Zprávy sobota, 29. ledna 2000

A nyní zprávy podrobné:

Poslanci z ODS a ČSSD si ve sněmovně sami schválili změny Ústavy

Podstatné omezení prezidentských pravomocí zejména při formování vlády po parlamentních volbách, při jmenování bankovní rady České národní banky (ČNB) a představitelů dalších institucí a též při udělování milostí zahrnují ústavní změny, které v pátek přijala Poslanecká sněmovna, a které musí ještě posoudit Senát. Platit by měly od letošního 1.července. Přijetí změn podpořilo 125 ze 128 přítomných poslanců, přičemž potřebný byl souhlas nejméně 120 členů sněmovny.

O přijetí ústavních změn rozhodli pouze zástupci ODS a ČSSD, tedy stran, které úpravy základního zákona státu předložily. Zástupci Unie svobody, KDU-ČSL i komunisté totiž opustili jednací sál a nechali občanské a sociální demokraty hlasovat samotné. Zákonodárci Unie svobody a KDU-ČSL, kteří s hlavními záměry ústavní novely nesouhlasí, opustili jednací místnost již při hlasování o pozměňovacích návrzích.

Ústavní změny mají sněmovně umožnit, aby se sama rozpustila

Ústavní změny přijaté sněmovnou mají dolní parlamentní komoře umožnit, aby sama předčasně ukončila své volební období. Tuto možnost nyní Ústava nepřipouští a pokud chce sněmovna volební období předčasně ukončit, musí k tomu přijmout zvláštní ústavní zákon. Tímto způsobem ukončila předčasně svoji činnost v roce 1998 a umožnila tak konání předčasných voleb. Podle ústavních změn bude k předčasnému ukončení volebního období potřebný souhlas nejméně 120 z celkového počtu 200 poslanců. Nové volby by se pak musely konat do 60 dnů.

Ústavní změny dále rozšiřují výčet důvodů zániku poslaneckého a senátorského mandátu. Nyní mandát zaniká například odepřením poslaneckého nebo senátorského slibu, vzdáním se mandátu či uplynutím volebního období. Nově má mandát zaniknout i tehdy, pokud bude poslanec nebo senátor pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin.

Novela Ústavy dále omezuje nyní doživotní poslaneckou a senátorskou imunitu jen na dobu výkonu mandátu poslance a senátora. K jejich trestnímu stíhání po tuto dobu bude nadále potřebný souhlas příslušné parlamentní komory. Nyní platí, že pokud sněmovna nebo Senát nesouhlasí s trestním stíháním svého člena, je toto stíhání navždy vyloučeno.

Stejným způsobem jako u poslanců a senátorů bude "odbourána" doživotní imunita i v případě soudců Ústavního soudu. Tento soud bude nově navíc oprávněn rozhodovat také o zániku mandátu poslance a senátora.

Ústavní změny dále zachovaly právo zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků navrhovat sněmovně zákony. ODS a ČSSD chtěly takové právo omezit jen na vládu, poslance a Senát. Zachování tohoto práva pro krajská zastupitelstva úspěšně navrhli lidovci. Při pátečním hlasování sněmovny šlo o jediný podstatný pozměňovací návrh, který nepocházel od ČSSD nebo ODS, a který sněmovna podpořila.

Změny Ústavy omezující pravomoci hlavy státu má prezident Václav Havel za účelové

"Prezident se neubránil pocitu, že změny jsou účelové a nesystémové. Nebylo přihlédnuto k hlasům všech odborníků, neproběhla veřejná diskuse," zhodnotil pro ČTK novelu prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. "Změny Ústavy by měly být přijímány na základě širokého konsensu a ne početní převahy některých stran," tlumočil Špaček stanovisko prezidenta. Havel své výhrady sdělil už při přípravě novely vládě, poslancům i komisi ODS a ČSSD pro změnu Ústavy. Odmítl ale výzvu ODS k televizní debatě nad ústavními změnami.

