Zprávy úterý, 02. ledna 2001

Josef Kubeczka

Prezident Václav Havel ocenil mravní povědomí občanů České republiky

Především mravní povědomí obyvatel ocenil prezident České republiky Václav Havel ve svém tradičním novoročním projevu, který předem natočil pro Českou televizi a Český rozhlas. Prezident vyjádřil přesvědčení, že společnost je, "jak patrno, protkána hustým předivem jevů a vztahů jasně svědčících o jejím mravním cítění a schopnosti etického soudu". Problém je podle něho v tom, že "o této důležité tkáni nemáme dostatek zpráv, a míváme proto občas beznadějný pocit, že nic takového neexistuje". Prezident uvedl, že mezi dvěma milióny podnikatelských subjektů v republice se staly nejznámějšími ty, které jsou spjaty s hospodářskou kriminalitou. Zdůraznil, že toto "nebezpečné seskupení nejslavnějších tunelářů, falešných podnikatelů, mafiánů, bankovních kejklířů, či dokonce zločinců", kteří zneužili privatizace, nesmí zastínit velkou většinu slušných podnikatelů dodržujících zákony a pravidla hry.

Prezident apeloval na občany, aby nespoléhali jen na politiky a veřejně činné osobnosti a sami se snažili vidět projevy mravního cítění ve společnosti. Důležité je, aby tyto projevy opatrovali, pěstovali a posilovali, uvedl. Projevů "dobrého potenciálu společnosti" spatřuje Havel bezpočet. Jejich příkladem je práce učitelů, lékařů a vědců. "Bezpočet systémových problémů, s nimiž tyto oblasti dnes a denně zápasí, nesmí v obecném povědomí skrýt náboj dobré vůle a odpovědnosti, který v těchto sférách tradičně existuje, bez něhož by v nich asi vůbec nešlo dobře působit a jehož výsledky stěží mohou být v dohledné době oceněny vskutku tak, jak by zasluhovaly," uvedl. Podobně prezident vyzdvihl i práci vojáků, policie a soudců.

Důležitým projevem živého mravního vědomí a cítění, smyslu pro lidskou pospolitost a solidaritu je podle Havla také život spolkový a nadační a život občanských sdružení a iniciativ. Prezident ocenil i novináře, mezi nimiž nejsou jen ti, kteří přisluhují nějakým mocným skupinám, nebo v honbě za bulvární senzací jsou ochotni komukoliv ublížit. Jsou mezi nimi také lidé, kteří se navzdory všem rizikům chtějí svobodně a nezávisle dobrat pravdy včetně pravdy o těch nejtemnějších věcech.

Závěr projevu Havel věnoval obyčejným lidem, zaměstnancům, kteří "nemají právě na růžích ustláno". "Kdekdo jim vysvětloval, že se musí naučit víc pracovat, že si musí utahovat opasky a že se nesmějí divit, stanou-li se náhodou nezaměstnanými," uvedl Havel a dodal, že přesto se snažili nést svůj úděl statečně. "Bez jejich dobré vůle, porozumění pro starosti země a trpělivosti, tedy opět bez určitého mravního povědomí, by se tito lidé asi bouřili víc. I jejich klidný postoj nechť je tedy chápán jako doklad toho, že není vůbec nic ztraceno," shrnul prezident ve svém poselství.

Prezidentův projev se objevil na všech obrazovkách veřejnoprávní televize, kterou zmítá spor mezi novým ředitelem Jiřím Hodačem a zaměstnanci, kteří s jeho volbou nesouhlasí. Havla tedy mohli sledovat lidé, kteří přijímají signál radiokomunikací, jež šíří zprávy Hodačova týmu, i ti, kdo mají přístup k vysílání protestujících zaměstnanců.

Václav Klaus: Vstup ČR do EU bude podmiňovaný a oddalovaný

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus soudí, že vstup České republiky do Evropské unie (EU) bude "podmiňovaný a oddalovaný". Klaus v pondělním diskusním pořadu české soukromé televize Nova rovněž uvedl, že z pohledu Evropské unie nebude vstup České republiky "návratem ztraceného syna", ale "adopcí cizího dítěte". "Evropská unie nemá otevřenou náruč. Vstup do EU pro nás nebude z jejich pohledu, jejich očima žádný návrat ztraceného syna, na kterého už se strašně všichni těšili, kdy se znova najde. To bude taková adopce cizího dítěte, o kterém moc nevíme, jaké je," prohlásil Klaus.

V souvislosti se svým názorem, že vstup ČR do EU bude podmiňovaný a oddalovaný, připomněl loňské prosincové prohlášení německého kancléře Gerharda Schrödra, který chce při jednáních o rozšíření EU navrhnout sedmileté omezení přílivu pracovních sil ze zemí střední a východní Evropy. "Je to podmiňovaná věc a není to vítaný návrat ztraceného syna," zopakoval Klaus svůj názor na přístup EU k rozšíření o země, jako je ČR.

Současná sociálnědemokratická vláda premiéra Miloše Zemana chce, aby ČR byla na vstup do EU připravena v horizontu let 2002 až 2003. Předpokladem pro rozšíření EU má být reforma jejích institucí, na níž se členské země unie dohodly na svém summitu loni v prosinci v Nice ve Francii.

