Zprávy středa, 17. května 2000

Při sledování zpravodajství české redakce Radia Praha vás vítá Eva Petržílková. Krátce k některým tématům:

A nyní podrobně:

Prezident Havel ocenil podíl Poslanecké sněmovny na slaďování zákonů ČR a EU

Poprvé po roce a půl navštívil v úterý Poslaneckou sněmovnu prezident Václav Havel. Ten mezi poslance naposledy zavítal na podzim roku 1998. Při úterní návštěvě ocenil prezident zejména intenzivní práci sněmovny a rychlé tempo při slaďování legislativy se zákony Evropské unie. Ve svém projevu dále upozornil, že republika bude posuzována nejen podle znění norem, ale také podle jejich uplatňování v praxi.

Václav Havel zdůraznil například význam zákonů souvisejících s reformou veřejné správy a soudnictví. Podle prezidenta je třeba také čelit všem případům korupce a velké hospodářské kriminality a prohlubovat v ČR politickou kulturu a základní principy slušného soužití. "To všechno děláme nejen kvůli EU, ale musíme to dělat především kvůli sobě samým. Už z toho vyplývá, že není jiné alternativy než usilovat o členství v EU," řekl prezident. Ten vidí smysl integrace ve snaze uspořádat Evropu na principu spravedlnosti, rovnoprávnosti národů, kooperace a sdílení společných hodnot. Za legitimní a správnou považuje Václav Havel českou účast při debatě o institucionálním vývoji a reformě EU. Podle prezidenta nemá smysl být nervózní z bruselské nadvlády. "Buďme sebevědomými a zároveň zdvořilými účastníky této diskuse," prohlásil. Na prezidentovo vystoupení, kterým začala řádná květnová sněmovní schůze, reagoval přímo ve sněmovně její předseda Václav Klaus. Ujistil, že parlament si je své odpovědnosti a úkolů vědom. "I tato Poslanecká sněmovna má eminentní zájem dát Evropské unii jasný signál o kvalitě naší připravenosti na vstup do EU," řekl Václav Klaus.

Z úterního jednání Poslanecké sněmovny

Pouze dílčího úspěchu dosáhla vláda ve snaze přimět Poslaneckou sněmovnu, aby dodatečně rozšířila program své květnové schůze o 16 zákonů, z nichž devět má podle kabinetu přispět ke sblížení legislativy České republiky a Evropské unie. Sněmovna rozhodla, že se bude zabývat jen necelou polovinou z těchto předloh. Poslanci učinili své rozhodnutí několik desítek minut poté, co je prezident Václav Havel pochválil za zintenzívnění a zrychlení tempa slaďování zákonodárství České republiky a EU.

S definitivní platností rozhodla Poslanecká sněmovna o konečném termínu plánované liberalizace podmínek podnikání v telekomunikační oblasti. Poslanci se nakonec usnesli na tom, že k zavedení volby operátora by mělo dojít nejpozději do 30. června 2002, plné přenositelnosti čísel by pak mělo být dosaženo nejpozději do konce roku 2002. Sněmovna se tak nakonec rozhodla neakceptovat pozměňovací návrhy Senátu, který navrhl, aby byly termíny zkráceny o půl roku. K předloze senátoři vznesli sérii dalších návrhů, které jsou však podle poslanců naprosto nepřijatelné. Zákon musí podepsat ještě prezident republiky.

Poslanci také schválili vládní novelu zákona o silniční dopravě. Zvrátili tak rozhodnutí horní parlamentní komory, která předlohu 6. dubna zamítla. Cílem zákona je přizpůsobit současné podmínky provozování silniční dopravy směrnicím platným v Evropské unii, a to především doplněním podmínek přístupu na trh v oblasti silniční dopravy. Předloha by měla nabýt účinnosti 1. července.

Sněmovna dále zamítla klíčový návrh novely trestního řádu, jehož cílem bylo odstranění náročnosti a zdlouhavosti trestního řízení. Návrh přitom tvořil nedílnou součást plánu reformy justice.

Týž den sněmovna schválila návrh zákona o okresních úřadech, a to včetně změn, které k němu předložil Senát. Předloha, která nově upravuje fungování a postavení okresních úřadů, je součástí série zákonů, které už obě parlamentní komory schválily a které v souvislosti s reformou veřejné správy upravují pravomoci nových krajů a dalších orgánů.

