Zprávy sobota, 13. května 2000

Vážení posluchači, u českého vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Ve vztazích mezi Německem a Českou republikou nastala evropská normalita

"V oblasti bilaterálních vztahů již není naštěstí téměř o čem mluvit, v česko-německých vztazích zavládla již takříkajíc evropská normalita. To znamená, že jednáme především o mnohostranných otázkách celoevropské politiky, což samo o sobě dokazuje, že vývoj vztahů obou našich zemí je velmi pozitivní," prohlásil v pátek v Berlíně po setkání s českým prezidentem Václavem Havlem německý ministr zahraničí Joschka Fischer. "Sporné body mezi námi nejsou, existují jen otázky, na nichž musíme ještě pracovat, například rozšíření Evropské unie na východ, které Německo nadále plně podporuje a má na něm zájem," řekl dále Fischer. Uvedení konkrétního data možného vstupu ČR do EU se však znovu vyhnul a zopakoval známé stanovisko německé vlády, podle něhož je hlavním úkolem unie, aby se sama připravila na rozšíření do konce roku 2002, a další postup bude záviset na připravenosti kandidátských zemí.

Václav Havel krátce předtím při setkání se zástupci českého tisku připustil, že v poslední době je možné pozorovat mezi západními politiky větší zdrženlivost v otázce termínu rozšíření EU než dříve, vyjádřil však názor, že to "není projev nevůle, ale spíše opatrnosti z obav, zda se vše - i uvnitř EU - včas stihne". Potvrdil také skutečnost, že na straně EU se hovoří o různých přechodných lhůtách v souvislosti se vstupem nových členů do EU, vyjádřil však názor, že tato opatření v tom rozsahu, v němž jsou navrhována, nebudou nutná.

V otázce takzvaných Benešových dekretů, týkajících se poválečného odsunu sudetských Němců, Fischer uvedl, že naprosto souhlasí se stanoviskem kancléře Gerharda Schrödera a nemá k němu co dodat. Schröder ve středu potvrdil, že Německo nehodlá vznášet majetkové nároky vůči ČR ani podmiňovat přijetí České republiky do EU zrušením Benešových dekretů. Havel při rozhovoru s Fischerem předložil návrh svolat na rok 2002 do Prahy vrcholnou konferenci NATO, který Fischer označil za zajímavý a hodný zamyšlení.

Bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber za návštěvy prezidenta Václava Havla v bavorském Řeznu tradičně nabádal, aby se Česká republika zřekla poválečných dekretů o vysídlení a vyvlastnění sudetských Němců. Ve vystoupení vyjádřil naději, že budou nalezena řešení v souladu s evropskými hodnotami. Václav Havel v odpovědi poukázal na rozsáhlé pozitivní sousedské česko-bavorské vztahy v minulosti i současnosti. Stále nové iniciativy ve vzájemných kontaktech ale podle prezidenta navíc pomáhají také zacelovat vzpomínky Čechů na norimberské protičeskoslovenské projevy nacistů, mnichovskou dohodu o rozbití Československa a koncentrační tábor v Dachau. To jsou na druhé straně negativní události a místa rovněž spojená s Bavorskem.

Rakouští sudetští Němci: Mugabe si vzal příklad z Beneše

Svaz krajanských landsmanšaftů v Rakousku (VLÖ), jehož součástí je i Sudetoněmecké sdružení v Rakousku (SLÖ), vidí "ohromující paralely" mezi nynějším počínáním zimbabwského prezidenta Roberta Mugabeho, který nechává vyhánět bílé farmáře z jejich farem, a "vyvlastněním a vyhnáním sudetských Němců pomocí dekretů československého prezidenta Edvarda Beneše" před 55 lety. "Tato podobnost je opravdu ohromující," uvedl tiskový mluvčí VLÖ Gerhard Zeihsel v prohlášení pro tisk, zveřejněném ve Vídni. Ziehsel, který je rovněž čelným funkcionářem SLÖ, poukázal v této souvislosti na tzv. Benešův dekret o "konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělské půdy Němců, Maďarů a rovněž zrádců českého a slovenského národa" z června 1945.