ODS a ČSSD prezident kritizoval za snahu udělat z prezidenta "mechanickou loutku". Českému rozhlasu koncem loňského léta řekl, že si neumí představit, jak by mohl vykonávat svou funkci, kdyby byly změny přijaty. Jako "velkou neznámou" vidí Havel především omezení výběru prezidenta, koho po volbách pověří sestavením vlády a omezení jeho volby při rozpouštění parlamentu. "Legislativní proces nicméně ještě není ukončen. Zbývá ještě projednávání v Senátu," upozornil Špaček.

Ústavní změny zabraňují prezidentu republiky, aby si sám zvolil, koho po volbách pověří sestavením vlády. Má být naopak zavázán k tomu, aby formováním kabinetu pověřil představitele strany, která získá nejvíce mandátů. Pokud tento pokus o sestavení vlády ztroskotá, prezident má jejím sestavením pověřit zástupce strany, která získá druhý největší počet mandátů.

Novela Ústavy odnímá prezidentovi výlučné právo navrhovat a jmenovat členy bankovní rady České národní banky (ČNB) a také prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nyní bude jmenovat jen třetinu bankovní rady. Další dvě třetiny jejích členů bude jmenovat na návrh sněmovny a Senátu. Prezidenta a viceprezidenta NKÚ bude hlava státu nově jmenovat na návrh sněmovny. Naopak předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu bude jmenovat na návrh Senátu.

Ústavní změny výrazně omezí pravomoci prezidenta při udělování milostí. Nově bude moci jen odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem a zahlazovat odsouzení. Prezidentské milosti patří i ve veřejnosti k nejvíce kritizovaným. Řada rozhodnutí prezidenta Václava Havla v této oblasti vyvolala rozporné reakce. Ústavní změny dále předpokládají, že prezidenta nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt jen po dobu, kdy zastává úřad.

Karel Kühnl z US je nespokojen s prosazením ústavních změn ve sněmovně zástupci ODS a ČSSD

Unie svobody považuje za "velmi smutný" způsob, jakým ODS a ČSSD prosadily v Poslanecké sněmovně zásadní změny Ústavy. Spoléhá nicméně na to, že Senát splní svou roli ústavní pojistky a novelu základního zákona státu neschválí. Novinářům to řekl úřadující šéf Unie svobody Karel Kühn, s tím, že "deset let po listopadu 1989 se dostáváme do stavu, kdy nová česká Ústava se fakticky stává rukojmím komunistických senátorů."

Poslanci podpořili v prvním čtení vládní návrh na hospodaření s energií

Snížit energetickou náročnost české ekonomiky i nepříznivé vlivy energetických procesů na životní prostředí je cílem vládní předlohy o hospodaření s energií, kterou v pátek poslanci podpořili v prvním čtení. Norma, kterou se budou zabývat výbory hospodářský a pro životní prostředí, má přispět i k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Návrh vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při nakládaní s energií, tedy elektřinou, plynem a tepelnou energií.

Náměstek ministra zahraničí Pavel Telička jednal v Římě o EU a bilaterálních vztazích ČR-Itálie

Otázky spojené se začleňováním České republiky do Evropské unie a prohlubování bilaterálních vztahů ČR-Itálie byly hlavním námětem jednání, jež vedl v pátek v Římě první náměstek českého ministra zahraničí Pavel Telička se svým resortním kolegou Umbertem Ranierim. Jak informovala agentura ANSA, prohlášení, které po schůzce vydala italská strana, obsahuje ujištění Říma, že poskytne Praze v jejím úsilí o vstup do EU plnou podporu. Oba představitelé rovněž diskutovali o institucionálních reformách, jimiž musejí kandidátské země projít, stejně jako o reformách, před kterými stojí Evropská unie, píše se v dokumentu. Jednalo se také o postoji Itálie k některým tématům spojeným s institucemi Evropské unie a s přepracováním smluvních dokumentů unie. Další diskuse se týkala budování skutečné evropské obranné identity.

Ohledně situace v Kosovu se obě strany shodly na nezbytnosti ukončit hospodářské sankce proti Srbsku a na nutnosti podpořit politické síly stojící v opozici vůči jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi. Podle agentury ANSA byly bilaterální vztahy mezi ČR a Itálií označeny za "vynikající", oba představitelé se nicméně shodli na nezbytnosti prohloubení spolupráce mezi svými zeměmi, zejména v hospodářské oblasti.

