Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Základem pro jednání delegace o euroústavě bude mandát vlády

Při vyjednávání o evropské ústavě se bude česká delegace řídit stanoviskem, jež před týdnem schválila vláda. Právě tento úvodní mandát, s nímž česká delegace půjde na mezivládní konferenci Evropské unie o euroústavě, podpořila v úterý Poslanecká sněmovna. Ruku pro mandát zvedli výhradně koaliční poslanci. Premiér Vladimír Špidla po hlasování oznámil, že vláda bude o vyjednávání informovat parlament pravidelně na každé jeho schůzi. Dolní komora naopak neschválila ani jeden návrh opozice, která chtěla vládní mandát změnit. ODS požadovala záruku, že jednání o evropské ústavě nezhorší podmínky, za nichž Česko do EU vstupuje. KSČM zase chtěla, aby vláda ve spolupráci s parlamentem zahájila přípravu na referendum o přijetí euroústavy. Sněmovna na návrh koaličních poslanců podpořila integrační úsilí evropských zemí v rámci EU. Přijetí evropské ústavy pak označila za logický krok v evropském integračním procesu.

Vláda, podle premiéra Vladimíra Špidly, předloží návrh zákona o obecném referendu, který by lidem umožnil i to, aby se vyjádřili k návrhu evropské ústavy. Z vyjádření premiéra vyplynulo, že vláda nepřipraví speciální zákon pouze pro referendum o evropské ústavě. Takový zvláštní zákon zatím parlament přijal pouze jednou a občané ČR na jeho základě rozhodli letos v červnu o vstupu země do EU. Zákon o obecném referendu by naopak umožnil pořádat všelidová hlasování o různých věcech. Zákon o obecném referendu patří k tradičním programovým bodům ČSSD.

Současný návrh euroústavy omezuje suverenitu a v některých ohledech zhoršuje postavení českého státu, prohlásil ve sněmovně stínový ministr zahraničí za ODS Jan Zahradil. Míní, že EU může fungovat i bez ústavy, na základě nynějších smluv. Vládě Zahradil jménem ODS vzkázal, že pokud se z mezivládní konference vrátí jen s minimálními vyjednanými změnami, s podporou nejsilnější opoziční strany počítat nemůže. Zahradil očekává, že vládě se asi podaří vyjednat princip jedna země - jeden evropský komisař, to je ale podle něj dost málo. Kabinet by podle něj neměl připustit zhoršení podmínek pro Českou republiku. V tomto smyslu také Zahradil navrhl usnesení, kterým by o totéž požádala vládu celá dolní komora. Zahradil soudí, že v EU se prosazuje praxe, kdy tři čtyři nejsilnější země budou rozhodovat o všem a předem bude známo, kdo obsadí roli statisty. "Je takové uspořádání v zájmu České republiky?" zeptal se řečnicky. Českým vyjednavačům doporučil, aby se nenechali tlačit do kouta. Českou republiku nemůže podle něj za nesouhlas s některými pasážemi euroústavy nikdo z EU vypudit, na dílo Konventu není třeba dívat se s "posvátnou úctou". Zahradil byl jedním ze tří českých zástupců v Konventu EU, svůj podpis pod návrh euroústavy ale nepřipojil a Konvent předčasně opustil.

Evropští senátoři se sjeli do Prahy i kvůli euroústavě

Důvodem pro existenci dvoukomorových parlamentů je nejen snaha přijímat co nejkvalitnější zákony, ale i zájem na kontrole a vyvažování moci. Tento systém skýtá možnost dobré vlády, která dává přednost pluralitě názorů a zvážení každého rozhodnutí před pouhou rychlostí. Uvedl to předseda českého Senátu Petr Pithart na pražském jednání Asociace evropských senátů. "Asociace nevznikla jako jakési obranné zařízení institucí zapsaných na červené listině ohrožených druhů," prohlásil. Druhé komory se podle něj nemusí bránit útokům odpůrců, jsou-li dobře ustaveny a jejich pravomoci vůči sněmovnám vyvážené.

Řada vystupujících, včetně Pitharta, se přiklonila k důležitosti odlišného složení sněmoven a senátů jako předpokladu jejich efektivní činnosti. Pochybnosti i na základě zkušeností ze svých zemí vyslovili v dopolední debatě jen předseda belgického Senátu Armand de Decker a místopředseda italského Senátu Lamberto Dini, podle něhož mezi oběma stejnorodými komorami existuje vynikající vztah. "Smysl bikameralismu (dvoukomorových parlamentů) nelze spatřovat pouze v samotné existenci a v kvalitě druhé komory, ale především ve vyvážených vztazích obou komor," konstatovali účastníci jednání v závěrečné deklaraci.

