Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Prezidenta Václava Klause "nemile překvapila výzva" německé Spolkové rady ke zrušení Benešových dekretů

Prezidenta Václava Klause "velmi nemile překvapila výzva" německé Spolkové rady ke zrušení takzvaných Benešových dekretů. Klaus míní, že výzva by mohla být i porušením česko-německé deklarace. Druhá německá parlamentní komora, Spolková rada, se fakticky připojila k požadavkům na zrušení dekretů, když odkázala na starší výzvu Evropského parlamentu z roku 1999 k anulování československých poválečných listin.

Václav Klaus si myslí, že k dekretům se měla Spolková rada vyjádřit ještě před českým referendem o vstupu země do EU, v němž Češi souhlasili se vstupem do unie. "Protože by to jistě byla pro hlasující občany zajímavá informace," uvedl. Pro Klause je naprosto závazné usnesení české sněmovny z loňského dubna. Podle usnesení jsou právní a majetkové vztahy, které vyplynuly z dekretů, nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné. Prezident připomněl, že v česko-německé deklaraci z roku 1997 obě strany mimo jiné prohlásily, že nebudou zatěžovat budoucnost politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Tato parlamentní aktivita udivila i českou diplomacii. Ocenila však, že se Spolková rada vyslovila pro přijetí Česka do Evropské unie.

Před dvěma dny se k citlivé historii vyjádřila česká vláda v prohlášení k úspěšnému euroreferendu. Byť výslovně nezmiňuje odsun sudetských Němců, prohlašuje, že "evropské společenství dokázalo překonat důsledky hrůz druhé světové války", a zmiňuje se o "z dnešního hlediska nepřijatelných událostech a činech z období bezprostředně následujícího".

Rakouský kancléř Schüssel k prohlášení české vlády: Důležitý první krok

Za "velmi důležitý první krok" označil prohlášení české vlády, podle něhož jsou události po skončení druhé světové války z dnešního hlediska nepřijatelné, rakouský kancléř Wolfgang Schüssel. Na okraj summitu EU v Řecku kancléř podle agentury APA prohlásil, že na základě tohoto prohlášení "je možné budovat společnou budoucnost a řešit obtížnou otázku minulosti". Na otázku, zda jsou žádoucí další kroky ze strany Česka, Schüssel odpověděl, že "historie není v zásadě nikdy uzavřená", on však nemá "ambice zatěžovat tento pozitivní proces, když konečně přinesl výsledky".

Také evropský komisař pro rozšíření Günter Verheugen uvítal prohlášení, v němž český kabinet komentuje i události po druhé světové válce. "Je to prohlášení, které se obrací k budoucnosti, je to jasné a jednoznačné uznání evropských hodnot a přihlášení se k nim. Potvrzuje samotnou podstatu evropské integrace - sblížení lidu Evropy a vytvoření pevného základu pro trvalý mír," uvedl Verheugen v Bruselu.

O návrhu ústavy Evropské unie se bude dál jednat

Během pátečního jednání summitu EU o návrhu evropské ústavy podaném Konventem byly podle předpokladů respektovány názory ČR o tom, že jde pouze o dobrý základ pro další jednání mezivládní konference. Prohlásil to v místě summitu EU v řeckém letovisku Pórto Karrás český premiér Vladimír Špidla. "Stanovisko ČR nebylo osamocené. Byla řada zemí, které pronášely obdobná stanoviska. Je zřejmé, že mezivládní konference bude opravdu jednat a nebude pouhým formálním shromážděním," podotkl premiér.

Ministr zahraničí Cyril Svoboda podtrhl, že pro ČR zůstává nejdůležitější uchování principu rotace v zastoupení v institucích unie, aby se také dostalo na reprezentaci ČR. Dodal, že to mezi členy EU a přistupujícími státy není názor ojedinělý. Jednání "dalo jasný signál, že musí být zachována rovnost všech". Česko by chtělo také změnit návrh, aby se při rozhodování v Radě EU přešlo od roku 2009 na tzv. dvojí většinu, tedy přijímání rozhodnutí nadpoloviční většinou zemí představujících 60 procent obyvatel. Znamenalo by to, že Německo a dvě další velké země, které mají dohromady 40 procent, by mohly zablokovat jakékoli rozhodnutí. Ze stejných či podobných důvodů není s návrhem spokojena řada menších členských a vstupujících zemí - za jakési "pevné jádro" těchto "podobně smýšlejících" lze považovat Česko, Maďarsko, Rakousko, Finsko; vlažněji se projevují Slovinsko či baltské země.