Pavel Vacek se ujímá funkce šéfa Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací sídlících ve Vídni

Česká republika se bude snažit o posílení úlohy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, zejména pokud jde o preventivní diplomacii, a bude se podle svých hospodářských možností a s přihlédnutím ke své geografické poloze podílet na činnosti misí v různých konfliktních oblastech. Řekl to dnes ČTK ve Vídni nový český velvyslanec při OBSE Pavel Vacek. Vacek se v těchto dnech ujímá funkce vedoucího Stálé mise České republiky při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací sídlících ve Vídni. Předtím byl vrchním ředitelem sekce mnohostranných vztahů ministerstva zahraničí.

Dienstbier doufá v rychlý demokratizační postup chorvatské vlády

Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiří Dienstbier vyjádřil v pátek v Záhřebu naději, že nová chorvatská vláda rychle podnikne kroky ke skutečné svobodě sdělovacích prostředků a k umožnění návratu uprchlíků. "Je důležité dát velice rychle najevo, že Chorvatsko je nyní na cestě ke skutečné demokracii," řekl podle agentury AFP Dienstbier na tiskové konferenci. "Všichni doufáme, že Chorvatsko s konečnou platností nastoupilo cestu demokracie a uplatňování lidských práv, aby se stalo normální evropskou zemí," dodal. Připomněl, že tato bývalá jugoslávská republika musí učinit pokrok především v oblasti svobody sdělovacích prostředků, ve spolupráci s mezinárodní justicí a také v administrativních postupech, jež usnadní návrat srbských uprchlíků do jejich předválečných domovů. V této souvislosti vyjádřil naději, že při své příští návštěvě, kterou plánuje na březen, bude moci o Chorvatsku vypracovat pozitivní zprávu.

Dienstbier navštívil Chorvatsko nedlouho po parlamentních a prezidentských volbách, v nichž zvítězila opozice a naopak výrazně bylo poraženo dosud vládnoucí Chorvatské demokratické společenství (HDZ) autokratického prezidenta Franja Tudjmana, který v prosinci zemřel. Druhé, rozhodující kolo volby prezidenta se uskuteční 7. února, ale v něm se utkají dva kandidáti opozice. HDZ bylo u moci od nabytí nezávislosti Chorvatska v roce 1991 a za tuto dobu se stalo terčem tvrdé kritiky doma i v zahraničí kvůli nedemokratickým metodám vládnutí a nacionalistické politice.

Ministři dopravy jednali o zlepšení letecké dopravy v Evropě

Na 38 ministrů dopravy členských států Evropské konference pro civilní letectví (ECAC) po celý pátek v Bruselu probíralo, jak zlepšit leteckou dopravu v Evropě. "Zasedání bylo zaměřeno na zlepšení funkcí řízení letového provozu, protože kapacita evropského vzdušného prostoru při současném systému řízení nestačí a vznikají velká zpoždění," řekl ČTK český ministr dopravy Antonín Peltrám s tím, že koncepce řešení problémů v letecké dopravě v Evropě by měla být dopracována do dvou až tří let.

Zatímco evropská komisařka pro dopravu a energetiku Loyola de Palaciová považuje situaci v evropské letecké dopravě doslova za katastrofickou /přesřes 30 procent letů v rámci EU totiž v loňském roce mělo více než půlhodinové zpoždění/, Česká republika, která je kandidátem na členství v EU, podle Peltráma tímto problémem není tak akutně zasažena. Ministr to zdůvodňuje tím, že rozmach letecké dopravy není v ČR tak velký jako v západoevropských státech. "Souvisí to s mezinárodními lety i s úrovní příjmu obyvatelstva," poznamenal pro ČTK Antonín Peltrám.

Poslanci KDU-ČSL: "Politici, ruce pryč od České televize"

Snahu některých poslanců iniciovat mimořádné jednání mediální komise o situaci v České televizi (ČT) považují lidovečtí členové komise za "naprosto nevhodný pokus", který může být vykládán jako politické ovlivňování tohoto veřejnoprávního média. Zástupci KDU-ČSL v komisi Jaromír Talíř a Ludmila Müllerová to v pátek uvedli v prohlášení nazvaném "Politici, ruce pryč od České televize", jehož text předali ČTK.