Představitelé 14 horních komor z celé Evropy hovoří také o rodící se evropské ústavě a roli národních parlamentů v rozšířené EU.

Podle prezidentů Klause a Mádla česko-maďarské vztahy bezproblémové

Za bezproblémové a velmi dobré označili česko-maďarské vztahy po úterních jednáních v Budapešti prezidenti obou zemí Václav Klaus a Ferenc Mádl. "Cílem mé cesty do Maďarska bylo demonstrovat velmi dobré česko-maďarské vztahy a tyto vztahy posílit," uvedl v prohlášení po zhruba dvouhodinových rozhovorech v Sándorově paláci na Budínském hradě Klaus. "Skutečnost, že jedna z prvních zahraničních cest prezidenta Klause vedla do Maďarska, jen podtrhuje důležitost maďarsko-české spolupráce," řekl Mádl ve svém prohlášení. Klaus i Mádl uvedli, že k podpisu jsou připraveny dohoda o vzájemném uznávání vysokoškolských diplomů a dohoda o spolupráci ve školství, kultuře a vědě. Byla oceněna i obchodní spolupráce, jejíž hodnota v minulém roce přesáhla 1,5 miliardy dolarů. Klaus i Mádl se vyslovili pro upevnění přímých kontaktů mezi firmami obou zemí a poukázali na nutnost zvýšení vzájemných investic.

Podle obou prezidentů se shoda názorů projevila i při posuzování regionální spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky, kterou tvoří Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, jakož i při rozhovoru o budoucnosti integrované Evropy. Klaus vyjádřil potěšení nad tím, že "máme shodný názor na to, že visegrádská spolupráce má smysl, jen když ji můžeme naplnit konkrétními projekty, a my tyto projekty hledáme". Mádl řekl, že 3. listopadu se uskuteční visegrádský summit na úrovni prezidentů, na němž bude posouzena úloha Visegrádu v podmínkách rozšířené Evropské unie. Shodný názor podle Klause vyjádřili prezidenti i na to, že "další vývoj Evropské unie by neměl oslabovat národní identitu jednotlivých zemí", a na zastoupení Česka i Maďarska v orgánech EU.

ASO vzdala stávku; organizuje občanské referendu proti reformě

Generální stávku Asociace samostatných odborů (ASO) vzdala, ale pokračuje v boji proti reformě veřejných financí. Od pondělí chce zorganizovat občanské referendum s otázkou: "Nesouhlasím s vládní reformou veřejných financí." Informoval o tom předseda asociace Bohumír Dufek. S výsledky této petiční akce, která by měla trvat do doby, kdy bude o reformních zákonech rozhodovat Senát, chce ASO seznámit prezidenta republiky Václava Klause. Úspěchem by bylo, kdyby prezident zákony vrátil parlamentu. Odboráři z ASO chtějí peticí oslovit co nejvíce lidí. Pro začátek vytisknou archy pro 500.000 podpisů. "Čím více občanů se vyjádří, tím lépe," poznamenal Dufek. Možnost vyslovit nesouhlas s reformou nabídnou jak členům odborů, tak i široké veřejnosti na zatím ještě neurčených místech republiky.

O generální stávce však již nelze uvažovat, protože větší centrála, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) s 830.000 členy, se k ní připojit nehodlá. "Ano, prohráli jsme boj o generální stávku, protože sami ji nezvládneme," potvrdil ČTK místopředseda ASO Jaromír Dušek. Asociace sdružuje zhruba 200.000 odborářů. Dušek však nevyloučil menší regionální protestní akce na podporu referenda. Asociace chce alespoň dokázat, že se ČMKOS mýlila, když odmítla generální stávku, a že tím zradila odboráře. Sám Dufek je přesvědčen o tom, že plošný projev občanské neposlušnosti by byl pro tento stát "navýsost důležitý a žádoucí". Předáci ASO proto hodlají objednat u společnosti STEM nezávislý průzkum veřejného mínění, který by ukázal skutečný názor veřejnosti na generální stávku a na reformu.

Odboráři také s nadějí čekají na rozhodnutí Senátu, případně prezidenta. Věří, že pokud by jedna z těchto institucí reformní zákony vrátila, vládní koalice již ve sněmovně nenajde potřebných 101 hlasů k přehlasování.

