Zprávy sobota, 21. srpna 1999

Vítejte pri sledování zpravodajské relace Radia Praha, kterou pripravila Evelina Himalová. Nejprve prehled hlavních zpráv...

A nyní zprávy podrobne:

US navrhne novelu, která nadále umozní trestat zlociny komunismu

Unie svobody (US) navrhne novelu zákona, která dále umozní postihovat trestné ciny spojené s aktivním prosazováním komunistického rezimu v roce 1968. Unionisté jsou totiz presvedceni, ze tyto zlociny nemohou být od prístího roku, kdy by lhuta pro jejich potrestání vyprsela, z velké cásti promlceny. "Výrocí 21.srpna 1968 je mementem, které dokazuje nereformovatelnost komunistické ideologie. Jejím jménem byly zmareny a zniceny zivoty miliónu lidí po celém svete vcetne tehdejsího Ceskoslovenska, " rekl v pátek novinárum na vysvetlenou co jeho stranu k návrhu vede, predseda unie Jan Ruml.

Z lidí, kterí se v roce 1968 aktivne podíleli na vpádu armád Varsavské smlouvy do Ceskoslovenska, dosud nikdo nestanul pred soudem. Okupace tehdy násilne ukoncila takzvané Prazské jaro: hnutí, jez se snazilo reformovat komunistický rezim. Celý reformní proces byl po mesících oklestování definitivne pohrben na jare 1969, kdy se moci v zemi chopily konzervativní prosovetské síly, které zahájily proces takzvané normalizace.

Rok poté, co vojska Varsavské smlouvy v noci na 21. srpen obsadila Ceskoslovensko, lidé v Praze a dalsích mestech otevrene protestovali proti trvající okupaci i proti vývoji v zemi, která se pod novým komunistickým vedením v cele s Gustávem Husákem menila v bezprávný satelit Moskvy. Spontánní projevy nespokojenosti byly opet tvrde potlaceny - na rozdíl od srpna 1968 ovsem nikoli cizími vojáky, ale príslusníky ceskoslovenské policie, armády a Lidových milicí.

Seitlová: ODA chce, aby stát zprístupnil svazky bývalé StB

Predsedkyne senátorského klubu ODA - Unie svobody Jitka Seitlová v predvecer výrocí okupace Ceskoslovenska vojsky Varsavské smlouvy oznámila, ze aliance bude pozadovat zprístupnení svazku bývalé komunistické Státní bezpecnosti. Zároven odsoudila KSCM, která se nikdy nezrekla kroku svých predchudcu z roku 1968, který privedl zemi do znacné morální devastace.

"V souvislosti se sobotním smutným výrocím a stoupajícími preferencemi KSCM je treba zduraznit, ze z rozhodnutí komunistické strany zahynuly desítky lidí, stovky jich skoncily ve vezeních a znovu se rozbehl kolotoc udávání vlastních kolegu za úplatu," uvedla Seitlová. "Je treba tento systém hodnot odsoudit, konecne otevrít svazky bývalé StB a prestat si hrát na schovávanou. Definitivne bychom se tak vyhnutli nekonecným tahanicím kolem lustrací," podotkla. Podle senátorky by si mela vzít Ceská republika príklad z Polska ci Nemecka, které se s touto otázkou vyrovnaly lépe.

Výkonný výbor KSCM v pátek zverejnil, ze nad událostmi v letech 1968 a 1969 a jejich dusledky vyslovil politování v lonském roce a nehodlá se k nim kazdorocne vracet. Vojska Varsavské smlouvy obsadila na pozvání predních komunistických vládních cinitelu v noci na 21.srpen 1968 bývalé Ceskoslovensko a následný nástup prosovetské garnitury politiku do cela státu zmrazil na 30 let pozitivní vývoj spolecnosti.