ODS umožní vznik fondu bydlení, na ČSSD si však vymohla ústupky

Občanská demokratická strana umožní schválení zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, který prosazuje vláda. Sociální demokraté ale budou muset ODS v některých věcech ustoupit a zákon upravit podle jejích požadavků. Na takovém postupu se v úterý dohodli zástupci obou stran. ČSSD v dubnu občanské demokraty obvinila, že svou neochotou normu podpořit porušují "toleranční patent", tedy dodatky opoziční smlouvy. V nich se totiž zavázali, že vznik fondu umožní.

Premiér a šéf ČSSD Miloš Zeman uzavření dohody přivítal. Jak také v rozhovoru s novináři uvedl, neobává se toho, že ODS bude od sociálních demokratů požadovat další ústupky. V této souvislosti připomněl, že ODS slíbila souhlas se vznikem fondu v dodatcích k opoziční smlouvě. "Já si myslím, že fond bydlení je součástí podepsaných dohod," uvedl Miloš Zeman.

ODA se domnívá, že je třeba připravit do roku 2007 profesionalizaci armády

Občanská demokratická aliance považuje za nezbytně nutné připravit legislativní a technické podmínky pro zrušení základní vojenské služby a vybudování plně profesionální armády nejpozději do roku 2007. Na tiskové konferenci to v úterý řekl místopředseda ODA a předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Michael Žantovský. Ten dále uvedl, že ODA proto ve spolupráci s ostatními stranami čtyřkoalice, kterou tvoří ještě KDU-ČSL, Unie svobody a DEU, připraví do poloviny příštího roku Bílou knihu o obraně ČR vytvářející rámec této transformace. Vyzve také k celonárodní diskusi o možnosti zavedení dobrovolné služby nahrazující povinnou základní vojenskou službu.

Podle Václava Havla je Václav Klaus na prezidenta příliš konfrontační

Prezident Václav Havel se domnívá, že předseda ODS a Poslanecké sněmovny Václav Klaus je "člověk velmi vyhraněných názorů, u něhož někdy hrozí až konfrontačnost". Václav Havel tak v úterý charakterizoval Václava Klause na přímou otázku redaktora českého vysílání BBC, zda by mohl být šéf ODS v budoucnu dobrým prezidentem. "Zdá se mi, že prezident by neměl být člověk moc konfrontační. Ale tím neříkám, že tím prezidentem by neměl být on (Klaus)," dodal vzápětí prezident. Oba politiky už léta rozdělují odlišné názory na zásadní problémy společnosti a polistopadový vývoj. O Klausově možné kandidatuře na funkci hlavy státu hovoří zatím někteří jeho straničtí kolegové; on sám ji většinou označuje za bezpředmětnou. Václav Havel už dříve otevřel podle něj "tabuizovanou" diskusi o svých nástupcích tím, že se zmínil o současné americké ministryni zahraničí českého původu Madeleine Albrightové nebo katolickém knězi Tomáši Halíkovi jako lidech, které by si dovedl představit ve funkci prezidenta. Albrightová tuto myšlenku odmítla, Halík ji "pro případ nouze" zcela nevyloučil. "Nebudu vyvolávat rozruch dalším jménem," odmítl Václav Havel jmenovat někoho dalšího. Prezident v úterý také vyzval k úvahám, zda by v ČR neměla být zavedena přímá volba prezidenta, která se podle něj v řadě zemí osvědčila. "Hlasování občanů o hlavě státu neznamená příklon k prezidentskému systému, ale dává prezidentovi jinou, od parlamentu neodvozenou legitimitu," vysvětlil Havel.

ČSSD je útokem na místopředsedkyni Buzkovou zděšena

Straničtí kolegové místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petry Buzkové (ČSSD) jsou zděšeni scénářem, který proti ní podle deníku Mladá fronta Dnes vypracovali lidé z bezprostředního okolí premiéra Miloše Zemana, aby ji politicky znemožnili. List v úterý napsal, že dokument je rozdělen na tři kapitoly - Základní informace o Buzkové, Charakteristika problému vyvolaného Buzkovou a Návrh opatření.

Zda materiál, který měl zkompromitovat Petru Buzkovou, vznikl v týmu poradců Miloše Zemana, nechá premiér prošetřit. Ten považuje dokument za neumělou provokaci. Článek v Mladé frontě Dnes, která o existenci materiálu nazvaného operace Olovo informovala, premiéra pobavil, ale o autorství svých poradců nic neví. Premiér se domnívá, že list na tuto provokaci naletěl.

