Zprávy sobota, 10. července 1999

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Sněmovna přijala zákon umožňující krajanům získat občanství

Poslanecká sněmovna přijala v pátek zákon, který umožní získat české občanství i krajanům žijícím v zahraničí. Zákon se snaží zmírnit následky křivd z let 1948 až 1989. Je adresován českým krajanům žijícím v zahraničí a všem, kdo byli československými státními občany a občanství pozbyli v době od 25. února 1948 do 28. března 1990. Zákon má odstranit problémy legislativy z roku 1990, kdy byly novelizovány předpisy o nabývání a pozbývání státního občanství. Novela se ale nevztahovala na bývalé občany, kteří naturalizací nabyli státní občanství USA a podle Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 původní občanství ztratili. Platnost smlouvy skončila v srpnu 1997. Lidé, jichž se zákon týká, budou moci nabýt státní občanství ČR na základě prohlášení. K jeho přijetí budou oprávněny zastupitelské úřady ČR, okresní úřady, v Praze obvodní nebo místní úřad městské části a magistráty Brna, Ostravy a Plzně. Předlohu, která má nabýt účinnosti dnem vyhlášení, musí ještě posoudit Senát.

Novela také umožní zjednodušeně nabýt státní občanství ČR i těm bývalým občanům ČSFR a nyní občanům Slovenska, kteří nejpozději od 31. prosince 1992 nepřetržitě žijí na území ČR, ale nejsou zde hlášeni k trvalému pobytu.

Další informace z jednání Poslanecké sněmovny

Omezení svobody pohybu a pobytu a práva pokojně se shromažďovat v době ohrožení státu nebo za válečného stavu umožňuje zákon o zajišťování obrany České republiky, který přijala Poslanecká sněmovna. Schválila též sedm dalších zákonů a jejich novel, jež nově upravují oblast obranyschopnosti země. Mezi těmito předlohami je také zákon o ozbrojených silách ČR, podle něhož nebude Hradní stráž součástí armády, ale samostatnou ozbrojenou silou. Podle zákona o vojácích z povolání pak bude práce těchto vojáků automaticky spojena s možností vyslat je kamkoliv a kdykoliv do akcí, při nichž bude armáda plnit spojenecké závazky v rámci NATO nebo v mírových misích. Nyní se tyto české jednotky formují na základě dobrovolnosti.

Zákon o zajišťování obrany ČR upravuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků, podnikatelů a občanů při zajišťování obrany země před vnějším napadením. Předloha zakotvuje automatickou povinnost firem a občanů podřídit se určitým pravidlům v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Týká se to například pracovní povinnosti.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh takzvaného protipirátského zákona. Předloha, kterou má projednat ještě Senát, má celním úřadům umožnit účinnější boj proti dovozům a vývozům padělků a napodobenin značkových výrobků. Nová legislativní úprava má podle vlády zajistit naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jež ochranu duševního vlastnictví upravují. ČR je v tomto ohledu vázána například dvěma články Evropské dohody, kterou podepsala v roce 1993.

Sněmovna neschválila vládní návrh novely zákona o léčivech, který měl mimo jiné přiblížit právní úpravu této oblasti legislativě v zemích Evropské unie. Poslanci do návrhu zapracovali mnoho poměrně výrazných změn a rozšířili jeho působnost natolik, že nakonec nebyl s jeho podobou spokojen téměř nikdo až na poslance vládní ČSSD. Jejich podpora ale ke schválení souhrnné novely nestačila.

Opoziční smlouva plní svůj účel, shodl se Zeman s Klausem

Roční bilancování opoziční smlouvy mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou dopadlo dobře. Premiér Miloš Zeman a předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus se v pátek shodli, že opoziční smlouva splnila po roce existence svůj účel, tedy přinesla politickou stabilitu v České republice. "Z pohledu ODS za uplynulý rok nedošlo na české politické scéně k takovým změnám, které by nabídly jiné řešení než jakým byla loňská smlouva," zhodnotil Klaus opoziční smlouvu na tiskové konferenci. "Domnívám se, že dohoda těchto dvou stran vytvořila skutečně dlouhodobý základ politické stability," potvrdil Zeman.

