Zprávy sobota, 01. července 2000

A nyní podrobněji:

Prezident Havel ocenil význam sokolského hnutí pro život společnosti

Poděkování za oživení sokolské myšlenky vyslovil prezident Václav Havel početné delegaci České obce sokolské na pátečním setkání na Pražském hradě. "Sokol je důležitý prvek života společnosti, který posiluje a prohlubuje společenské soužití," ocenil prezident sokolské hnutí u příležitosti jeho 13. Všesokolského sletu. Sokolové z celého světa se po šesti letech sjeli do Prahy, aby zde společným cvičením připomněli veřejnosti svou myšlenku harmonie těla a ducha. Stejně jako v roce 1994 přijala hlava státu delegaci sokolů, aby tak podtrhla smysl tohoto hnutí tak, jako to činili prezidenti první československé republiky. Význam Sokola tkví podle Václava Havla v tom, že je tradičně svázán s opravdovým vztahem k vlastní zemi, s humanitními ideály, které stály u zrodu samostatného demokratického státu, a že dává příklad lidského sdružování zdola. Václav Havel na závěr přijetí dekoroval historický sokolský prapor prezidentskou pamětní stuhou. V sobotu prezident zhlédne vystoupení 13. Všesokolského sletu na stadiónu Evžena Rošického.

Jan Kavan jednal v Irsku

Ministra zahraničí Jana Kavana přijala v Dublinu na závěr jeho dvoudenní návštěvy v Irské republice prezidentka Mary McAleeseová. Mluvčí českého ministra Aleš Pospíšil ČTK řekl, že rozhovory neměly velké politické téma, nesly se ve velmi přátelském ovzduší. "Lze říci, že v osobě paní prezidentky má Česká republika velkého přítele," řekl Pospíšil. Tématem rozhovorů bylo prohlubování dvoustranné spolupráce i zkušenosti, které by Irsko mohlo předávat České republice jako potenciálnímu členu Evropské unie. "My hlavně stojíme o to, aby nám Irsko poskytlo neformální know-how, jak vhodně využívat strukturální fondy," řekl mluvčí ministerstva zahraničí.

Ministr Kavan se ve čtvrtek setkal se svým irským protějškem Brianem Cowenem a irskými poslanci. Při rozhovorech se mu dostalo ujištění, že Irská republika podporuje vstup České republiky do Evropské unie a bude se zasazovat o to, aby se jednání s uchazeči o přijetí zbytečně neprotahovala.

Ministr Gross s ředitelem Arlacchim jednali o boji s organizovaným zločinem

Česká republika se bude snažit co nejrychleji přistoupit k Mezinárodní úmluvě proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, která by měla být schválena příští měsíc ve Vídni. Po pátečním jednání se zástupcem generálního tajemníka OSN a výkonným ředitelem Mezinárodního programu pro kontrolu drog OSN Pinem Arlacchim to řekl český ministr vnitra Stanislav Gross. Dohoda podle Arlacchiho umožní snadnější konfiskaci majetku získaného organizovaným zločinem, obchodováním s drogami či ekonomickou kriminalitou, a tím sníží možnost beztrestnosti pro zločince. "A to v rozměrech, které jsou nebývale přísné na české poměry, a v rozměrech, kterým se doposud značná část české politické scény zdráhala vyhovět," doplnil Gross. Úmluva podle něj také například řeší oblast ochrany svědků či možnosti prolomení bankovního tajemství.

Šéf indického parlamentu ocenil úroveň česko-indických vztahů

Úroveň současných česko-indických vztahů ocenil předseda dolní komory indického parlamentu Ganti Móhan Čandra Balajogi, který zahájil pětidenní návštěvu České republiky. "Mezi našimi dvěma zeměmi existují velice dobré vztahy jak v kulturní, tak v jiných oblastech," řekl po schůzce se šéfem Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. Balajogi uvedl, že politické vztahy mezi oběma zeměmi mohou být posíleny o kontakty v ekonomické sféře. Důkazem je podle něj automobilový průmyslu. Indický Úřad pro podporu zahraničních investic schválil loni žádost automobilky Škoda o založení dceřiné firmy pro výrobu osobních vozů v Indii. Balajogi poznamenal, že ČR a Indie mají velice dobré obchodní vztahy, jež se budou po vstupu ČR do Evropské unie dále posilovat. Balajogi jednal také s předsedkyní Senátu Libuší Benešovou. O víkendu ho čeká soukromý program a v pondělí pak rozhovory s premiérem Milošem Zemanem a se šéfem diplomacie Janem Kavanem.

