Zprávy středa, 10. května 2000

Při sledování zpravodajské relace českého vysílání Radia Praha vás vítá Renata Prátová. Nejprve krátce k některým tématům...

A nyní podrobněji:

Prezident Václav Havel převzal v Berlíně německou Občanskou cenu

Prezident České republiky Václav Havel zahájil v úterý v Berlíně svou čtyřdenní státní návštěvu Spolkové republiky Německo převzetím Občanské ceny. Ocenění uděluje Nadace Občanské ceny z Bad Harzburgu za mimořádný přínos k rozvoji občanských práv, ke sjednocování Evropy a upevňování míru na kontinentu. Havel krátce před tím přiletěl na vojenskou část berlínského letiště Tegel, kam jeho letoun od německých hranic provázela stíhací letadla bundeswehru. Na letišti pak byl uvítán 21 dělostřeleckými salvami.

V budově českého velvyslanectví prezidentu Havlovi cenu v přítomnosti bývalého spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera a řady dalších významných osobností předali předseda Nadace Rainer W. Conrad a její místopředseda Karl-Heinz Narjes. V prezidentu Havlovi vyznamenáváme neúnavného bojovníka za občanská práva, básníka a politika, který bez ohledu na osobní strádání prosazoval toleranci a porozumění s ostatními národy, zvláště se sousedním německým lidem, řekl ve svém projevu Conrad. Konstatoval, že laureát není "pohodlným prezidentem", protože se "trvale vměšuje" a vyzývá svůj národ k angažovanosti a většímu nasazení při realizaci předpokladů pro úspěšné členství své země v Evropské unii. Richard von Weizsäcker v improvizovaném vystoupení připomněl, že Václav Havel má ve své vlasti při prosazování lepších česko- německých vztahů i občanské společnosti trvale těžkosti. Označil je za pochopitelné a ocenil, že Havel přes tyto těžkosti trvá na svém. Dopis, který dostal na podzim 1989 a v němž Havel vyslovil politování nad odsunem sudetských Němců, označil Weizsäcker za "dopis, jaký nedostal nikdy", a za krok ke smíření, jenž zahájil neodvolatelnou cestu k porozumění obou národů.

Václav Havel v poděkování mimo jiné zdůraznil: "V dnešní době se jeví již jako samozřejmost, že všechny opony a zdi, které rozdělovaly Evropu, musely padnout. Před námi se prvně v naší historii objevila reálná šance uspořádat Evropu na principu spolupráce, na principu sdílení společných hodnot, na principu vzájemné úcty a respektu. Evropská unie, do které naše republika směřuje, zná institut evropského občanství, které občanům Unie přináší cosi navíc: možnost usazovat se kdekoli na území Unie, pracovat zde, volit své zástupce na komunální úrovni a další práva. Je nutné si uvědomit, že občané jsou proti vzdálené, nekontrolovatelné, manipulovatelné a bezduše normalizované Evropě."

Podle Jana Kavana bude možná muset Ministerstvo životního prostředí žádat EU o deset přechodných období

Ministerstvo životního prostředí, které dosud Evropskou unii chtělo žádat o sedm přechodných období, možná bude muset požádat o další tři. Řekl to v úterý novinářům po jednání vládního výboru pro evropskou integraci ministr zahraničí Jan Kavan. Požadované navýšení se podle něj pohybuje řádově ve stovkách miliónů korun. Ministr dodal, že však bude nutné hledat kompromisní řešení, o což se zástupci ministerstev životního prostředí, financí a zahraničí pokusí.

Výbor se problémem přechodných období zabýval v rámci jednání o národním programu přípravy na členství v Evropské unii. Právě otázka počtu přechodných období resortu životního prostředí zůstává podle ministra nejzávažnějším nevyřešeným problémem. Na podobě národního programu se podle něj bude nutné definitivně shodnout do jednání vlády, která by se programem měla zabývat na svém přespříštím zasedání.

Česká republika nechce po vstupu do EU požadovat přechodné období pro fungování celní unie se Slovenskem

Česká republika nebude požadovat po vstupu do Evropské unie přechodné období pro zachování celní unie se Slovenskem, totéž stanovisko zaujalo rovněž Slovensko. Na úterní tiskové konferenci po zasedání Rady celní unie (RCU) to uvedl ministr průmyslu a obchodu České republiky Miroslav Grégr, který byl zvolen předsedou RCU na další šestiměsíční období. "Bude se jednat pouze o požadavku přechodného období v určitých zemědělských komoditách, které by mohly být předmětem určitých problémů, kdyby tento proud obchodní výměny mezi Českou republikou a Slovenskem byl náhle přetnut," upřesnil ministr s tím, že EU s tímto postupem předběžně souhlasila. Do konce roku se mají vytipovat citlivé položky.

