Zprávy středa, 15. listopadu 2000

Evelina Himalová

Zástupci politických stran začali vyjednávat o případných koalicích v nových krajských zastupitelstvech

Představitelé politických stran v některých krajích začali vyjednávat o koalicích v krajských zastupitelstvech, která vzešla z nedělních voleb. K získání stabilní většiny bude totiž v řadě z nich zapotřebí koalice dvou až tří stran. ODS a čtyřkoalice už daly jasně najevo, že do koalice s komunisty jít nehodlají. ČSSD ústy svého předsedy Miloše Zemana spolupráci s komunisty nevyloučila. Zveřejněním oficiálních výsledků voleb začala zároveň desetidenní zákonná lhůta, ve které je možné podat návrh na soudní přezkoumání volebních výsledků. Současně pokračuje i kampaň před druhým kolem voleb do Senátu, které se v neděli uskuteční ve 26 obvodech.

Druhé kolo voleb by mohlo připravit ODS a ČSSD o většinu v Senátu

ODS a ČSSD by ztratily svou nadpoloviční většinu v Senátu, pokud by jejich kandidáti uspěli v méně než 13 z 26 obvodů, kde se bude v neděli konat druhé kolo voleb. Smluvněopoziční strany se musí spoléhat hlavně na 18 kandidátů ODS, kteří se probojovali do druhého kola, z 27 sociálních demokratů takto uspělo pouze pět. Možnost získat nadpoloviční většinu má naopak čtyřkoalice, pokud by ovšem ve druhém kole zvítězilo alespoň 18 z jejích 19 kandidátů. Určitá možnost znovu získat ústavní, dvoutřetinovou většinu je stále zachována pro ODS a ČSSD, jejich kandidáti by ale museli uspět v 21 obvodech. Nadpoloviční většinu by smluvním stranám zajistilo vítězství ve 13 obvodech. Nadpoloviční většina by pro čtyřkoalici znamenala vítězství jejího kandidáta ve volbách předsedy Senátu, tato funkce podle opoziční smlouvy náleží ODS, a rozhodující slovo při volbě jeho místopředsedů a předsedů výborů a členů těchto senátních orgánů. V legislativním procesu by to však znamenalo pouze zdržení při schvalování zákonů, které by v Poslanecké sněmovně prosadily ODS a ČSSD. Kvůli tomu zatím není pravděpodobné ukončení spolupráce sociálních a občanských demokratů v rámci opoziční smlouvy. Její úpravy by si však ztráta nadpoloviční většiny v Senátu zřejmě vyžádala.

Prezident Havel podepsal osm zákonů

Prezident Václav Havel v úterý podepsal osm zákonů, které úspěšně prošly oběma komorami parlamentu. ČTK o tom informoval prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Je mezi nimi i novela trestního zákona, podle níž bude popírání nacistické nebo komunistické genocidy trestáno odnětím svobody v délce šesti měsíců až tří let. Novela dále zpřísňuje postih lidí, kteří veřejně podněcují k různým druhům nenávisti, včetně nenávisti třídní, a podporují hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině lidí, může být podle novely trestního zákona odsouzen až k dvouletému vězení. Vězení v délce od jednoho roku do pěti let hrozí nyní tomu, kdo podporuje nebo propaguje hnutí hlásající zášť vůči jiné skupině. Prezident rovněž podepsal zákon o živnostenském podnikání, novelu zákona o státní statistické službě, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o hospodaření s energií, novelu zákona o rostlinolékařské péči, zákon o ochraně práv k odrůdám a zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ministerstvo školství zpochybňuje názor EK na vzdělávání Romů

