Zprávy středa, 06. ledna 1999

Nyní podrobněji:

Václav Klaus vyzval prezidenta k dialogu nad společenskými problémy

Ke společnému setkání a k dialogu nad závažnými společenskými a hospodářskými problémy země vyzval předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus dopisem prezidenta Václava Havla. Klaus je podle svého poradce Ladislava Jakla přesvědčen, že současné potíže trápící občany lze překonat. Právě zapojení prezidenta do věcného dialogu vrcholných ústavních činitelů by podle Klause mělo napomoci hledání konsenzu mezi hlavními státními institucemi.

Výzva Václava Klause je podle prezidentova mluvčího Ladislava Špačka v souladu s posláním Havlova novoročního projevu, v němž varoval před stavěním zdí a nadsazováním osobních a dílčích zájmů nad zájmy státu. Prezident na výzvu odpoví až po svém návratu z dovolené na Kanárských ostrovech, odkud má přicestovat v příštím týdnu.

Schodek rozpočtu za rok 1998 bude zhruba 28 miliard

Ve státní pokladně nyní chybí 26,3 miliardy korun, přestože koncem listopadu v ní přebývalo 2,2 miliardy. Ke zhoršení salda vedlo podle ministra financí Iva Svobody zejména intenzivní čerpání výdajů na konci roku. Schodek rozpočtu není definitivní, neboť se budou ještě uhrazovat faktury a mzdy za prosinec. Proto ministr očekává definitivní schodek zhruba 28 miliard korun.

Úplatkářská aféra zřejmě nepovede k výpovědi TelSource z Telecomu

Aféra kolem údajného uplácení některých českých úředníků a politiků při výběru strategického partnera pro SPT Telecom zřejmě ani v případě jejího prokázání nepovede k vypsání nového výběrového řízení, ani k odstoupení od smlouvy s konsorciem TelSource. Pro ČTK to uvedla náměstkyně ministra dopravy a spojů a členka představenstva Telecomu Marcela Gürlichová. "Ten, kdo uplácel nebo úplatky bral, by měl být podle zákona potrestán, mám ale trochu pochybnosti o tom, zda se podaří nějaké důkazy získat," dodala.

Nizozemská telefonní společnost KPN nikdy podle svého mluvčího Marina Potmana neuplácela české politiky, aby získala jako součást konsorcia TelSource podíl při privatizaci českého SPT Telecom. Potman připomněl, že zprávy o úplatcích při privatizaci se objevují pravidelně už dva roky, aniž byly kdy podloženy nějakými důkazy. Holandská televize založila svůj pořad podle Potmana na dosavadních článcích, jež vyšly v českém tisku.

Česká vláda dosud neobdržela z Nizozemska žádost o pomoc při vyšetřování úplatkářské aféry. Pokud však žádost dostane, bude se jí vážně zabývat. ČTK to prostřednictvím svého mluvčího sdělil premiér Miloš Zeman. O tom, že požádají českou vládu o pomoc, uvažují nizozemské politické strany. Privatizací SPT Telecom se již delší dobu intenzívně zabývá vládní Výbor na ochranu ekonomických zájmů. Klub poslanců ČSSD se rozhodl iniciovat v této souvislosti vznik parlamentní vyšetřovací komise.

Podle Budínského pokračuje destabilizace klíčových podniků

Totální výměna v orgánech elektrárenské společnosti ČEZ je pokračováním destabilizace vedení klíčových domácích společností. Uvedl to stínový ministr průmyslu a obchodu ODS Vlastimil Budínský. V ČEZ podle jeho slov klesl podíl odborníků na úkor politických funkcionářů. Jak prohlásil, celé výměně v orgánech ČEZ mělo předcházet určení směru energetické politiky. Strategické podniky by navíc měly být řízeny lidmi schválenými Národním bezpečnostním úřadem, což se rovněž zřejmě nestalo, dodal Budínský.

Ve volebních průzkumech vede ODS

Pokračující pokles podpory vládní sociální demokracie posunul na první místo volebních preferencí Občanskou demokratickou stranu. Tu by nyní volilo 24,2 desetiny procenta občanů. Sociální demokracii by odevzdalo hlasy 22,6 desetin procenta potenciálních voličů. Vyplývá to z výsledků šetření agentury Sofres-Factum.

Deník Slovo píše o "černém fondu" ČSSD

Součástí mediální kampaně proti sociální demokracii je podle šéfa tiskového odboru Michala Kuciána anonym obviňující tuto stranu z přijímání tajných sponzorských darů. Podle anonymního dopisu, o kterém informoval deník Slovo, měly tyto peníze, údajně pocházející částečně z Ruska, končit v "černém fondu" ČSSD. Anonymní dopis má podle Slova k dispozici ministerstvo financí, jehož šéf Ivo Svoboda je rovněž místopředsedou ČSSD odpovědným za hospodaření.

