Zprávy sobota, 04. listopadu 2000

Ivo Prokop

Blokáda hraničních přechodů zasáhla už jižní Moravu

Od pátečních 15 hodin je už zablokováno všech osm hraničních přechodů mezi Rakouskem a jižními Čechami. Krátce po 15 hodině deset rakouských odpůrců jaderné elektrárny Temelín uzavřelo také devátý rakousko-český hraniční přechod Vratěnín-Drosendorf. Blokáda se tak přesunula i na jihomoravský úsek hranic s Rakouskem. Organizátoři protestních akcí zatím nic nezměnili na stanovisku, že blokády budou v souladu s povolením rakouských úřadů pokračovat až do pondělního večera. Blokáda všech jihočeských hraničních přechodů by podle informací rakouské policie měla skončit v pondělí večer. Konkrétně na hraničních přechodech Wullowitz-Dolní Dvořiště, Weigetschlag-Studánky a Guglwald-Přední Výtoň skončí v 19:00 a na hraničních přechodech Gmünd-České Velenice, Neunagelberg-Halámky, Pyhrabruck-Nové Hrady, Grametten-Nová Bystřice a Fratres- Slavonice ve 22:00. Policie zároveň doporučuje, aby cestující v době blokády rakousko-českých hraničních přechodů využili přechodů do Německa. Mluvčí Celního ředitelství České Budějovice Josef Neužil potvrdil, že mimo provoz jsou v důsledku blokády hraniční přechody Fratres-Slavonice, Grametten-Nová Bystřice, Neunagelberg-Halámky, Gmünd-České Velenice, Pyhrabruck-Nové Hrady, Wullowitz-Dolní Dvořiště, Weigetschlag-Studánky a Guglwald-Přední Výtoň. Provoz byl přerušen i na přechodu Vratěnín-Drosendorf. Podle informací policie budou zbylé přechody zablokovány do nedělního rána. Česko-rakouské hranice tak budou až do pondělního večera zcela neprůjezdné. V jihomoravském úseku hranice s Rakouskem je sedm silničních přechodů. Od sobotního rána chtějí aktivisté zablokovat přechody Mitterelzbach-Hnanice, Kleinhaugsdorf-Hatě a Laa an der Thaya- Hevlín. V neděli ráno pak uzavřou zbývající přechody Drassenhofen-Mikulov, Reinthal-Poštorná a Schrattenberg-Valtice, čímž bude česko-rakouská hranice zcela neprůjezdná. Protijaderní aktivisté se netají tím, že i přes výzvu rakouského kancléře Wolfganga Schüssela k ukončení blokády budou v této formě odporu proti Temelínu pokračovat.

Blokády hraničních přechodů České republiky s Rakouskem, které po 14denní pauze opět zahájili odpůrci jaderné elektrárny Temelín, zatím neznamenají pro domácí podniky výrazný růst nákladů, ale zhoršují jejich vztahy se zahraničními odběrateli. Podniky, které pro přepravu zboží k zahraničním odběratelům využívají železnici, zatím potíže nepociťují. Problémy neregistrují ani firmy, které využívají ostatních hraničních přechodů.

Evropská komise je "trochu znepokojena" blokádami rakousko-české hranice

Evropská komise je "trochu znepokojena" zprávami o dalších blokádách česko-rakouské hranice aktivisty protestujícími proti Temelínu. Nadále však má za to, že jde převážně o "bilaterální" problém mezi Prahou a Vídní. Podle českého diplomatického zdroje Praha počká do pondělka, zda blokády hraničních přechodů skončí či nikoli. Pokud by neskončily, mohla by se obrátit na Evropskou komisi. Premiéři Miloš Zeman a Wolfgang Schüssel se v úterý při setkání v Židlochovicích shodli, že ve sporu kvůli Temelínu uznávají zprostředkovací roli komisaře Verheugena. Ten při říjnové návštěvě ministra zahraničí Jana Kavana v Bruselu potvrdil, že na sebe tuto úlohu vzal, a to na požádání rakouské strany. Při téže příležitosti řekl, že takové metody jako je tarasení hraničních přechodů neprospívají dialogu a neodpovídají duchu Evropské dohody, jíž se řídí vztahy mezi Evropskou unií a Českou republikou. Pokud by tedy blokády trvaly, musela by Evropská komise vysvětlit, v jakém smyslu odporují asociační dohodě. Dosud se nepříliš jasně odvolávala hlavně na zásadu svobodného pohybu zboží ve faktické zóně volného obchodu mezi Českou republikou a Evropskou unií.

