Zprávy středa, 09. února 2000

Vážení posluchači, u zpravodajské relace Radia Praha vás vítá Kateřina Brezovská. Nejprve krátce k některým tématům...

Nyní podrobněji

Z vlády odejde pět členů, šéf zdravotnictví nastoupí ve středu

Postupně vyměnit pět ministrů svého kabinetu se rozhodl premiér Miloš Zeman. Oznámil to v úterý prezidentu Václavu Havlovi. Rekonstrukci vlády hodlá Zeman provést až poté, co Poslanecká sněmovna schválí rozpočet na letošní rok. Ten poslanci před čtrnácti dny propustili do druhého čtení. Zeman odmítl prozradit jména nových ministrů a neřekl ani, ve kterých resortech budou působit. Již ve středu odpoledne však jmenuje prezident nového ministra zdravotnictví. V této souvislosti se nejvíce hovoří o Bohumilu Fišerovi, profesoru brněnské lékařské fakulty a přednostovi Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity Brno. Fišer tyto spekulace přímo nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Zeman popřel, že chystané změny ve vládě provede na přání ODS. Její předseda Václav Klaus byl překvapen tím, že vláda se má obměnit až po závěrečném schválení rozpočtu, před konzultací se Zemanem ale nehodlá činit závěry. Někteří představitelé ODS v minulých dnech naznačovali, že pokud má jejich strana rozpočet podpořit, měla by rekonstrukce kabinetu hlasování o rozpočtu předcházet. Zdá se ale, že poslanci ODS rozpočet přesto podpoří i v závěrečném schvalování.

Nad způsobem, jakým Zeman postupuje při výměnách ministrů, se pozastavili i někteří členové sociální demokracie "Připadá mi problematické, že ti ministři o kterých se mluví, nebyli pokud vím osloveni," řekl novinářům například přední člen poslaneckého klubu ČSSD Lubomír Zaorálek. Také předseda pražské organizace strany Karel Šplíchal vyjádřil silné výhrady ke strategii Zemana - oznámit změny, ale neuvést jména. Šéf senátorů ČSSD Zdeněk Vojíř považuje posunutí změn v kabinetu až za schválení rozpočtu za taktický krok.

Úřadující předseda Unie svobody Karel Kühnl soudí, že pokud Zeman plánuje změny ve složení svého kabinetu až po schválení rozpočtu, je předem domluven se svým smluvněopozičním partnerem ODS. "Obě vládní strany jsou na tom domluveny, (Zeman) ví, co dělá," řekl ČTK. Dodal, že chystaná obměna vlády nemůže být k horšímu, ale více se může vyjádřit až ke konkrétním jménům nových ministrů. Představitelé ODA jsou velmi skeptičtí k personálním změnám ve vládě, které avizuje premiér Miloš Zeman. "Obměna vlády parlamentní koalice ODS - ČSSD nedává sebemenší naději na zlepšení poměrů v zemi, pokud se nezmění vládní program a styl politiky," řekl novinářům předseda ODA Daniel Kroupa.

Zahradil podporuje Kavana v kritice části programu rakouské vlády

Stínový ministr zahraniční ODS Jan Zahradil podpořil stanovisko ministra zahraničí Jana Kavana, který se ostře ohradil proti pasážím v programu rakouské vlády týkajících se rakouského vyrovnání s nacistickou minulostí. Zahradil v prohlášení, které má ČTK k dispozici, uvedl, že "tyto požadavky znamenají nepřípustné zavlékání do již uzavřených kapitol historie do současnosti".

České ministerstvo zahraničí vyjádřilo v pondělí pochybnosti nad některými body vládního programu nového rakouského koaličního kabinetu, který tvoří lidovci a strana Svobodných (FPÖ) Jörga Haidera. Znepokojily ho zejména formulace týkající se rozšíření Evropské unie a toho, jak se Rakousko vyrovnává s nacistickou minulostí. "Je nepřijatelný postoj, který nerozlišuje mezi desítkami miliónů obětí nacistického přepadu Evropy, na němž se podílelo i mnoho Rakušanů, a retribucí či odplatou, byť často nepřiměřenou," naráží prohlášení na postoj rakouské vlády k sudetským Němcům, vysídleným po druhé světové válce do Rakouska. (Rakouský vládní program počítá mimo jiné s "přiměřeně spravedlivým řešením" ve prospěch sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vysídleni do Rakouska z Československa.) Tento přístup podle ministerstva zahraničí protiřečí preambuli programu, kterou navrhl rakouský prezident Thomas Klestil a v níž se rakouská vláda hlásí ke spoluodpovědnosti své země za zločiny nacistického režimu.