Opoziční smlouvu podepsala ČSSD a ODS přesně před rokem po parlamentních volbách. Sociální demokracie se tak mohla ujmout vlády, přestože nemá ve sněmovně většinu.

Smlouva mezi ČSSD a ODS nemá již podle většiny občanů význam

Pouze 36 procent občanů souhlasí s názorem, že opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS prospěla České republice. V současné době má smlouva opodstatnění jen podle 26 procent dotázaných, 46 procent lidí soudí, že již nemá význam a 28 procent nemá jasný názor. Vyplývá to z bleskového průzkumu, který v pátek uskutečnilo Středisko empirických výzkumů 'STEM) pro Český rozhlas a Českou televizi a jehož výsledky obdržela ČTK. Většina občanů, 60 procent, si myslí, že opoziční smlouva je skrytou dohodou dvou nejsilnějších stran o koaliční spolupráci. Přitom více než tři pětiny dotázaných, 63 procent, se přiklánějí k názoru, že smlouva mezi ČSSD a ODS má vést k likvidaci menších stran. Za nejschůdnější řešení situace po loňských parlamentních volbách označilo opoziční smlouvu 57 procent respondentů.

Zapojení ČR do politiky hospodářské soudržnosti brání málo času

Nedostatek času na přípravu potřebných dokumentů je jedním z hlavních problémů zapojení ČR do evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Na pátečním druhém zasedání monitorovacího výboru pro oblast hospodářské a sociální soudržnosti to uvedl ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Jednání, kterého se účastnili představitelé Evropské unie 'EU) a zástupci českých ministerstev a regionů, zajistilo platformu pro diskusi o připravenosti ČR na využití strukturálních fondů EU a předvstupních programů ISPA 'životní prostředí a doprava) a SAPARD 'zemědělství). Ministerstvo pro místní rozvoj zde prezentovalo Národní rozvojovou strategii pro léta 2000 až 2006. Po jejím schválení vládou bude ČR moci přijímat finanční pomoc EU.

Velitel průzkumné roty jednal s představiteli frakce UK

Velení české průzkumné roty v pátek v doprovodu britských důstojníků a obrněného transportéru monitorovalo situaci na administrativní hranici Kosova s ostatním Srbskem. Velitel roty Karel Klínovský se sešel i s představiteli místní frakce povstalecké Kosovské osvobozenecké armády 'UK) a oznámil jim, že čeští průzkumníci v oblasti přebírají činnost britských jednotek. Česká průzkumná rota působí v severní části Kosova v britském sektoru. Hlavní náplní její práce bude především sledování hranice a jejího přilehlého okolí ve svěřeném úseku.

Čeští podnikatelé musí být kvůli obnově Balkánu aktivní

České firmy, které mají zájem podílet se na obnově Balkánu, by měly vypracovat podnikatelské záměry a navazovat kontakty s partnery z řad firem zemí Evropské unie i dalších států. Podnikatelé by měli také po poradě s českým ministerstvem zahraničních věcí hledat možnosti přímo v jednotlivých městech a oblastech Jugoslávie, řekl v pátek ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil. Ministr Jan Kavan podle něj obdržel v posledních dnech nabídky z Norska, Itálie a také Řecka na vytvoření společných podniků. "Vzhledem k nedostatku peněz a vzhledem k nižší konkurenceschopnosti řady českých firem považujeme joint-ventures za jednu z možností, jak se na obnově Balkánu podílet," řekl Pospíšil.

