbenost muzikálového žánru. Premiéru má mít několik nových projektů - v divadle Kalich se začne hrát muzikál Galileo Janka Ledeckého, v pražském Divadle Broadway divadelní verze nejúspěšnějšího českého filmového muzikálu od roku 1989 Rebelové a rovněž na podzim na jevišti Divadla Milénium muzikál Devět a půl týdne. Hudební divadlo Karlín na scéně Kongresového centra uvede nový český muzikál podle komedie Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. V Cinema-City v Paláci Flora má být otevřeno kino využívající technologii IMAX, která umožňuje prostorové vnímání filmů. V předběžných plánech na rok 2003 se objevují všechny dosavadní festivaly a úplný zůstává i soupis nejrůznějších cen a ocenění. Uskutečnit se má například filmová přehlídka Febiofest, nekomerční filmová přehlídka Projekt 100 a šestý ročník festivalu hudebního divadla Opera, 38. ročník karlovarského filmového festivalu, Festival spisovatelů Praha a mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Předány budou mimo jiné ceny Český lev, výroční ceny české Akademie populární hudby Anděl, ceny Thálie za rok 2002, ceny české divadelní kritiky za rok 2002 - Ceny Alfreda Radoka i filmové ceny české kritiky Kristián. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro zahájí 12. května Smetanovou Mou vlastí Česká filharmonie s dirigentem Ondřejem Kukalem. Beethovenova Devátá zazní jako poselství závěrečného koncertu počátkem června letos naposledy. Do funkce šéfdirigenta České filharmonie nastoupí v polovině roku Zdeněk Mácal. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích uvede světovou premiéru nedokončené opery Bohuslava Martinů Den dobročinnosti. V Praze letos poprvé veřejně zazpívá argentinský tenorista José Cura. Na Letenské pláni vystoupí zřejmě koncem července rocková skupina Rolling Stones. Nadace Jana a Medy Mládkových by měla na jaře převzít objekt bývalých Sovových mlýnů na Kampě, kde zřizuje muzeum moderního umění. V roce 2002 sběratelka a mecenáška umění Mládková předala Praze dvě části své sbírky. Rekonstruovanou budovu měla nadace původně převzít v září, ale vše zdržely povodně. Od 24. ledna se ve Valdštejnské jízdárně v Praze uskuteční několikrát odložená výstava ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí malíře Václava Brožíka, první souborná od roku 1928. V prvním patře Smíchovské tržnice bude otevřena jedna z největších a nejmodernějších poboček pražské městské knihovny. V Lánech na Rakovnicku má být slavnostně otevřeno Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka. I v kultuře se odrazí odchod Václava Havla z prezidentského úřadu. Benefiční večer k jeho poctě se z iniciativy Dagmar Havlové uskuteční 30. ledna v Národním divadle. Opera Národního divadla Praha bude s Figarovou svatbou do 16. února hostovat v Japonsku. Od letoška začne platit nová organizace památkové péče v České republice. Rok 2003 je Česko-chorvatským kulturním rokem.

Čeští tenisté porazili v Hopmanově poháru Itálii 2:1

Čeští tenisté zvítězili v Hopmanově poháru v Perthu nad Itálií 2:1. Daniela Bedáňová v úvodní dvouhře podlehla Silvii Farinaové-Eliaové ve třech setech, Jiří Novák poté zdolal stejným poměrem Davida Sanguinettiho. Rozhodla závěrečná čtyřhra, v níž český pár vyhrál dvakrát 6:3. Ve čtvrtek nastoupí Novák a Bedáňová ve skupině B proti domácím Australanům. Vítěz tohoto zápasu postoupí do sobotního finále.

A ještě krátce o počasí na území České republiky.

Bude oblačno až zataženo a místy déšť, ojediněle mrznoucí. Nejvyšší teploty +4 až +8 stupňů Celsia. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů kolem nuly nebo slabě nad nulou.