Ministr Gross: Na hranicích budou hledat převáděčské trasy pátrací týmy

V nejbližších týdnech vzniknou v České republice pátrací policejní skupiny, které budou na hranicích se Slovenskem a Německem pátrat po nových převáděčských trasách. Uvedl to v úterý ministr vnitra Stanislav Gross krátce poté, co na brněnském výstavišti zahájil veletrh bezpečnostní techniky ISET. Ministr dodal, že cílem tohoto opatření je snížit příliv uprchlíků do České republiky a zabránit běžencům, kteří tajně projdou "zelenou" východní hranici, v ilegálních cestách do zemí Evropské unie. Jen na jižní Moravě zadrželi loni policisté téměř 5000 běženců. Byli mezi nimi především Indové, Afghánci, Číňané a Rumuni. Dalším opatřením, jímž by se měl snížit počet ilegálních přistěhovalců, je zavádění vízové povinnosti ze strany České republiky pro obyvatele některých států východní Evropy.

Místopředseda vlády Rychetský představil sedm cílů koncepce romské integrace

Plnohodnotné začlenění Romů do většinové společnosti při současném zachování jejich identity je klíčovou zásadou připravované vládní koncepce romské integrace. Její předkladatel, místopředseda vlády Pavel Rychetský na úterním semináři Romové a lidská práva, který se koná v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2000, vyjmenoval sedm dlouhodobých úkolů ve vztahu k příslušníkům romské menšiny v České republice. Vláda si klade za cíl zajistit bezpečnost romské komunity, odstranit všechny formy její diskriminace, překonat handicap Romů ve vzdělání a kvalifikaci a zvýšit jejich sociální statut, zejména snížením nezaměstnanosti a zlepšením bytové situace.

O zkušenostech své země s dlouhodobým a složitým utváření multikulturní společnosti, kde vedle sebe žijí etnické, náboženské, jazykové a další menšiny, hovořili na úterním semináři také velvyslanci Kanady, Velké Británie, Nizozemí a dalších zemí. Vedoucí delegace Evropské komise Ramiro Cibrian připomněl, že loňská hodnotící zpráva komise vyzvala ČR k většímu dohledu nad potřebami romské menšiny; česká vláda podle něj již mnoho kroků podnikla, další ji ještě čekají.

V Praze probíhá světový romský festival Khamoro 2000

Představit romskou menšinu jako rovnocenný národ, který může nabídnout většinové společnosti nejen tradiční romskou hudbu a tanec, je jedním z cílů pětidenního světového romského festivalu Khamoro 2000. Ten byl slavnostně zahájen v úterý na pražské Staroměstské radnici za účasti předsedkyně Senátu Libuše Benešové, která stojí v čele čestné rady festivalu. Přítomni byli i velvyslanci řady států, romští aktivisté i studenti, představitelé města a další hosté. Festival Khamoro 2000 je součástí projektu Praha - Evropské město kultury 2000 a záštitu nad ním převzal prezident Václav Havel. Zúčastní se ho osobnosti z 23 zemí světa. V bohatém kulturním programu, který bude probíhat až do soboty, vystoupí přední romští umělci a soubory na profesionální úrovni. Součástí festivalu je i výstava fotografií s romskou problematikou v kostele Panny Marie Sněžné a koncert vážné hudby v paláci Lucerna.

Novým českým velvyslancem při EU je Libor Sečka

Mise České republiky při Evropské unii je klíčovým pracovištěm, kde se soustřeďuje každodenní činnost související s jednáním o vstupu a přes něž se propojují všechny aktivity české diplomacie a politické reprezentace orientované na přijetí do EU. V umocnění, prohloubení a vylepšení této činnosti vidí náplň své práce nový velvyslanec Libor Sečka. Ten v úterý v Bruselu odevzdal kopie pověřovacích listin. Nový velvyslanec při EU je kariérní diplomat. Působil několik let v čele odboru pro politickou spolupráci s EU na ministerstvu zahraničních věcí; naposledy byl velvyslancem v Mexiku.

Ve Vídni probíhá konference o odškodnění obětí nucené práce za druhé světové války

První mnohostranná konference o odškodnění obětí nucené práce za druhé světové války na území nynějšího Rakouska probíhá ve Vídni. Čeští občané, kteří za války byli nuceně nasazeni na tomto území by měli být odškodněni plošně, a to prostřednictvím partnerské organizace, kterou u nás zřídí rakouský fond. Prohlásil to vedoucí české delegace Jiří Šitler. Na základě rakouských údajů by se odškodnění mohlo týkat 19 tisíc žijících českých občanů. Některé odhady z České republiky ale hovoří i o 23 tisících osobách.