Poslanci využili pražské street party a přerušili jednání dříve

Pražská street party, která měla začít v pravé poledne, se stala pro poslance záminkou pro to, aby páteční jednání Poslanecké sněmovny přerušili již dvě hodiny po poledni a mohli odjet dříve domů. Ještě před přerušením jednání poslanci schválili návrh zákona o matrikách, na jehož základě by si české ženy mohly v budoucnu vybrat, zda budou používat příjmení v přechýlené podobě podle pravidel české mluvnice. Sněmovna také přijala novelu tiskového zákona, která má státním vědeckým knihovnám a Státní technické knihovně v Praze zaručit, že budou dostávat povinné výtisky všech periodik. Obě předlohy ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Václav Havel.

Sněmovna také rozhodla o tom, že se její výbory budou v příštích týdnech podrobně zabývat poslaneckou novelou trestního zákona, která by umožnila trestat vězením lidi podněcující ke třídní nenávisti. Poslanci naopak přerušili projednávání vládního návrhu zákona, který počítá s vydáním státních dluhopisů ve výši šest miliard korun. Finance by měly být určeny výhradně pro odškodnění klientů zkrachovaných kampeliček.

Senát vrátil Poslanecké sněmovně tři předlohy zákonů

Senát schválil v pátek jen zákon zpřísňující podmínky pro získání řidičského průkazu, Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě a novelu související se zákazem chemických zbraní. S úpravami vrátili senátoři Poslanecké sněmovně novelu zákona o soudních poplatcích, nový zákon o ochraně veřejného zdraví a novelu zákona o soudních exekutorech. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel má nabýt účinnosti 1. ledna 2001 a má zkvalitnit výuku a výcvik v autoškolách a vytvořit právní základ pro vydávání řidičských průkazů uznávaných ve státech EU. Novela zákona o soudních poplatcích má přispět ke zrychlení občanského soudního řízení a některé poplatky zvyšuje. Úpravou zákona o exekutorech, podle kterého by majetkové nároky mohli vymáhat také soukromí exekutoři pověření soudem, obnovili senátoři institut nedobrovolných dražeb, ne však na základě jednostranného prohlášení věřitele. Vrácenému zákonu o ochraně veřejného zdraví, který vymezuje povinnosti lidí i institucí s cílem předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, senátoři vytýkali, že je v rozporu s Ústavou a Listinou lidských práv a svobod.

Na street party v Praze přišlo až 200 lidí, policie nezasahovala

Zhruba dvě stovky demonstrantů přišly na páteční street party v Praze, která byla namířena proti politice Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a také proti automobilismu. Ačkoli největší obavy panovaly z chování účastníků pochodu z Palackého náměstí na náměstí Míru, který úřady zakázaly kvůli možnému zablokování dopravy v centru města, stovka policistů doprovázejících průvod důvod k zásahu neměla. Jediným vážnějším okamžikem bylo zastavení provozu na jedné z křižovatek zhruba na pět minut. Někteří čekající řidiči projevovali svoji nespokojenost troubením, mladí lidé pod transparentem "Země patří všem" několikrát skandovali "ulice lidem" nebo "žádné šance Světové bance". Velení policie je podle Jana Holuba z tiskového oddělení pražské policejní správy s průběhem akce spokojeno. Ani pětiminutové zastavení dopravy prý totiž nijak zvlášť neovlivnilo průjezdnost ulic ani městskou dopravu. S průběhem akce byl spokojen i její svolavatel Slavomír Tesárek. ČTK si pouze postěžoval, že přišlo málo lidí.

Přes 40 procent občanů ČR souhlasí s konáním zasedání MMF a SB v Praze

S pořádáním výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB), které se bude v Praze konat od 25. do 29 září, souhlasí 42 procent občanů České republiky. Stejné procento lidí soudí, že zasedání těchto dvou mezinárodních institucí ovlivní postavení a image ČR v zahraničí. O tom, že pořadatelství zasedání obou institucí ovlivní postavení ČR v zahraničí, je rozhodně přesvědčeno 12 procent dotázaných, odpověď asi ano uvedlo 30 procent respondentů. Vyplývá to z výsledků šetření společnosti Ultex Market Research, jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Zahraniční zadluženost ČR klesla

Zahraniční zadluženost České republiky, tedy pasíva ve vztahu k zahraničí bez majetkových investic, klesla k 31. březnu letošního roku na 797,5 miliardy korun proti 822,6 miliardy na konci roku 1999. Investiční pozice České republiky ve vztahu k zahraničí, tedy rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasívy, vykázala pasívní saldo 112,4 miliardy korun. Tyto informace zveřejnila Česká národní banka. Zahraniční aktiva činila 1377,7 miliardy Kč (38,7 miliardy EUR), přičemž objemově největší byla zahraniční aktiva vlády, podniků a bank. Majetkové účasti v zahraničí a držba zahraničních cenných papírů podle ČNB představovaly 161,5 miliardy Kč a pohledávky vlády, podniků a bank (včetně nově vykazovaných finančních derivátů) celkem 746,8 miliardy korun. Devizové rezervy ČNB dosáhly 469,4 miliardy Kč.

