Zprávy úterý, 01. prosince 1998

Nyní podrobněji

O dovozech levného vepřového budou pokračovat konzultace

Evropská komise přistoupila na další kolo technických konzultací o problematickém dovozu vepřového masa z EU do ČR. Česká strana zase podle sdělení komise slíbila, že snížení preferenčních cel, o němž rozhodla ve středu česká vláda, zatím nevstoupí v platnost. Ministr zemědělství Jan Fencl a komisař Franz Fischler vedli dvouhodinové intenzívní jednání, při němž šlo hlavně o srovnání čísel týkajících se dovozu vepřového do ČR i jeho ceny na vnitřním trhu. Obě strany si v příštích dnech vymění všechny informace a technické jednání se soustředí na jejich srovnání a prověrku, řekl ČTK mluvčí komise Gerry Kiely. Obě strany se napřed musejí podle Fencla shodnout v číslech, protože "existují určité rozdíly v pohledu na ten problém".

Dnes začíná platit vyšší celní ochrana proti dovozům brambor

Dnešním dnem začíná platit zvýšená celní ochrana ČR před dovozy průmyslových a konzumních brambor z Evropské unie. K 1. prosinci totiž vstoupil v platnost Dodatkový protokol k Evropské dohodě o úpravách obchodních vztahů mezi ČR a Evropským společenstvím, který 27. října podepsal za českou stranu velvyslanec a vedoucí Mise ČR při ES Josef Kreuter.

Vláda o zemědělských družstvech a privatizaci zdravotnických zařízení

Vláda doporučila novelu zákona o vypořádání nároků ve družstvech a souhlasila s návrhem na úpravu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny a jeden z autorů prvně jmenovaného návrhu Jaroslav Palas uvedl, že novela by měla zvýhodnit ty subjekty, které se už začaly s majiteli transformačních podílů vyrovnávat. Prostředky použité na vyrovnání mohou totiž zahrnout do daňového základu.

Vláda pozastavila privatizaci zdravotnických zařízení. Podle návrhu ministra zdravotnictví Ivana Davida bude do 30. dubna příštího roku stát privatizace zdravotnických zařízení, u kterých nebyly do letošního 1. prosince uzavřeny smlouvy o prodeji mezi nabyvatelem a Fondem národního majetku. Vláda současně uložila ministru financí Ivo Svobodovi a vedení prezidia Fondu národního majetku, aby předali do konce roku ministrovi zdravotnictví seznam těchto zařízení.

Benda: Politici žádali od ÚDV materiály k politickému boji

Vysocí představitelé napříč politickým spektrem podle senátora Václava Bendy 'ODS) v době jeho šéfování Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vyvíjeli tlak na tuto instituci, aby vydala své materiály, které by použili k politickému boji. Benda to řekl ČTK. V této souvislosti také uvedl, že je znepokojen nynějším nakládáním s písemnostmi ÚDV, které ministerstvo vnitra kvůli jím deklarované kontrole z úřadu odváží. Podle něj materiály nyní dají průchod vážnému úniku informací. Benda je přesvědčen, že na spisech ÚDV mohou mít zájem například někteří současní pracovníci ministerstva vnitra, neboť se jimi cítí ohroženi.

Kontrola ministerstva vnitra zabavila více než sto kilogramů tajných materiálů z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Jedná se údajně o rekonstruované materiály 1. správy Státní bezpečnosti a Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ministr vnitra Václav Grulich už dříve vyslovil podezření, že Úřad nakládá s některými písemnostmi v rozporu se zákonem.

Zeman odmítl spekulace o zrušení ÚDV a žádá zvýšení jeho aktivit

Předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman odmítl spekulace o snahách zrušit Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Přál by si naopak, aby tento úřad nejen nebyl zrušen, ale aby výrazně z téměř nulové úrovně zvýšil aktivitu své práce. Řekl to v pondělí novinářům. Úřad podle premiéra nesplnil za řadu let své existence svoje základní poslání, které má v názvu. "Považuji za neslýchané, že velká část velezrádců a normalizátorů je dosud na svobodě, žije ve velice pohodlných podmínkách a v podstatě nedošlo k žádným konkrétním aktivitám v tomto směru," uvedl Zeman.