Ministerstvo školství nesouhlasí s řadou závěrů Evropské komise (EK) obsažených v hodnotící zprávě o přípravě Česka na vstup do Evropské unie (EU). Podle mluvčí ministerstva Vladimíry Al Malikiové zpochybnilo vedení resortu na úterní poradě především pasáž o vzdělávání romských dětí. Zpráva uvádí, že vládní politika vůči Romům zaznamenala nejhmatatelnější úspěchy právě v oblasti školství. Současně ale tvrdí, že úroveň vzdělání zůstává v romské menšině stále nízká a romské děti stále tvoří 70 procent dětí posílaných do zvláštních škol. Tento údaj pokládá ministerstvo za "neprůkazný" a samo odhaduje, že v Česku se ve zvláštních školách vzdělává jen 30 procent romských dětí. "V minulých letech bylo učiněno několik významných kroků, s jejichž pomocí se úroveň vzdělávání romských dětí daří postupně zlepšovat. Tento fakt by měl být ve zprávě vzat v úvahu," požaduje ministerstvo. Zpráva se podle Malikiové rovněž nesprávně zmiňuje o existenci přípravných škol. Ve skutečnosti jde o přípravné třídy při jednotlivých školách, jejichž cílem je připravit děti na bezproblémové začlenění do prvních tříd základních škol. Romské děti tu zejména překonávají jazykové překážky. Ministerstvo dále tvrdí, že ve školách nyní pracuje 200 romských asistentů a nikoli 180, jak se píše v hodnocení EK.

Zahraniční experti na školství hodnotí Bílou knihu pozitivně

Pozitivního hodnocení se v úterý od zahraničních odborníků dočkal kolektiv připravující Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu. Zahraniční odborníci považují tento dokument o budoucnosti českého školství za komplexní a velmi dobře sestavený. Členy mezinárodního expertního týmu, který jednal v Praze o komentáři k Bílé knize od 9. listopadu, byli ředitel Evropského ústavu pro vzdělávání a sociální politiku v Paříži Jean-Pierre Jallade, bývalý ředitel Direktoriátu pro vzdělávání, zaměstnanost, práci a sociální věci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži Tom Alexander a bývalý šéf skotské školské inspekce Eppie McClelland. Tým se zaměřil především na závěrečnou kapitolu navrhované druhé verze Bílé knihy, nazvanou Hlavní strategické linie vzdělávací politiky. Experti ministerstvu školství doporučili například upravit text dokumentu tak, aby byl lépe srozumitelný i široké veřejnosti, sestavit jasný seznam priorit a dopracovat časový harmonogram jednotlivých reforem a upřesnit způsob jejich financování.

Bílá kniha předpokládá reformu školství na všech stupních škol. Řada změn čeká i na učitele. Pokud školští znalci prosadí svůj požadavek, bude muset například každý předškolní pedagog absolvovat nejméně bakalářské studium na některé z pedagogických fakult vysokých škol. Dokument předpokládá i co nejširší integraci handicapovaných dětí do škol, upouštění od "biflování" faktografických údajů či posílení výuky jazyků. Významný je i požadavek na dosažení co nejvyššího možného vzdělání pro co největší počet lidí.

Stefanopulos: Řecko vítá spolupráci ČR na obnově balkánského regionu

Řecko už nepodmiňuje rozšíření Evropské unie přednostním přijetím Kypru, tak jako tomu bylo před několika lety. Na úvod své státní návštěvy České republiky to v úterý řekl řecký prezident Konstantinos Stefanopulos. Řecko, jediná balkánská země, která je členem EU, hodlá být prostředníkem při účasti unie na obnově balkánského regionu a vítá spolupráci ČR na tomto procesu. "Věřím, že se naše návrhy setkají se vstřícným postojem Evropské unie, vždyť i ta má zájem na stabilizaci regionu," odpověděl Stefanopulos po setkání s prezidentem Václavem Havlem na otázku ČTK týkající se role Řecka při demokratizaci a ekonomické obnově Balkánu.

ČR a RF mají do února 2001 posoudit splácení dluhu garančním fondem

Ministerstva financí ČR a Ruské federace (RF) mají do konce ledna 2001 posoudit mechanismy splácení části ruského státního dluhu vůči ČR, který nyní celkově dosahuje 3,5 miliardy dolarů (asi 140 miliard Kč), a to vytvořením garančního fondu. V úterý to uvedl ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr po podpisu protokolu 6. zasedání Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci s vedoucím Úřadu vlády a ministrem RF Igorem Šuvalovem s tím, že fond má garantovat ruská vláda ve prospěch českých exportérů, kteří tak mají mít záruku, že případné pohledávky za dodávky do Ruska dostanou zaplaceny.

