Zprávy Radia Praha

EU se rozhodla vytvořit vojenský štáb - v NATO i mimo ně

Evropská unie se rozhodla vytvořit vlastní vojenské plánovací pracoviště, jež bude sídlit ve velitelství Severoatlantické aliance, a navíc ještě jedno mimo ně. Toto řešení schválili šéfové států a vlád jako součást programu posilování evropské obranné kapacity. Po měsících trpkého dohadování se Spojenými státy se unie shodla na francouzsko-německo-britském návrhu, který nejvyšší představitelé těchto tří zemí doladili při páteční snídani. Zajišťuje Spojeným státům dohled na plánování evropských operací prostřednictvím NATO a zároveň umožňuje některé podružné nebo civilní aspekty plánovat mimo alianci.

Podle schváleného dokumentu bude zřízena "malá buňka" pro evropské plánování při Vrchním velitelství ozbrojených sil NATO (SHAPE). Aliance je vyzývána, aby na oplátku poslala své styčné důstojníky do Vojenského štábu Evropské unie (EUMS), ve kterém má vzniknout druhé plánovací pracoviště. Vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Javier Solana na tiskové konferenci vysvětlil, že první buňka bude zaměřena na ty operace, které bude EU provádět s využitím prostředků NATO, a na čistě vojenské akce. Druhá se bude orientovat spíše na civilní aspekty mírových misí, zejména stabilizaci v poválečné situaci.

Spokojen byl i český premiér Vladimír Špidla. "Podporujeme to, protože všechny analýzy říkají, že to odpovídá zcela našemu postoji, tedy posílit schopnost Evropské unie k operacím a přitom nenarušit transatlantickou vazbu. K tomuto řešení nemáme výhrady", prohlásil premiér Špidla.

Opozice neprosadila své představy o přístupu k euroústavě

Parlamentní opozice neprosadila své představy o tom, jak by měla česká delegace postupovat při pátečním a sobotním vrcholném jednání Evropské unie o návrhu evropské ústavy. Poslanecká sněmovna totiž nepodpořila návrh Občanské demokratické strany, na jehož základě měla vyzvat vládu, aby při jednání nepřipustila zhoršení postavení Česka uvnitř EU. Sněmovna naopak nepřímo podpořila vládní stanovisko, jež bude základem pro postup české delegace. Dolní komora totiž vzala na vědomí informaci vlády o mandátu české delegace, s níž poslance už v úterý seznámil premiér Vladimír Špidla. Čeští vyjednavači včetně Špidly se už ale pátečního hlasování poslanců nezúčastnili, neboť na mezivládní konferenci EU do Bruselu odcestovali už ve čtvrtek pozdě večer.

Mezi české priority pro závěrečné vyjednávání o evropské ústavě zařadil Špidka ve svém úterním projevu k poslancům princip jedna země EU - jeden evropský komisař a zajištění parity mezi počtem zemí a obyvatel při výpočtu kvalifikované většiny.

Poslanci chtějí zamezit obchodům s kradeným zbožím v zastavárnách

Do boje proti obchodování s kradeným zbožím v zastavárnách vytáhli poslanci. Drtivou většinou hlasů přijali v pátek zákon, který nutí zastavárníky zjišťovat u svých klientů totožnost. Zákon vypracovali pražští zastupitelé. Předlohu musí ještě projednat Senát a podepsat prezident republiky. Poslanci a zastupitelé poukazují na to, že právě zastavárna se může velice snadno změnit v místo laciného vykupování kradených věcí pod zástěrkou zástavní činnosti. Jako odbytiště kradeného zboží podle nich mohou sloužit především zastavárny s nepřetržitým provozem.

Zástavní právo vzniká uzavřením písemné zástavní smlouvy mezi podnikatelem a vlastníkem věci nebo jeho zástupcem, oprávněným cizí věc zastavit. Smlouva by měla obsahovat údaje identifikující zástavního dlužníka, aby své právo k zastavené věci mohl doložit při jejím vyplacení. Podle předkladatelů je v Praze kolem 1800 zastaváren, které poskytují své služby v nepřetržitém provozu. Účinnost novely zastupitelé navrhují dnem vyhlášení.

