Zprávy středa, 17. března 1999

A nyní podrobněji:

Česká vlajka vztyčena v sídle NATO

Česká vlajka byla v úterý slavnostně vztyčena před hlavním vchodem do sídla politického ústředí Severoatlantické aliance v Bruselu za přítomnosti předsedy vlády Miloše Zemana, jehož doprovázel ministr obrany Vladimír Vetchý a další osobnosti. Na stožáry vystoupaly posléze také vlajky Maďarska a Polska. Generální tajemník NATO Javier Solana a šéfové tří vlád nejprve provedli přehlídku čestné stráže Vrchního velitelství ozbrojených sil NATO v Evropě 'SHAPE). Ceremonie se stala symbolickou tečkou za přistupováním ČR, Maďarska a Polska k Alianci, které začalo pozváním na madridském summitu v létě 1997 a vyvrcholilo v pátek ve městě Independence v americkém státě Missouri odevzdáním listin potvrzujících ratifikaci Washingtonské smlouvy.

Za "dojemnou chvíli", jež symbolizuje "vítězství spravedlností nad dějinami", označil přivítání ČR, Maďarska a Polska v Severoatlantické alianci její generální tajemník Javier Solana. V projevu adresovaném premiérům tří zemí uvedl, že jejich vstup do NATO dokazuje "srůstání Evropy, jež je nezvratným procesem".

"Dnešek je slunečným dnem pro Českou republiku," řekl premiér Miloš Zeman. "Zbývá udělat ještě hodně práce, ale dnešní ceremonie je potvrzením, že směr, který jsme zvolili, je správný. Považujeme ji za vyjádření důvěry v naši budoucnost, v budoucnost střední Evropy a Evropy jako celku," řekl Solanovi, svým protějškům Orbánovi a Buzkovi, velvyslancům členských zemí NATO. Šéfové vlád tří nových členských zemí se vyslovili pro politiku otevřených dveří NATO vůči přijetí dalších středoevropských a východoevropských států; Zeman, Buzek a Orbán se také shodli na tom, že členem NATO by se mělo stát i Slovensko.

Operace NATO by měla Rada bezpečnosti OSN aspoň projednat

O mandátu pro operace NATO mimo území jejích členských zemí by podle předsedy vlády Miloše Zemana měla Rada bezpečnosti OSN minimálně jednat. "Tato instituce by v žádném případě neměla být ignorována," řekl Zeman po příletu ze slavnostního ceremoniálu vztyčování vlajek před centrálou NATO v Bruselu. Zeman se však domnívá, že úloha Rady bezpečnosti by neměla být ani absolutizována. Může se totiž vyskytnout takový konflikt, jehož řešení bude vetovat jen jedna ze zemí rady.

Vstup do NATO oslavila ČR Dvořákovou Novosvětskou symfonií

Fanfáry ohlašující příchod prezidenta Václava Havla a jeho choti Dagmar zahájily v úterý večer v pražském Obecním domě koncert na oslavu vstupu České republiky do NATO. Společenské události, kterou uspořádaly obě komory parlamentu, se zúčastnilo několik set osobností české politické scény. Vyslechly zde společně symfonii e-moll č. 9 Z Nového světa Antonína Dvořáka. Úvodní slovo přednesli předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny Libuše Benešová a Václav Klaus 'oba ODS). Zdůraznili především fakt, že se Česká republika stala součástí euroatlantické bezpečnostní struktury, a završila tak jednu etapu svého demokratického vývoje. "Aliance je struktura, která má ve své praktické činnosti zakotvenu demokracii, bezvýhradnou ochranu svých členů i strategickou obranu míru ve světě," řekla Benešová. Václav Klaus zdůraznil, že vstup do NATO je výsledkem podpory všech parlamentů demokratických sil i miliónů českých občanů. "V neposlední řadě je i osobním výsledkem dlouholetého úsilí prezidenta republiky Václava Havla," připomněl Klaus a poděkoval všem, kteří se o členství v NATO zasloužili.