Čeští a maďarští učitelé mají v OECD stále nejnižší platy

Česká republika a Maďarsko patří k členským zemím Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kde mají učitelé nejnižší platy. Vyplývá to z pravidelné publikace "Pohled na vzdělání", která vyšla v úterý v Paříži a potvrzuje v tomto směru statistiky předcházejících let.

EBRD: ČR potřebuje reformovat sociální systém a omezit byrokracii

Přísná kontrola mimorozpočtových výdajů a reforma systému sociálního zabezpečení patří k hlavním úkolům České republiky v jejím úsilí o transformaci ekonomiky. Uvádí to ve své nejnovější zprávě Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Za další klíčové úkoly považuje omezení byrokracie a podporu dalších přímých investic do průmyslové sféry. Obojí totiž pomůže restrukturalizaci ekonomiky.

Představenstvo KB: Mareš a Budinský končí, Spurný nastupuje

Členové představenstva Komerční banky Jaroslav Mareš a Petr Budinský v úterý rezignovali na své funkce. Novým členem představenstva zvolila dozorčí rada jednomyslně Tomáše Spurného, který do banky přichází ze společnosti CCS. Dalšími kandidáty na post člena představenstva Komerční banky jsou Michal Větrovský z České pojišťovny a David Svojtka z HypoVereinsbank. Obsazení dalších pozic bude známo nejpozději do valné hromady, která se uskuteční poslední květnový den.

Ke změnám ve vedení KB dochází kvůli špatné finanční situaci a porušování vnitřních limitů banky při obchodu s rakouskou B.C.L., ze kterého bance vznikla ztráta osmi miliard korun. Mareš i Budinský nyní kvůli tomuto případu čelí obvinění kvůli porušování povinností při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku.

Pracovní místa v dole Kohinoor se stávkou zachovat nepodařilo

Horničtí odboráři přiznávají, že se jim dvaadvacetidenní dubnovou okupační stávkou nepodařilo zachovat pracovní místa pro 950 pracovníků hlubinného hnědouhelného dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích na Mostecku. Udržení práce pro téměř tisíc lidí přitom bylo hlavním cílem nejdelší okupační stávky v dějinách českého hornictví. ČTK to řekl odborový předák Kohinooru Vladimír Perlík. Je chybou a holým neštěstím, že to tak dopadlo, dodal.

Fond národního majetku vypracoval návrh finanční pomoci ostravské Nové Huti

Návrh finanční pomoci ostravské Nové Huti vypracoval Fond národního majetku. Dokument byl postoupen příslušným ministerstvům a poté bude předložen vládě. Vedení Nové Huti očekává od vlády pomoc formou odkoupení nebo garancí nedobytných pohledávek Konsolidační bankou. Pokud vláda podnik podpoří, lze to považovat za signál, že nové vedení má podporu a že se předpokládá vyřešení problémů kolem společnosti Petrcíle.

Policie možná zavede preventivní akci Stop 24 v celé ČR

Policejní prezídium zvažuje podle svého šéfa Jiřího Koláře, že preventivní akci Stop 24, namířenou proti zlodějům aut, zavede v celé ČR. Akce, se kterou v lednu začali brněnští policisté, spočívá ve vylepování nálepek s nápisem Stop 24 na zadní okna vozidel. Policisty sloužící v noci nálepka na autě upozorňuje, že vůz využívá jeho majitel po 24:00 jen zřídka a vozidlo proto mohl někdo ukrást. Úspěšnost akce do srpna prezídium vyhodnotí a pak rozhodne o jejím případném celorepublikovém využití.

České dráhy zavádějí nový jízdní řád

Nový jízdní řád bude platit od 28. května v České republice. Nabídne cestujícím v průměru o tři sta spojů denně více. Vyjede tak například 32 vlaků kategorie EuroCity, dva vlaky SuperCity,11 InterCity či přes 6700 osobních spojů. Budou platit také nové tarify, které vzrostou o deset procent zejména na delší vzdálenosti. České dráhy se budou snažit kompenzovat zdražení nabídkou slev, jako je například snížení příplatků na InterCity nebo zavedením slevy na zpáteční jízdné. Nový jízdní řád bude platit až do 9. června příštího roku.

Pražští radní schválili strategický plán hlavního města

Po pěti letech příprav schválili v úterý pražští radní strategický plán hlavního města. Dokument obsahuje vize a cíle mimo jiné v oblasti dopravy, životního prostředí, stavebního rozvoje, či řízení města, ke kterým by měla Praha v horizontu 20 let směřovat. Součástí jsou i základní informace o záměrech pro příštích šest let. Jádrem dokumentu je především vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, podpora vzdělání a vědy, ochrana kulturních hodnot, rozvoj turistiky a efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů.