Příliv investic do ČR letos patrně přesáhne pět miliard USD

Příliv přímých zahraničních investic do ČR letos patrně přesáhne loňských rekordních pět miliard dolarů. "Tyto investice mají podobu výrob s vysokou přidanou hodnotou a nikoli pouze práce ve mzdě, montážních závodů nebo dokonce spaloven toxických odpadů a podobných zajímavých zařízení," řekl premiér Miloš Zeman na pátečním setkání průmyslníků. Z hlediska produktivity práce, přidané hodnoty, zisku a dalších parametrů jsou podle něj nejúspěšnější právě podniky se zahraniční kapitálovou účastí. Na druhém místě jsou státní podniky a teprve po nich podniky privatizované kupónovou privatizací, doplnil premiér Zeman. "Celá řada našich producentů není připravena na náročné konkurenční prostředí EU a jen obtížně se smiřuje s restrukturalizací svých podniků, která přesto vede k zeštíhlení a odstranění přebytečných a neefektivních výrob," vidí jednu z bariér vstupu do EU předseda české vlády.

Moscovici: udrží-li tempo příprav, může být ČR v EU mezi prvními

Pokud bude Česká republika skutečně připravena na začátku roku 2003 na vstup do Evropské unie, tak se bude moci k unii připojit, uvedl v rozhovoru s ČTK francouzský státní ministr Pierre Moscovici. Opatrně se však vyjádřil k možnosti, že by na prosincovém summitu Unie v Nice na závěr francouzského předsednictví mohl být stanoven přesnější časový rozvrh pro rozšiřování unie. ČR v přípravě na vstup do EU bezpochyby znovu získala dobrý rytmus a bude-li tímto způsobem pokračovat, má rozhodně velké šance, aby vstoupila do unie mezi prvními, zdůraznil Moscovici. EU podle něj neodmítá mluvit o datech rozšíření, ale na summitu v Helsinkách považovala za rozumné stanovit si datum pro sebe a zavázat se, že bude na konci roku 2002 připravena přijmout nové členy.

Průmyslová výroba v březnu meziročně o 5,2 procenta vzrostla

Průmyslová produkce v České republice vzrostla v březnu 2000 ve srovnání se stejným měsícem roku 1999 o 5,2 procenta. Od počátku roku se meziročně zvýšila o 4,8 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dní byla za letošní první čtvrtletí vyšší o 3,4 procenta. Tržby z průmyslové činnosti se ve stálých cenách roku 1994 letos v březnu meziročně zvýšily o 7,9 procenta, počet pracovních dnů byl v březnu stejný jako v březnu 1999 a index tržeb neovlivnil. Předběžné výsledky za průmyslové podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci ČTK poskytl Český statistický úřad. Průměrná nominální mzda v průmyslu se v březnu meziročně zvýšila o 7,1 procenta na 13.050 korun. Reálná mzda byla v březnu 2000 proti březnu 1999 vyšší o 3,2 procenta a produktivita práce vzrostla o 9,9 procenta, uvádí Český statistický úřad.

Konference o odkazu světového ekonoma

O odkazu jednoho z největších světových ekonomů první poloviny 20. století Josepha Aloise Schumpetera, rodáka z Třeště, diskutovali v Jihlavě účastníci mezinárodní konference. Jeho kosmopolitní působení, široký záběr znalostí a podstatné myšlenky jeho díla ocenil v úvodním slově nositel rakouské Schumpeterovy ceny a předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus. Připomněl, že se Schumpeterovým jménem bývá spojena především idea inovací, tedy úloha podnikatele-inovátora jako hybné síly ekonomického rozvoje kapitalistické společnosti. O Schumpeterově díle pak diskutovali další čeští i rakouští univerzitní ekonomové.