ČR obdržela 61 miliónů Kč na přípravu radarových projektů

Infrastrukturní výbor NATO přidělil České republice částku v hodnotě 61 miliónů korun na přípravu projektů na výstavbu infrastruktur pro nové radary. Jde o první etapu výstavby těch radarů, které musí ČR mít, aby se plně zapojila do systému protivzdušné obrany NATO. Podle sdělení české mise při NATO jde o dvakrát vyšší částku, než jakou ČR přispívá do infrastrukturního rozpočtu NATO. Tyto prostředky budou sloužit na přípravu projektů českými úřady a vybranými firmami. Projekty se pak přihlásí do výběrových řízení NATO, jejichž vítězové budou pověřeni samotnou výstavbou radarů a dodávkami zařízení.

Rychetského kritika práce bývalých vlád je neoprávněná

Poslanec za Občanskou demokratickou stranu Jiří Payne považuje výroky vicepremiéra Pavla Rychetského o tom, že předchozí vlády podcenily vstup do NATO, za neoprávněné. V rozhovoru pro ČTK odsoudil rovněž návrhy, podle kterých by o vyslání českých ozbrojených sil do zahraničí či o přítomnosti cizích vojsk na českém území rozhodla nejprve vláda a až dodatečně parlament. "Podmínku, podle níž musí s vysláním našich ozbrojených sil do zahraničí či s přítomností cizích sil na našem území souhlasit Parlament, jsme do Ústavy dávali záměrně. Tato podmínka v žádném případě neblokuje naše fungování v NATO," řekl ČTK Payne. Soudí navíc, že Rychetský chce svými návrhy okleštit pravomoci parlamentu. Kabinet Miloše Zemana chce urychleně připravit návrh změn Ústavy týkajících se vstupu země do NATO a budoucího členství v Evropské unii tak, aby předlohu mohl počátkem května předat do Poslanecké sněmovny.

Premiér Zeman bagatelizuje pád Evropské komise

Pro Českou republiku a další kandidátské země nebude mít demise Evropské komise bezprostřední negativní následky, předpověděl předseda české vlády Miloš Zeman. Usoudil, že v Evropské unii může nynější krize vyvolat potíže, ale může vést i k "ozdravnému procesu". Zeman se domnívá, že probíhající jednání o reformách 'Agenda 2000) je nyní věcí členských států, nikoli komise. Proces rozšíření by také neměl být ohrožen, protože termín přijetí má být oznámen až koncem roku nebo začátkem roku příštího, podotkl Miloš Zeman.

Vicepremiér Lánský jednal se Stankem

Spolupráce se Slovenskem bude po vstupu ČR do NATO zaměřena především na vzájemnou podporu a spolupráci při usilování o vstup do Evropské unie. ČTK to řekl po úterním setkání se slovenským velvyslancem v Praze Jozefem Stankem místopředseda české vlády Egon Lánský. "Na rozdíl od NATO, kde my už jsme tam a oni ještě ne, tak tady ještě nic není zmeškáno," prohlásil Lánský, kterému Stank předal akční plán slovenské vlády obsahující kroky směřující k přijetí do EU. Český vicepremiér v této souvislosti uvažuje o vytvoření společných legislativních center, která by se věnovala překladům evropských právních norem.

Emigranti podali trestní oznámení ohledně restitucí

Podnět k zahájení trestního stíhání kvůli postupu státu při řešení otázky navracení majetku emigrantům podali jejich zástupci Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně. Vede je k tomu nechuť vlády "navrátit ukradené", uvedla na úterní tiskové konferenci v Brně jejich zástupkyně Ivana Kohoutková. Emigranti, kteří se sdružili ve Spolku občanské sebeobrany, informovali novináře o otevřeném dopise, jenž představitelům českého státu zaslala významná exilová organizace Mezinárodní hnutí pro svobodné Československo 'IMFC). Protestuje v něm proti stálému porušování lidských práv v ČR a proti bezohlednému a nezákonnému postoji vlády a parlamentu k většině emigrantů ve věci restitucí.