ČR v RF realizuje či jedná o řadě projektů, např. o výstavbě plynovodu na Kamčatce pardubickým Plynostavem, dodávkách autobusů Karosa pro Tjumeň, modernizaci telekomunikací v Moskvě firmou Strom Telecom a výroby ocelových disků Altou Brno. Ve hře je výstavba sídliště a rekonstrukce letiště v Petrohradu firmou IPS Praha a výstavba závodu na zpracování zemního plynu Škodou Plzeň. Další formou umořování dluhu je splácení ruským zbožím, kde Grégr uvedl částku 500 až 600 miliónů USD, většinou za dodávky náhradních dílů pro speciální techniku. "Nevím, jestli vše bylo dodáno, ale jsou to věci smluvně zajištěny," řekl ČTK Grégr. Jde o zpracování vyhořelého paliva z jaderných elektráren, dodávky palivových článků pro Dukovany a zařízení pro nově budované jaderné elektrárny ve světě, zejména v Asii. Poslední možností je kapitalizace pohledávek v RF. "Myslím si, že toto je krajní řešení," prohlásil český ministr průmyslu a obchodu.

Deficit ČR z obchodu s Ruskem za tři čtvrtletí letošního roku narostl na více než 46 miliard korun z necelých 23 miliard Kč za stejné období roku 1999. Vysoký deficit způsobily rostoucí ceny ropy a plynu a vysoký kurs dolaru, vysvětlil ministr. Český export se zvýšil o 9,3 procenta na 10,1 miliardy Kč a dovoz o 75 procent na 56,2 miliardy Kč.

Reynolds: ČR učinila za své působení v NATO velký pokrok

Česká armáda za dobu svého působení v Severoatlantické alianci učinila velký pokrok a je plnohodnotným členem aliance, řekl v úterý ČTK Peter Reynolds z Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě. "Velmi kladně lze hodnotit především podíl českých vojáků na mírových operacích na Balkáně, výraznou účast Armády ČR na mezinárodních cvičeních aliance a také dobrou úroveň jejích vojáků pracujících ve strukturách NATO," uvedl Reynolds. Loňské rozšíření aliance o ČR, Polsko a Maďarsko se podle Reynoldse ukázalo jako užitečný krok, který přinesl zemím Severoatlantického paktu stabilitu a umožnil jim i více zasahovat do mezinárodního dění. "Dalším pozitivním signálem z ČR je také skutečnost, že patří mezi pět států aliance, v nichž se v poslední době zvýšily výdaje na obranu," zdůraznil Reynolds. Českou republiku označil i za "zářný příklad" země, která je aktivním členem NATO a usiluje o jeho další rozšíření.

StB měla síť informátorů i ve věznicích

Komunistická Státní bezpečnost (StB) si budovala svoji síť informátorů i ve věznicích, a to hned od února 1948. K tomuto zjištění dospěli pracovníci Úřadu vyšetřování a dokumentace zločinů komunismu (ÚDV), kteří o tom informují v právě vydané publikaci Sešity ÚDV číslo 3. Podle dokumentaristů ÚDV evidovala komunistická tajná policie v letech 1974 až 1989 mezi vězni celkem 4301 svých spolupracovníků, z toho 1602 v kategorii agent a 2699 v kategorii důvěrník. Vězeňští informátoři si měli například všímat, jaké názory a postoje zaujímají odsouzení k vnitropolitickým i mezinárodním událostem. Měli také napomáhat při vyšetřování tím, že předávali policii zprávy o tom, co se od svých spoluvězňů dozvěděli o jejich trestné činnosti. Jejich úkolem bylo i odhalovat přípravy vězňů k útěku a spojení vězňů s lidmi na svobodě. Tajní spolupracovníci, které řídili takzvaní operativci z řad pracovníků věznic, mohli být za své služby finančně odměňováni, nebo jim příslušníci vnitřní ochrany věznic mohli v kancelářích poskytovat pohoštění. Například v roce 1989 činil fond, který měli pracovníci vnitřní ostrahy věznic pro tento účel k dispozici 130.000 korun.