Evropská unie zavede do pasů členských zemí digitalizované biometrické údaje o nositeli, které budou při kontrolách na hranicích či na letištích elektronicky snímatelné. Zatím není jasné, zda na nich budou zaneseny otisky prstů či mapa oční duhovky, sdělil během nynějšího summitu EU v řeckém letovisku Pórto Karrás mluvčí Evropské komise Pietro Petrucci.

Soudce Jan Sváček nechce být ministrem spravedlnosti

Předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček nemíní vyměnit soudcovský talár za křeslo ministra spravedlnosti. Vládní funkci mu nabídl současný šéf resortu Pavel Rychetský (ČSSD), který se má stát ústavním soudcem. Z vlády Rychetský odejde ale až tehdy, až jeho nominaci stvrdí Senát. Sváček po pátečním setkání s Rychetským oznámil, že si nabídky váží, ale chce pokračovat v kariéře soudce.

Fitch zlepšila český devizový rating díky reformám o jeden stupeň

Mezinárodní ratingová agentura Fitch zvýšila hodnocení dlouhodobých devizových závazků České republiky o jeden stupeň na A minus z dosavadního BBB+. Svůj krok agentura zdůvodnila postupem ekonomických reforem v ČR. Zvýšení devizového ratingu obecně znamená, že země si bude moci na mezinárodních trzích půjčovat peníze za výhodnějších podmínek než dosud. Fitch tímto krokem srovnala své hodnocení Česka s ratingy jiných předních agentur.

Předseda odborů Štěch pohrozil poslancům, kteří podpoří nynější vládní reformu

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a sociálnědemokratický senátor Milan Štěch pohrozil poslancům, kteří podpoří vládní reformu veřejných financí. Před takovými poslanci prý bude varovat voliče. Odboráři už naznačili, že mezi vládními poslanci jsou lidé, kteří reformu pomohou zablokovat. Někteří členové vládní koalice mají k plánované reformě veřejných financí skutečně výhrady. Z jejich vyjádření ale současně vyplývá, že zatím nejsou takového charakteru, aby se kvůli nim někdo z vládního tábora postavil proti reformě jako celku.

Rektoři jsou přesvědčeni, že s požadavky na peníze u vlády uspějí

Čeští rektoři jsou pevně přesvědčeni, že u vlády uspějí se svými finančními požadavky. Vysoké školy požadují 5,2 miliardy korun a nepochybují o tom, že jim v prosazení částky pomůže ministryně školství Petra Buzková. Nesouhlas projevila naopak ministryně s prohlášením Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, že se neotevřou 1. září s největší pravděpodobností školy, jejichž zřizovateli jsou kraje a obce, pokud vláda nevyhoví jejich požadavkům. Školské odbory chtějí deset miliard na platy učitelů.

Americká povodňová solidarita roste

Organizace Američtí přátelé České republiky (AfoCR) předala v pražském Židovském muzeu již třicátou část daru učenou na opravy povodňových škod. Celková suma, kterou AFoCR od loňského srpna věnovala na nápravu povodňových škod, tak přesáhne částku 325.000 dolarů (asi deset milionů korun). Organizace sdružuje významné české krajany i Američany. Poskytnuté prostředky v uplynulém roce financovaly řadu projektů na obnovu zdravotnických zařízení, škol a historických památek. Poslední granty jsou určeny na obnovu pražských židovských synagog, Národního památníku v Terezíně a muzea na Kampě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vydat v následujících letech miliardy korun na výzkum

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá od příštího roku nastartovat dva programy na podporu výzkumu a vývoje, v jejichž rámci má být do roku 2010 investováno přes 13 miliard korun. Z veřejných prostředků počítá s více než osmi miliardami korun, na zbývající části se mají podílet soukromé zdroje. ČTK to řekli zástupci ministerstva, které dokument předloží v pondělí vládě.