Rozpočet na rok 2001 s příjmy 613 mld. Kč a výdaji 633 mld. Kč

Ministerstvo financí navrhuje na příští rok rozpočtový deficit 20 miliard korun, což je o 15 miliard korun méně než plánovaný letošní schodek. Navrhované příjmy 613 miliardy korun jsou proti letošnímu roku vyšší o 3,5 procenta, výdaje 633 miliardy se zvýší o 0,9 procenta. ČTK to řekl náměstek ministra financí pro rozpočet Eduard Janota. Ministerstvo financí při návrhu rozpočtového rámce vychází z upravené makroekonomické prognózy na rok 2001, ve které počítá s růstem HDP o 3,0 procenta, s mírou inflace 4,5 procenta a s průměrnou mírou nezaměstnanosti 10,8 procenta. Konečná verze rozpočtu, kterou vláda odešle do 30. září Poslanecké sněmovně k projednání, se může od prvního návrhu ministerstva financí lišit.

Ministr Fencl požádá vládu o 7 mld. Kč na úhradu škod způsobených suchem

Ministr zemědělství Jan Fencl bude požadovat na jednání vlády 12. července uvolnění sedmi miliard korun na úhradu škod, které zemědělcům způsobila jarní sucha. ČTK to oznámil tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Pavel Kovář. Snahou ministerstva je podle něj to, aby peníze dostali zemědělci ještě letos. Předseda vlády Miloš Zeman v pondělí v rozhovoru pro ČTK uvedl, že tento výdaj by mohl spolu s penězi určenými na řešení problémů Investiční a Poštovní banky ohrozit schodek státního rozpočtu na příští rok. Celkové škody, které sucho způsobilo na zemědělských plodinách, vyčíslilo ministerstvo k 10. červnu na 7,1 miliardy korun.

V sobotu začne platit dohoda o liberalizaci agroobchodu ČR a EU

Dohoda o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty uzavřená mezi Evropskou unií (EU) a ČR vstoupí v platnost 1. července. Opatření má přinést zvýšení exportu až o 540 miliónů korun a příjmy státního rozpočtu se sníží na nevybraných clech asi o 320 miliónů korun. Liberalizace zemědělského obchodu je rozdělena do tří skupin. První zahrnuje tzv. necitlivé položky, které by měly být plně liberalizovány, tedy bez cel, ale s vývozními subvencemi. Druhá skupina obsahuje položky citlivé, u kterých byly projednány konkrétní množstevní kvóty. V jejich rámci bude obchod liberalizován včetně oboustranného odstranění exportních dotací. Třetí skupinou jsou zpracované zemědělské výrobky. Jednání o nich nebyla zatím uzavřena. EU nesouhlasila mimo jiné s pětinásobným navýšením hodnotové kvóty ČR pro vývoz do EU.

Guvernér Tošovský je v užším výběru na místo viceprezidenta EBRD

Nový prezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Jean Lemierre pravděpodobně již brzy vybere kandidáta na volné místo viceprezidenta EBRD, o které se uchází i guvernér České národní banky Josef Tošovský. Ten se podle informací ČTK spolu s dalšími uchazeči dostal do užšího výběru. Vzhledem ke své reputaci má podle řady lidí z bankovních kruhů dobré šance na zvolení. Lemierre, kterého rada guvernérů jmenovala na post šéfa EBRD koncem května, se ujme funkce 3. července, řekl ČTK mluvčí EBRD Ben Atkins. Lemierre poté vybere podle informací ČTK jednoho z kandidátů a předloží jej ke schválení radě guvernérů EBRD. Místo viceprezidenta EBRD pro personální a administrativní otázky je volné od letošního dubna.