Uznání českého rozsudku nad Lorencem čeští disidenti uvítali

Slovenské uznání vykonatelnosti českého rozsudku nad posledním šéfem komunistické Státní bezpečnosti Alojzem Lorencem na slovenském území považují Češi, kteří byli komunistickým režimem pronásledováni, za spravedlivé. Rozsudkem českého vojenského soudu byl v roce 1993 Lorenc odsouzen ke čtyřem letům vězení. Vyšší vojenský soud v Trenčíně v úterý v neveřejném zasedání potvrdil, že rozsudek je vykonatelný i na Slovensku. "Je důležité, aby to soudní orgány Slovenské republiky vzaly jako precedens. Já myslím, že by to bylo správné a v této kauze by se průchod právu měl zajistit," řekl ČTK bývalý disident a politický vězeň Rudolf Battěk. "Považuji to za cestu dobrým směrem i jako precedens pro české soudnictví," dodal. "Myslím, že je to spravedlivé," reagovala Dana Němcová, která nyní pracuje v Poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru.

Lorenc byl v ČR souzen s bývalým náčelníkem československé kontrarozvědky Karlem Vykypělem a ministrem vnitra Františkem Kinclem. Obžaloba se převážně týkala nezákonného zadržování disidentů před chystanými akcemi opozice. Čtyřletý nepodmíněný trest za zneužití pravomoci veřejného činitele nebyl v Česku nikdy vykonán. Lorenc využil rozdělení československé federace a v souladu s mezinárodním právem jako slovenský občan nenastoupil k výkonu trestu do české věznice. Na Slovensku začalo stíhání od počátku, ačkoli v roce 1995 byl z ČR přivezen uzavřený vyšetřovací spis. Možným promlčením rozsudku se bude znovu zabývat soud v Bratislavě.

Festival židovské kultury Devět bran otevře izraelské divadlo

Izraelské Národní divadlo Habima uzavře ve čtvrtek večer v Divadle na Vinohradech Pražský divadelní festival německého jazyka. Představení s inscenací Brechtova Kavkazského křídového kruhu bude zároveň hlavním úvodním programem prvního ročníku festivalu židovské kultury Devět bran, jehož akce jsou rozvrženy od 25. listopadu. Připraveny jsou rovněž koncerty klezmerských skupin i vážné hudby, výstavy, divadelní představení, veřejná čtení, vzdělávací přednášky a přehlídka asi devadesáti filmů. Programy mezinárodního festivalu Devět bran se konají zčásti také v Terezíně a v synagogách a dalších prostorech v Plzni a Třebíči. Součástí jsou i některé koncerty pražského festivalu Musica Iudaica. V koncepci festivalu je obsažen i prvek osvěty. Předehrou k Devíti branám byl už 2. listopadu koncert České filharmonie a Pražského filharmonického sboru s díly Josepha Achrona, Ernsta Tocha a Daria Milhauda, dosud v Čechách nehranými. Název festivalu Devět bran je inspirován stejnojmennou proslulou prózou "pražského chasida" Jiřího Mordechaje Langra (1894-1943).

Ze sportu:

Výsledky 22. kola hokejové extraligy: Vsetín - Sparta Praha 3:2 (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0) v prodloužení, Havířov - Karlovy Vary 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), České Budějovice - Pardubice 7:3 (2:0, 4:2, 1:1), Třinec - Litvínov 2:3 (0:1, 2:0, 0:2), Znojmo - Kladno 4:3 (0:1, 3:0, 1:2), Vítkovice - Plzeň 3:1 (1:0, 0:1, 2:0), Slavia Praha - Zlín 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

Informace o středečním počasí v České republice:

Oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky, v nížinách mlhy. Teploty 7 až 11, na horách kolem 4 až 8 stupňů Celsia.