Mimořádně talentované děti by se ve školách už neměly nudit

Mimořádně intelektově nadané děti by se v budoucnu neměly na základních školách nudit. Ministerstvo školství pracuje na experimentu, který umožní individuální program v předmětu, v němž má dítě mnohem větší znalosti, než je v určité třídě obvyklé. Bude také existovat síť psychologů schopných mimořádně talentované dítě diagnostikovat, řekl ČTK Karel Tomek z ministerstva školství. Ověřování experimentu by mělo začít už v září. Děti se budou moci vzdělávat i pomocí internetu. Pro některé předměty budou vytvořeny vzdělávací kurzy, nadaný žák se jejich prostřednictvím dostane do kontaktu s kantory z vyšších stupňů škol, kteří mu budou zadávat náročnější úkoly.

Některé talentované děti se při některých hodinách nudí, proto vyrušují nebo zlobí. Mívají potom konflikt s učitelem, který není vždy schopen mimořádné nadání u dítěte rozpoznat nebo s ním pracovat tak, aby ho zaujal. Psycholožka Eva Vondráková ze Společnosti pro talent a nadání upozornila, že nadané děti mají i osobní problémy. Se spolužáky si většinou nerozumí a bývají vyřazeny z kolektivu. Nadané dítě se pak cítí méněcenné, uvedla. Podle statistik jsou v populaci dvě až tři procenta nadaných dětí.

Dvě třetiny lidí soudí, že nezaměstnanost je příliš vysoká

Dvě třetiny občanů považují současnou míru nezaměstnanosti za příliš vysokou. Tento názor sdílejí především lidé s nižší životní úrovní, důchodci, voliči KSČM, ženy a lidé žijící v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z výsledků šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Nezaměstnanost je naopak přiměřená podle čtvrtiny občanů. Za příliš nízkou považuje nezaměstnanost jen každý padesátý člověk.

Za hlavní příčinu nezaměstnanosti považují lidé nemožnost sehnat vhodnou práci. Vyslovila se tak téměř polovina dotázaných. Čtvrtina lidí za příčinu nezaměstnanosti pokládá nemožnost sehnat jakoukoli práci. Pětina dotázaných se však domnívá, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat. Tento důvod uvádějí hlavně podnikatelé, lidé s dobrou životní úrovní a obyvatelé nejmenších obcí do jednoho tisíce obyvatel. Naopak nejméně zastávají tento názor samotní nezaměstnaní, obyvatelé severní Moravy, studenti, lidé se špatnou životní úrovní a dotázaní ve věku 15 až 29 let. Nadpoloviční většina dotázaných, 58 procent, očekává přitom další nárůst nezaměstnanosti.

Velkým statutárním městům chybí stále více peníze na rozvoj

Peníze na rozvoj chybějí stále více ve velkých statutárních městech. "V roce 1996 byl celkový podíl obcí na veřejném rozpočtu 22,5 procenta, nyní dosahuje pouze 19,5 procenta," řekl na tiskové konferenci v Liberci prezident kolegia primátorů statutárních měst Oldřich Vlasák z Hradce Králové. Například Liberec podle primátora Jiřího Kittnera ze svého rozpočtu pokrývá převážně jenom nejnutnější výdaje a na rozvoj si půjčuje u bank. Primátoři se obávají, že po zvýšení daně z přidané hodnoty za stavební práce z pěti na 22 procent se ocitnou městské rozpočty v ještě horší situaci. Dražší bude nejenom nová výstavba, ale třeba také rekonstrukce a opravy škol.

Vojáci a pamětníci si připomněli výročí popravy generála Píky

Vojáci a pamětníci u budovy generálního štábu české armády v Praze uctili památku generála Heliodora Píky, který byl před čtyřiapadesáti lety po vykonstruovaném procesu popraven. Mezi hosty byl také Píkův syn Milan. Divizního generála a účastníka dvou světových válek Heliodora Píku odsoudil k trestu smrti vojenský tribunál v lednu 1949 na základě vykonstruovaného obvinění ze špionáže a vlastizrady. V roce 1968 byl Píka plně rehabilitován. Noc před popravou napsal svým nejbližším, že je přesvědčen o tom, že nejde o justiční omyl, ale o politickou vraždu.