Sněmovna schválila zákon, který zdravotníkům umožní pracovat v EU

České zdravotní sestry, porodní asistentky či třeba laboranti budou moci pracovat i v zemích Evropské unie, zdravotníci z členských států unie zase budou moci působit v tuzemsku. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který sněmovna schválila hlasy 90 ze 127 přítomných poslanců. Nyní ho posoudí Senát a prezident. Takzvaný zákon o nelékařských povoláních je podmínkou vstupu České republiky do EU. To samé platí i pro obdobnou normu, která má vytvořit stejné podmínky pro lékaře, lékárníky a zubaře. Dolní komora by o ní měla rozhodnout příští týden.

Schválený zákon mimo jiné počítá s tím, že zdravotní sestry se budou vzdělávat na vyšších zdravotnických školách a v bakalářských a magisterských programech vysokých škol. Stanoví odborné požadavky i na vzdělání řady dalších profesí, třeba nutričního asistenta, dezinfektora a maséra.

Za problémy kolem válečných hrobů budou až desetitisícové pokuty

Až desetitisícové pokuty mají hrozit od poloviny příštího roku tomu, kdo neumožní přístup k válečnému hrobu, nezabezpečí jeho úpravu, nebo ho změní, upraví, přemístí či zruší bez souhlasu ministerstva obrany. Těmito přestupky se mají zabývat obecní a krajské úřady. Počítá s tím zákon o válečných hrobech, který předložila vláda a v pátek ho schválila Poslanecká sněmovna. Ještě ho musí posoudit Senát a podepsat prezident Václav Klaus. Válečným hrobem jsou místa, kde jsou pohřbeny ostatky lidí, kteří jako vojáci či bojovníci zahynuli za války, při vojenské operaci, ve válečném zajetí a v odboji. Za válečný hrob se považují i pietní místa, kde se nachází pamětní deska, pomník, památník, nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti.

Péči o válečné hroby mají mít na starosti jejich vlastníci. Nejsou-li známi, budou se o ně starat vlastníci nemovitosti, kde je válečný hrob umístěn. Přemístit, zrušit nebo jinak změnit válečný hrob budou moci jen na základě písemné žádosti a po písemném souhlasu ministerstva obrany. Písemný souhlas vlastníka nemovitosti a ministerstva bude nutný také ke zřízení nového válečného hrobu. Vlastník válečného hrobu či nemovitosti, kde je umístěn, bude povinen umožnit k němu přístup tomu, kdo bude chtít vzdát úctu zesnulým. Když to vlastník neumožní, bude mu hrozit pokuta až do výše 20.000 korun. Pokud nezabezpečí úpravu hrobu, vystaví se hrozbě pokuty až 50.000 korun. Až dvojnásobná pokuta pak bude hrozit třeba za to, když vlastník válečný hrob bez souhlasu ministerstva obrany zruší či přemístí.

Péči o válečné hroby v Česku a v cizině bude koordinovat ministerstvo obrany, které také bude v případě pochybností rozhodovat o tom, co je takovým hrobem. Povede jejich centrální evidenci, bude poskytovat dotace na péči o ně a náhrady lidem, jejichž právo využívat určitou nemovitost omezí to, že na ní bude válečná hrob.

Poslanci schválili výjimku pro stavbu jezů, ministr Ambrozek nesouhlasí

Poslanecká sněmovna v zákoně o ochraně životního prostředí schválila výjimku, která umožní ministerstvu dopravy zahájit stavbu dvou jezů na dolním toku Labe. Záměr postavit jezy a současně prohloubit dno až na 140 centimetrů kritizuje ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek ČTK řekl, že přijatá výjimka je v rozporu se zákony EU a poškozuje jistoty právního státu. Před dopadem stavby varují rovněž ekologické organizace. Tvrdí, že stavba by se dotkla ohrožených druhů rostlin a živočichů, které se vyskytují v doprovodných ekosystémech řeky, a nenávratně by poškodila unikátní říční nivu. Ambrozek doufá, "že zvítězí zdravý rozum". Naznačil, že pomoc při řešení tohoto problému nyní vidí v Senátu a prezidentu Václavu Klausovi, kteří mají možnost předlohu změnit.