Kavan zatím neměl přímý kontakt se členy nové rakouské vlády

Žádný přímý kontakt se členy nové rakouské vlády, jejíž programové prohlášení vyvolalo na ministerstvu zahraničí znepokojení, zatím šéf české diplomacie Jan Kavan neměl. Kavan to řekl na dotaz ČTK s tím, že nyní jej víc než možnost zpomalení procesu rozšiřování Evropské unie znepokojují rakouské požadavky na návrat majetku sudetským Němcům a oživování sporů z minulosti. ČR, která je "solidární s postojem EU" a "plně chápe a sdílí" obavy unie z účasti Haiderovy strany Svobodných (FPÖ) v rakouské vládě, podle Kavana počká na její jednotlivé kroky a podle toho bude reagovat.

Verheugen: Benešovy dekrety nepatří do jednání o vstupu ČR do EU

Otázka Benešových dekretů a související tématika nepatří do jednání o vstupu České republiky do Evropské unie. Uvedl to komisař EU pro rozšíření Günter Verheugen. Podle něj dekrety vstoupily v platnost před Římskými smlouvami a založením Evropských společenství, proto nemohou být součástí vstupních jednání. Tento požadavek nastolovali jak někteří němečtí politikové křesťanských socialistů i demokratů, tak rakouští Svobodní, kteří se stali minulý týden součástí nové vlády. Podle Verheugena bude otázka poválečného vyhoštění Němců i vše souvisejícího zcela překonána vstupem České republiky do Evropské Unie.

Vnitřní změny v Evropské unii musí proběhnout dříve než začne další proces rozšiřování. Komisař Günter Verheugen oznámil, že Unie chce nejprve ratifikovat revidované Smlouvy o Evropské unii v jednotlivých členských parlamentech. Teprve po jejich přijetí bude možné zahájit ratifikaci dohod o přistoupení s případnými novými členy.

Ministr Fencl žádal pro české zemědělce "rovné zacházení"

Jakmile česká strana splní všechny povinnosti plynoucí ze vstupu do EU, bude požadovat pro své zemědělce v rámci unie rovné zacházení, řekl v úterý novinářům český ministr zemědělství Jan Fencl. Jeho protějšek, člen Evropské komise Franz Fischler, si úplné vyvážení představuje až v dlouhodobější perspektivě. Fencl a Fischler mluvili dlouze o českém pozičním dokumentu pro jednání o kapitole "zemědělství", o realizaci programu Sapard, a o vzájemném obchodu se zemědělskými produkty. Dohodli se mimo jiné, že by do velikonoc chtěli dokončit přípravu dohody o částečné liberalizaci vzájemného obchodu s potravinami. "V dlouhodobém výhledu samozřejmě nesmí být dvě různé společné zemědělské politiky, ale jenom jedna se stejnými podmínkami pro všechny," řekl Fischler po schůzce novinářům ohledně poskytnutí tzv. přímých plateb českým rolníkům. Upozornil, že české zemědělství bude po vstupu do EU prožívat prudkou změnu.

Komisařka OSN pro uprchlíky Ogatová dnes pochválila ČR

Vysoká komisařka OSN pro uprchlíky Sadako Ogatová ocenila spolupráci českých úřadů s nevládními organizacemi v humanitární oblasti a novou českou legislativu zaměřenou právě na běžence. Pochvalně se vyjádřila i o české pomoci uprchlíkům z Kosova. ČR udělala v legislativní oblasti víc než jiné evropské země, řekla Ogatová novinářům po úterním setkání s ministrem zahraničí Janem Kavanem. S ním také podepsala dohodu mezi českou vládou a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) o jeho právním postavení v ČR. Pobočka UNHCR, jehož cílem je chránit uprchlíky a pomáhat jim na celém světě, existuje v ČR již od roku 1992. O zmíněné dohodě se podle Kavana jednalo již od roku 1991, kdy se Ogatová shodou okolností ujala funkce komisařky.

Slovenští a čeští úředníci jednali o hranicích a vízech

Ministerstvo zahraničí v úterý informovalo slovenské kolegy o prvních zkušenostech s uplatňováním nového cizineckého zákona, který platí od 1. ledna a na jehož naplňování reagovala negativně řada států. Slováci se zajímali také o "současný stav realizace vízové koncepce ČR po rozhodnutí ... o vypovězení bezvízových dohod s Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem", uvedla na dotaz ČTK ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničí Irena Krasnická. Bratislava vyjádřila v minulých dnech zklamání nad tím, že česká strana nekoordinovala s partnery ve visegrádské čtyřce vypovězení zmíněných bezvízových dohod. Vypovězení tří bezvízových dohod schválila vláda 2. února, přičemž za hlavní důvod daného kroku označila snahu sladit českou vízovou politiku s Evropskou unií.