V Praze se uskutečnilo poslední rozloučení s Jiřím Pelikánem

Příbuzní, přátelé a známí včetně představitelů české vlády a obou komor parlamentu se v pátek v Zrcadlové kapli pražského Klementina rozloučili s jedním z hlavních představitelů reformního hnutí Pražské jaro Jiřím Pelikánem. Pelikán, který po emigraci do Itálie v srpnu 1968 vydával exilový levicový časopis Listy, zemřel po dlouhé nemoci 26. června na klinice v Římě. V zaplněné kapli vystoupili s projevy místopředseda Senátu Petr Pithart, premiér Miloš Zeman, ministr kultury Pavel Dostál a spisovatel Pavel Kohout. Verše Jaroslava Seiferta zarecitovala herečka Vlasta Chramostová. Kondolenční dopis zaslal Pelikánově manželce Jitce Pelikánové-Frantové prezident Václav Havel. V dopise uvedl, že si Pelikána vážil, zvláště za jeho práci v exilu, a že se jeho úmrtí dotklo všech, kteří jej znali.

Václav Havel uctil výročí narození své první ženy Olgy

Prezident Václav Havel položil v pátek kytici na pražském Vinohradském hřbitově ke hrobu své první manželky Olgy. Prezident si připomněl jmeniny a nedožité 66. narozeniny bývalé první dámy, které připadají na 11. července. ČTK to řekl Martin Krafl z prezidentské kanceláře. Olga Havlová zemřela 27. ledna 1996 na následky těžkého onkologického onemocnění. Za komunistického režimu byla Olga Havlová aktivistkou disentu - stála u založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a byla signatářkou Charty 77. Po listopadu 1989 se začala intenzívně věnovat charitativní činnosti a získala si širokou podporu a uznání veřejnosti.

Lotyšsko vyznamenalo prezidenta Havla Velkokřížem řádu tří hvězd

Nejvyšší lotyšské státní vyznamenání, Velkokříž řádu tří hvězd s řádovým řetězem, obdržel český prezident Václav Havel. ČTK to sdělilo tiskové oddělení prezidentské kanceláře. Řád tří hvězd, provázený heslem "Per aspera ad astra" - Utrpením ke hvězdám, se uděluje od roku 1924 lidem, kteří se zasloužili o rozvoj samostatného Lotyšska. Primátor lotyšské metropole Rigy Andris Berziňš, který letos v květnu navštívil Prahu, připomněl, že Řád tří hvězd převzalo dosud čtyřicet Čechů, kteří přispěli k rozvoji spolupráce mezi oběma zeměmi. Jedním z nich byl například v roce 1929 tehdejší pražský primátor Karel Baxa.

Nadace Vize'97 představila své tři kulturní projekty

Rekonstruovat odsvěcený kostel sv. Anny hodlá Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize'97. Bývalý středověký chrám na pražském Anenském náměstí se stane místem, kde by se konaly přednášky, koncerty nebo ekumenická setkání. Dalším nadačním projektem je nová Cena Nadace Vize'97, určená pro myslitele, kteří přispěli nebo přispívají k chápání vědy jako součásti obecné lidské kultury. Poprvé cenu převezme letos 5. října v Obecním domě rakouský lékař žijící v USA Karl Pribram. Třetím kulturním projektem je tunel spojující horní a dolní Jelení příkop Pražského hradu. Hotov by měl být do dvou let. Prezidentský pár to řekl na páteční tiskové konferenci, na níž shrnul poslední rok činnosti nadace.

Zeman si přeje korektnější vztahy s novináři a nabízí jim schůzku

Premiér Miloš Zeman odpověděl v pátek na dopis novinářů, ve kterém se ohradili proti jeho urážlivým výrokům na svou adresu a vyzvali ho ke korektnějším vztahům. "Také já bych si přál, aby mezi novináři a politiky existovaly korektnější vztahy," uvedl v dopise Zeman a nabídl setkání na toto téma. Pisatelům rovněž sdělil základní podmínky korektních vztahů politiků a novinářů: "Osobně se domnívám, že k tomu stačí dvě podmínky. Za prvé důsledně odlišovat objektivní zprávy od subjektivních komentářů. Za druhé v rámci zpráv poskytovat úplnou a nezkreslenou informaci o dané záležitosti, včetně práva na odpověď na nepravdivou informaci."