Rada celní unie v úterý jednala také o vzájemném agrárním obchodu. Pivo i izoglukóza zůstávají nadále problémem, ve všech ostatních zemědělských komoditách jsou však představitelé RCU ve vzájemné shodě. V tuto chvíli stále platí rozhodnutí slovenské vlády o držení kvóty na dovoz českého piva ve výši 532 tisíc hektolitrů za rok. Tuto kvótu uplatňuje Slovensko už čtvrtým rokem a uvažuje o ní i v roce 2001. Existují totiž určité problémy s administrací těchto kvót, což však trvá podle vyjádření české strany příliš dlouho. V současné době RCU už dojednala kvótu na dovoz slovenské izoglukózy, která se v České republice nevyrábí, a to ve výši 5000 tun. Tato záležitost se zřejmě otevře znovu při jednání premiérů obou zemí a zemědělský výbor celní unie se tímto problémem bude zabývat ve 4. čtvrtletí letošního roku, kdy budou známy i první informace o výsledcích nově zavedeného cukerného pořádku.

Informovanost českých občanů o Evropské unii není podle ministra zahraničí Jana Kavana dostatečná, ale zlepší se

Informovanost obyvatel České republiky o Evropské unii není podle ministra zahraničních věcí Jana Kavana dosud dostatečná, ale do budoucna se zlepší. Kavan to uvedl po své úterní jízdě historickou Eurotramvají po Praze, která byla součástí bohatého programu Dne Evropy v české metropoli. Spolu se svým prvním náměstkem Pavlem Teličkou a vedoucím Delegace Evropské komise Ramirem Cibrianem Kavan odpovídal na dotazy lidí týkající se vstupu do evropských struktur. Ministr Kavan věří, že díky dlouhodobé komunikační strategii ministerstva bude informovanost o Unii lepší už v roce 2002. Tehdy, pokud Česká republika s Evropskou unií dojedná dohodu o vstupu, se má o něm uskutečnit referendum. Vedle jízd historické tramvaje se v úterý v Praze konala řada dalších akcí. Například děti na Václavském náměstí soutěžily u stánků jednotlivých zemí Evropské unie, starostové sázeli stromy Evropy a uskutečnily se různé semináře a diskuse.

Odbory o stávkové pohotovosti ve Škodě rozhodnou 18.května

Odboroví předáci ze Škody Holding chtějí o případném vyhlášení stávkové pohotovosti rozhodnout 18. května. Po jejich úterním jednání, během něhož se setkali i s vedením firmy, to ČTK řekl předseda výkonného výboru rady předsedů základních organizací oborového svazu Kovo Škoda Jindřich Brabec. Více než týden na rozmyšlenou si odboroví předáci podle něj vzali proto, aby případné vyhlášení stávkové pohotovosti stihli projednat v základních odborových organizacích. Generální ředitel Škody Holding Martin Roman po jednání s odborovými předáky novinářům řekl, že jejich stanovisko vycházelo z nedostatku nebo nepřesných informací. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že se vedení společnosti Škoda Holding podařilo nebezpečí vyhlášení stávkové pohotovosti zažehnat.

Ve svém kritickém stanovisku odbory vyjádřily nespokojenost se současnou situací, kdy s nimi vedení údajně neprojednalo další vývoj společnosti a perspektivu zaměstnavatele, jak ukládá zákoník práce i kolektivní smlouva. Odboráři jsou nespokojeni především s tím, že společnost nadále propouští pouze řadové zaměstnance a počet vedoucích pracovníků se nesnižuje a že není zajištěno financování výroby. Jejich hlavním cílem je udržení maximální zaměstnanosti.