Chilský prezident přiletěl na návštěvu České republiky

Na dvoudenní státní návštěvu přiletěl v úterý večer do Prahy chilský prezident Eduardo Frei. Oficiální část programu zahájí ve středu ráno, kdy jej na Pražském hradě přivítá český prezident Václav Havel. První den své návštěvy nezahájí Frei tradičně schůzkou se svým hostitelem, prezidentem Havlem, nýbrž na Václavském náměstí položí kytici u sochy sv. Václava a u památníku Jana Palacha, který se zde před třiceti lety upálil. Freiova vzpomínka na události roku 1969 se váže k protestu chilské vlády ze srpna 1968 proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Poté bude jednat s prezidentem Havlem, setká se s místopředsedou vlády Egonem Lánským, předsedkyní Senátu Libuší Benešovou a šéfem sněmovny Václavem Klausem.

Lékařský odborový klub plánuje stávku na letošní podzim

Stávka lékařů se podle Lékařského odborového klubu 'LOK) uskuteční letos na podzim, nebude-li vládou předložen návrh zákona o mzdě odborných lékařských pracovníků, který by zohlednil požadavky LOK. Po úterním jednání sněmu LOK to řekl Milan Kubek, kterého sněm zvolil předsedou klubu. Sněm LOK mimo jiné požaduje, aby se průměrný měsíční příjem lékaře-zaměstnance rovnal trojnásobku průměrné mzdy v České republice, tedy asi 35.000 korunám. Sněm také chce zvýšení částky, která jde ze státního rozpočtu na zdravotnictví, na alespoň osm procent hrubého domácího produktu. To je podle Kubka hranice doporučovaná Evropskou unií.

Zastavení dostavby Temelína by zřejmě znamenalo i konec ČEZ

Ukončení projektu dostavby jihočeské jaderné elektrárny Temelín by znamenalo natolik závažnou změnu v hospodářské situaci elektrárenské společnosti České energetické závody 'ČEZ), že by zřejmě nebylo v silách firmy vyhnout se úpadku. Celková ztráta takového kroku by pouze v roce rozhodnutí činila 82 miliard korun, v dalších letech pak zhruba čtyři miliardy korun, konstatuje firma v souhrnném stanovisku k závěrečné zprávě takzvané temelínské komise. Stanovisko ČEZ, které má ČTK k dispozici, bylo určeno pro informaci jednotlivým ministrům. Kabinet by se měl zprávou komise zabývat ve středu 17. a poté i v pondělí 22. března.

Delegace amerických rabínů zahájila návštěvu České republiky

Různost proudů v židovské víře nedosahuje v českých zemích podle tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause takových protikladů jako jinde ve světě. Po úterním setkání s delegací deseti amerických rabínů Kraus ČTK řekl, že Severoamerická rada rabínů má dobrou vůli navázat s českou židovskou federací vztahy, jejich konkrétní náplň však teprve vykrystalizuje. Rabíni jsou členy celoamerické organizace North America Board of Rabbis, která vyvíjí úsilí k překonání rozporů mezi jednotlivými směry židovské víry - ortodoxním, reformním, konzervativním a rekonstrukčním.

ČSSD opět posílila vedení na politické scéně

Sociální demokracie posílila své postavení na politické scéně a zůstává nejsilnější politickou stranou. Podle Institutu pro výzkum veřejného mínění by ji v březnu volilo do Poslanecké sněmovny 31 procent občanů. Druhá Občanská demokratická strana by nyní získala hlasy 23 procent voličů. Průzkum potvrdil další posilování komunistů, které by volilo 14 procent dotázaných. Čtvrtou nejsilnější stranou je podle průzkumu Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová, která získala hlasy 10,5 procenta, těsně následována Unií svobody s deseti procenty.