Poslanci se budou zabývat případem, kdy BIS sledovala rozvědku

Civilní kontrarozvědka měla před rokem po několik dnů sledovat školící středisko civilní rozvědky. O případu informoval Český rozhlas - Radiožurnál. V úterý se jím bude na žádost ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiřího Langa zabývat sněmovní komise pro kontrolu BIS, což ČTK potvrdil předseda komise Jan Klas. Událost se stala ještě v době, kdy byl ředitelem BIS Jiří Růžek. Jeho náměstkem pro operativní akce byl současný šéf služby Lang, který nebyl o sledování objektu rozvědky informován. Klas k případu řekl, že ho vnímá jako "dozvuky činnosti bývalého ředitele BIS pana Růžka, protože příkaz k této akci neběžel standardním způsobem". Ocenil postup Langa, jemuž "v nápravě těchto poměrů" vyjádřil podporu. Pochvalně se vyjádřil také o tom, že Lang propustil ze služby pracovníka, který se na "nestandardním způsobu" akce podílel. "Za použití nestandardních způsobů je jediné možné řešení, a to je vyhození," uvedl Klas.

Podle Radiožurnálu sledovali lidé z BIS jeden z utajovaných objektů civilní rozvědky, kde se školí rozvědčíci. Ředitel rozvědky František Bublan se o akci dozvěděl a stěžoval si Langovi, který pověřil svou inspekci, aby věc prošetřila. Na případ už doplatil šéf sledovacího útvaru BIS Marián Cingroš, který počátkem listopadu ze služby odešel. "Řeknu asi jenom tady tu jednu větu, že se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl Radiožurnálu Bublan. Lang prostřednictvím mluvčího BIS Jana Šuberta ujistil, že BIS nikdo nezneužil k soukromým účelům ani nebyl porušen zákon. "Pokyn k operaci vydal bývalý ředitel Jiří Růžek. Řada věcí byla špatně. Pokyn k akci byl vydán neprofesionálně, dá se říct netransparentně. Nestandardní byla i celá operace, nebyly dodrženy všechny stanovené postupy a vnitřní předpisy," řekl Šubert.

Růžek, kterému je připisováno autorství tajné operace, považuje podle Radiožurnálu celou záležitost za podivnou hru. Rozčílily jej výroky současného vedení kontrarozvědky, které označilo jeho kroky za neprofesionální a netransparentní. "K případu jsem se vyjádřil do spisu inspekce a hodnocení, které bylo k tomu vydáno, považuji za účelové," řekl Radiožurnálu. Poslanec Klas připomněl, že Růžek jako šéf BIS "měl velmi špatné vztahy téměř s většinou bezpečnostních složek, i s parlamentní komisí pro kontrolu BIS".

Růžek rezignoval na funkci ředitele BIS letos v květnu. Současně s ním podal demisi i ředitel Národního bezpečnostního úřadu Tomáš Kadlec. Důvod obou rezignací tehdy spatřovali někteří poslanci hlavně ve sporech v ČSSD, zejména mezi jejím předsedou a premiérem Vladimírem Špidlou a ministrem vnitra a prvním místopředsedou ČSSD Stanislavem Grossem. Růžek byl považován za Špidlova člověka, naopak Kadlec byl vnímán jako chráněnec Grosse.

Václav Klaus asi příští rok zavítá do Číny, navštívit má i další země

Prezident Václav Klaus se zřejmě příští rok chystá do Číny. Stane se tak vůbec první hlavou České republiky, která tuto jednu z posledních bašt komunismu navštíví. Přestože Pražský hrad zatím nechce k cestě říci nic bližšího, ČTK přípravu návštěvy potvrdil diplomat, který si přál zůstat v anonymitě. Kromě Číny by měl Klaus podle tohoto zdroje zavítat rovněž do dalších asijských států, například do Japonska. "Zatím o ničem není rozhodnuto," řekl ČTK k cestě prezidenta do Asie mluvčí jeho kanceláře Petr Hájek. Diplomatické zvyklosti podle něj totiž nedovolují zveřejňovat k zahraničním cestám žádné informace dopředu.