Mezinárodní silniční unie znovu vyzvala Rakousko k ukončení blokád hranic

K ukončení blokád na česko- rakouských hraničních přechodech znovu vyzvala Mezinárodní silniční unie rakouské ministry vnitra a zahraničí. Unie zároveň požádala o podporu komisaře Evropské komise pro vnitřní trh Frederika Bolkensteina. Mezinárodní silniční unie vyzývala Rakousko k ukončení blokád i před třemi týdny, rakouská strana jí však neodpověděla. V dopisech zopakovala hluboké znepokojení nad blokádami, které omezují mezinárodní obchod na hlavní dopravní tepně. Podle generálního sekretáře Unie Martina Marmyho je v souladu s legislativou Evropské unie povinností národních vlád zajistit volný pohyb osob a zboží přes hranice.

Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel se sejde s odpůrci jihočeské jaderné elektrárny Temelín v sobotu odpoledne v Linci. Oznámil to hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer s tím, že přesné místo a čas budou ještě sděleny. Schüssel seznámí odpůrce Temelína s obsahem svého úterního jednání s českým premiérem Milošem Zemanem v Židlochovicích a s dalším postupem rakouské vlády v záležitosti jihočeské elektrárny. Pühringer podle stejného zdroje zdůraznil, že "jistě nedojde ke změkčení rakouské linie vůči Temelínu". To platí zejména o hornorakouském požadavku celkové prověrky vlivu na životní prostředí této jaderné elektrárny.

Česká televize nepodá protest proti postupu rakouských policistů

Vedení České televize mělo v úmyslu podat prostřednictvím českého ministerstva zahraničních věcí protest proti postupu rakouských policistů na hraničním přechodu Gmünd, kteří v pátek ráno po předchozím ataku zabránili televiznímu štábu vstoupit na území Rakouska, ale po rychlé omluvě rakouského ministerstva zahraničí se rozhodli, že pro tentokrát protest nepodají. Rakouské ministerstvo zahraniční ústy vedoucího svého tiskového oddělení Waltera Greinerta označilo postup celníků a policistů v Gmündu za "velmi politováníhodný". Štáb České televize prošel odbavením na české i rakouské straně a měl všechna potřebná povolení k vstupu a práci na rakouském území. Přesto ho rakouská pohraniční policie bez opodstatnění a s nevybíravou razancí vytlačila zpět na české . Televiznímu štábu se ani po opakovaných pokusech nepodařilo hranice do Rakouska překročit, a to ani poté, co kameru zanechal ve voze na území České republiky.

Premiér Miloš Zeman v souvislosti s incidentem štábu České televize na hraničním přechodu Gmünd řekl, že získávat informace, a to i o blokádách rakousko-českých hraničních přechodů, je "svatým právem" novinářů. Premiér znovu opakoval, že pokud rakouští odpůrci Temelína do pondělí neukončí blokády hranic, bude zamýšlené jednání s rakouskou vládou bezpředmětné. Je-li některá vláda tak slabá, že nedokáže ani ochránit své vlastní hranice, pak jednání s ní nemá smysl, prohlásil Zeman. Ministr zahraničí Jan Kavan ocenil, že se rakouská diplomacie distancovala od postupu příslušníků rakouské policie na hraničním přechodu Gmünd.

Rakouský ministr vnitra Ernst Strasser neví o žádném nařízení, na jehož základě byli příslušníci hraniční policie na hraničním přechodu Gmünd oprávněni zamítnou vstup redaktorů České televize na území Rakouska, a přislíbil vyšetření incidentu. Vydání takového předpisu odmítla i rakouská diplomacie, která se za postup hraniční policie omluvila a označila je "za velmi politováníhodnou" událost. Podle dosavadního šetření však rakouští celníci nebránili v práci pouze štábu České televize. Rakouské televizi ORF zakázali natáčení budov na hraničním přechodu. Rakouský ministr vnitra souhlasí s prohlášením spolkového kancléře Wolfganga Schüssela, který se ve čtvrtek obrátil na demonstranty, aby v zájmu pokračování dialogu mezi Českem a Rakouskem o temelínské elektrárně ukončili blokády hraničních přechodů se svým severním sousedem. Připomněl ale, že jeho resort bude v postoji k demonstrantům blokujícím hraniční přechody dodržovat platné právní přepisy.

V Temelíně připravují simulace zkoušek na displejovém simulátoru

První blok Jaderné elektrárny Temelín pracoval v pátek ráno v prvním režimu a teplota vody v primárním okruhu dosahovala 280 stupňů Celsia. Výkon reaktoru činil podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře 2,2 procenta nominální hodnoty. Povolení k přechodu do etapy energetického spouštění vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost v úterý 31. října. Technici v současnosti připravují na tzv. displejovém simulátoru, který slouží jako inženýrský nástroj pro podporu zkoušek bloku, simulace zkoušek přechodových procesů. Hlavním cílem zkoušek přechodových procesů je ověření, že při projektem uvažovaných abnormálních stavech na reaktorovém bloku, spojených například s výpadky technologického zařízení, je blok schopen automaticky a bezpečně, tedy bez ručního zásahu personálu, dosáhnout nového ustáleného stavu.