Vojáci českého praporu SFOR se rozloučili s Českým Krumlovem

Krátkou prohlídkou historického centra města a účastí na podvečerní mši v kostele sv. Víta se v úterý vojáci 3. mechanizovaného praporu SFOR před odletem do Bosny rozloučili s Českým Krumlovem. Na plnění úkolů v misi se od ledna připravovali ve Výcvikové základně mírových sil OSN a nedalekém vojenském výcvikovém prostoru Boletice. Hlavní síly praporu se do 25. března postupně přesunou na místo nasazení v Bosně, kde vystřídají vojáky kroměřížského 7. mechanizovaného praporu, kteří v misi SFOR působili půl roku.

Nečekaná fúze Prazdroje a Radegastu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 'ÚOHS) překvapivě odsouhlasil fúzi Plzeňského Prazdroje a Pivovaru Radegast. Měl by tak vzniknout jedenáctý největší pivovar v Evropě s objemem prodejů kolem osmi miliónů hektolitrů piva. Podle mínění analytiků to může způsobit potíže malým pivovarům, navíc podle nich nelze vyloučit, že Nomura se rozhodne svůj podíl v obou pivovarech výhodně prodat. Skupina by v prvním roce fúze měla zvýšit export piva na 900 tisíc až milión hektolitrů oproti současným zhruba 700 tisícům hektolitrů, které oba pivovary zatím dohromady exportují. Podle generálního ředitele Nomury Randalla Dillarda Bude fúze přínosná pro obě společnosti, jejich zaměstnance, akcionáře, konzumenty a pro českou ekonomiku vůbec.

Ekologové na Benešovsku usměrňují žabí tahy pomocí sítí

Pomocí speciálních sítí se snaží členové vlašimské organizace Českého svazu ochránců přírody zachránit před smrtí stovky žab, které se v těchto dnech vydávají na cestu ze svých zimovišť do míst rozmnožování. Jarní tahy ale vedou často přes frekventované vozovky a obojživelníci pak hynou pod koly aut. "Během tahu se takto podaří zachránit stovky žab, z nichž většina náleží k zákonem chráněným druhům," řekl ČTK Jan Urban z Podblanického ekocentra.

Ze sportu:

Až závěrečné 52. kolo základní části hokejové extraligy rozhodlo s definitivní platností o složení čtvrtfinálových dvojic pro play off, které začne úvodními zápasy v pátek. Vsetín v nich bude hostit Vítkovice a Zlín změří síly s Pardubicemi. O den později se utkají pražská Sparta s Českými Budějovicemi a Třinec s Plzní. Hraje se na tři vítězná utkání. Pro celky na deváté až třinácté pozici soutěž skončila, poslední Jihlavu čeká od 28. března baráž se Znojmem o účast v nejvyšší soutěži. A ještě výsledky 52. kola extraligy ledního hokeje: Jihlava - Pardubice 3:3, Vsetín - Kladno 7:3, Slavia Praha - Třinec 2:5, Vítkovice - Sparta Praha 1:3, České Budějovice - Zlín 3:3, Plzeň - Opava 2:2 a Karlovy Vary - Litvínov 4:2.

Čtyři zlaté medaile získala na 14. zimní deaflympiádě v Davosu česká reprezentantka Petra Kurková, která vyhrála všechny čtyři disciplíny sjezdového lyžování. Stala se tak nejúspěšnější účastnicí ze 400 sluchově postižených sportovců z 20 zemí, kteří v Davosu minulý týden startovali. Její zásluhou skončil český tým, čítající tři sportovce, celkově třetí v bodování národů za Ruskem a Rakouskem, nicméně v počtu zlatých medailí česká výprava triumfovala.

Krátce o středečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle smíšené nebo sněhové přeháňky. Teploty 4 až 8 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.