Česko-čínské vztahy se v posledních letech řídí duchem vyšších strategických zásad. Politici většinou opatrně hovoří o tom, že každý stát má právo volit vlastní cesty politického i ekonomického vývoje. Česko-čínské vztahy, utlumené koncem 80. let, ale také oživují návštěvy představitelů obou států. Třeba Klaus byl v Číně jako premiér v říjnu 1994. V rozhovorech politiků v souvislosti s Čínou vždy dominuje zájem na rozšiřování ekonomických vztahů, na řadu přicházejí však i otázky lidských práv, Tibetu a Tchaj-wanu. Některým českým politikům se ale nelíbila podpora Tibetu, protože se obávali zhoršení obchodu s Čínou.

Šest organizací žádá o pomoc pro tibetského politického vězně

Zástupci šesti organizací hájících lidská práva žádají o pomoc pro tibetského politického vězně Tändzin Deleg Rinpočheho. V pondělí předají ministrovi zahraničí Cyrilu Svobodovi dopis, který je součástí celosvětové kampaně na odvrácení popravy buddhistického učitele. ČTK to sdělil předseda občanského sdružení Lungta Ľubomír Sklenka. Tändzin Deleg Rinpočhe byl před rokem odsouzen v Číně v uzavřeném procesu k trestu smrti. Trest mu byl odložen, může být ovšem vykonán už v dubnu 2004.

Dopis podepsali kromě představitelů Lungty i zástupci Olympic Watch (Výboru pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi), zástupci české pobočky Amnesty International, Českého helsinského výboru, společnosti Člověk v tísni a Konfederace politických vězňů. Organizace vyzývají českou vládu, aby "požadovala po vládě Čínské lidové republiky okamžité a bezpodmínečné zrušení trestu smrti a nový, spravedlivý proces pro tibetského politického vězně Tändzin Deleg Rinpočheho".

Dvaapadesátiletého Tändzin Deleg Rinpočheho čínská policie obvinila ze spáchání teroristického útoku. Spolu s ním byl zadržen i jeden z jeho žáků, který byl letos v lednu popraven. Následovalo zatýkání dalších lidí, kteří žádali propuštění buddhistického učitele nebo se snažili získat finanční prostředky na nezávislého právního zástupce.

Občanské sdružení Lungta je nevládní sdružení občanů, kteří se zajímají o Tibet a tibetskou kulturu. Cílem sdružení je získávat a zveřejňovat pravdivé informace o situaci v Tibetu a seznamovat s ní českou společnost.

Schodek běžného účtu platební bilance vzrostl na 22,1 mld. Kč

Deficit běžného účtu platební bilance se na konci října zvýšil na 22,1 miliardy korun ze zářijových 7,3 miliardy korun. Výsledek ovlivnila výplata dividend a předpokládané reinvestované zisky u podniků se zahraničí majetkovou účastí, informovala Česká národní banka. Příliv zdrojů na finančním účtu klesl na 10,7 miliardy korun. Největší položkou byly přímé investice za 13,3 miliardy korun, které však proti září klesly o více než pět miliard. Z toho předpokládaná výše reinvestovaného zisku byla zhruba osm miliard korun. Odliv portfoliových investic se snížil přibližně o polovinu na 5,6 miliardy korun. V ostatních investicích byl rozhodující podnikový sektor především kvůli čerpání dovozních úvěrů. Vláda čerpala 1,5 miliardy korun, což bylo spojeno s úvěrem od EIB na odstranění povodňových škod a na výstavbu dálničního obchvatu kolem Plzně. Nárůst devizových rezerv ČNB po vyloučení kurzových rozdílů činil 1,2 miliardy korun, uvedla ČNB. Informace o základních položkách platební bilance za jednotlivé měsíce letošního roku začala zveřejňovat Česká národní banka kvůli požadavkům Evropské centrální banky.

ČSÚ: Průmysl stále roste, v říjnu opět o 5,2 procenta

Výroba průmyslových podniků v říjnu meziročně stoupla o 5,2 procenta, oznámil Český statistický úřad. Průmysl roste nepřetržitě už déle než rok, tempo růstu bylo v říjnu stejné jako v září. Na říjnovém výsledku mají zásluhu všechny hlavní průmyslové obory. "Nejvíce vzrostla produkce investičních výrobků o 8,9 procenta a výroba zboží dlouhodobé spotřeby o 7,5 procenta," uvedl ČSÚ. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách roku 2000 se zvýšily o 4,1 procenta. K růstu průmyslu přispěla především produkce dopravních prostředků a zařízení, výroba pryžových a plastových látek a výroba v papírenském průmyslu. Průmyslová produkce naopak klesala ve výrobě koksu, jaderných paliv a rafinérském zpracování ropy, v textilním a v kožedělném průmyslu.