Kotrlý: ČSSD počítá s vrácením veškerého majetku církvím

Česká strana sociálně demokratická počítá s vrácením veškerého majetku nejen židovským obcím, ale i všem ostatním církvím, ne však v tomto volebním období, řekl v pondělí předseda odborné komise ČSSD pro otázky církví a náboženských sdružení Zdeněk Kotrlý. Vrácení arizovaného majetku není podle něj výjimkou, nýbrž aktuální potřebou odškodnit z velké části nacisty vyvražděnou menšinu; katolická církev může počkat, dodal.

Ministři obrany ČR a Slovenska jednali ve Znojmě.

Protokol o technické spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskem podepsali ve Znojmě ministři obrany obou zemí Vladimír Vetchý a Pavol Kanis. Dokument má být základem k navázání hlubší spolupráce v oblasti zbrojního průmyslu, opravárenství i výzkumu. Ministři zřídili i koordinační skupinu, která by měla vytvořit podklady pro realizaci těchto projektů. "Ještě předtím je ale nutné, aby jsme z bezpečnostních důvodů podepsali dohodu o utajovaných skutečnostech," řekl krátce po podepsání dokumentu Vetchý ČTK.

Slovenský ministr obrany Pavol Kanis přijal ve Znojmě s pochopením zprávy o tom, že Česká republika hodlá posílit ostrahu svých východních hranic vojenskými hlídkami. ČTK to řekl jeho český kolega Vladimír Vetchý s tím, že tento krok není "v žádném případě namířen proti Slovensku". Jde prý především o to, aby se zamezilo běžencům z východní Evropy a Asie v ilegálním přistěhovalectví.

Slovenští politici pro obnovení Visegrádu i se Slovenskem

Představitelé slovenské Národní rady a zástupci slovenských poslanců se v pondělí v Praze přihlásili k myšlence visegrádské spolupráce a vůli připojit k ní i Slovensko. Podle místopředsedy slovenské Národní rady Bély Bugára 'Strana maďarské koalice) je vzájemná podpora ČR, Slovenska, Polska a Maďarska důležitá nejen při snaze těchto zemí vstoupit do Evropské unie, ale například při řešení problémů romské otázky. Bugár stejně jako další slovenští poslanci se po jednání s předsedou Senátu Petrem Pithartem shodli také na nutnosti dalšího rozvoje do nedávna zpřetrhaných vztahů mezi ČR a Slovenskem.

Myšlenka tzv. visegrádské spolupráce vznikla 15. února 1991 v maďarském městečku Visegrád, kde se sešli prezidenti Československa, Maďarska a Polska. Ze setkání vzešla deklarace o spolupráci na cestě k evropské integraci. Visegrádská čtyřka není organizací a nemá žádné orgány.

V Praze jednali ministři kultury ČR a Slovenska

Na užší spolupráci a vzájemné podpoře řady aktivit se v Praze dohodl ministr kultury Pavel Dostál se svým slovenským protějškem Milanem Kňažkem. Protokol, který podepsali, obsahuje jejich rámcovou představu o součinnosti do doby, než bude v příštím roce na úrovni ministerstev zahraničí věcí uzavřena kulturní dohoda obou zemí. Podobný dokument totiž mezi Českou a Slovenskou republikou zatím neexistuje.

Ministři kultury Pavel Dostál a Milan Kňažko se dohodli také na obnovení činnosti expertní komise, jejíž členové se mají zabývat případnými nevyjasněnostmi ve vzájemném vypořádání předmětů a hodnot kulturního dědictví po rozpadu čs. federace. Chceme čistý stůl," řekl novinářům Kňažko. Oprávněnost či neoprávněnost některých námitek posoudí podle něj odborníci z oblasti kulturního dědictví a práva.

Analytici: Zpomalení růstu mezd je důsledek ekonomické recese

Vývoj průměrné nominální mzdy podle údajů Českého statistického úřadu zaostával za první tři čtvrtletí letošního roku za růstem spotřebitelských cen. Reálná mzda pak byla v podnikatelské sféře nižší o 0,3 procenta, v nepodnikatelské o 10,6 procenta. Podle analytiků oslovených ČTK je ale tento vývoj v období recese pochopitelný.