Situací ve veřejnoprávní televizi, které Rada ČT ve středu vybrala Dušana Chmelíčka za nového generálního ředitele, se komise zřejmě v nejbližší době zabývat bude. S žádostí o zařazení tohoto bodu na program jednání se ve čtvrtek na šéfa komise Ivana Langra (ODS) obrátilo několik jejích členů. Například Kateřina Dostálová (ODS) soudí, že zvolení Chmelíčka, člena týmu bývalého ředitele Jakuba Puchalského, nic neřeší. Domnívá se také, že Rada ČT by měla rezignovat. Langer v pátek ČTK řekl, že o tom, zda mimořádnou schůzi komise svolá, nebo vyčká až řádného jednání 11.února, rozhodne až příští týden. Chce totiž počkat na výsledek veřejné diskuse, která by se z iniciativy televizních odborů a různých profesní uskupení měla v ČT uskutečnit v úterý.

Lidovci se domnívají, že svolávat mediální komisi je zbytečné. "Poslaneckou sněmovnou zvolená Rada ČT vykonala to, co jí zákon ukládá a vybrala nového generálního ředitele ČT. Nechejme mu čas, ať ukáže, jak je schopen řešit problémy naší veřejnoprávní televize," uvedli Talíř a Müllerová ve svém stanovisku.

Člen mediální rady Petr Štěpánek kandiduje do Senátu za ODS

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek kandiduje do Senátu za ODS v okrese Chrudim. Jeho vnitrostranickým soupeřem před konečnou nominací do senátních voleb bude bývalý poslanec ODS František Novák. Pokud Štěpánek ve stranických primárkách uspěje, střetne se ve volbách do Senátu v tomto volebním okrsku s Petrem Pithartem (KDU-ČSL) a Miroslavem Šloufem (ČSSD). Informovala o tom v pátek Česká televize (ČT).

Dvaačtyřicetiletý novinář a rockový hudebník Štěpánek žije v Hradci Králové, dvakrát neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. Půl roku pracoval jako tiskový tajemník bývalého premiéra Václava Klause. Řídil kampaň neúspěšného kandidáta do ODS Jiřího Vlčka. Tři roky byl místopředsedou mediální rady a nyní je jejím členem.

Šéfem unie v Karlovarském kraji se stal František Řezáč

Předsedou karlovarského krajského shromáždění Unie svobody se v pátek stal dosavadní šéf místní okresní organizace strany František Řezáč. V Karlových Varech ho zvolili delegáti z Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Regionální uspořádání strany kopíruje kraje podle zákona o vyšších územních samosprávných celcích, platného od začátku roku. Protože Unie svobody připravuje na nadcházejícím Republikovém shromáždění v Brně změnu stanov, podle nichž již nebude moci být jeden člověk současně předsedou krajské a okresní organizace, vzdá se Řezáč funkce ve vedení okresu.

Unionisté z Karlovarska se již před dvěma týdny na okresním shromáždění rozhodli, že při volbě nového šéfa strany podpoří nynějšího úřadujícího předsedu Karla Kühnla. Na funkci předsedy vedle něj kandiduje místopředseda strany Vladimír Mlynář a předseda ostravské Unie svobody Radoslav Štědroň.

Rovněž unionisté z Liberecka pravděpodobně podpoří kandidaturu Karla Kühnla na funkci předsedy US

Delegáti Unie svobody z Libereckého kraje pravděpodobně podpoří na únorové celorepublikové konferenci do funkce předsedy strany Karla Kühnla. ČTK to v pátek sdělil člen libereckého výboru unionistů Stanislav Cvrček s tím, že Kühnl jako poslanec zastupuje Severočechy a během své volební kampaně region také opakovaně navštívil. Předsedou nové organizace pro Liberecký kraj zvolilo podle Cvrčka ve čtvrtek večer krajské shromáždění místostarostu Smržovky Luďka Suchomela.