Dánský výrobce hraček Lego zvažuje další investici v Kladně

Dánská společnost Lego uvažuje o další investici v průmyslové zóně Kladno-Jih. Podle informací kladenského magistrátu chce výrobce hraček v největším městě středočeského kraje postavit sklad, ze kterého by zásoboval celou střední a východní Evropu. "Informace o zájmu Lega mohu potvrdit, ale bližší podrobnosti budu znát až v pondělí," řekl ČTK ředitel Regionální rozvojové agentury Středočeského kraje Jiří Svítek. Lego už v kladenské průmyslové zóně jednu výrobní halu provozuje. Druhá, za téměř půl miliardy korun, by měla být dostavěna v dohledné době. Informace o třetí hale však zástupci firmy odmítli potvrdit. "K tomu se opravdu nemohu vyjádřit," řekl ČTK finanční ředitel společnosti Petr Nečas.

Atlantik: Do roku 2020 chce EU vystavět 750 nových elektráren

Do roku 2020 plánuje Evropská unie výstavbu 750 nových elektráren. Hodně současných elektráren dosluhuje a poptávka po elektřině stále roste. V ideálním případě by měl v Evropě každých pět týdnů vzniknout jeden výrobní blok se stejnou kapacitou, jakou má blok v jaderné elektrárně Temelín. ČTK to sdělil analytik společnosti Atlantik FT Roman Cenek s odvoláním na list Wall Street Journal Europe.

Pro český energetický gigant ČEZ jsou prý zprávy z Bruselu příznivé. Naznačují totiž, že vysoký export české elektřiny do zahraničí by neměl poklesnout. Velká poptávka po elektřině by navíc měla vyhnat její ceny vzhůru. "V případě úspěšné akvizice společnosti Slovenské elektrárne by ČEZ neměl mít problém prodat elektřinu vyrobenou na Slovensku na jiných trzích," odhadl Cenek. Ministerstvo průmyslu a obchodu však elektřinu vyvážet nechce. "V prvním plánu se s vývozem rozhodně nepočítá," řekl ČTK mluvčí ministerstva Ivo Mravinac. V energetické koncepci do roku 2030 je hlavním cílem energetická soběstačnost ČR. Společnost ČEZ považuje za prioritní český trh s elektřinou a vývoz chápe jako doplněk. "Samozřejmě příležitost to je, naše výroba je konkurenceschopná," řekl ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Vše podle něj záleží na energetické politice státu. Ta podle něj s vývozem počítá, měl by však klesat.

V Jaderné elektrárně Temelín skončila další prověrka MAAE

V Jaderné elektrárně Temelín skončila prověrka OSART, při níž experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) posuzovali, zda a jak elektrárna respektuje doporučení kontroly z února 2001. Ta hodnotila hlavně dodržování provozních a bezpečnostních pravidel. Posuzovala i schopnost společnosti ČEZ kvalitně a bezpečně provozovat již spuštěnou elektrárnu. Podle Johna Cooka, vedoucího pětičlenného týmu, který v Temelíně pracoval tento týden, přijalo vedení elektrárny řadu návrhů a doporučení. "Jejich realizace uspokojivě pokračuje ve všech záležitostech, na něž minulá prověrka upozornila, a svědčí o zodpovědné snaze pracovníků Temelína zajistit jeho úspěšný provoz," uvedl Cook.

Mluvčí elektrárny Milan Nebesář upozornil, že kontrola nebyla samostatnou prověrkou, nýbrž standardním pokračováním mise OSART, která se v Temelíně uskutečnila v roce 2001. Závěry této následné prověrky se budou opírat zejména o srovnání výsledků Temelína s bezpečnostními normami MAAE a zahraniční praxí. Tým MAAE nyní zpracoval dokument, který po dopracování a posouzení pracovníky agentury ve Vídni předloží české vládě.