V březnu 1998 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu obvinil prokurátora Karla Vaše, který se přímo podílel na odsouzení Píky, ze zneužití služební moci. Po téměř čtyřech letech od obvinění ale někdejší prokurátor odešel od soudu bez trestu kvůli promlčení trestného činu.

Krajané oslaví dvousté výročí založení polského Zelowa evangelickými exulanty českého původu

Církevní, občanský i společenský charakter mají oslavy dvoustého výročí založení polského města Zelowa evangelickými exulanty českého původu. K oslavám na nadcházející víkend se sjelo několik set lidí, potomků zelowských českých bratří, z Česka, Polska a dalších zemí. Celosvětový kongres je příležitostí pro setkání rodin a přátel. Dopisy poslali evangelické komunitě v Zelowě také ministr zahraničí Cyril Svoboda a český katolický kardinál Miloslav Vlk. Farnost symbolicky také dostala velké perníkové srdce z Pardubic.

Nová muzejní expozice zachycuje historii Zelowa, ale i české a světové reformace. Využívá po generace uchovávané památky. Před pěti lety nad budoucím muzeem převzal záštitu tehdejší prezident Václav Havel, který se v Zelowě krátce zastavil. Na vybudování expozice přispělo české ministerstvo zahraničí.

Čtvrtý benefiční Běh pro Paraple vynesl téměř 320.000 korun

Čtvrtý ročník benefičního Běhu pro Paraple, který se uskutečnil ve čtvrtek na stadiónu Slavia Praha, vynesl Centru Paraple téměř 320.000 korun. Dalších 557.000 korun pak darovala nadace, řekla ředitelka centra Alena Kábrtová. Na start závodu na 100 metrů se postavilo 464 běžců všech věkových kategorií. Závodit mohl kdokoli, stačilo, když se se svým známým, partnerem či potomkem vsadil o to, kdo bude v cíli první. Člověk z dvojice běžců, který prohrál, věnoval peníze na Konto Paraple.

Běh pro Paraple se zrodil v hlavě podnikatele a textaře Michala Horáčka. První ročník se uskutečnil v roce 2000 a přinesl téměř 170.000 korun. Organizace Centrum Paraple věnující se lidem s poraněnou míchou použije peníze na financování týdenních rehabilitačních pobytů lidí, kteří po úrazu míchy ochrnuli.

Do Prahy přijede jeden z "otců" mobilního telefonu Rudy Krolopp

Do Prahy v sobotu přijede na tři dny jeden z "otců" prvního komerčního mobilního telefonu Rudy Krolopp. Podniká cestu po evropských zemích, kde přednáší o vývoji prvního mobilního telefonu na světě a srovnává vývoj telefonů v minulosti a v současnosti. Zatímco v roce 1984 bylo ve světě zhruba 300.000 uživatelů mobilních sítí, v současnosti jejich počet překročil 1,2 miliardy. v ČR je přes 8,6 milionu uživatelů mobilních telefonů.

Cizinecká policie zadržela na hraničním přechodu 19 Indů

Devatenáct Indů zadrželi na česko-slovenském hraničním přechodu v Mostech u Jablunkova na Frýdeckomístecku příslušníci cizinecké policie. Cizinci byli bez dokladů a na území České republiky vstoupili mimo hraniční přechod, řekla mluvčí cizinecké a pohraniční policie Daniela Vlčková. Jedenáct Indů obdrželo rozhodnutí o vyhoštění na dobu pěti let. Zbývajícím osmi, protože se podobného jednání dopustili již na území jižní Moravy, bylo uděleno správní vyhoštění na deset let. Všichni cizinci byli vráceni zpět na Slovensko, kde se případem dále budou zabývat tamní policejní orgány.

Péče o bezdomovce je v Česku dobrá, chybí však odpovědnost státu

V péči o bezdomovce na tom není Česká republika ve srovnání se zeměmi Evropské unie vůbec špatně. A to i přesto, že v unii padá hlavní tíha tvorby programů pro lidi bez domova a jejich financování na stát, zatímco v Česku jsou to především neziskové organizace. Jejich představitelé si od vstupu země do EU slibují, že se legislativa v této oblasti zlepší po vzoru ostatních členských států. O stavu problematiky bezdomovectví napříč Evropou informovali novináře představitelé největších českých organizací - Naděje, Armády spásy a Sdružení azylových domů.