Nucený správce Agrobanky se podrobil mnohahodinovému výslechu

Bývalý nucený správce Agrobanky Jiří Klumpar se v pátek podrobil zhruba devítihodinovému výslechu na Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy. O tom, jaké poznatky výslech přinesl, odmítl vyšetřovatel poskytnout ČTK jakékoli informace. Bývalého nuceného správce Agrobanky Jiřího Klumpara policie v úterý obvinila z porušování povinností při správě cizího majetku. Klumpar je stíhán na svobodě. Pokud se prokáže, že se tohoto trestného činu skutečně dopustil, hrozí mu až osmileté vězení. Škoda, kterou měl bance způsobit, činí podle policie minimálně 25 miliard korun.

Klumpar byl nuceným správcem Agrobanky v letech 1996 až 1998. Do funkce ho jmenovala Česká národní banka poté, co na Agrobanku uvalila nucenou správu. Po vstupu strategického partnera, americké GE Capital, se Agrobanka v roce 1998 rozdělila na dvě části, přičemž "zdravou část" získala americká firma za půl miliardy korun. Zbylá část zůstala akcionářům Agrobanky a je v likvidaci. Klumpar z Agrobanky odešel ihned po prodeji "zdravé části" banky. Sdružení drobných akcionářů Agrobanky podalo již v roce 1998 na centrální banku několik trestních oznámení, neboť podle nich vyčlenění prosperující části znamenalo vyvlastnění jejich majetku.

Ústecký Památkový úřad finančně přispěje majitelům památkových objektů v severních Čechách na jejich údržbu

Majitelé památkových objektů na severu Čech mohou do 21.února požádat památkáře o dotaci z "Havarijního střešního programu". Ředitel ústeckého Památkového ústavu Pavel Hušek v pátek ČTK řekl, že pokud zájemci pošlou včas potřebnou dokumentaci, včetně ohlášky či stavebního povolení, mají šanci získat příspěvek ve výši i několika desítek tisíc korun. Loni dostali severočeští památkáři na "Havarijní střešní program" 4,6 miliónu korun.

Asociace českých kameramanů vyhlásila 7 nominací na udělení Ceny AČK

Celkem sedm snímků z produkce loňského roku nominovala s přihlédnutím k filmovému obrazu na své tradiční ceny Asociace českých kameramanů (AČK). I letos jimi 20.února v pražském kině Lucerna odmění mistry tohoto oboru, a to jak za vynikající kameramanské dílo, tak celoživotní tvorbu. Podle prezidenta AČK Josefa Hanuše se do nominací dostaly celovečerní snímky "Eliška má ráda divočinu", "Kuře melancholik", "Návrat idiota", "Pelíšky" a "Všichni moji blízcí", dále dokument "Černobílá v barvě" a povídka "Obrázky z výletu" z filmu nazvaného "Praha očima...".

Ze sportu:

Zápasy 40.kola hokejové Staropramen-extraligy skončily těmito výsledky: České Budějovice - Pardubice 4:2, Litvínov - Třinec 4:2, Sparta Praha - Zlín 4:1, Havířov - Vítkovice 0:3, Vsetín - Slavia Praha 6:1 a Plzeň - Karlovy Vary 4:4. Na čele tabulky je Sparta Praha před Vsetínem a třetí Plzní. Tabulku po neúplném 40.kole uzavírá čtrnácté Kladno.

Český hokejový brankář Dominik Hašek absolvoval další trénink zámořského týmu Buffalo Sabres, avšak on ani členové klubového vedení nenaznačili, že by se opora týmu měla vrátit v nejbližší době do NHL. Hašek nuceně odpočíval kvůli zranění třísel, které si přivodil 27. října loňského roku v zápase proti Tampě Bay. Na kluziště vyjel po dlouhé přestávce poprvé ve středu a bruslil asi 25 minut. Při druhém tréninku už absolvoval větší zátěž, zkusmo se postavil do branky a čelil střelbě spoluhráčů.

Třetí čas zajel český automobilový jezdec Tomáš Enge z týmu McLaren Formula 3000 při prvních letošních oficiálních testech účastníků mezinárodního mistrovství formule 3000, které se uskutečnily na okruhu ve španělském Jerezu. Nejrychlejší byl Engeho stájový kolega Stephan Sarrazin z Francie.

Předpověď počasí:

V sobotu má být na území České republiky oblačno, místy polojasno. Očekávané teploty: 2 až 7 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.