Oba bloky jihočeské elektrárny, které jsou ve zkušebním provozu, pracují nyní na sto procent. Výkon obou turbogenerátorů se tak pohybuje kolem 1000 megawattů.

Jihočeské matky podaly ve Štrasburku dvě stížnosti proti Temelínu

Sdružení Jihočeské matky zaslalo letos Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Štasburku dvě stížnosti na Jadernou elektrárnu Temelín. První, kterou již soud přijal, se týká utajování informací o bezpečnosti Temelína. Druhou podaly v listopadu kvůli vyloučení sdružení z rozhodovacího řízení o povolení stavby elektrárny, řekla představitelka sdružení Dana Kuchtová. Odmítnutí přístupu k informacím je podle právního zástupce sdružení Františka Korbela v rozporu s evropskou úmluvou na ochranu lidských práv. Druhá stížnost se týká vyloučení odpůrců elektrárny z rozhodování o povolání změn stavby, spojených především s přechodem ze sovětské jaderné technologie na americkou v 90. letech. "Tento postup jim upíral možnost podat odvolání, či jiný opravný prostředek, tedy právo na spravedlivý proces," řekl Korbel ČTK.

Odboráři v Dukovanech chystají protesty, chtějí vyšší mzdy

Odborářům v jaderné elektrárně Dukovany se nelíbí jednání o kolektivní smlouvě na příští rok. Podle nich jim společnost ČEZ nabízí průměrný růst mezd o pět procent, odboráři by však chtěli nejméně o sedm procent více. Na podporu svých požadavků chtějí na počátku příštího týdne vyhlásit stávkovou pohotovost, řekl ČTK Jiří Jedlička, šéf jedné ze dvou odborových organizací. "Když ne v pondělí, nejpozději v úterý do stávkové pohotovosti půjdeme," řekl ČTK. Odboráři všech organizací elektrárenské společnosti jednali s vedením tento týden. Podle Jedličky možná na nabízené pětiprocentní navýšení platů některé elektrárny přistoupí. "Dukovany to ale neberou, Temelín taky ne," uvedl.

Odboráři původně požadovali meziroční růst mezi osmi a devíti procenty. Jejich návrh nakonec vygradoval na 12,5 procenta. "Firma na to má. Podnik, který je na tom tak dobře jako ČEZ, ale nemá zájem o řadové zaměstnance. Stará se jen o management, aby si naplnil kapsy," zdůvodnil Jedlička. Podle něj mají běžní pracovníci mzdy kolem 23.000, bez příplatků asi 17.000 korun, což je zhruba republikový průměr. "Víme o tom, je to věc odborářů," řekl ČTK mluvčí elektrárny Petr Spilka. Podle něj již odbory v minulosti využily stávkovou pohotovost, aby důrazněji upozornily na své problémy. "Vždycky se ale chovali disciplinovaně a nikdy neohrozili bezpečnost provozu," upozornil.

Odboráři v Dukovanech vyhlásili stávkovou pohotovost letos v únoru na protest proti popouštění zaměstnanců a nedodržování kolektivní smlouvy v otázce mezd. Po pětadvaceti dnech uzavřeli s vedením písemnou dohodu, která podle nich zabránila nesystémovému rušení pracovních míst.

David Rath: Zrušení povinného členství v komoře dopadne zle na pacienty

Na pacienty nepříznivě dolehne to, nebudou-li lékaři povinně členy své profesní komory. Sdělil to prezident České lékařské komory David Rath k návrhu komunistického poslance Jiřího Maštálky, který chce, aby členství v komoře bylo nepovinné. Zatím je pro lékaře podmínkou, aby mohl léčit nemocné. Parlament v těchto dnech projednává zákon o profesních komorách, který navazuje na vzdělávání lékařů v souvislosti se vstupem Česka do Evropské unie. "Pacienti ztratí možnost dovolat se bezplatně pomoci a řešení svých stížností u komory, když nebude mít pravomoci dohlížet na všechny lékaře," vysvětlil Rath a dodal, že ročně řeší komora až 1500 stížností. Zatím kvůli vážnému pochybení nepodmíněně vyloučila jednoho lékaře, ročně ale vyloučí podmínečně pět až šest lékařů a dvěma až pěti odebere licenci, která je opravňuje k provozování soukromé praxe. "Pokud návrh projde, budeme pacienty se stížnostmi na lékaře odkazovat na poslance Maštálku jako osobu odpovědnou, která těmto lidem jistě pomůže," dodal. Ze 40.000 členů komory nechce podle Ratha povinné členství třetina. Petici proti povinnému členství zatím podepsalo 3000 lidí. I jejich podpisy však Rath zpochybnil, podle jeho informací petici podepisovali "pod nátlakem" i pacienti a zaměstnanci lékařů, kteří chtějí nepovinné členství.