V Brne uctili památku obetí srpnových dnu let 1968 a 1969

Památku obcanu, kterí v Brne zahynuli v srpnových dnech let 1968 a 1969, uctil v pátek polozením kvetin u jejich pametních desek primátor Petr Duchon a dalsí predstavitelé Brna. Vojáci Varsavské smlouvy pri invazi do Ceskoslovenska 21.srpna 1968 zastrelili v Jihlavské ulici sestnáctiletého Josefa Zemlicku z Omic a v aute na silnici nedaleko závodu Zetor v Brne-Lísni Viliama Debnára z Hostenic. O rok pozdeji byli pri demonstraci k prvnímu výrocí invaze na Moravském námestí zastreleni osmnáctiletá Danuse Muzikárová z Brna a v Orlí ulici osmadvacetiletý Stanislav Valehrach z Koválovic.

Mertlík to zrejme nebude mít s prosazením státního rozpoctu jednoduché

Ministr financí Pavel Mertlík priznal, ze vláda bude mít problémy se schválením návrhu státního rozpoctu na prístí rok. Lidovci, kterí klícový zákon pomohli vláde letos prosadit, naznacují, ze rozpocet na prístí rok v Poslanecké snemovne nepodporí. Hlasovat proti bude nejspíse také Unie svobody a výhrady má i ODS.

ODS pripravovaný rozpocet v pondelí kritizovala. Její predstavitelé po jednání vedení uvedli, ze jsou sokováni tím, co vyplývá z návrhu státního rozpoctu pro ekonomickou budoucnost Ceské republiky. "Návrh se zcela pasivne smiruje s restriktivní politikou centrální banky a jejími dusledky," prohlásil predseda ODS Václav Klaus. Jako konkrétní príklad uvedl odhadovaný nárust nezamestnanosti, která by se mohla dostat ze soucasných 8,8 procenta na 11,6 procenta. Hrozící rust nezamestnanosti dokonce predstavitelé ODS povazují za vetsí problém nez vládou navrhovaný rozpoctový schodek 39,8 miliardy korun.

Poslanci zrusení ctrnáctých platu jednoznacne podporují

Vládní zámer zrusit vyplacení letosního ctrnáctého platu ústavním cinitelum nalezne mezi poslanci zrejme jednoznacnou podporu. Na návrh nekterých z nich by se proto k této problematice mela v polovine zárí uskutecnit mimorádná schuze Poslanecké snemovny. Její presný termín vsak poslanci jeste neznají. Na svolání schuze se vsak jiz dohodli predstavitelé CSSD a ODS. Místopredseda KDU-CSL a ekonomický expert strany Miroslav Kalousek je presvedcen, ze poslanci jeho strany zcela jiste vládní návrh na odejmutí príslusného platu podporí. Pokud poslanci vládní návrh schválí, pripraví parlament o jeden plat vsechny své cleny, soudce, státní zástupce a cleny prezídia Komise pro cenné papíry.

Na mimorádné schuzi by meli poslanci projednat i osm branných zákonu, které jim vrátil Senát, a novelu zákona o advokacii, který do snemovny k novému posouzení vrátil prezident Václav Havel. Poslanecká snemovna ukoncila svou poslední schuzi pred parlamentními prázdninami 13.cervence. Rádná schuze by se mela konat v ríjnu.

Havel kritizoval Milosevice a vyjádril sympatie opozici

Ceský prezident Václav Havel tento týden v rozhovoru pro nezávislou belehradskou televizi B kritizoval jugoslávského prezidenta Slobodana Milosevice a vyslovil podporu jugoslávské opozici. Podle pátecního sdelení mluvcího Hradu Havel v interview prohlásil, ze Milosevicuv rezim zakonzervoval politickou kulturu, která nepatrí do této doby, a která je zalozena na kolektivním principu. Ceský prezident rovnez zduraznil, ze je na strane demokratické opozice, která zvítezí, spojí-li své síly a nadradí-li své hodnoty a cíle partikulárním zájmum. "Srbsko, Cerná Hora a Kosovo do Evropy patrí a vzdycky tam patrily, ale musejí delat evropskou politiku," rekl Havel a poznamenal, ze "velké mnozství intelektuálu v emigraci oslabuje demokratickou spolecnost v Srbsku".