Hladina korupce v Česku podle obecného mínění neklesá

Hladina korupce v České republice podle obecného mínění neklesá, zjistila mezinárodní organizace Transparency International. Organizace zveřejnila letošní Index vnímání korupce, který zahrnuje 133 zemí světa. V čele žebříčku jsou země, kde je podle převládajícího mínění jejich obyvatel korupce nízká - Skandinávie, Island nebo Singapur. Česká republika je na 54. místě žebříčku spolu s Bulharskem a Brazílií. Pořadí zemí v žebříčku Transparency International vyjadřuje míru korupce ve veřejném sektoru dané země tak, jak ji vnímají podnikatelé, analytici, a akademičtí pracovníci v oné zemi. "Není tam žádná signifikantní změna údajů od roku minulého nebo předminulého," řekla ředitelka české pobočky Transparency International Adriana Krnáčová. Ze zemí, které příští rok vstoupí do EU, dopadl nejlépe Kypr na 27. místě, Slovinsko je 29. a Estonsko 33. Itálie například je 35.

Odhad ČSÚ: Letošní úroda obilovin bude o 15,4 procenta nižší

Letošní sklizeň obilovin se podle odhadu Českého statistického úřadu sníží proti loňskému rekordnímu roku o 15,4 procenta na 5,72 milionu tun. Produkce brambor klesne meziročně o 18,1 procenta na 737 tisíc tun a technické cukrovky o 18,6 procenta na 3,12 milionu tun. Na letošní úrodě se podle ČSÚ podepsaly rozmary počasí. Nižší sklizeň poznamenalo zejména teplo a sucho, v některých oblastech úrodu poškodily také kroupy a prudké nárazové deště. Z obilovin bude nižší produkce zejména u kukuřice na zrno, a to o 24,4 procenta. Sklizeň řepky klesne o 44,6 procenta. Nižší bude i produkce kukuřice na zeleno a siláž. Statistici upozorňují, že ani průměrné odhady výnosů z hektaru u většiny plodin nedosahují loňské úrovně. Předpokládaný výnos obilovin 3,97 tuny z hektaru znamená pokles o 0,31 tuny, výnos kukuřice na zrno se sníží na 5,97 tuny z hektaru.

Stavební výroba v srpnu meziročně vzrostla o 18,7 procenta

Stavební výroba v srpnu meziročně vzrostla o 18,7 procenta. Pokračoval tak mimořádně rychlý růst stavebnictví z předchozích měsíců. Od června stavební výroba roste meziročně každý měsíc o více než deset procent. Za růstem stály vrcholící práce na velkých stavbách, zejména dopravní infrastruktury, uvedl Český statistický úřad. Zvýšila se výroba ve velkých stavebních firmách s více než 500 zaměstnanci a to o 35,8 procenta. Vysoký růst je dán také slabším loňským srpnem, který ovlivnily katastrofální povodně. Po vyloučení vlivu počtu pracovních dní vzrostla výroba o 20,1 procenta. Očištěná od sezónních výkyvů stoupla proti červenci reálně o 2,4 procenta. Počet pracovníků ve stavebnictví se v srpnu zvýšil o 2,2 procenta. Průměrná mzda ve stavebnictví ve firmách s 20 a více zaměstnanci vzrostla o 3,7 procenta na 16.453 korun. Průměrná hodinová mzda vzrostla o šest procent na 116 korun. Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 16,5 procenta. Produktivita na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 19,2 procenta. Jednotkové mzdové náklady klesly o 11 procent. Stavební úřady vydaly v srpnu 14.676 stavebních povolení. Z toho 7099 povolení bylo na nové stavby.

Bilance ČNB klesla v poslední zářijové dekádě o 34,8 miliardy Kč

Bilanční suma České národní banky k 30. září klesla v porovnání s druhou zářijovou dekádou o 34,8 miliardy na 769,12 miliardy korun. Nejvýraznější změnou je na straně aktiv pokles pohledávek vůči zahraničí o více než 34 miliard. Informace zveřejnila Česká národní banka. Na straně pasiv klesly zejména závazky vůči zahraničí o 12 miliard korun. Naproti tomu o 4,2 miliardy korun stouply závazky vůči tuzemským bankám. Množství peněz v oběhu se k 30. září snížilo o 5,5 miliardy na 240,1 miliardy korun. Ztráta ČNB za účetní období činila 8,3 miliardy korun.