Vedení ČSSD diskutovalo o programu pro příští epochu

Předsednictvo České strany sociálně demokratické v Lidovém domě diskutovalo o dlouhodobém politickém programu. Ten se liší od programů krátkodobých nebo střednědobých (volebních), které jsou spíše operativní. "Jde o pokus odhadnout charakter epochy," charakterizoval dokument na tiskové konferenci místopředseda ČSSD Vladimír Špidla. Současnost charakterizoval jako epochu přechodu z industriální společnosti ke společnosti informační. "Musím říct, že tento čas je velmi zajímavý," podotkl a dodal, že dlouhodobý program bude spíše o hodnotách a obecných přístupech k problémům. Sociální demokraté rovněž projednávali projekty kampaní pro podzimní volby do Senátu a krajských zastupitelstev.

Ministři životního prostředí zemí V4 jednali o integraci do EU

Integrace do Evropské unie, problémy ochrany životního prostředí a ekologické aspekty privatizace tvořily náplň jednání ministrů životního prostředí zemí visegrádské čtyřky (České republiky, Maďarska, Slovenska a Polska), které v Budapešti vyvrcholilo účastí ministrů na mezinárodním obchodním fóru o odpadovém hospodářství. Jak ČTK informovala Hajnalka Árvayová z tiskového odboru maďarského ministerstva životního prostředí, ministři Pál Pepó, Miloš Kužvart, László Miklós a Antoni Tokarczuk na závěr setkání podepsali společné prohlášení. V obsáhlém dokumentu se vyslovili zejména pro neustálé úsilí na podporu trvale udržitelného rozvoje. Zdůraznili, že při rozhodování v jednotlivých oblastech hospodářství je potřeba brát ohled také na ekologická hlediska. Ministři se dále shodli, že v procesu integrace by měly visegrádské země věnovat zvláštní pozornost účinnému využívání strukturálních fondů EU, jako jsou PHARE, ISPA a SAPARD, a zapojení mezinárodních finančních institucí do národních rozvojových programů. V této souvislosti se dohodli, že připraví společné příhraniční projekty pro účast v programu ISPA.

Senátoři navrhli rezoluci odmítající Lukašenkův režim v Bělorusku

Senátní zahraniční výbor jednomyslně podpořil návrh rezoluce, podle níž je běloruský režim prezidenta Alexandra Lukašenka nelegitimní. Návrh předloží ke schválení Senátu. Výbor návrh přijal na základě iniciativy senátorů Občanské demokratické aliance a Unie svobody Michaela Žantovského a Jana Rumla, kteří Bělorusko v dubnu navštívili. Na základě svých poznatků dospěli k názoru, že tamní režim je v rozporu se základními demokratickými normami, vykazuje znaky totality a nedodržují se v něm lidská práva. V návrhu se mimo jiné píše, že "státní moc prezidenta Lukašenka nemá mandát vzešlý z demokratických voleb". Rezolucí chtějí senátoři například vyjádřit znepokojení nad pokračujícím potlačováním lidských práv, apelovat na běloruské činitele, aby obnovili demokratické fungování orgánů státní správy a právní řád. Zároveň hodlají vyzvat českou vládu, aby na všech mezinárodních fórech kladla důraz na obnovení demokracie a dodržování lidských práv v Bělorusku.

Čeští a italští policisté zatkli 33 bossů italské drogové mafie

Třiatřicet předních členů italské drogové mafie, kteří se podíleli na distribuci heroinu z Turecka přes české území do Itálie, zadrželi detektivové z Národní protidrogové centrály a italské antimafiánské služby. Novináře o tom informoval šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous. Podle něj se v rámci společné operace s názvem Iridium, která trvala více než rok, podařilo významně eliminovat takzvanou balkánskou heroinovou cestu. Mezi zatčenými byl i třiačtyřicetiletý Antonio Melandrino, který je považován za jednoho z nejvyšších šéfů klasické italské mafie. Po tomto muži italská policie bezvýsledně pátrala deset let, uvedl Komorous. Dalším zadrženým vysoce postaveným mafiánským bossem byl Senatore Vincenzo, který řídil drogové organizace na území celé jižní Itálie. Vincenzo byl dopaden v noci na pátek v obci Vítek na Opavsku. Vincenzo i Melandrino, který byl začátkem letošního roku zadržen rovněž na českém území, budou v dohledné době předáni italským úřadům.