Británie pozaduje na CR snízení poctu ceských emigrantu

Británie zahájila prý rozhovory s ceskou vládou ve snaze snízit pocet lidí z Ceské republiky, kterí pricházejí zádat o azyl. S odvoláním britské predstavitele to uvedla v pátek agentura Reuters. Vysoký predstavitel britského ministra vnitra lord Bassam upozornil, ze pokud se situace "vymkne kontrole", Británie by mohla narídit vízovou povinnost pro ceské obcany. Rekl, ze pocet zadatelu o azyl z CR vzrostl z lednových peti na 192 v cervenci. Jedná se hlavne o stále více Romu, kterí tvrdí, ze utíkají pred perzekucí. Je to jasný vývoj v Ceské republice, ze velký pocet romských obyvatel se snazí dostat do Británie a "to nás velmi znepokojuje," rekl lord Bassam rozhlasové stanici BBC. Informoval také o tom, ze britský velvyslanec v Praze hovoril s ceskou vládou a "vysvetlil jí, jak situaci vnímáme". Británie letos odmítla dosud vsechny zádosti o azyl z CR, "protoze necítíme, ze jsou skutecnými uprchlíky," rekl lord Bassam s tím, ze jedna nebo dve osoby vsak byly prijaty pri odvolání.

Mluvcí ceského ministerstva zahranicí podle agentury Reuters rozhlasové stanici BBC rekl, ze "jakoukoli prekázku volnému pohybu nasich obcanu do Británie, jejichz pocet dosahuje rocne 140.000, by Ceská republika vnímala jako významný krok zpet s ohledem na dokoncení demokratického procesu v nasí zemi".

Ceská vláda nezacala jednat s Británií o snízení poctu zadatelu o azyl

Na informaci agentury Reuters, ze ceská vláda zahájila oficiální rozhovory s Velkou Británií kvuli odchodum ceských Romu na britské ostrovy, reagoval Stepán Zajac z tiskového oddelení ministerstva zahranicí. "Muzeme potvrdit, ze v poslední dobe k zádné schuzce na oficiální úrovni jenom kvuli romské problematice nedoslo," prohlásil v pátek pro CTK. Podle Zajace se cestí i britstí úredníci setkávají prubezne na pracovních informacních schuzkách. Pri rozhovorech o vztazích obou zemí se casto dotknou i neutuchajícího zájmu ceských Romu o azyl v Británii, kvuli nemuz nad Ceskou republikou stále visí hrozba zavedení vízové povinnosti.

Velvyslancem Ceské republiky v Irsku bude Petr Kolár

Poradce prezidentské kanceláre a nekdejsí ceský velvyslanec ve Svédsku Petr Kolár odjel tento týden do Irska, kde se v nejblizsí dobe ujme funkce velvyslance Ceské republiky. CTK to v pátek potvrdilo ministerstvo zahranicí. Svédský post opustil Kolár zacátkem roku 1998 poté, co svým prohlásením na podzim predeslého roku odstartoval aféru s financováním ODS.

Novým prezidentem CSA byl zvolen Miroslav Kula

Dosavadní viceprezident Ceských aerolinií (CSA) pro techniku Miroslav Kula bude od 1.zárí novým prezidentem spolecnosti. Nového séfa, který nahradí odstupujícího Antonína Jakubse, zvolilo predstavenstvo na pátecním mimorádném zasedání. CTK to sdelil reditel vnejsích vztahu Jan Barták.

K dalsímu jednání o resení kurovcové kalamity se sejdou predstavitelé Správy NPS a ekologové v prístím týdnu

Predstavitelé Správy Národního parku Sumava (NPS) a zástupci ekologu se sejdou k dalsímu jednání o resení kurovcové kalamity a ukoncení blokády v pralese Trojmezná v prístím týdnu. CTK to v pátek potvrdili mluvcí obou organizací. Ekologictí aktivisté od 27.cervence vlastními tely brání drevorubcum v sumavském pralese v kácení stromu napadených kurovcem. "Prijali jsme návrh ekologu na dalsí schuzku, její termín není dosud stanoven," rekl mluvcí správy parku Zdenek Kantorík.