Většina občanů se řadí k politickému středu

Téměř 63 procent občanů se hlásí k politickému středu, přičemž dlouhodobě se projevuje větší příklon k pravicové orientaci. Vyplývá to z prosincového výzkumu prováděného agenturou Sofres-Factum. S přibývajícím věkem se zvyšuje podíl lidí hlásících se k levici. Pravicově orientovaní jsou nejvíce lidé s vyšším stupněm vzdělání, s rostoucím celkovým příjmem domácnosti a obyvatelé Prahy.

Roste počet odpůrců vstupu do Evropské unie

Proti začlenění České republiky do Evropské unie by v případném referendu nyní hlasovalo 23,4 procenta občanů, zatímco 57,4 procenta obyvatel by se vyslovilo pro. Nerozhodnuto zůstává 19,2 procenta občanů. Výsledky šetření agentury Sofres-Factum zaznamenaly historicky nejvyšší podíl odpůrců vstupu země do EU.

Polsko, Maďarsko a ČR podporují vstup Slovenska do NATO

Podporou Slovenska v jeho úsilí stát se členem NATO ujistili v Bratislavě svého slovenského partnera zástupci ministrů obrany Polska, Maďarska a České republiky, tedy sousedních zemí, které se za několik týdnů stanou členy NATO. Bratislava podle náměstka českého ministra obrany Jaromíra Novotného musí přesvědčit Brusel o své důvěryhodnosti. Washingtonský summit však podle jeho slov potvrdí otevřenost k dalšímu rozšiřování Aliance.

ČR pro kurdského vůdce Ocalana útočiště nepřipravuje

ČR se podle ministerstva zahraničí nechystá poskytnout útočiště vůdci separatistické Strany kurdských pracujících Abdullahu Ocalanovi. Ministerstvo tak reagovalo na informace části italského a tureckého tisku. Předák kurdských separatistů pobývá již několik týdnů v Římě, který jej sice odmítl vydat Turecku, ale má zájem na jeho vycestování do jiné země. Ocalan je Tureckem označovaný za nejhledanějšího teroristu.

Podle OECD je v ČR nepoměr některých sociálních dávek a mezd

Na fakt, že sociální dávky v České republice nejsou v řadě případů o mnoho nižší než mzdy a neposkytují tak dostatečnou motivaci pro hledání zaměstnání, upozorňuje studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V této souvislosti zmiňuje především vysoké dávky pro děti nezaměstnaných, které jsou v ostatních zkoumaných zemích mnohem nižší. Upozorňuje na významnou menšinu v české populaci, která má velké rodiny, a není tedy překvapující, že má malou motivaci k hledání práce, protože příjmy z práce by nemohly nikdy významněji převýšit příjem ze sociálních dávek.

Míra nazaměstnanosti v minulém roce - 7,4 procenta

Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by míra nezaměstnanosti v ČR za uplynulý rok měla dosáhnout 7,4 procenta. Vrchní ředitel správy služeb zaměstnanosti ministerstva Jan Kasnar považuje za nejlepší řešení tohoto problému podporu podnikatelských aktivit.

Míra evidované nezaměstnanosti činila na konci roku 1998 v Praze 2,3 procenta. Více jak polovinu zájemců o zaměstnání - 56 procent - tvoří ženy. Další nárůst se očekává v lednu. V tomto roce by míra evidované nezaměstnanosti v Praze neměla překročit čtyři procenta.

Ostravská nezaměstnanost v posledním měsíci loňského roku opět výrazně vzrostla a míra nezaměstnanosti činila 12 procent. Dosáhla tak historického maxima od listopadu 1989. Na jedno volné místo připadá neuvěřitelných 39,2 osob.

Ve vládní radě budou zastoupeni významní ochránci lidských práv

V meziresortní radě vlády pro lidská práva by měly být zastoupeny známé osobnosti, které se dlouhodobě zasazovaly o dodržování lidských práv v ČR. Na svém prvním zasedání se na tom shodli členové rady, kteří v tomto orgánu zastupují jednotlivé vládní resorty. Vládní zmocněnec pro lidská práva a předseda rady Petr Uhl uvedl, že konečný seznam členů rady bude schválen na jejím dalším jednání, které se uskuteční příští úterý.

Rada pro lidská práva je poradním orgánem vlády, který má za úkol dbát na to, aby české zákony a právní předpisy byly v souladu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty týkajícími se lidských práv. Má dohlížet také na to, aby zaměstnanci státní správy neporušovali při své práci lidská práva.