Vedení Kohinooru předložilo odborům seznam uvolněných pracovníků

Seznam 408 zaměstnanců dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích na Mostecku, kteří budou uvolněni pro nadbytečnost, předložilo ve středu vedení dolu odborářům. ČTK o tom informoval hlavní inženýr Kohinooru Pavel Lička. Z celkem 944 pracovníků zůstane na dole 450 a předložený seznam se tak ještě rozroste, uvedl. Propouštění postihlo podle Ličky všechny profese. Z obavy o ztrátu zaměstnání stávkovalo nedávno na dole Kohinoor několik desítek horníků. Jak se ČTK podařilo zjistit, mezi uvolněnými zaměstnanci je i delegát havířů na Pražském hradě Karel Hoffmann, naopak zůstávají členové vyjednávací skupiny za stávkující horníky Michal Polívka a Vlastimil Reif. Tříměsíční výpovědní lhůta uplyne propuštěným pracovníkům 31.července. To neplatí pro 142 z nich, kteří jsou v současné době v pracovní neschopnosti. Všichni propuštění mají od vlády slíbeno vyplacení tří měsíčních platů nad zákonem stanovenou výši odstupného. Odbory Kohinooru se v úterý odmítli k celé záležitosti vyjádřit s tím, že se musí se jmenným seznamem uvolněných pracovníků důkladně seznámit.

Richard Falbr žádá prověření Jaroslava Kuneše kvůli stanovisku k dolu Kohinoor

Hlavním cílem okupační stávky horníků na dole Kohinoor v Mariánských Radčicích na Mostecku byla diskreditace Mostecké uhelné společnosti. Uvedl to v úterý předseda Hospodářské a sociální rady Mostecka Richard Falbr po zasedání předsednictva rady s tím, že požádal ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra, aby prověřil postup vrchního ředitele hornictví na ministerstvu Jaroslava Kuneše. Ten totiž vydal kladné stanovisko k dlouhodobé těžbě na Kohinooru a k odčlenění dolu od Mostecké uhelné. Kuneš dokonce trval na rentabilitě dolu i v hospodářském výboru parlamentu i když to je podle Falbra evidentní nesmysl.

Rovněž podle výkonného ředitele MUS Antonína Koláčka byli účastníci nedávné okupační stávky dolu Kohinoor zneužiti. Koláček na jednání HSRM zdůraznil, že viníci celé kauzy se musí ze svých činů odpovídat. Kohinoor však není údajně největším problémem hnědouhelného hornictví. Za ten označil Koláček zprovoznění Jaderné elektrárny Temelín. V souvislosti s Temelínem mohou podle něj totiž přijít o práci další tisíce lidí.

Ministr vnitra Stanislav Gross se setkal kvůli zasedání MMF s francouzských velvyslancem

Připravenost Policie České republiky na zářijové jednání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) v Praze patřilo k tématům, o nichž v úterý hovořil ministr vnitra Stanislav Gross s francouzským velvyslancem Philippem Costem. Ředitel tiskového odboru ministerstva vnitra Jan Decker ČTK sdělil, že z Francie přijede na podzimní zasedání zmíněných institucí do Prahy hodně účastníků, Coste se proto zajímal, zda je policie připravena. "Byl ujištěn, že ano," dodal Decker. Připomněl, také že policisté, kteří budou v září při zasedání MMF a SB zajišťovat bezpečnost v Praze, mají už používat nové vysílačky MATRA francouzské výroby. Dalším tématem rozhovoru Grosse a Costeho byla podle Deckera výměna zkušeností a informací týkajících se bezpečnosti obou států. Ministr rovněž přijal pozvání svého resortního kolegy Jeana-Pierra Chevenementa k návštěvě Francie. Měla by se uskutečnit v nejbližších měsících.

Ministr vnitra Stanislav Gross v úterý přijal také velvyslance Irské republiky Michaela Collinse, s nímž jednal mimo jiné o irské nabídce pomoci České republice s její přípravou na vstup do Evropské unie a o výměně zkušeností v této oblasti. Při setkání s irským velvyslancem se Gross také zajímal o irské zkušenosti s problematikou nelegální migrace.

MMF varoval český parlament před nestandardními změnami v zákonu o ČNB

Mezinárodní měnový fond varoval český parlament před změnami v zákonu o České národní bance (ČNB). Na úterní tiskové konferenci to při příležitosti ukončení mise MMF v Praze uvedl zástupce fondu Roger Nord s tím, že by zákonodárci měli mít na paměti nezávislost peněžního ústavu a dodržení všech mezinárodně respektovaných pravidel a požadavků Evropské unie. Ke konkrétním návrhům poslanců k novele zákona a jejich dopadům se zástupci fondu však odmítli vyjádřit s tím, že dosud není jasné, které budou přijaty. Novelu zákona o centrální bance, kterou původně připravila banka sama jako harmonizační s právem Evropské unie, projednával rozpočtový výbor parlamentu minulý týden. Bylo vzneseno asi padesát pozměňovacích návrhů převážně od poslanců Občanské demokratické strany. Většinu z nich však výbor Poslanecké sněmovně k přijetí nedoporučil.