Pražská pobočka FBI bude mít sídlo v budově velvyslanectví USA

Pražská pobočka amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) bude mít sídlo na Malé Straně v budově velvyslanectví USA. ČTK to sdělil Tomáš Urbanec z tiskového útvaru tohoto zastupitelského úřadu. Ředitel FBI Louis Freeh ve čtvrtek uvedl, že nová kancelář bude otevřena do dvou měsíců. Vyvrátil tak předchozí informace, že FBI úřadovnu zprovozní až po zářijovém zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. V kanceláři bude pracovat jeden zvláštní agent a jedna administrativní síla. FBI tak bude mít kromě Spojených států své úřadovny ve 44 zemích. České bezpečnostní složky budou s pražskou pobočkou FBI spolupracovat zejména v oblasti drogových obchodů, organizovaného zločinu a korupce. Zřízení úřadovny FBI v Praze nabídl Freehovi v roce 1994 prezident Václav Havel.

Česká pozorovací mise nad Francii

Čeští piloti provedou příští týden pětidenní pozorovací misi na území Francie. Úkolem českého týmu bude podle informací ministerstva obrany pozorovací let nad francouzským územím, při němž budou snímkovány vybrané prostory. Podobný pozorovací let provedli francouzští piloty nad českým územím koncem dubna. Let českého pozorovacího letounu An-30, který se uskuteční v souladu se Smlouvou o otevřeném nebi od 15. do 19. května, bude měřit přibližně 1300 kilometrů. V týmu české armády bude i host ze Slovenska - příslušník Verifikačního centra. Exponované letecké snímky pak budou vyvolány ve fotolaboratořích francouzské armády. Čeští a francouzští vojáci tak budou moci porovnat své zkušenosti, protože oba týmy užívaly k pozorování odlišné systémy.

V Praze začal seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte

O plnění Úmluvy o právech dítěte hovoří v Praze zástupci vládních a nevládních institucí ze 14 evropských zemí. Asi šedesátka účastníků si během třídenního setkání nazvaného Aplikace Úmluvy o právech dítěte na prahu nového tisíciletí vymění dosavadní zkušenosti, které mají s prosazováním práv dětí a mládeže do praxe. ČTK to řekl Zdeněk Válek z Institutu dětí a mládeže, který spolu se Středoevropskou iniciativou mezinárodní seminář organizuje. Cílem semináře je zamyslet se nad plněním Úmluvy v jednotlivých zemích a specifickými problémy, které evropské státy s právy dítěte mají. Kromě výměny zkušeností by však měli účastníci semináře na závěr rovněž navrhnout způsoby řešení těch problémů, které mohou být pro zúčastněné země společné.

Nepoučení z holocaustu může vést podle Romů k opakování minulosti

Tragický osud Romů za druhé světové války je historickým příkladem toho, jak rychle může vyčleňování a diskriminace menšin vyústit v genocidu a barbarství. Shodli se na tom účastníci pátečního semináře Kde začíná cesta do Let? v budově pražské Židovské radnice. Historici a zástupci Romů varovali před tím, že česká společnost si z romského holocaustu nevzala žádné poučení. Proto podle nich trvá nebezpečí, že se minulost může v různých podobách opakovat. V Letech u Písku, kde byl romský koncentrační tábor, zahynuly stovky lidí. Romští aktivisté již několik let usilují o to, aby bylo místo památníku, kde nyní stojí vepřín, pietně upraveno.