V Temelíne zacalo posuzování vlivu stavby na zivotní prostredí

V jaderné elektrárne Temelín zacal proces posouzení vlivu stavby na zivotní prostredí, který se týká zmeny technologického zarízení pro zpracování radioaktivních odpadu v elektrárne. Proces zacal tím, ze spolecnost CEZ v pátek predala ministerstvu pro místní rozvoj oznámení o zmene stavby. Ucinila tak na základe rozhodnutí soudu ve sporu mezi ministerstvem pro místní rozvoj a sdruzením Jihoceské matky, rekl CTK mluvcí elektrárny Milan Nebesár.

Vrchní soud v Praze v únoru rozhodl, ze zmena stavby budovy pomocných provozu temelínské elektrárny mela být posouzena v souladu se zákonem o vlivu na zivotní prostredí. Zrusil proto rozhodnutí povolující zmeny na stavbe budovy pomocných provozu - oddelení cistících stanic radioaktivních médií. Soud tak dal ve sporu sdruzení Jihoceské matky s ministerstvem pro místní rozvoj za pravdu ekologum.

Havlová pozádala o mimorádný audit v Nadaci Vize 97

Predsedkyne správní rady Nadace Vize 97 Dagmar Havlová pozádala v cervenci dozorcí radu o mimorádný audit, který by proveril hospodarení nadace v prvním pololetí tohoto roku, trebaze podle mluvcího prezidentské kanceláre Martina Krafla nemají manzelé Havlovi o financování pochybnosti. Manzelku prezidenta k tomu vedla snaha prezidentského páru zachovávat dobré jméno Vize 97, rekl v pátek Krafl CTK.

Radnice v Srbské Kamenici se souhlasem nemeckých rodáku zlikvidovala staré hroby

Radnice v Srbské Kamenici (okres Decín) nechala na obecním hrbitove zlikvidovat staré nemecké hroby. Ucinila tak podle starosty Milose Rehácka (nezávislý) proto, ze byly neudrzované a nedustojné místa posledního odpocinku. Nyní na míste znacne poskozenýchz hrobu roste trávník. Starosta Srbské Kamenice v pátek CTK rekl, ze obec nejprve kontaktovala nemecké rodáky, zda mají zájem o udrzování hrobu svých krajanu.

V Jablonci najde domov nekolik uprchlíku

Peticlenná rodina z Afghánistánu, která zíéskala v Ceské republice status uprchlíka, nalezne od prístího týdne nový domov v Jablonci nad Nisou. Mestský úrad tam pro ni zrekonstruoval a zarídil trípokojový byt ve svém objektu, rekla v pátek novinárum místostarostka Sona Paukrtová. Podle ní prijme mesto do konce roku jeste rodiny z Vietnamu a Konga.

Jablonec nad Nisou si v lonském roce vyslouzil prívlastek xenofobního mesta. Silný odpor místních obyvatel totiz znemoznil prestavet nevyuzitou výrobní halu ve Vrkoslavicích na azylový dum pro kazasské Cechy. Jejich presídlení hodlala zprostredkovat Nadace pri Ceské televizi Clovek v tísni, která se nakonec rozhodla, ze uprchlíky do rozvásneného mesta poslat nemuze. "Abychom predesli negativním reakcím obyvatel, seznámili jsme se zámerem nejprve obyvatele domu, kam mají být uprchlíci umísteni. Vysvetlili jsme jim, ze se jedná o slusné vytipované rodiny," rekla Paukertová. Afghánská rodina má tri deti. Dve nastoupí do základní skoly a nejstarsí chlapec slozil v uprchlickém tábore prijímací zkousku na strední prumyslovou skolu v Liberci.