Ministr zdravotnictví k petici umělců

Ministr zdravotnictví Ivan David oceňuje podporu, kterou mu vyjádřil premiér Miloš Zeman, když odmítl žádost sedmi umělců, aby ministra za postup vůči senátorce Zuzaně Roithové odvolal. Podotkl, že ho aféra mrzí, protože si iniciátora dopisu Ladislava Smoljaka jako režiséra váží, ale podobně jako Zeman si myslí, že umělci zdravotnictví nerozumějí. Umělci Davidovi vytkli, že Roithovou zbavil funkce ředitelky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - podle nich - bezdůvodně, v rozporu s objektivními fakty a proti vůli většiny lékařů a pacientů nemocnice.

Zuzana Roithová v reakci na Zemanovo stanovisko uvedla, že například ředitelka pražského vinohradského divadla Jiřina Jirásková, která je pod výzvou umělců také podepsána, byla sedm let členkou dozorčí rady nemocnice, a tudíž o jejím fungování ví více než pravděpodobně současný ministr. Jirásková je nejen herečka, ale několik let i ředitelka divadla, a je tedy podle Roithové zkušená manažerka.

Ministr Kužvart rozhodne o trase dálnice Praha-Drážďany v únoru

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart v únoru rozhodne o udělení výjimky ze zákona, která by umožnila pokračovat ve výstavbě dálnice Praha-Drážďany přes chráněnou krajinnou oblast České středohoří. Uvedl to na tiskové konferenci v Ústí nad Labem. Proti neudělení výjimky protestovali ústečtí představitelé bez ohledu na politickou příslušnost. Všichni argumentovali tím, že dálnice je klíčovou podmínkou pro další rozvoj města Ústí nad Labem a ústeckého okresu.

Loňský rok hodnotí většina občanů jako špatný

Loňský rok hodnotí polovina obyvatelstva celkově jako spíše špatný a desetina občanů ho považuje dokonce za velmi špatný. Také vyhlídky obyvatel na letošní rok zůstávají pesimistické. Vyplývá to z výsledků šetření agentury Sofres-Factum. Celých 57 procent se domnívá, že rok 1999 bude celkově horší než rok 1998, o opaku je přesvědčeno pouze 7,2 procenta. V očekávání do roku 1999 jsou optimističtější lidé mladší, vzdělanější, s vyššími příjmy, studenti, podnikatelé a lidé z nedělnických profesí.

Vánoční sbírky byly úspěšné

Více než 225.000 korun věnovali lidé do dvou kasiček u vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí během prosincové sbírky, která byla ukončena poslední den roku. Sbírka probíhala také pod vánočním stromem na Jiřském náměstí Pražského hradu. Dětem z SOS vesniček vynesla okolo 300.000 korun. Jde však zatím pouze o přibližný odhad, neboť peníze ještě nejsou sečteny, řekl ČTK velitel Hradní stráže Jaroslav Indruch. Marky, dolary či liry svědčily o tom, že do sbírky přispěla i řada cizinců.

Do Prahy přijeli Tři králové

Tři králové na velbloudech na Loretánském náměstí v Praze za velkého zájmu dospělých i dětí podarovali Ježíška v živém betlému zlatem, kadidlem a myrhou. Ostatní děti dostaly tropické ovoce, nevidomým žákům Svobodné specializované školy Jaroslava Ježka východní monarchové věnovali 3500 marek 'zhruba 63.000 korun) na zakoupení nového počítačového vybavení. Tříkrálový průvod pořádala v Praze již počtvrté mezinárodní katolická organizace Mládež Idente.

Ikony zabavené celníky tvoří unikátní sbírku v olomouckém muzeu

Nevídanou sbírku pravoslavných ikon zabavených pašerákům na českých hranicích sestavuje Vlastivědné muzeum v Olomouci, v jehož depozitářích se již nahromadilo 137 těchto náboženských obrazů. Početná kolekce, která měla skončit na černém trhu, se navíc brzy rozroste o další dvě desítky exponátů zadržených v prosinci na česko-polské hranici. "Ikony však můžeme začít opravovat až poté, co soud rozhodne, že propadnou státu, protože jejich původ nelze zjistit," řekla Marie Hertlová z olomouckého muzea. Zabavené ikony pocházejí zřejmě ze soukromých sbírek či kostelů.

Ukradenou litografii poslal zloděj zpět

Litografii Josefa Čapka "Chlapec s lucernou", kterou neznámý zloděj ukradl v roce 1992 v Památníku Karla Čapka ve Strži u Staré Huti, objevila ředitelka památníku ve vánoční poště. Neobvyklým způsobem se tak pachatel pokusil napravit svůj starý hřích. V přiloženém psaní uvedl, že památku ukradl jako patnáctiletý chlapec.