ČNB: Devizové rezervy v září stouply na 25,7 miliardy dolarů

Devizové rezervy České národní banky vyjádřené v dolarech vzrostly k 30. září proti konci srpna o více než miliardu na 25,72 miliardy USD. V eurech a korunách naopak klesly, oznámila ČNB. Devizové rezervy v eurech se snížily o 483 milionů na 22,08 miliardy eur. V české měně klesly o zhruba 29 miliard na 702,99 miliardy korun. Meziročně se devizové rezervy zvýšily přibližně o 3,2 miliardy dolarů. V korunách se zvedly o 12 miliard korun a v eurech se naopak snížily o 723 milionů.

ČNB zmírnila obavy z úvěrů domácností, banky jsou prý pozorné

Česká národní banka poněkud zmírnila své původní obavy z rychle se zvyšujícího zadlužování domácností. Komerční banky jsou při úvěrování domácností dostatečně opatrné, vyplývá ze zápisu bankovní rady ČNB. Banky již dříve uváděly, že si žadatele o úvěr vždy dostatečně prověří. Tvrdí také, že je stále velký prostor pro další zadlužování domácností. Centrální banka nicméně v zápise uvedla, že zvyšující se zadlužování domácností bude mít stále větší vliv na hospodářský cyklus. To znamená, že utrácení lidí bude čím dál tím více ovlivňovat to, jak domácí hospodářství poroste. Zvýší se také citlivost ekonomiky na vývoj úrokových sazeb. Pokud lidé stále více nakupují na dluh, bude jejich spotřebu ovlivňovat to, jak budou drahé úvěry, tedy úrokové míry. S rostoucími úroky se sníží spotřeba domácností ale také tempo růstu domácího hospodářství a naopak. Každá z přibližně čtyř milionů domácností nyní v průměru dluží téměř 44 tisíc korun. Během posledních dvou let tyto dluhy vzrostly více než o polovinu. Domácnosti začínají měnit návyky, navíc jsou úrokové míry na historicky nejnižších úrovních. Rychle rostoucí tempo zadlužování znepokojilo centrální banku i Mezinárodní měnový fond.

Petr Kott znovu odmítl složit mandát poslance

Občanští demokraté opět vyzvali svého stranického kolegu Petra Kotta, aby se vzdal poslaneckého mandátu. Kott tak podle svých slov ale neučiní. Poslanec v úterý poprvé od konce září zavítal do sněmovny a na zasedání své poslanecké frakce. ČTK řekl, že se s žádnými vysloveně negativními emocemi nesetkal. "Maximálně některé tváře se netvářily přátelsky, ale s jinými jsem si docela přátelsky promluvil. Necítil jsem žádnou zášť," řekl ČTK po jednání poslaneckého klubu. ODS Kottovi vytýká, že se koncem září opil tak, že nemohl hlasovat o reformě financí. Poslanci ho proto chtějí vyloučit ze strany a z poslaneckého klubu. Kott však opilství popírá. Klíčové ale bude až zasedání místního sdružení ODS v Doksech. Sněm ODS má rozhodnout o tom, zda Kotta vyloučí ze strany. Pokud se tak stane, muže být v souladu se stanovami ODS vyloučen i z klubu. "O tom ale budeme jednat až příští týden," řekl ČTK předseda poslanců ODS Vlastimil Tlustý.

Soud zprostil Pěchu obžaloby z propagace komunismu

Okresní soud v Šumperku zprostil šestadvacetiletého Davida Pěchu obžaloby z propagace komunismu. Potrestal ho však podmínečným trestem za pomluvu bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína. Pěcha podle státního zástupce zveřejňoval v ultralevicovém časopise Pochodeň články vyzývající k opětovnému nastolení komunistického režimu i za cenu násilí. "Obžalovaný se nedopustil šíření hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů, protože v článcích vyjadřoval svoje myšlenky a názory na základě svobody projevu. Soud zároveň nedošel k závěru, že by nich vyzýval k násilnému převratu, uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu soudu Pavlína Pelclová. Pomluvy se podle ní Pěcha dopustil v roce 2000 na demonstraci v Olomouci, kde před budovou BIS křivě nařkl Hučína z odpovědnosti za smrt přerovského policisty Stanislava Podepřela. Tato informace nebyla pravdivá a obžalovaný si ji neověřil, uvedla soudkyně. Soud za to Pěchu potrestal k šesti měsícům vězení s podmínečným odkladem na rok a půl.