Na brněnském Výstavišti začaly veletrhy Iset, Interprotec a Pyros

Trojici mezinárodních veletrhů Iset, Pyros a Interprotec na brněnském Výstavišti zahájil ministr vnitra Stanislav Gross. Do 20. května se v areálu a.s. BVV představí na ploše asi 6000 metrů čtverečních 258 firem. Akce se týkají ochrany zdraví, života a majetku. Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí Interprotec obsadilo 78 firem z devíti zemí.

V Praze pokračuje hudební festival Pražské jaro

Francouzský dirigent Serge Baudo připomněl v úterý na festivalu Pražské jaro čtyřicetiletou úspěšnou spolupráci s českými orchestry. Ohlas vždy vzbuzovaly zejména jeho koncerty a nahrávky s tvorbou Arthura Honeggera - a tímto klasikem hudby 20. století také dnešní program vyvrcholil. S českou filharmonií uvedl Baudo Honeggerovu Liturgickou symfonii a představil Praze také v české premiéře Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka od skladatele Franka Martina. Smetanovu síň se pro tento večer však nepodařilo zcela vyprodat. S Baudem spoluúčinkovala švýcarská pěvkyně Brigitte Balleysová, častá interpretka hudby Franka Martina. Ten, stejně jako Honegger, byl původem jejím krajanem a umělcem orientovaným na Francii.

Unikátní Želivský poklad se poprvé představuje veřejnosti

Želivský poklad, ojedinělé kulturní bohatství téměř tisícileté historie kláštera v Želivi na Pelhřimovsku, se od úterý vůbec poprvé představuje veřejnosti jako celek na výstavě v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Výstavu tvoří klenoty, vzácné tisky, bohoslužební textilie a náčiní, pontifikální předměty spjaté s osobami jednotlivých opatů, plastiky, deskové malby, obrazy a dobový mobiliář. Historicky zahrnuje období od středověku po současnost.

Publicista Pavel Tigrid podepisoval svou knížku glos

Knížku svých glos o české politice z let 1996 až 1999, jimiž každou neděli ráno komentoval na rozhlasové stanici Radiožurnál události v České republice a občas i ve světě, podepisoval v prodejně budovy Českého rozhlasu spisovatel a novinář Pavel Tigrid. Knížka vyšla a těchto dnech jako 30. svazek vydavatelství Radioservis.

Průzkum STEM: V ČR kouří 45 procent mladých lidí ve věku od 14 do 18 let

Kouření se pro mládež v České republice stává běžnou, téměř samozřejmou součástí moderního života. První cigaretu si děti zapalují mezi 11. až 13. rokem života. Mezi mladými lidmi ve věku od 14 do 18 let je téměř polovina (45 procent) kuřáků. Vyplývá to z šetření Střediska empirických výzkumů (STEM) mezi mládeží, prodejci cigaret, politiky a dospělou populací.

Údaje ČSÚ: Tereza a Jan jsou nejčastějšími jmény lednových dětí

Tereza a Jan jsou nejčastější jména, která dali čeští rodiče svým potomkům narozeným v lednu. V prvním letošním měsíci se narodilo téměř 6000 dětí, z toho 238 Terez a 286 Janů. Obě jména si tak udržela prvenství z minulého roku. Vyplynulo to z údajů, které v úterý ČTK poskytl Český statistický úřad.

Budvar vyhlášen v anketě Pivního kurýra pivem 20. století

Certifikát pivo 20. století obdržel Budějovický Budvar v anketě, kterou vyhlásila redakce Pivního kurýra a Kvasného průmyslu. Výsledky v úterý pořadatelé zveřejnili v pivovaru U Fleků. Pořadí na dalších místech však nesdělili. V anketě hlasovalo 60 odborníků z pivovarů, odborných škol a výzkumných zařízení. Budvar získal certifikát "za vynikající pivo a za výborné ekonomické výsledky".

Sport:

Česká tenistka Michaela Paštiková vstoupila úspěšně do turnaje v Antverpách. V prvním kole zdolala Jugoslávku Sandru Načukovou 1:6, 6:2 a 6:4.

Hokejový obránce Libor Procházka se stal další posilou extraligového klubu Becherovka Karlovy Vary. S novým zaměstnavatelem podepsal olympijský vítěz z Nagana dvouletou smlouvu.

Krátce o středečním počasí v České republice:

Zpočátku jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti, místy s přeháňkami a bouřkami. Teploty kolem 31 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.