Premiér Miloš Zeman se setká s generálním ředitelem Evropské komise pro rozšíření EU

Premiér Miloš Zeman se ve středu setká s generálním ředitelem Evropské komise (EK) pro rozšíření Evropské unie Enekem Landaburem. Ten navštíví Českou republiku poprvé od svého lednového nástupu do čela generálního ředitelství EK pro rozšíření. ČTK to v úterý sdělil Vladimír Marek z tiskového oddělení Úřadu vlády. Landaburu, který má ve středu na programu také jednání se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Pavlem Teličkou, se sejde s premiérem Zemanem tři týdny poté, co Českou republiku navštívil hlavní vyjednavač Evropské komise pro Českou republiku Michael Leigh. Ten při jednání s ministrem zahraničí Janem Kavanem naznačil, že letošní posudek EK by měl zhodnotit pokrok Česka v přibližování k EU mnohem pozitivněji, než oba předchozí posudky. Stejný odhad v pátek vyslovil i vedoucí delegace EK v České republice Ramiro Cibrian.

Ministr Vladimír Vetchý předal Záslužné kříže třetího stupně

Záslužným křížem třetího stupně ministra obrany České republiky vyznamenal v úterý ministr Vladimír Vetchý 73 bývalých a současných příslušníků české armády, Asociace Vojáci společně a také některé poslance a senátory. Stalo se tak u příležitosti 55. výročí ukončení druhé světové války v Evropě. ČTK to sdělila tisková služba ministerstva obrany.

Váleční veteráni z různých front se sešli na ruské ambasádě

Řada veteránů druhé světové války přišla ve středu na setkání se svými bývalými spolubojovníky na ruské velvyslanectví v Praze. V nejrůznějších prostorách ambasády na ně i na další hosty čekala nejen tradiční ruská vodka, ale také české pivo. Na prosluněnou zahradu ruského velvyslanectví přijel i americký vojenský přidělenec v Praze a dorazili také bývalí českoslovenští vojáci ze západní fronty. Ministr obrany Vladimír Vetchý v krátkém projevu vyzdvihl úlohu bývalého Sovětského svazu při našem osvobození.

Dvě stovky lidí uctily na Olšanech památku ruských vojáků

Přibližně dvě stě lidí uctilo v úterý v Praze na Olšanských hřbitovech památku sovětských vojáků padlých při osvobozování Prahy v roce 1945. Během hodinového ceremoniálu bez proslovů k památníku položili mnoho věnců a v Praze asi už dlouho neviděné množství rudých karafiátů. Poté, co zazněly ruská, běloruská, kazachstánská a ukrajinská hymna, položil k památníku ruský velvyslanec v České republice Nikolaj Rjabov věnec ruského prezidenta Vladimira Putina. Dále byly s vojenskými poctami položeny věnce představitelů Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny. Za českou stranu kladli věnce čeští vojáci, veteráni i zástupci komunistické strany, tuto část vzpomínky ukončila česká hymna.

V Chebu byl odhalen památník ruským válečným zajatcům

Památník obětem národů bývalého Sovětského svazu odhalili v úterý v sousedství městského hřbitova v Chebu představitelé vedení města společně se zástupci ruského konzulátu v Karlových Varech. Na přání ruské strany, která přispěla na zhotovení obelisku 200.000 korunami, byl pietní akt naplánován na 9. května, kdy se v Rusku slaví konec druhé světové války. Starosta Václav Jakl připomněl, že za druhé světové války bylo v Chebu devět pracovních táborů, v nichž pracovali ruští váleční zajatci. Do místní letecké továrny navíc Němci sváželi ruské vězně ze dvou nedalekých trestnic. Celkem na Chebsku v letech 1941 až 1945 zahynulo na 400 zajatců.

Kroměřížská sedmá mechanizovaná brigáda přijme 300 vojáků

Zhruba 300 mužů přijme v několika etapách do funkcí velitelů družstev, tanků, obsluh stanic a dalších profesí 7. mechanizovaná brigáda v Kroměříži. "Při profesionalizaci jednotek vyčleněných do struktur Severoatlantické aliance nahradíme poddůstojníky základní služby profesionálním rotmistrovským sborem," řekl v úterý ČTK mluvčí brigády Milan Antoš. Kroměřížská brigáda chce profesionalizaci ukončit během roku 2002.