Přerovský soud odročil Hučínův obnovený proces z dob komunismu

Okresní soud v Přerově odročil případ předlistopadového disidenta a bývalého příslušníka Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimíra Hučína, který se v obnoveném procesu z dob totality snaží očistit své jméno. Státní zástupce i Hučín totiž požádali soud o doplnění spisu o nové důkazy. Přerovský soud letos v únoru zastavil stíhání ze 70. let minulého století za nedovolené ozbrojování, za něž tehdy obžalovaný dostal devět měsíců, Hučín s tím ale stejně jako státní zástupce nesouhlasil. Soud se proto začal případem zabývat znovu.

Před soudem stanul v úterý jako svědek někdejší Hučínův přítel Vlastimil Švéda, který podle Hučína později spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Švéda vypověděl, že Hučín mu v polovině 70. let ukázal několik střelných zbraní, které měl bývalý agent BIS získat prostřednictvím příslušníka veřejné bezpečnosti. Ten podle Švédy zbraně zabavoval lidem, kteří je drželi nelegálně, a pak je předával Hučínovi. "Vláďa sbíral zbraně, aby mohl založit (odbojovou) skupinu," uvedl Švéda. Dodal, že z některých zbraní společně stříleli například ve sklepě Hučínova domu.

Finalistky soutěže Miss Europe Junior se představily v Brně

Na brněnském výstavišti se v rámci veletrhu Invex představily finalistky soutěže Miss Europe Junior 2003. Dívky z 21 evropských zemí ve věku od 15 do 18 let porotě předvedly své znalosti práce s počítačem. Děvčata si zkusila vytvořit webovou stránku, vyplnit internetový dotazník, experimentovala i s počítačovým grafickým programem, kterým si na fotografiích upravovala účesy. Poté organizátoři dívky provedli počítačovým veletrhem, popsal organizátor soutěže Viktor Krča. Oznámení výsledků disciplíny bude součástí finále soutěže, které se uskuteční v sobotu v Kongresovém centru v Praze. Finálový galavečer bude pojat jako komponovaný pořad s dějovou zápletkou, uvedl Krča. Do hlasování o nejkrásnější evropskou mladou dívku se lidé mohou zapojit i na internetu. Finalistky najdou na internetové adrese mej.mujweb.cz v rubrice Miss Sympatie. Českou republiku reprezentuje sedmnáctiletá Anna Jéglová.

Pražská Ypsilonka se v Moskvě líbila

Dvě úspěšná vystoupení uspořádalo v Moskvě v neděli a pondělí pražské Studio Ypsilon, které vůbec poprvé hostovalo v Rusku. V rámci roční přehlídky české kultury nazvané Česká kulturní sezona, kterou pořádá České centrum, představilo na scéně divadla Ermitáž hru Prodaná nevěsta aneb pojď domů ona brečí v režii Jana Schmida. Ačkoli se představení hrálo v češtině, moskevští diváci reagovali spontánním potleskem a opakovanými výkřiky "Bravo". "Mohli jsme poslouchat překlad do sluchátek. I tak je ale všechno jasné. Smetanovu operu známe. Zajímavá je ale především výtečná hra českých herců," řekla ČTK Olga Mitrofanovová. Herci i režisér se svěřili, že jsou s přijetím v Moskvě, kde strávili celý týden, spokojení. "Ruský divák asi nemůže v té rychlosti všechno pochytat. Nezná tradici Prodané nevěsty. Je to tak trochu, jako kdyby Rusové přijeli do Prahy s parodií na operu Boris Godunov. Ruský divák je ale velmi vnímavý. Pozná se to podle očí. Reaguje velmi spontánně. Mám pocit, že se to ruskému divákovi velmi líbilo. Mluvil jsem i s herci svou chabou ruštinou a ti také říkali, že se jim představení líbilo. Měli jsme z toho radost," řekl ČTK Jiří Lábus.

Původně měla Ypsilonka vystoupit na malé scéně divadla MCHAT, které řídí známý ruský režisér a herec Oleg Tabakov. Ten také stál za pozváním Studia Ypsilon do Moskvy. Prodanou nevěstu viděl už v Praze a zúčastnil se i moskevské premiéry. Kvůli termínům se však nepodařilo zajistit vystoupení pražského divadla na scéně MCHATu.

