Zprávy středa, 8. února 1995

Vazeni posluchaci, vitejte u vysilani Radia Praha. V uvodu relace si vyslechnete zpravy, ktere pro vas pripravila Renata Pratova.

Ceska vlada na sve dnesni schuzi projednava navrhy zakonu o advokacii, o strelnych zbranich a strelivu a navrh na regulaci sponzorske cinnosti statnich podniku, organizaci s majoritni ucasti statu a Fondu narodniho majetku. Clenove vlady budou zrejme diskutovat i o Veletrznim palaci v Praze z hlediska jeho uvedeni do provozu jako muzea moderniho umeni a o zaverech financni kontroly prostredku vynalozenych na jeho obnovu.

Ceska Poslanecka snemovna dnes schvalila novelu zakona o danich z prijmu. Ta zavadi dvoji rezim pro podavani danovych priznani tak, aby poplatnici nemuseli menit ta danova priznani, ktera uz podali podle dosud platne pravni normy. Poslanci schvalili take novely zakona o sluzebnim pomeru policistu a zakona o nekterychsluzebnich pomerech vojaku. Vojakum a policistum, kteri za minuleho zrizeni slouzili u rozvedky, kontrarozvedky, StB nebo vykonavali politicko-vychovnou cinnost, budou zkraceny prispevky za vysluhu let o dobu, po kterou pracovali ve zminenych slozkach. Dale byla zrizena stala sedmiclenna parlamentni komise pro pripravu navrhu na propujceni nebo udeleni statnich vyznamenani. Jejim predsedou byl zvolen mistopredseda snemovny Pavel Tollner. Navrhy na propujceni nebo udeleni statnich vyznamenani mohou predkladat prislusne parlamentni komisi poslanci nebo poslanecke kluby, tem ale mohou sve vlastni podnety adresovat i fyzicke a pravnicke osoby. Poslanecka snemovna rovnez prijala zakon o technickych podminkach provozusilnicnich vozidel, jenz ustanovuje povinnost pravidelnych prohlidek technickeho stavu vozidel ve stanicich technicke kontroly.

Studenti Akademie vytvarnych umeni jsou pripraveni podporit stavkovou pohotovosti odvolani Kancelare prezidenta republiky proti prosincovemu rozsudku Obvodniho soudu pro Prahu 1, podle nehoz katedrala sv.Vita je vlastnictvim cirkve. Dokument adresovany Vaclavu Havlovi a kancleri Lubosi Dobrovskemu bylpodle studentu v utery predan prezidentske kancelari.

Nyni kratce o pocasi:

Na uzemi Ceske republiky je dnes zatazeno, postupne od severu dest, na hrebenech hor snezeni. Nejvyssi odpoledni teploty 5 az 9 stupnu Celsia.

A ted uz predavam slovo Eveline Himalove, ktera pro vas pripravila informace zvukove.