Mluvčí Temelína: O elektrárně rozhodnou pouze orgány ČR

Pouze orgány České republiky budou podle mluvčího jaderné elektrárny Temelín Milana Nebesáře rozhodovat o tom, zda je elektrárna připravena k bezpečnému provozu a zda splňuje všechna legislativní kritéria pro provozování jaderného zařízení. Mluvčí tak pro ČTK reagoval na pondělní prohlášení zemského hejtmana Josefa Pühringera, že spolková země Horní Rakousy zahajuje novou ofenzívu proti Temelínu. ( např. na Evropský parlament hodlají hornorakouské úřady naléhat, aby měl jejich zájmy na zřeteli při jednáních o vstupu ČR do EU). "Právě na půdě Evropské unie, jíž se pan hejtman dovolává, zaznělo, že využívání jaderné energetiky patří mezi svobodná rozhodnutí každého státu. Každý stát využívající jadernou energetiku přitom musí dodržovat všechny platné zákony a normy pro tento obor," řekl ČTK Nebesář.

Elektrárenská společnost ČEZ bude muset zopakovat některé zkoušky jaderné elektrárny Temelín. Vyplývá to ze situační zprávy o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín, kterou přednese ve středu vládě předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ekologové soudí, že zpráva připravená pod vedením nové předsedkyně úřadu, referuje o stavbě Temelínu objektivněji než zprávy předešlé.

Odboráři z ČKD jednali s premiérem o situaci v podniku

Seznámit premiéra Miloše Zemana se situací v společností ČKD Dopravní systémy přišla v úterý vpodvečer delegace odborářů v čele s předsedou podnikové organizace Ladislavem Binkem. Ten ČTK řekl, že od Zemana osobně převzal usnesení z minulého týdne, podle něhož dá vláda Konsolidační bance garance na financování výroby deseti lokomotiv pro Vietnam. Společnost ČKD Dopravní systémy je v konkursu od pátku minulého týdne. Téměř třetina zaměstnanců podniku dostala výpověď s tím, že podnik nemá na odstupné. Binko rozhodnutí vlády přivítal.

STEM: Postoj veřejnosti vůči současným politikům je kritický

Veřejnost je velmi kritická v pohledu na současné politické představitele, pokud jde o srovnání s funkcionáři komunistického režimu. Nejvíce lidé podle průzkumu Střediska empirických výzkumů (STEM) odsuzují to, že politikům jde jen o vlastní zájmy a že ve svém rozhodování ignorují mínění těch, kteří je do vysoké politiky svými hlasy dostali. Pouze 14 procent dotázaných si myslí, že vláda a vedoucí představitelé dostatečně dbají ve svém rozhodování na názory lidí. Vyplývá to z výsledků šetření, které ve středu obdržela ČTK. V porovnání s reprezentanty minulého režimu jsou současní politici hodnoceni nejlépe z hlediska odborných schopností, což připustilo 58 procent respondentů. Výrazně hůře vyznívá porovnání morálních kvalit, které současným politikům přiznalo 28 procent lidí. Nejkritičtější jsou občané v hodnocení přiměřenosti výsad a privilegií, což připustilo pouze 22 procent dotázaných.

Organizace pro mladé prakticky kopírují celé politické spektrum

Mladí členové a příznivci politických stran mají možnost angažovat se v politickém životě prostřednictvím několika "mládežnických" organizací. Vazby na mateřskou stranu se ale u každé organizace liší a pohybují se od myšlenkové spřízněnosti k pevně zakotveným vzájemných vazbám. Organizace zahrnují celé politické spektrum - od krajně levicového Komunistického svazu mládeže, přes Mladé sociální demokraty, Junior klub křesťanských demokratů, Mladou unii až k pravicovým Mladým konzervativcům. Většina sdružení omezuje věk svých členů od 15 do 35 let bez ohledu na stranickou příslušnost. Například vládní ČSSD má svou "mladou krev" v organizaci Mladí sociální demokraté. Z řad této organizace vzešel například šéf poslanců ČSSD Stanislav Gross. Líhní budoucích lidoveckých politiků je zase Junior klub křesťanských demokratů. Vychází "z tradic evropského konzervatismu a křesťanství" a pro své členy pořádá především vzdělávací a kulturní akce. Konzervativní občanské a liberální ekonomické myšlenky vyznávají Mladí konzervativci. Nejsou nijak vázáni s žádnou politickou stranou, jejich nedávný kongres však schválil "další spolupráci s pravicovými subjekty, zejména ODS a Unií svobody". V téže budově jako KSČM sídlí Komunistický svaz mládeže. Mladí komunisté usilují o "překonání kapitalismu" a jeho nahrazení socialismem jako "prvním stupněm k vytvoření společnosti komunistické - beztřídní".