JBKB koupí německého výrobce Becherovky od Pernod Ricard

Akciová společnost Jan Becher - Karlovarská becherovka 'JBKB) koupí od francouzského koncernu Pernod Ricard německého výrobce Becherovky, firmu Johann Becher OHG. Rozhodla o tom páteční mimořádná valná hromada JBKB. Výrobu likéru zahájí v Karlových Varech koncem července poté, co v Německu doprodá zásoby a připraví technologii. Kupní cenu, která je stejná, jakou za Johann Becher OHG zaplatil v dubnu Pernod Ricard švýcarsko-německé společnosti Underberg, odmítlo vedení likérky na tiskové konferenci zveřejnit. "Je to dobrá cena a rentabilní investice," řekl prezident Pernod Ricard Europe Pierre Pringuet.

Václav Havel s chotí přijeli na festival v Karlových Varech

Hostem vrcholícího Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je od pátečního podvečera prezident Václav Havel s chotí. Podle mluvčího Ladislava Špačka se Václav Havel v sobotu odpoledne setká s italským režisérem Frankem Zeffirellim. Večer bude prezident přítomen slavnostnímu zakončení 34. ročníku filmového festivalu. Další program prezidentského páru bude mít podle Špačka soukromý ráz. Místo v něm dostanou i filmová představení - například zhlédnutí Zeffirelliho autobiografického snímku Čaj s Mussolinim. Podle Špačka si Václav Havel přeje vidět i Hřebejkovy a Jarchovského divácky úspěšné Pelíšky.

Už o víkendu bude karlovarský festival minulostí

Stovky projekcí nabídl od 2. července desetitisícům běžných diváků i akreditovaných návštěvníků 34. ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Už v sobotu večer bude minulostí, i když je ještě na závěrečný den této prestižní přehlídky připraveno posledních sedmadvacet projekcí. Do hlavní festivalové soutěže bylo letos přijato 17 titulů. Program však nabídl více než dvě stovky filmů a už před polovinou tohoto maratónu organizátoři prohlašovali, že z hlediska návštěvnosti by mohl být rekordní, neboť ji odhadovali až na 150.000 diváků. V sobotu večer mezinárodní porota udělí ceny, už odpoledne oznámí své verdikty šest porot nestatutárnách. Festival ocení italskou režisérskou legendu Franka Zeffirelliho a organizátoři začnou připravovat pětatřicátý ročník přehlídky, která začala psát svou historii 1. srpna 1946.

Výstavu Theodora Pištěka je možné zhlédnout na internetu

Internetovou výstavu výtvarníka Theodora Pištěka mohou zájemci zhlédnout na nově spuštěném serveru www.auctionsart.cz. ČTK to sdělil Pavel Vojíř ze společnosti Auctionsart. Upozornil přitom, že v první on-line aukci na stejné adrese bylo vydraženo Pištěkovo dílo Nahá Maya za 750.000 korun. Podle Vojíře tak byl zřejmě vytvořen nový rekord českého internetu. Na stránkách společnosti Auctionsart jsou pořádány on-line aukce výtvarných děl i výstavy. Zájemci tam naleznou také úplný seznam všech českých galerií včetně jejich programu, odkazy na internetové stránky světových výtvarníků a galérií, vyhledávací centrálu zaměřenou na výtvarné umění a další informace, uvedl Vojíř.

Letní operní festival v Praze nabízí Verdiho a Kouzelnou flétnu

Letní operní festival, který začal na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze představením Verdiho Traviaty, nabízí do 15. srpna přes 30 představení. Vedle v pátek uvedeného díla a Verdiho Rigoletta připravili organizátoři novou inscenaci Mozartovy Kouzelné flétny, která má mít premiéru v sobotu večer. Za každoročním projektem stojí letos režisér Martin Otava a německý dirigent Andreas Kröper působící v českých zemích. Účinkovat budou umělci z pražských operních divadel a vystoupí i zahraniční pěvečtí hosté.