Status uprchlíka v Ceské republice mohou získat pouze lidé, kterí opustili svou vlast kvuli perzekuci z politických duvodu. Jednou ze základních podmínek pro jeho získání je cistý rejstrík trestu. Status obdrzí asi jen dve procenta zadatelu.

Kazachstán ocima ceských fotografu zachycuje výstava fotografií

Souborem sedesáti fotograqrafií priblizují Kazachstán cestí fotografové Alena Dvoráková a Viktor Fischer na výstave, která v pátek zacala v Galerii Panský dum v Uherském Brode. Loni meli moznost dva mesíce fotografovat cinnost misie rímsko-katolické církve, která v Kazachstánu pusobí. V Uherském Brode budou zivot lidí v Kazachstánu pripomínat do 19.zárí.

"V zemi je naprostá vetsina verících pravoslavných ci muslimu a cestu do misie nehledají snadno. Az kdyz se soucástí misie stala i lékarská ambulance, zacali sem chodit hlavne chudí a nezamestnaní. Ambulance je ale tak malá, ze jsme se pri fotografování museli strídat," rekl CTK Viktor Fischer. Fotografie zachycují i výjezdy ambulance do okolních vesnic kde pomoc potrebují. Soucástí projektu byla humanitární sbírka léku pro misijní ambulanci a díky nekolika dárcum se fotografum podarilo nashromázdit a predat léky za nekolik desítek tisíc korun.

V Ceských Budejovicích zacaly 10.Hudební slavnosti Emy Destinnové

Vodní slavnost, na níz v provedení Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Leose Svárovského zaznela Händlova díla "Vodní hudba" a "Hudba k ohnostroji", zahájila v pátek vecer na soutoku Malse a Vltavy v Ceských Budejovicích letosní jubilejní desáté Hudební slavnosti Emy Destinnové. Jejich program, zahrnující celkem devet koncertu, potrvá do 11.zárí.

Valtice gala weekend na podporu Lednicko-valtického areálu

Hudební festival Valtice gala weekend, který má prinést prostredky na opravu památek Lednicko-valtického areálu, zacal v pátek ve Valticích na Breclavsku. Jeho program tvorí predevsím barokní hudba, chybet vsak nebude ani cimbálová muzika.

Ucitelé se prístí týden zacnou pripravovat na nový skolní rok

Vetsine ceských ucitelu pátkem skoncila ctyricetidenní dovolená. Od prístího týdne bude více nez 100.000 ucitelu ve skolách pripravovat trídy, ucebnice, pedagogické dokumenty i pomucky na nový skolní rok. Nekterí z nich budou prezkusovat záky, kterí v minulém skolním roce neprospeli nebo nemohli být kvuli castým absencím klasifikováni.

Letos vstoupí poprvé do skoly podle odhadu Kateriny Svobodové z Ústavu pro informace ve vzdelávání 119.100 prvnácku. Mezi nejmladsími záky bude priblizne 20 procent detí, které po lonském zápisu nenastoupily do skoly a po rocním odkladu pujdou do první trídy az letos. Zákum témer 5000 základních skol a studentum více nez 2000 stredních skol, kterí nyní pocítají poslední prázdninové dny, zacne vyucování ve stredu 1.zárí. Do tríd prvního a druhého stupne základních skol by letos melo nastoupit 1,078.800 detí. Do lavic stredních skol zasedne 460.500 studentu.