Ministr Dostál položil květiny u hrobů tří skladatelů

Pietním aktem u hrobu Bedřicha Smetany uctil ministr kultury Pavel Dostál s představiteli mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro památku tohoto zakladatele novodobé české hudby. Věnce položili tradičně i u hrobky Antonína Dvořáka a letos také u hrobu Zdeňka Fibicha. Smetanův úmrtní den je v české metropoli už více než půlstoletí počátkem uvedené prestižní hudební akce. "Smetanova pozitivní výpověď, vtělená do cyklu symfonických básní Má vlast, vznikla pod tlakem osudu - věděl, že zešílí, a rozhodl se k nadosobnímu gestu, vizi, poselství, které dostalo monumentální rozměr," řekl nad Smetanovým hrobem publicista Zdeněk Mahler. Jak připomněl, Smetana věděl, že dílo kvůli postupující nemoci nikdy neuslyší, a nekladl si ani otázku, "zda mu to něco vynese".

Pražští symfonikové otevřeli 55. ročník Pražského jara

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem otevřel v Obecním domě 55. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Tradičně zazněla v přímém televizním a rozhlasovém přenosu Smetanova Má vlast, cyklus šesti symfonických básní s pověstí slavnostního a výlučného díla národní hudby. Na koncertních a divadelních pódiích české metropole se do 3. června - a pak ještě mimořádně při koncertech 24. a 25. června - vystřídá během festivalu na 800 účinkujících. O více než 70 programů se podělí deset symfonických těles, osm komorních orchestrů a na 20 komorních souborů, přes 30 dirigentů, sbormistrů a uměleckých vedoucích, po dvou desítkách sólových pěvců a pianistů a řada dalších instrumentalistů, ale také operní, muzikálové a baletní soubory, tři jazzové formace a policejní dechová hudba.

Čtenáři mohou navštívit pražský veletrh Svět knihy

Pro širokou čtenářskou veřejnost se v pátek poprvé otevřely brány čtyřdenního knižního veletrhu Svět knihy 2000. Přehlídka české i zahraniční knižní produkce začala ve čtvrtek v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště kontraktačním dnem; v pátek mohli milovníci knih využít nabídky řady autogramiád, besed se spisovateli a dalších akcí, které organizovali jednotliví vystavovatelé i hlavní pořadatel veletrhu Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Nadace Český literární fond ocenila "cestopis" Filipa Topola

Za nejlepší tvůrčí počin na české literární scéně minulého roku odměnila v pátek literární cenou skladatele, pianistu, zpěváka a textaře skupiny Psí vojáci Filipa Topola Nadace Český literární fond. Nadace ocenila jeho autobiografický text "Karla Klenotníka cesta na Korsiku". Novela popisující putování po Itálii je obrazem hledajícího se muže Kristových let. Spolu s Topolem převzali v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště, kde se odehrává veletrh Svět knihy 2000, ceny Nadace Český literární fond literární kritik Milan Jungmann a bohemista Alexandr Stich. Stich cenu získal za knihu interpretací "Seifertova Světlem oděná". Jungmann si cenu odnesl za vzpomínkovou prózu "Literárky - můj osud", v níž popisuje druhou polovinu 60. let, kdy šéfoval Literárním novinám.

ČNB vydá 17. května k Nezvalovu výročí pamětní minci 200 Kč

Česká národní banka vydá 17. května do oběhu pamětní stříbrnou 200korunovou minci ke stému výročí narození Vítězslava Nezvala. ČTK to sdělil Pavel Palivec z tiskového odboru ČNB. Mince se vydává ve dvojím provedení lišícím se kvalitou povrchové úpravy mince. Na lícní straně mincí jsou zobrazeny státní znak, označení státu Česká republika a nominální hodnota mince 200 Kč. Na rubu je vyobrazen zejména portrét básníka. ČNB pro letošní rok připravuje vydání dalších čtyř stříbrných pamětních mincí s nominální hodnotou 200 Kč. Vydány budou u příležitosti 700. výročí měnové reformy a zahájení ražby pražských grošů (21. června), zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze (13. září), 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí hudebního skladatele Zdeňka Fibicha (4. října) a počátku nového tisíciletí (29. listopadu). Prodej stříbrných pamětních mincí centrální banka fyzickým osobám nezajišťuje přímo, ale prostřednictvím obchodníků s numismatickým materiálem.