Zátopek chválí maratónce Joschku Fischera

Sportovní výkony německého ministra zahraničí Joschky Fischera '50), který se po radikální odtučňovací kůře dal na běhy na dlouhých tratích, potěšily prominentního českého olympionika - Emila Zátopka. "Pokud pan Fischer skutečně absolvuje každý týden 70 kilometrů, je to opravdu pozoruhodný výkon," pochválil Zátopek '76) v rozhovoru pro agenturu DPA politika německých Zelených, který přijíždí na návštěvu ČR. Agentura poznamenává, že se však schůzka obou "běžců" nepředpokládá.

Fotbalista Nedvěd se upsal Laziu Řím do roku 2004

Pětiletý kontrakt do roku 2004 podepsal s představiteli Lazia Řím český fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd. Nová smlouva tu předcházející předčí ve všech směrech. Původní mu podle italských zdrojů zaručovala roční příjem přibližně dvou miliónů marek '36 miliónů korun), v nejbližších letech však prý bude pobírat nejméně dvojnásobek, podle některých spekulací dokonce rovných pět miliónů marek '90 miliónů korun). Držitel Zlatého míče České republiky a Fotbalista ČR za loňský rok se stal jedním z nejlépe placených fotbalistů nejen v Laziu, ale i v celé italské lize.

Hašek byl vyhlášen Hráčem měsíce prosince v zámořské NHL

Český brankář Dominik Hašek z Buffala Sabres byl vyhlášen nejlepším hráčem uplynulého měsíce severoamerické Národní hokejové ligy 'NHL), v němž si připsal čtyři zápasy s čistým kontem. Třiatřicetiletý nejlepší sportovec ČR získal své celkově třetí ocenění tohoto druhu v kariéře, přestože se mu závěr prosince příliš nevydařil.

Manheim porazil Spartu 6:4

Hokejisté pražské Sparty, poslední český zástupce v Evropské lize, prohráli v prvním čtvrtfinálovém duelu soutěže na ledě německého mistra v Mannheimu 4:6.

Karlovy Vary prohráli se Vsetínem 1:5

Hokejisté Vsetína porazili v dohrávaném utkání 29. kola extraligy ledního hokeje Karlovy Vary 5:1 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhým Zlínem na dva body. Karlovy Vary zůstaly na sedmé příčce.

Neumannová pátá v závodě SP

Česká lyžařka Kateřina Neumannová obsadila páté místo v závodě Světového poháru v běhu na lyžích na 10 kilometrů klasickou technikou.

Korda prohrál

Český obhájce titulu a pátý nasazený tenista Petr Korda vypadl v katarském Dauhá hned v prvním kole, když nestačil na Maročana Karima Alamiho a prohrál po setech 6:7, 6:2 a 4:6.

Zemřela Jarmila Nygrýnová-Strejčková

Po dlouhé těžké nemoci zemřela v úterý v necelých 46 letech jedna z nejslavnějších atletek české historie Jarmila Nygrýnová-Strejčková. Byla vůbec první juniorskou mistryní Evropy 'v Paříži 1970), dvojnásobnou halovou mistryní Evropy '1977 a 1978 - navíc byla na HME 1973, 1976 a 1979 druhá), šestinásobnou mistryní republiky, trojnásobnou účastnicí olympijských her 'v Mnichově 1972 dvanáctá, v Montrealu 1976 šestá, v Moskvě 1980 opět šestá v československém rekordu 683 cm, který celkově zlepšila čtyřikrát - naposledy 18.září 1982 v Praze na 689, což je dodnes platný český rekord), čtyřnásobnou účastnicí '1971, 1974, 1978 a 1982) mistrovství Evropy 'na pražském ME 1978 získala bronz). Dvakrát reprezentovala Evropu - ve Světovém poháru 1977 byla druhá a v halovém utkání Evropa-USA o rok později zvítězila. V mezinárodních utkáních nastoupila za Československo celkem třináctkrát a československou mistryní se stala šestkrát.

Padl teplotní rekord

Jedenapadesát let starý teplotní rekord 11,6 stupně Celsia, připadající na 5. prosinec, byl překonán nejméně o 2,2 stupně Celsia. Ve 14:00 byla na teploměru v pražském Klementinu, kde teplotu ovzduší měří od roku 1775, hodnota 13,8 stupně Celsia. Nejnižší teplotu pro tento den zaznamenali klementinští pozorovatelé počasí roku 1789, kdy teploměr ukazoval minus 27,2 stupně Celsia.

A jaké je dnešní počasí - oblačno, nejvyšší denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.