Od 1. července se o 500 korun zvýší minimální mzda na 4500 korun

Minimální mzda se od soboty zvýší o 500 korun na 4500 korun. Čistá mzda tak převýší životní minimum samostatně žijící dospělé osoby, byť jen o 13 korun. Životní minimum je od 1. dubna 3770 korun měsíčně, čistá minimální mzda bude činit 3783 korun. Hodinová mzda se nařízením vlády zvýší z nynějších 22,30 na 25 korun. Sociálnědemokratická vláda, která o zvýšení rozhodla koncem května, se tak snaží naplnit své programové prohlášení. V něm se zavázala, že změní poměr minimální mzdy vůči životnímu minimu. Kabinet chce motivovat nezaměstnané k tomu, aby si hledali práci. Zvýšení minimální mzdy přinese i změny plateb pojistného na zdravotní pojištění. Měsíční platby pojistného stoupne z dosavadních 540 korun na 608 korun. Změna se týká zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných i lidí bez zdanitelných příjmů.

Premiér Zeman vítá úmysl zastupitelů Prahy získat zpět restauraci Expo 58

Premiér Miloš Zeman přivítal rozhodnutí pražských zastupitelů, kteří tento čtvrtek podpořili návrh, aby hlavní město získalo zpět od soukromého vlastníka bývalou restauraci Expo 58 v Letenských sadech. Tato stavba je "důkazem českého umu na tehdejší světové výstavě", řekl Zeman na páteční tiskové konferenci v pražském Lidovém domě. Restaurace byla v roce 1958 součástí československého pavilónu na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a v roce 1960 byla přenesena na Letnou. Přestože byla prohlášena kulturní památkou, byla po roce 1990 vydražena v malé privatizaci. Několikrát změnila vlastníky a nyní je značně zchátralá. Pražský primátor Jan Kasl před časem odhadl, že by obnova někdejší restaurace stála 120 až 180 miliónů korun. Za to, že restaurace, která Československo proslavila, je nyní v dezolátním stavu, může podle Zemana "nesmyslná privatizace, která se týkala i pavilónu Expo". Odpovědnost své vlády v této věci rozhodně odmítl.

Akcionáři Pivovaru Radegast schválili fúzi pivovarů

Projekt sloučení akciových společností Pivovar Velké Popovice, Plzeňský Prazdroj a Pivovar Radegast schválila v pátek řádná valná hromada společnosti Pivovar Radegast. Pro sloučení bylo 99,98 procenta hlasů přítomných akcionářů. Jednání se zúčastnili majitelé 95,9 procenta ze základního jmění 794,320 miliónu Kč. Valná hromada zároveň rozhodla o zrušení společnosti bez likvidace k letošnímu 30. červnu. Za den zániku zanikajících společností a den zápisu změn u nástupnické společnosti bude příslušnému rejstříkovému soudu navržen 30. srpen 2000, respektive každý poslední den následujícího kalendářního měsíce. Jedna akcie zanikající společnosti Pivovar Radegast o jmenovité hodnotě 1000 Kč bude vyměněna za 58 akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč na akcii. Každé vyměňované akcii bude příslušet doplatek 63 Kč.

Děti naposledy před prázdninami usedly do školních lavic

Radostné i smutné chvíle přinesla v pátek závěrečná vysvědčení z letošního školního roku více než miliónu školou povinných dětí a téměř půl miliónu studentů středních škol a učilišť. Děti usedly naposledy do školních lavic před nejdelšími prázdninami v roce. Školní povinnosti jim znovu začnou až 4. září. Poslední den školy potěšil nejen vzorné studenty, ale i prodejce květin. V ČR totiž školáci obvykle darují učitelům na závěr školního roku květinu. Nadšení ze závěru školního roku projevuje také bezpočet výrobců spotřebního zboží, kteří očekávají, že rodiče odmění své ratolesti za vysvědčení právě jejich výrobkem.

Desítky telefonátů týkající se v drtivé většině strachu z reakce rodičů na vysvědčení zaznamenávaly v poslední školní den pracovníci bezplatné telefonické Linky bezpečí. Psycholožka Kamila Pavlíková ČTK potvrdila, že telefonáty týkající se vysvědčení se objevují již několik týdnů. "Nezaznamenáváme nárůst celkové sumy hovorů, ale spíše se mění tematická struktura: Najednou jdou nahoru hovory týkající se strachu z vysvědčení, obav z reakce rodičů a školy obecně," řekla psycholožka.

Evropské ceny Gustava Mahlera

Evropské ceny Gustava Mahlera za vynikající výsledky v oboru hudby udělilo v Praze sbormistru Pavlu Kühnovi a bývalému šéfovi opery Národního divadla Václavu Riedlbauchovi sdružení Evropská unie umění. Unie udělila také Evropské ceny za balet, Evropské ceny za umění a cenu za podporu umění. Unie vznikla vloni v Praze s cílem podporovat evropské společenství umělců ve všech oborech umění, informoval ČTK za sdružení Miroslav Klivar. V oboru hudby ocenilo sdružení také pedagoga Pražské konzervatoře Pavla Trnku, dirigenta Bohumila Gregora, pěvce Josefa Růžičku a operní sólistku Evu Garajovou. Posmrtně Evropskou cenu Gustava Mahlera získal pěvec Národního divadla Eduard Haken. Za baletní výkony ocenila unie tanečnici a choreografku Libuši Královou-Tichou a Vlastimila Harapese. Cenu za umění získali francouzský fotograf Gérard Gratadour a malířka Vlasta Wasserbauerová.