Hlavní město dá letos společnosti Praha 2000 80 miliónů korun

Celkem 80 miliónů korun poskytne letos pražský magistrát obecně prospěšné společnosti Praha 2000, která se v hlavním městě stará o akci Praha - Evropské město kultury 2000. Smlouvu o právech a povinnostech stran při poskytnutí a čerpání dotace z městského rozpočtu schválili v úterý pražští radní, řekl novinářům primátor Jan Kasl. Peníze jsou podle něj určeny jak na jednotlivé kulturní projekty, tak na provoz společnosti. Smlouva také stanoví, že společnost, kterou město založilo, skončí k 30. červnu příštího roku, uvedl Kasl.

Česká filharmonie má podle dirigenta Nagana osobitý zvuk

Česká filharmonie je na rozdíl od mnoha dokonalých ale unifikovaných světových těles orchestrem s osobitým zvukem. Novinářům to v úterý po prvních zkouškách na čtvrteční a páteční vystoupení řekl světově proslulý americký dirigent Kent Nagano, poprvé hostující v Praze. Těleso si již dávno oblíbil z dlouhohrajících desek.

Bižuterie Česká Mincovna dodala na trh novou sérii medailí

Novou sérii pamětních medailí s motivem roku 2000 začala v těchto dnech distribuovat Bižuterie Česká Mincovna Jablonec nad Nisou. Řekla to ředitelka odboru mincí a medailí Lucie Kuželová. Medaile s motivem roku 2000 vydala mincovna už loni. "Zájem byl tak obrovský, že jsme poptávku nedokázali uspokojit, všech 300 zlatých a 1000 stříbrných medailí se prodalo ještě před Vánocemi," vysvětlila Kuželová. Tématiku roku 2000 nesla také pamětní mince, kterou nechala zhotovit Česká národní banka. Limitovaný náklad emise 20.000 kusů podle informací Kuželové také nestačil pokrýt obrovský zájem klientů ČNB a ještě v prosinci, krátce po uvedení na trh, byl rozebrán. "O tom, zda bude vydána další emise, rozhoduje banka. Zatím o doražbu zájem neprojevila," poznamenala ředitelka.

Policie: Gott odhadl škodu způsobenou zloději na 15.000 korun

Na 15.000 korun odhadl zpěvák Karel Gott celkovou škodu způsobenou neznámými pachateli, kteří se v sobotu večer vloupali do jeho vily. Nejvíce škody přitom napáchali tím, že rozbili okno a zničili bezpečnostní alarm, sdělila mluvčí pražské policie Eva Brožová. Zpěvák, který v uplynulých dnech natáčel pro švýcarskou televizi, se v úterý vrátil do ČR. Škodu za rozbité sklo a zabezpečovací zařízení odhadl na 10.000 korun. Po vloupání postrádá i starožitné hodinky za 5000 korun, uzavřela bez dalších podrobností mluvčí. Gottova vila na pražské Bertramce se stala terčem zlodějů již poněkolikáté. Podle Brožové oznámila policii vloupání dvaačtyřicetiletá Gottova hospodyně, která zahlédla na terase v zadní části domu dva prchající muže v černém. Policisté Gottovu vilu poté zapečetili a střežili.

Ze sportu

Čerstvý hlavní trenér české hokejové reprezentace Josef Augusta absolvoval v úterý ve stockholmské hale Globen úspěšnou premiéru v nové roli, kterou převzal po Ivanu Hlinkovi, jenž se rozhodl přijmout nabídku na angažmá v americkém klubu Pittsburgh Penguins. Pod Augustovým vedením vstoupili Češi do posledního turnaje série Euro Hockey Tour, Švédských her, výhrou nad Ruskem v poměru 6:2. O vítězství rozhodli čeští hokejisté až ve třetí třetině, v níž nastříleli soupeři pět branek.

Čeští fotbalisté porazili ve finále turnaje o Pohár Carlsbergu v Hongkongu Mexiko 2:1. O branky se v úvodu druhého poločasu podělili tepličtí hráči Verbíř a Kolomazník. Deset minut před koncem vykřesal pro soupeře naději Zepeda z pokutového kopu, ale svěřenci trenéra Chovance těsné vedení uhájili. "Bylo to skutečné vyvrcholení turnaje v nádherné atmosféře, v němž se střetly dva týmy, snažící se prosadit svým stylem. Přinutili jsme soupeře udělat chyby, a to rozhodlo," zhodnotil finále trenér Jozef Chovanec. Vedle výhry nad desátým týmem světového žebříčku a vítězem loňského Poháru FIFA si čeští fotbalisté přivezou domů exotickou trofej a čtyřicet tisíc amerických dolarů.

A na závěr zpráv krátce o středečním počasí v České republice.

Oblačno, místy s přeháňkami, od středních poloh smíšenými nebo sněhovými. Teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách kolem nuly.

Tolik zprávy Radia Praha.