Peter Dvorský bude mít v Praze jedenáctý adventní koncert

Jedenáctým rokem se v Praze v neděli 14. prosince uskuteční adventní koncert slovenského tenoristy Petra Dvorského. Tradičně má přinést od sponzorů peníze pro jeho bratislavskou nadaci Harmony a také pro Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. "Myslím, že příští rok už bude podobný předvánoční koncert v prosinci i v Bratislavě," řekl Dvorský na tiskové konferenci v Praze. Hosty jeho letošního programu mají být maďarská sopranistka Ilona Tokodyová a mladá ukrajinská pěvkyně Marina Vyskvorkinová. Znít má Pucciniho, Verdiho a Wagnerova operní hudba, lehčí populární melodie i vánoční písně. Zvláštní blok je věnován dětskému sboru Bambini di Praga. "Patří k nám. Jsou vždy velmi dobře připraveni, jsou to vynikající muzikanti. Rád s nimi zpívám a rád si je také poslechnu," prohlásil Dvorský.

Ze sportu:

Fotbalisté pražské Sparty nastoupí v osmifinále Ligy mistrů proti AC Milán. Obhájce trofeje jim přidělil los v sídle UEFA v Nyonu ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 24. nebo 25. února na Letné, odveta o dva týdny později na San Siru.

Soupeřem teplických fotbalistů ve třetím kole Poháru UEFA bude Celtic Glasgow. Losování v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu přidělilo svěřencům trenéra Františka Straky skotského vicemistra. První zápas se bude hrát 26. února ve Skotsku, odveta o šest dnů později Na Stínadlech.

Trenér Josef Csaplár u libereckých fotbalistů skončil. S vedením klubu se dohodl na ukončení své smlouvy k 31. prosinci. Csaplára už předtím oslovila pražská Slavia, která shání náhradu za odvolaného Miroslava Beránka. O Csaplárově případném angažmá se má rozhodnout do neděle.

Novými trenéry fotbalistů 1. FC Brno budou Stanislav Schwarz a nově zvolený senátor Karel Jarůšek, jejich asistentem bývalý brankář Josef Hron. Schwarz s Jarůškem mají zcela rovnocenné kompetence. Noví trenéři mají smlouvu do 30. června 2004 s opcí.

Bez útočníka Josefa Marhy a zadáka Michala Sýkory se bude muset obejít trenér české hokejové reprezentace Slavomír Lener v nadcházejícím týdnu, kdy se jeho tým nejprve utká v úterý v Pardubicích přátelsky s Kanadou a poté absolvuje turnaj o Pohár Baltiky v Moskvě. Absenci obou zkušených hráčů si vyžádala zranění.

Jaromír Jágr zaznamenal v uktání zámořské NHL mezi Washingtonem a Bostonem gól a asistenci. Pomohl tak Capitals k vítězství 6:5.

Česká plavecká jednička Ilona Hlaváčková obhájila stříbro na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Dublinu v závodu na 100 metrů znak. Sklonit se musela stejně jako loni před Němkou Antje Buschschulteovou.

Motocyklový závodník Jakub Smrž se i v příští sezoně zúčastní MS silničních motocyklů. Dvacetiletý jezdec byl potvrzen ve startovní listině ve třídě do 250 ccm, kde bude hájit barvy týmu Arie Molenaar Racing, za který dvakrát startoval i v závěru letošní sezony. Smrž bude mít stejně jako doposud k dispozici "kitový" motocykl Honda.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy déšť. Teploty 2 až 6 stupňů Celsia.