V Chebu začal 14. mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO

Za účasti čtyřiatřiceti skupin mažoretek a hudebních souborů začal v Chebu čtrnáctý mezinárodní festival dechových orchestrů mladých FIJO 2000, na kterém během tří dnů vystoupí přes tisíc účinkujících. Kromě kapel z České republiky se posluchačům představí i pět orchestrů ze Slovenska, Ruska, Německa, Francie a Švýcarska. Dechovou hudbu si budou moci lidé vyslechnout i mimo hranice Chebu. "Stejně jako předchozí ročník jsou připraveny koncerty v okolních lázeňských městech, ale i v německých obcích Waldsassen, Marktredwitz a Wunsiedel," sdělila ČTK mluvčí festivalu Mirka Pavlíková. Zkratka FIJO podle ní vznikla z francouzského překladu Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých. Ten se poprvé uskutečnil v Chebu před třiceti lety a od té doby se s výjimkou dvou termínů koná každé dva roky.

Do Zlína se sjely dechové a folklórní soubory z devíti států

Šestatřicet souborů z devíti evropských zemí přijelo na jubilejní desátý ročník mezinárodního festivalu dechových a folklórních souborů, který začal v centru Zlína promenádním koncertem. Letos se festival odehrává zčásti také v Otrokovicích a Luhačovicích na Zlínsku, řekla ČTK organizátorka Karla Procházková. Akce se účastní skupiny z Dánska, Itálie, Chorvatska, Slovinska, Polska, Řecka, Maďarska, Slovenska a České republiky. "Největší seskupení účastníků čekáme v sobotním programu. Od rána budou centrem Zlína znít promenádní koncerty a před polednem vyrazí městem velký festivalový průvod všech účastníků. I s mažoretkami jich bude přes jeden tisíc a ze zkušenosti víme, že pro diváky je to vždycky krásná podívaná," řekla Procházková. Každý ze šestatřiceti souborů představí většinou hudbu své země. Pouze na nedělním Monstrkoncertu spojených dechových orchestrů a tanečních skupin budou hrát skladby českých autorů pod vedením dirigentů zúčastněných souborů, dodala Procházková. Tímto koncertem festival vyvrcholí.

Vsetínský folklórní festival představí soubory z osmi zemí

Přes 400 účinkujících se účastní prvního ročníku mezinárodního folklórního festivalu Vsetínský krpec, který ve Vsetíně potrvá až do neděle. Divákům se představí soubory z Řecka, Turecka, Litvy, Polska, Estonska, Maďarska, Slovenska a České republiky. "Název festivalu jsme odvodili od krpce - boty, jež je součástí lidového kroje. Obuv je totiž první místo, které přenáší tanec na půdu a do osoby tanečníka a zpěváka," řekl ČTK organizátor Miroslav Matušů. Sobotní přehlídku zahraničních souborů doplní tradiční lidový jarmark, kde své umění předvede na 60 lidových výrobců. Festival vyvrcholí v neděli odpoledne, kdy po ekumenické mši v duchu vzájemného soužití národů projde městem festivalový průvod všech účastníků, dodal Matušů.

Ze sportu:

Štafeta českých orientačních běžců ve složení Vladimír Lučan, Michal Jedlička a Rudolf Ropek vybojovala na mistrovství Evropy v ukrajinském Truskavci stříbrné medaile. Titul získali Švýcaři, bronz si z Ukrajiny odvezou Švédové. Závod žen vyhrály Norky, česká trojice Bohdana Térová, Eva Juřeníková a Marcela Klapalová obsadila šesté místo.

Dvojnásobný hokejový mistr světa a olympijský vítěz Jiří Dopita se pravděpodobně stane dalším českých hráčem, který bude od nadcházející sezóny působit v zámořské NHL. Jedenatřicetiletý střední útočník se totiž po několika letech váhání rozhodl přijmout nabídku Floridy a zkusit štěstí v zámoří. Pro případ, že by se na Floridě neprosadil, bude prý do smlouvy požadovat podmínku, že může odejít do jiného týmu, případně se vrátit zpět do Evropy.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.