V Rudolfinu se letos v létě paralelně uskuteční koncertní festival Mozart versus Salieri. Od 23. července do 11. srpna přiblíží Salieriho hudbu a umožní veřejnosti porovnat ji s Mozartovou. Zajímavostí má být koncert vídeňské interpretky Christy Schönfeldingerové na skleněnou harmoniku, nástroj Mozartovy a Beethovenovy doby. Příští rok, kdy bude Praha jedním z evropských měst kultury roku 2000, ponese "open-air" festival oficiální logo této akce.

Rekordmana Dvořáka odměnil ministr obrany Vetchý

Ministr obrany Vladimír Vetchý v pátek osobně poblahopřál Tomáši Dvořákovi k překonání světového rekordu v desetiboji a jeho výkon ocenil finanční odměnou. Atlet pražské Dukly a zaměstnanec ministerstva obrany vytvořil o víkendu při superlize Evropského poháru na Strahově světový rekord výkonem 8994 bodů. "Příliš jsem to nečekal, byla to velice příjemná finanční odměna," řekl ČTK sedmadvacetiletý Dvořák. "Když jsem se dozvěděl, že budu muset podstoupit nějaké oficiality, tak jsem se trochu ošíval," přiznal Dvořák. "Pak jsem si ale uvědomil, že mne po celý loňský rok podporovali, i když jsem byl zraněný a nedařilo se mi. Byla to příjemná půlhodinka," konstatoval bronzový medailista z olympijských her v Atlantě 1996.

Ze sportu:

Český reprezentant Petr Biskup se stal v Mnichově Hradišti absolutním mistrem světa v letecké akrobacii kategorie Advanced. Zlatou medaili získalo po výborném výkonu také české družstvo. Ze soutěže v jednotlivých disciplínách si Biskup odváží z MS zlatou medaili také za triumf v tajné sestavě a svůj úspěch podtrhl stříbrnou medailí za volnou sestavu. Do čela celkové klasifikace družstev pomohl České republice bronzovou medailí v tajné sestavě Josef Čech.

Akademický tým fotbalistů České republiky porazil Maroko 2:0 a společně s domácím Španělskem, Brazílií a svým příštím soupeřem Itálií se probojoval do semifinále univerziádního turnaje v Palmě de Mallorca.

Šestou medaili pro výpravu českých plavců na Světové univerziádě v Palmě de Mallorca vybojovala na trati 100 metrů znak Ilona Hlaváčková. Nadějná plavkyně z pražských Bohemians dohmátla ve velmi rychlém závodě na třetím místě a časem 1:03,26 minuty vytvořila nový český rekord.

Čeští kadeti na evropském šampionátu v baseballu v Ostravě zdolali v semifinále Rumunsko 7:6, když o svém vítězství rozhodli až v 11. směně. V sobotním finále se česká reprezentace utká s favorizovaným Nizozemskem, které ve druhém semifinále deklasovalo Rusko 20:0.

Hladiny řek v ČR mohou stoupnout kvůli místním přeháňkám

Meteorologové očekávají, že v následujících dnech budou hladiny českých a moravských řek setrvalé, nebo dokonce slabě poklesnou. Při místních přeháňkách však může stav vody v některých tocích stoupnout a dosáhnout prvního, ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity. ČTK to v pátek řekl ředitel odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí Jaroslav Kinkor.

Do pátečního rána napršelo deset až 40 milimetrů vody v povodí Vltavy, při místních bouřích naměřili meteorologové 63 milimetrů v Jeseníku a 41 milimetrů ve Vranově a v Souticích. V povodí řeky Labe a Moravy dosáhly srážky výše pět až 25 milimetrů.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.