Němci by měli začít s připomínkami k Temelínu do 20. listopadu

Nejpozději do 20. listopadu by mělo být v německých spolkových zemích zahájeno připomínkování dokumentace k 78 změnám na jaderné elektrárně Temelín. Na posouzení vlivů české jaderné elektrárny za účasti německé veřejnosti se na čtvrteční schůzce v Berlíně dohodli ministři životního prostředí obou zemí Jürgen Trittin a Miloš Kužvart. Dokumentaci, kterou vypracoval investor Temelína - elektrárenská společnost ČEZ, zaslal Kužvartův úřad německému velvyslanectví již 2. října. V Německu bude veřejnosti dokumentace dána k nahlédnutí po dobu 30 dní. Výsledek schůzky hodnotí Kužvart jako velmi dobrý. Ministři jednali také o odpadovém hospodářství obou zemí. Podle Kužvarta došli k tomu, že vyvážení německého odpadu do České republiky není pouze problémem země, kam odpadky směřují, ale i státu, odkud jsou tyto "suroviny" vyváženy.

Polák zadržený během protestů proti zasedání světových finančníků odsouzen k ročnímu vězení

Osmnáctiletý Polák, který byl v Praze zadržen 26. září v souvislosti s demonstracemi proti Mezinárodnímu měnovému fondu, byl odsouzen k nepodmíněnému jednoročnímu trestu vězení. Soud o trestu rozhodl již minulý týden trestním příkazem, který nařizuje bez hlavního líčení. Jeho advokát proti příkazu podal odpor, který trestní příkaz ruší a musí být zahájeno hlavní líčení. Podle něj řízení vycházelo z toho, že mladý Polák při prvním výslechu řekl, že při demonstraci dostal ránu dlažební kostkou nebo tyčí do hlavy a pak sám vzal kostku a hodil ji směrem k policistům. Není jiný důkaz či svědek, který by viděl, že kostku hází. Není zjištěno, zda kostka dopadla k policistům a zda je zasáhla. Advokát označil trest za "neuvěřitelně přísný a represivní" s ohledem na mládí svého klienta a na to, že při prvním výslechu doznal, že házel dlažební kostkou. Mladík, který je stále ve vazební věznici v Praze na Pankráci, Lžičařovi i výkonné ředitelce Českého helsinského výboru Janě Chržové, která jej ve vězení navštívila 10. října, řekl, že policie s ním zacházela brutálně. Podle čtvrteční informace mluvčí republikového úřadu vyšetřování navrhl vyšetřovatel obžalovat 16 z 19 trestně stíhaných účastníků zářijových demonstrací. Ve vazbě kromě Poláka zůstává osmnáctiletý Dán.

Amnesty International popírá, že by zvažovala žalobu na ministerstvo vnitra

Představitel mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International Ivan Fiser popřel čtvrteční tvrzení německého listu Die Tageszeitung, že Amnesty International zvažuje podání žaloby na české ministerstvo vnitra kvůli údajně nedůstojným podmínkám, v nichž byli zadržováni někteří účastníci zářijových pražských demonstrací proti globalizaci. Fiser nicméně řekl, že Amnesty International stále shromažďuje svědectví o údajně nezákonném jednání českých policistů a bude sledovat, jak je české úřady budou vyšetřovat. Podle Fisera, který pracuje v londýnském ústředí Amnesty International, jeho organizace nepodává žaloby proti úřadům v žádné zemi. Běžný postup je, že když získá informace o porušování lidských práv, předkládá je úřadům v příslušném státě a pak sleduje, zda úřady tyto zprávy řádně vyšetřují, uvedl Fiser. Dodal, že pokud jde údajné porušování lidských práv demonstrantů zadržených v Praze, Amnesty International ještě neukončila své vyšetřování a stále sbírá informace. Die Tageszeitung ve čtvrtek připomněl, že ministerstvo vnitra pochválilo policisty nasazené proti demonstrantům a že ministr vnitra Stanislav Gross a premiér Miloš Zeman odmítli zprávy o policejní brutalitě a policejních provokatérech v ulicích jako součást "mezinárodní pomlouvační kampaně". Informace o údajném porušování lidských práv zadržených lidí během demonstrací proti MMF v Praze dostal i Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva.