Chybí pravidla pro financování péče o lidi bez domova, soudí Antonín Plachý ze Sdružení azylových domů. Podle Jakuba Tomaštíka z Armády spásy jde v zemích unie ze státní kasy až 90 procent nákladů na péči o bezdomovce, zatímco české nestátní organizace neustále bojují s nedostatkem peněz a nikdy nevědí, co je čeká příští rok. Nový, dlouho očekávaný návrh zákona o sociálních službách tento problém sice neřeší, podotkl k tomu Plachý, ale alespoň nutí obce a kraje vytvořit si sociální plán a tím se touto oblastí zabývat. Podle zástupců organizací čeká po vstupu země do EU ale i řada nových problémů. "Například bezdomovectví celých rodin, na to nejsme vůbec připraveni," poznamenal Plachý.

Čína zrušila svou účast na výstavě Pražské quadriennale

Čína zrušila svou účast na mezinárodní výstavě scénografie a divadelní architektury Pražské quadriennale (PQ) a demontovala svou expozici. Podle vyjádření čínského velvyslanectví se tak stalo na protest proti tomu, že organizátoři změnili u jedné z expozic název Tchaj-wan-Čína. Odstranili z něj slovo Čína a v propagačních materiálech otevřeně přičlenili Tchaj-wan do řady účastnických států. Organizátoři ve společném prohlášení uvedli, že při předchozích jednáních se čínským představitelům nezavázali žádnými sliby, které by se týkaly označení tchajwanské expozice. "Litujeme tohoto nedorozumění, které bylo patrně zaviněno nepřesným překladem," uvádí se v reakci vedení Pražského quadriennale, které rozhodnutí Čínské lidové republiky opustit výstavu přijalo s lítostí.

Na jubilejním desátém ročníku Pražského quadriennale, které je největší akcí svého druhu na světě, se představuje na 50 zemí. Nabízí odborníkům i laikům desítky národních expozic, expozic divadelní architektury, nesoutěžních expozic divadelních škol a doprovodné akce. Akreditovalo se přes 3200 scénografů, architektů, designérů zabývajících se scénickým zvukem a světlem, studentů uměleckých škol, tanečníků a performerů. Záštitu Pražskému quadriennale poskytl prezident Václav Klaus, podpořilo ho i UNESCO.

Program festivalu Devět bran nabízí i staré české filmy

Archivní díla domácí filmové tvorby nabízí program čtvrtého ročníku festivalu Devět bran. Jsou spojeny se jménem Josefa Auerbacha, který byl ve 20. letech v Praze majitelem největších produkčních a distribučních společností v tehdejším Československu Elekta Films a Slavia Films. Auerbach přestěhoval v roce 1936 vedení svých společností do Paříže. Už tehdy uvažoval o případném přesunu do USA, kde pokračoval v práci pro filmový průmysl. Byl producentem například prvního čs. zvukového snímku Tonka Šibenice a filmu Extáze, ve své době považovaného za první otevřeně erotické filmové dílo.

Festival česko-německo-židovské kultury Devět bran, který se letos koná počtvrté, potrvá do 25. června. Hlavním tématem přehlídky, nabízející vedle filmů i výstavy, koncerty a přednášky, je dialog mezi Prahou a Jeruzalémem, Českem a Izraelem. Každý z festivalových dní je věnován některé osobnosti či místu, významnému pro židovskou kulturu. První den byl poctou obětem holokaustu. Víkend je ve znamení poct Franzi Kafkovi a Chaimu Potokovi.

Tycovi Smradi byli oceněni na filmovém festivalu v Portugalsku

S cenou Mezinárodní katolické organizace pro film a audiovizi se vrátil z 19. ročníku filmového festivalu Festoria v Portugalsku snímek režiséra Zdeňka Tyce Smradi. Ivan Trojan získal za hlavní roli v tomto snímku Českého lva. Film o lidech, kteří o lásce nemluví, ale láskou žijí, byl loni uveden na festivalech v Karlových Varech, Haifě a Londýně. Letos v únoru měl premiéru v rámci Febiofestu na Slovensku a byl zařazen do programu březnových Dnů evropského filmu.