Odbory požadují, aby se nárůst mezd nejméně rovnal míře inflace

Většina odborářů požaduje, aby se mzdy v příští roce zvýšily nejméně o tolik procent, o kolik stoupne inflace. Mnozí odboráři jsou přesvědčeni, že inflace bude vyšší než sedm procent. Odboroví předáci tak reagovali na vyjádření guvernéra České národní banky Josefa Tošovského, který pro příští rok doporučuje maximálně sedmiprocentní růst nominálních mezd. Růst spotřebitelských cen odhadl Tošovský na šest až sedm procent.

Analytici: Požadavek ČNB na sedmiprocentní růst mezd je správný

Rostoucí nezaměstnanost a špatná ekonomická situace sice již omezila tlak na růst mezd v řadě podniků, přesto však sílí hlasy pro další omezování jejich zvyšování. Především ze strany České národní banky, která by ráda viděla nominální růst mezd v příštím roce okolo sedmi procent. S tím souhlasí i analytici oslovení v anketě ČTK. Analytici očekávají v příštím roce snížení průměrné inflace až na hodnotu pěti až šesti procent, zejména díky očekávanému snížení tempa deregulací. Nominální růst mezd o sedm procent by tak převyšoval inflaci o jedno až dvě procenta a znamenal by zvýšení růstu reálných mezd ve srovnání s letošním rokem.

EK a ČR začaly srovnávat pracovní a sociální právo

Přijetí novely zákona o zaměstnanosti v příštím roce a novely zákoníku práce o rok později by mělo zajistit základní sladění českého pracovního práva s požadavky směrnic Evropské unie, uvedla v pondělí v Bruselu expertní delegace ČR. Spolu s odborníky Evropské komise se na čtyři dny pohroužila do srovnávání legislativy v pracovní a sociální oblasti '"rentgenování"). Podle náměstka ministra práce a sociálních věcí Luďka Rychlého nevyvstaly v zatím probrané "látce" žádné zásadní problémy, jež by si a priori vyžádaly úvahy o přechodných obdobích.

Europalia je v polovině; Havel za ní děkuje Belgii a jejímu králi

Písemné poděkování zaslal belgickému králi Albertu II. český prezident Václav Havel za možnost uspořádat v Bruselu reprezentativní přehlídku české kultury Europalia'98. Prezident poděkoval belgickému králi za pozornost, které se dostalo Europalii, tentokrát věnované České republice, při jejím zahájení před půldruhým měsícem. Velkolepou tříměsíční přehlídku podle české strany toho nejlepšího, co může česká kultura nabídnout, zahájili společně český prezident a belgický král.

Jen čtvrtina lidí je spokojena s politickou situací

Se současnou politickou situací je spokojena jen čtvrtina obyvatel. Opačný názor má podle průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění 70 procent lidí. Ve srovnání s říjnovým šetřením ubylo spokojených respondentů o pět procent. Kriticky se tehdy na politickou situaci dívalo 66 procent lidí.

Akademie věd se stala členem Evropské nadace pro vědu

Akademie věd České republiky byla přijata v pátek ve Štrasburku za člena Evropské nadace pro vědu. ČTK to sdělil ředitel Ústavu experimentální medicíny akademie Josef Syka. Evropská nadace pro vědu, jejíž členové jsou zaměřeni na podporu a financování základního výzkumu a slouží také jako poradní orgán Evropské komise v oblasti výzkumu, sdružuje nevládní vědecké organizace celé Evropy. Společně s akademií vstoupila do Evropské nadace pro vědu také Grantová agentura ČR.

Šedesát let od zvolení prezidenta Háchy připomněl pietní akt

Památku prezidenta tzv. druhé československé republiky a státního prezidenta protektorátu Čechy a Morava Emila Háchy, který byl zvolen hlavou státu přesně před 60 lety, uctilo na vinohradském hřbitově v Praze několik desítek členů společnosti nesoucí jeho jméno. Místopředseda společnosti Jiří Rubín ve svém projevu vyzdvihl Háchův smysl pro sebeobětování, který projevil přijetím prezidentského úřadu, a krátce připomněl historické pozadí tohoto tragického období českých dějin.

Ze sportu

V posledním utkání podzimní části fotbalové Gambrinus ligy porazilo Boby Brno Petru Drnovice 3:2. Drnovice skončily v podzimní tabulce třetí s čtyřbodovou ztrátou na vedoucí duo Sparta - Teplice, Brno se vyhouplo na desáté místo.

A ještě informace o počasí:

Na území České republiky bude dnes zataženo, ojediněle mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 stupně Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.