V pátek se konalo poslední rozloucení se scenáristou a dramaturgem Václavem Nývltem

Az v pátek, v den posledního rozloucení, získala CTK informaci, ze ve veku nedozitých 69 let v pondelí zemrel scenárista a dramaturg Václav Nývlt. Zanechal za sebou více nez 90 televizních a filmových del. Spolupracoval s mnoha reziséry, mimo jiné s Jirím Menzlem na Ostre sledovaných vlacích a Rozmarném létu, s Ladislavem Rychmanem na filmu Hvezda padá vzhuru, s Vojtechem Jasným na filmu Vsichni dobrí rodáci, s Frantiskem Vlácilem vytvoril také svuj poslední film Mág - o zivote Karla Hynka Máchy. "Neskonalé úsilí, zásadovost a nezlomný charakter Václava Nývlta nebude nikdy zapomenut ve vzpomínkách a dejinách filmu," rekl pro CTK rezisér Jirí Krejcík. Nývlt pomohl realizovat i jeho filmy jako Skrivánci na niti nebo Perlicky na dne, kdyz privedl k filkmu Bohumila Hrabala. Nývltova poslední práce, scénár k Hrabalovu románu Obsluhoval jsem anglického krále, zustala vsak nerealizována.

Nekterí adresáti se mohou tesit na listovní zásilky poslané balónem

Sberatelsky cenné listovní zásilky s nálepkou "prepraveno balónem" v pátek vyrazily jiz potretí z Hradce Králové do sveta. Sberatelé, kterí chteli tuto kuriozitu získat ci poslat prátelum, museli zásilky odeslat do Hradce Králové jiz zacátkem srpna.

Ze sportu:

Dominik Hasek, gólman Buffala Sabres v zámorské NHL a strujce ceského triumfu na lonském olympijském turnaji v Naganu, se ve stredu na klinice v Mnichove podrobil mensímu chirurgickému zákroku v oblasti kýly. Ctyricet minut trvající zásah provedla vyhlásená specialistka Ulrike Muschawecková a podle prvních informací by Hasek mel být do konce týdne schopen zahájit kondicní cvicení.

Fotbalisté Opavy porazili v predehrávce ctvrtého kola první Gambrinus ligy Boby Brno 4:1. Dve branky Opavy vstrelil Nezmar, po jedné pridali Hendrych a Sedlácek, za Brno se trefil Marosi.

Cestí plázoví volejbalisté Marek Pakosta a Milan Dzavoronok se na turnaji Svetové série na ostrove Tenerife ve Spanelsku postarali o obrovské prekvapení, kdyz ve druhém kole porazili brazilské mistry sveta Emanuela a Loiolu 15:13. Zápas trval 41 minut.

Cestí reprezentanti v raftingu se v jihoafrickém Augrabies Falls stali mistry sveta ve slalomu, kdyz byli v perejích s príznacným názvem "Kamenitý horor" rychlejsí o necelé tri sekundy nez domácí závodníci. Bronz získali Americané. Cesi jsou navíc po paralelním sprintu na prubezném prvním míste v kombinaci, která bude pokracovat sobotním sjezdem.

Pouze v rezii domácích Rusu a ceských biatlonistu zacalo v pátek v Petrohradu mistrovství Evropy v letním biatlonu. Cestí reprezentanti získali v rychlostních závodech dve stríbrné a jednu bronzovou medaili, vsechny ostatní kovy vybojovali domácí závodníci. O stríbrné medaile se zaslouzili Zdenek Vítek mezi muzi a juniorka Dagmar Sveráková, bronz pridala Irena Tomsová. Neztratili se ale ani ostatní reprezentanti, vsichni skoncili v elitní desítce.

Vedení zámorského hokejového klubu Edmonton Oilers se údajne dohodlo s ceským obráncem Romanem Hamrlíkem, olympijským vítezem z Nagana, na financních podmínkách nové smlouvy. Podle generálního manazera "Olejáru" Glena Sathera se klub jiz dohodl s hrácovým agentem Mikem Barnettem na nekolikaletém kontraktu s platem 2,4 miliónu dolaru v prvním roce. Barnettuv spolupracovník pro Ceskou republiku Jirí Crha vsak dohodu v rozhovoru pro CTK zpochybnil. "Pozadujeme více, nez se tam uvádí. Navíc Roman chce pouze jednoletou smlouvu," uvedl Crha.

Predpoved pocasí:

Na území Ceské republiky bude v sobotu oblacno az polojasno, teploty se mají pohybovat kolem 23 stupnu Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.