Muzikál na ledě Romeo a Julie zahajuje podzimní turné

Přední zpěváky, herce, krasobruslaře a tanečníky spojil letos na jaře romantický muzikál na ledě Romeo a Julie. V těchto dnech zahajuje podzimní turné, během něhož zavítá do osmi měst a před Vánoci i do Prahy. Podle informací z úterní tiskové konference se tento projekt v příštím roce vydá do Švýcarska, Rakouska a Německa, přičemž producenti ze společnosti Musical on Ice jednají také s partnery ve Francii a USA. Rádi by ho prezentovali i v Itálii. Scenárista a režisér Jindřich Šimek a skladatel Boris Urbánek chtějí Romeem a Julií navázat na úspěch obdobné show na ledě Mrazík, jejíž dvě stovky repríz zhlédlo na 800.000 diváků. Role Nastěnky a Mrazíka tehdy ztvárnili trojnásobní mistři světa v krasobruslení sportovních dvojic Radka Kovaříková a René Novotný, kteří i v novém projektu alternují titulní postavy. Autorem textů písní byl Jarek Nohavica, nahrávku na kompaktní desce dirigoval Paolo Gatto z Itálie.

Do ústecké zoo přišel podzim, aligátoři se stěhovali za teplem

Do ústecké zoologické zahrady přišel podzim, a tak se aligátoři Libor a Eliška vydali na tradiční cestu z venkovního bazénu do půl kilometru vzdáleného zimoviště. Před tím je museli pracovníci zahrady omotat lany, aby je mohli vtáhnout do přepravní bedny. Letos se transport zhruba 200 kilogramů vážícího samce a jeho o více než polovinu lehčí družky obešel bez odporu obou zvířat. Jen Libor trochu zasyčel, aby všichni kolem viděli, kdo je v aligátoří rodině pánem. Před odjezdem na zimoviště prohlédl zvířata veterinář. Kromě jiného jim odebral krev a zkusil je přesně změřit. Liborovi naměřil délku 290 a Elišce 180 centimetrů.

Ústecká zoo chová jeden pár těchto vzácných plazů. Libora, kterému je 32 let, koupila v roce 1974 za 640 korun. Od jara 1996 mu dělá společnost Eliška, které je 15 let. Aligátoři se dožívají 40 až 50 let. Ústecká zoologická zahrada, jejíž počátky se datují do roku 1908, má rozlohu 26 hektarů a žije v ní 1500 zvířat 230 druhů.

Ze sportu:

Hokejisté Vítkovic prohráli v dohrávce 10. kola extraligy se Spartou Praha 0:1. Jedinou branku vsítil ve druhé třetině Ondřěj Kratěna. Sparťané se posunuli zpět na druhé místo tabulky. Na vedoucí Pardubice ztrácejí tři body.

Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let prohráli v přípravném zápasu s Pezinku se stejně starými hráči Slovenska 1:2. Jediný gól českého týmu vstřelil kapitán Petr Kobylík. Odveta je na programu ve čtvrtek 9. října opět v Pezinku.

Fotbalovým utkáním mezi prvoligovým Synotem a německým bundesligovým týmem Borussia Mönchengladbach bude tuto neděli slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Městský sportovní areál v Uherském Hradišti. Ten se stane domovským stánkem fotbalistů Synotu, jejichž hřiště na Širůchu ve Starém Městě nevyhovovalo projektu Stadiony 2003.

Český hokejista Jaromír Jágr z Washingtonem je spolu s Peterem Forsbergem z Colorada se základním platem 11 milionů dolarů (297 milionů korun) nejlépe placeným hráčem v zámořské NHL pro nadcházející sezonu. Stejnou pozici má mezi brankáři Dominik Hašek. S hrubým příjem osmi milionů dolarů se dělí o první pozici paradoxně se současným klubovým spoluhráčem Curtisem Josephem, jenž však po Haškově návratu nemá u Red Wings místo.

Tenista Jiří Novák nepotvrdil roli jednoho z favoritů turnaje ve Vídni a po prohře se Španělem Felicianem Lopezem vypadl hned v prvním kole. Český daviscupový reprezentant a v soutěži třetí nasazený hráč podlehl svému soupeři 4:6 a 6:7 a neobhájí loňskou finálovou účast.

Do bojů o medaile na letošním světovém šampionátu v silniční cyklistice zasáhnou jako první z českých reprezentantů junioři Zdeněk Štybar a Roman Kreuziger. Ve středu v kanadském Hamiltonu se postaví na trať časovky a oba shodně pomýšlejí hodně vysoko. Výrazně zkušenější Štybar tajně myslí na umístění v elitní desítce.

Krátce o středečním počasí v České republice:

Zataženo, přechodně až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na horách se sněhem. Teploty 7 až 11 stupňů Celsia.