Brňané se s Tatrou 805 vydali po stopách Hanzelky a Zikmunda

Pětice Brňanů se s Tatrou 805 vydala po stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Na dvouměsíční cestě, 16.000 kilometrů dlouhé, se posádka podívá například k jezeru Bajkal, podnikne i cestu po poušti Gobi. "Nakonec odjíždíme s týdenním zpožděním, protože jsme měli problémy s vízy," řekl novinářům člen expedice Adam Kopečný. Upravená Tatra poslouží jako noclehárna, obsahuje i nádrž na pitnou vodu.

Cestovatelé pojedou přes Ukrajinu, Rusko a Kazachstán, kde si chtějí prohlédnout vysychající Aralské jezero. Pokračovat budou přes Kyrgyzstán, Mongolsko a zpět přes Rusko a Bělorusko. Část trasy povede právě po místech, kterou před čtyřiceti lety navštívili se stejným vozem při cestě kolem světa českoslovenští cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Posádka vozu není žádným nováčkem. S expediční Tatrou už projeli severní Afriku, zakarpatskou oblast a Chorvatsko. Cesta má také přispět k propagaci výrobků českých firem. Trasu expedice budou moci zájemci sledovat prostřednictvím vysílače umístěného na voze. Pozici expedice bude přenášet na internetové stránky www.volny.cz/asie03.

Jedna z nejrušnějších tříd Plzně se zklidní a stane se pěší zónou

Jedna z nejrušnějších plzeňských ulic - Americká třída - se postupně zklidní, z její části zcela zmizí individuální automobilová doprava, objeví se nové dlažby, uliční aleje, osvětlení a lavičky. Plánům plzeňských radních dali zelenou i městští zastupitelé. Ze třídy, kudy dnes projede denně několik tisíc aut, tak časem bude pěší zóna podobná městskému bulváru, řekl náměstek plzeňského primátora Miroslav Kalous. Zastupitelé si přesto nechali zadní vrátka - pokud by se ukázalo, že uzavření třídy se negativně projevilo v jiné části města, má být zachována možnost dopravu případně obnovit.

Na Kocábě začalo rýžování zlata

Zlatokopové ze sedmi evropských zemí si dali dostaveníčko v Malé Lečici na Příbramsku. Zátoka u říčky Kocáby se proměnila v rýžoviště podobné těm, které proslavil ve svých knihách Jack London. U koryta řeky vyrostlo 30 claimů - boxů, v nichž svedou zlatokopové boj o pověstné zlatinky. Kocába totiž do neděle hostí Mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata.

Samotné soutěžní klání vypukne v sobotu. Soutěžící dostane deset až 15 kilogramů písku, v nichž je několik zlatinek. S pomocí pánve je musí co nejrychleji najít. O prvenství svede boj na 250 soutěžících, vedle Čechů, Moravanů a Slováků také zástupci Rakouska, Německa, Polska, Francie a Skotska. Zlaté dobývání zpestří vystoupení kapel a sedmá kavalérie generála Vydry vedená hercem Václavem Vydrou předvede koňskou show s bitvou Severu proti Jihu.

O novou bobovou dráhu je značný zájem, tvrdí provozovatel

Značný zájem zatím mají lidé o svezení na nové bobové dráze, která byla otevřena minulou neděli v Praze. Ve speciálních vozících jedoucích v kovovém korytě lidé překonávají téměř osmisetmetrovou vzdálenost. Případných front se prý zájemci přesto obávat nemusejí. Dráha má dostatečnou kapacitu, za hodinu zvládne až 250 jízd. Atrakce vznikla na místě bývalé umělé lyžařské sjezdovky Máchalka.

Sport

Fotbalisté pražské Slavie budou hrát ve druhém předkole Ligy mistrů s vítězem duelu mezi lucemburským klubem Gervenmacher a bosenským Leotarem. Rozhodlo o tom losování v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu. První zápas se bude hrát 30. července na půdě soupeře, odveta 6. srpna v Praze. Sparta je jako mistr nasazena přímo do třetího předkola.

Duel českých tenistů ve čtvrtfinále turnaje v Hertogenboschi zvládl lépe Jan Vacek. Prvního nasazeného Jiřího Nováka porazil dvakrát 6:4 a teprve podruhé v kariéře postoupil na turnaji ATP do semifinále.

Počasí

Bude polojasno, na severu přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.