Nizozemští vojáci přijeli s těžkou technikou cvičit na Doupov

Seznámení se 4. brigádou rychlého nasazení české armády je jedním z cílů 13. mechanizované brigády nizozemské armády, která v pondělí a v úterý přicestovala do vojenského výcvikového prostoru Hradiště na Karlovarsku na sedmnáctidenní cvičení Rhino Hradiště. Příslušníci obou útvarů by se totiž v druhé polovině příštího roku měli zúčastnit mírových misí v Bosně. ČTK to sdělila mluvčí Velitelství územní obrany Plzeň Petra Morávková.

Index spotřebitelských cen v dubnu meziměsíčně klesl o 0,1 procenta

Spotřebitelské ceny se v minulém měsíci nezvýšily. Podle statistického úřadu naopak ve srovnání s předchozím měsícem klesly o desetinu procenta. Oproti stejnému období loňského roku pak stouply o 3,4 procenta. Míra nezaměstnanosti v dubnu klesla o půl procenta, bez práce je tedy devět procent lidí.

Prezident Václav Havel průzkumy o svém odstoupení komentoval s úsměvem

S úsměvem se v úterý prezident Václav Havel vyjádřil k výsledkům průzkumů veřejného mínění o svém odstoupení. Více než 53 procent dotázaných si totiž myslí, že by prezident měl odejít z funkce. Václav Havel uvedl, že ho to těší a dojímá, pokud výsledky průzkumu znamenají strach o jeho zdraví. Z těch, co se domnívají, že by měl odstoupit, by tak totiž podle téměř 28 procent měl učinit proto, aby se zdravotně šetřil. "Pokud ty výsledky chtějí říct, že po těch těžkých deseti letech jsem lidem stále protivnější, tak musím říct, že pro ně mám absolutní porozumění. Jsem si totiž protivný už od narození", řekl prezident Havel před svým úterním odletem na státní návštěvu Německa.

Největší dobrodruzi století: Zikmund, Hanzelka, Welzl a Messner

Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se společně s polárníkem Janem Eskymo Welzlem stali vítězi čtenářské ankety časopisu Dobrodruh o největšího českého dobrodruha 20. století. Za největšího světového dobrodruha posledních 100 let čtenáři jednoznačně považují Reinholda Messnera - italského horolezce, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů světa. ČTK to v úterý oznámili pracovníci časopisu Dobrodruh, jehož 460 čtenářů se ankety zúčastnilo. Tento dvouměsíčník se zabývá sporty v přírodě, cestováním a dalšími dobrodružnými činnostmi.

Scénograf Josef Svoboda slaví osmdesátiny

Prvním držitelem pamětní medaile ministerstva kultury "Artis Bohemiae Amicis" je scénograf Josef Svoboda. V předvečer jeho osmdesátin mu ji v úterý na shromáždění v pražské Laterně magice předal ministr kultury Pavel Dostál. Svoboda vystudoval pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a působil i v pražském Národním divadle. Spolupracoval například s režiséry Alfrédem Radokem a Václavem Kašlíkem, od konce 50. let s Otomarem Krejčou. S ním vytvořil řadu inscenací jak na české první scéně, tak v Divadle za branou i v zahraničí. V roce 1973 se stal uměleckým šéfem Laterny magiky, jejímž je spoluautorem. Na jeho kontě je více než sedm set divadelních inscenací. V roce 1968 byl Josef Svoboda jmenován řádným profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je čestným doktorem řady amerických univerzit a nositelem francouzského Řádu čestné legie.

Mýval-cestovatel je klinicky zdráv, psychicky ale strádá

Medvídek mýval, který minulý čtvrtek přicestoval do České republiky jako "černý pasažér" v kontejneru z kanadského Ontaria, je klinicky zdráv, ale jeho psychický stav není dobrý. Mýval je od neděle ve svém novém chomutovském domově v karanténě. Chomutovský zoopark byl vybrán z téměř 50 zájemců o přidělení nalezeného zvířete. Medvídek přežil měsíční útrapy cesty v kontajneru jen díky tomu, že součástí nákladu bylo i pivo. Plechovky během cesty roztrhal a jejich obsah vypil. Ředitel Podkrušnohorského zooparku Přemysl Rabas slibuje, že se mývalovi pokusí sehnat partnera.

A ještě informace o středečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, zejména na severovýchodě území. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.