Výstavou aktů a portrétů začal v Karlových Varech Duhový festival

Otevřením výstavy Víření III, na níž dvanáct domácích i zahraničních homosexuálně orientovaných umělců prezentovalo své fotografie, obrazy, grafické listy a sochy, byl v muzeu Zlatý klíč v Karlových Varech zahájen třetí mezinárodní festival gayů a lesbiček pod názvem Duhový festival. Ze čtyřiceti děl jsou zřejmě nejhodnotnější barevné fotografie světoznámého nizozemského sportovního fotografa Ewouda Broeksma, jenž osobně do Karlových Varů přicestoval. "Na jeho snímcích jsou zachyceni nejznámější holandští sportovci ve stylizovaných pózách, kteří jsou i v jeho nové publikaci Před objektivem Ewouda Broeksma," řekl ČTK kurátor výstavy a účastník festivalu Jan Šimurda. Duhový festival je otevřenou prezentací životního stylu, kultury a umění lesbiček a gayů, kteří chtějí demonstrovat své právo na sexuální odlišnost.

Miloš Forman zvažuje natočení filmu o Monice Lewinské

Světoznámý režisér českého původu Miloš Forman zvažuje natočení filmu o Monice Lewinské, bývalé stážistce v Bílém domě, proslavené svou aférkou s prezidentem Billem Clintonem. Forman to uvedl v rozhovoru pro německý deník Die Welt. "Jako člověk, který polovinu života prožil v totalitním režimu, obdivuji lidi, kteří se k něčemu odváží až k sebezničení, i když je to odvrácená strana odvahy," řekl Forman. Reagoval tak na otázku, co jej přitahuje na provokujících osobnostech typu pornokrále Larryho Flynta nebo komika Andyho Kaufmanna, o kterých již natočil uznávané filmy.

Ze sportu:

Čeští hokejisté zdolali v semifinále mistrovství světa v Petrohradu Kanadu 2:1 a v nedělním finále se v hale Petra Velikého střetnou se Slovenskem, které v pátek zdolalo Finy 3:1. Český tým si tak odveze medaili z pátého šampionátu v řadě.

Český cyklista René Andrle dojel na druhém místě do cíle deváté a předposlední etapy Závodu míru. Jezdce stáje ZVVZ-Wüstenrot porazil v závěrečném spurtu Lotyš Dainis Ozols. Třetí skončil se ztrátou jedné minuty a 57 sekund Němec Bert Dietz. Devátá etapa vedla z Mostu do Karlových Varů a měřila 168,3 kilometrů. V čele průběžného pořadí se udržel Polák Piotr Wadecki.

Jaro je nezvykle suché, ale nikoli rekordně

Letošní jaro hodnotí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako nezvykle suché a patrně lze očekávat škody v zemědělství. V dlouhodobém srovnání ale nelze podle meteorologů hovořit o rekordním suchu, a neobstojí tak ani srovnání s katastrofálními suchy v roce 1947. "Zaznamenané úhrny srážek jsou neobvykle nízké (do 30 procent normálního množství). Navzdory přesvědčení laické veřejnosti to ovšem vesměs nejsou hodnoty v dlouhodobém smyslu rekordní, i když nesporně jde o jevy s řídkým výskytem," píše se v prohlášení ČHMÚ, které má ČTK k dispozici. Podobně suché počasí bylo na jaře například v letech 1974 a 1976 a v menší míře i v letech 1984 a 1990.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

Skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.