Občanské právní hlídky podaly deset oznámení na policisty

Občanské právní hlídky v pátek podaly deset trestních oznámení na postup policistů vůči odpůrcům globalizace, kteří byli zadrženi během zářijových demonstrací proti pražskému zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Během příštího týdne připravují podání dalších minimálně pěti trestních oznámení na postup policie. Podle členů Občanských právních hlídek se policisté vůči zadrženým demonstrantům provinili zejména těmito trestními činy: mučením a jiným nelidským a krutým zacházením, zneužitím pravomoci veřejného činitele a omezováním osobní svobody. Hlídky, které tvoří především mladí lidé, vznikly proto, aby sledovaly, zda se policisté při zásazích proti demonstrantům nedopouštějí nepřiměřeného násilí.

Ministr Gross bude jednat s bavorským ministrem o prohloubení spolupráce

Prohloubení zejména přeshraniční spolupráce mezi českou a bavorskou policií a také stav příprav České republiky na vstup do Evropské unie mají být hlavními tématy pondělního setkání ministra vnitra Stanislava Grosse s jeho bavorským resortním kolegou Güntherem Becksteinem v Mnichově. Grosse bude doprovázet policejní prezident Jiří Kolář. Bavorský státní ministr vnitra bude s Grossem hovořit také o nelegální migraci na česko-německých hranicích a o spolupráci policistů při jejich ochraně. Ministři se chtějí zabývat vzájemnou pomocí policistů při odstraňování následků katastrof, například při likvidaci lesních požárů a při povodních. Hovořit mají rovněž o turistické stezce Modrava/Březník - Blaue Säule a o krádežích osobních automobilů. Jednání Grosse s bavorským ministrem vnitra se uskuteční deset dnů poté, co český ministr o stejné problematice jednal se saským protějškem Klausem Hardrathem.

Dopravci budou s premiérem Zemanem jednat až 20. listopadu

V pondělí 20. listopadu budou zástupci čtyř dopravních svazů jednat s premiérem Milošem Zemanem o svých požadavcích na zlepšení situace v silniční dopravě. Výsledky schůzky ovlivní rozhodování dopravců o případných protestních akcích. Schůzku s premiérem si dopravci vyžádali po neúspěšných jednáních s ministrem dopravy Jaromírem Schlingem a ministrem financí Pavlem Mertlíkem. Oba členové vlády odmítli hlavní požadavky podnikatelů v dopravě na regulaci cen pohonných hmot, zavedení tzv. profesní nafty a vyhlášení krizového stavu v silniční dopravě. Opatření měla zmírnit dopad výrazného růstu cen nafty v letošním roce. Ministerstvo dopravy pouze přislíbilo vytvoření pracovní skupiny pro řešení problematiky hraničních přechodů, například propustnosti přechodů a odbavování na celnicích. Resort financí připustil ochotu jednat o určitém zvýhodnění ekologických vozidel na silniční dani. Autodopravce zastupuje při jednáních Česmad Bohemia, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Svaz řidičů a Svaz průmyslu a dopravy.

Tygry mohou návštěvníci pražské zoo pozorovat v televizi

Teprve týden staré mládě tygra sumaterského mohou pozorovat prostřednictvím průmyslové televize návštěvníci pavilónu kočkovitých šelem Zoologické zahrady v Praze. Mládě se narodilo 27. října pětileté tygřici Loraine. Po prvních rozpacích se Loraine projevila jako starostlivá matka a třebaže se chodí provětrat do výběhu, vždy se ke svému potomkovi vrací a důkladně ho čistí a krmí. Tygr sumaterský je nejmenším druhem tygra a v současnosti je kriticky ohrožen vyhubením. Otec mláďátka, více než stokilový Korfu, se narodil rodičům odchyceným v přírodě. O něco menší Loraine pochází z Francie a se svým partnerem žije v pražské zoo necelý rok. Tygří mládě, dosud beze jména, se má k světu. Pravděpodobně jde o tygří Pravděpodobně jde o tygří slečnu.

Český astronom objevil novou kometu

Česká astronomie se po téměř deseti letech opět zapsala do celosvětové statistiky kometárních objevů zásluhou jihočeské Observatoře Kleť. Nová kometa byla objevena v rámci dlouhodobého výzkumného programu zaměřeného na výzvu na výzkum planetek a komet včetně tzv. bízkozimních asteroidů. Kometu objevil Miloš Tichý 23.října při kontrole snímků pořízených pro upřesnění drah vybraných planetek. Kometa patří do Jupiterovy rodiny komet a po svém objeviteli dostala jméno Tichý. Je to první kometa objevená v České republice od roku 1993.

A ještě krátce o počasí. Bude většinou zataženo s deštěm, během dne přechod k přeháňkám. Nejvyšší denní teploty 6 až 13 stupňů Celsia.