Premiér Zeman: Hospodářský růst musí být založen hlavně na investicích

Další akcelerace hospodářského růstu České republiky musí být založena především na přílivu investic, nikoli na spotřebě. Tyto investice by pak měly směřovat především do bytové výstavby pro mladé rodiny a do dopravy, uvedl v pondělním diskusním pořadu české soukromé televize Nova premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman. Předseda vlády přitom hodnotí pozitivně, že se v uplynulém roce podařilo obnovit růst ekonomiky. "To, co na uplynulém roce bylo podstatné, je, že česká ekonomika nabrala dech," uvedl. Zároveň dodal, že k podpoře tohoto růstu je nutné rovněž dotáhnout boj proti ekonomické kriminalitě a zajistit, aby z něj profitovala většina společnosti.

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus však varoval, že současné oživení domácí ekonomiky je relativně malé. "Oživení je velmi křehké," zdůraznil s tím, že po růstu v 1. čtvrtletí se tempo růstu HDP opět zpomalilo. Klaus zároveň připomněl narůstající deficit zahraničního obchodu a vnější nerovnováhy. Zeman k tomu dodal, že na růstu deficitu se výrazně projevuje růst cen ropy a dováží se hlavně investiční zboží. Předseda ODS vyjádřil rovněž obavy z možného zásahu centrální banky, kterým by přibrzdila domácí ekonomiku. Zeman k politice centrální banky dodal, že stav české ekonomiky umožňuje ČNB snížit repo sazbu minimálně o dalšího půl procentního bodu. ČNB přitom v loňském roce se sazbami vůbec nehýbala a repo sazba představuje 5,25 procenta. "Pokusy tyto sazby naopak zvýšit by byly zhoubné a kontraproduktivní," dodal premiér.

Guvernér Tůma: ČR změní kursový režim těsně před či až po vstupu do EU

Česká republika může změnit režim plovoucího kursu koruny až po vstupu do Evropské unie. Přijetí do EU totiž nezakládá automaticky vstup do evropského mechanismu směnných kursů (ERM II), se kterým není nynější kursový režim ČR slučitelný. V rozhovoru pro ČTK to uvedl guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. "V tomto okamžiku nemáme žádný důvod měnit systém měnové politiky," řekl s tím, že změnu až do období těsně před vstupem do EU neočekává. "Spíše se jedná o načasování, jestli má změna kursového režimu proběhnout těsně před či po vstupu do EU, a o to, jakým způsobem nastavit a vázat korunu k euru," uvedl Tůma. Nyní je euro považováno vůči české koruně pouze za referenční měnu. V systému ERM II by byl pohyb kursu koruny omezen 15 procenty na obě strany od stanoveného středu. Dvouletá účast v ERM II je jednou z podmínek pro přijetí eura. Všechny kandidátské země se vstupem do EU zavazují, že budou usilovat o členství v Evropské měnové unii.

Podle novely zákona o ČNB se musí centrální banka na změně kursového režimu dohodnout s vládou. "Je to rozhodnutí, které má nejen ekonomickou, ale i politickou dimenzi, protože významně ovlivňuje ekonomické prostředí," uvedl Tůma.

Odboráři České televizte vyhlásili stávku, úplně vysílat chtějí i nadále

Nezávislá odborová organizace České televize (ČT) v Praze vyhlásila v pondělí stávku. Tento krok zdůvodnili odboráři nerozhodností všech, kteří jsou podle nich povinni a oprávněni řešit dosavadní vývoj ve vysílání ČT. Po dobu stávky chtějí zaměstnanci televize i nadále zajišťovat úplné vysílání ČT ve standardním rozsahu a podle programového schématu. "Jsme přesvědčeni, že ochrana práva na necenzurované vysílání veřejnoprávní televize je dostatečně silným a objektivním důvodem pro postup, který je sice mimořádný, ale je nezbytný," uvádí se v prohlášení odborů, které novinářům v přímém přenosu přečetl ze zablokovaného zpravodajského sálu šéf odborářů Antonín Dekoj. Odvolání stávky podmiňuje ukončením přerušovaného vysílání televize a cenzury ze strany vedení televize v čele s generálním ředitelem Jiřím Hodačem a Českých radiokomunikací. Dalšími podmínkami ukončení stávky jsou odchod Hodače z funkce, a tím i všech subjektů z ČT, s nimiž uzavřel smlouvu. Zaměstnanci požadují též zrušení blokády veškerých provozů ČT bezpečnostní agenturou. "Zajištění vysílání a provozu České televize musí být po konzultaci s odbory svěřeno osobám, které svou kompetenci prokázaly a z nichž některé byly odvolány," tvrdí odboráři.

Odborová organizace požádala o podporu svého protestu, a to i pomocí institutu solidární stávky, ostatní odborové svazy a organizace. Zdůvodnili to tím, že Hodač namísto odpovědi na jejich výzvu ke konstruktivnímu postupu ohledně situace v ČT přišel v pondělí do místnosti zpravodajského velína s policisty a hodinu před vysíláním zpravodajské relace začal zjišťovat totožnost přítomných.

O situaci v České televizi jednal s premiérem Milošem Zemanem generální ředitel ČT Jiří Hodač. V průběhu schůzky informoval předsedu vlády o aktuálním vývoji situace v České televizi," uvedl Hodačův sekretariát bez jakýchkoli dalších podrobností. O situaci v ČT se premiér Zeman nechal informovat před úterní schůzkou, na které má o krizi diskutovat s předsedy ostatních parlamentních stran s výjimkou KSČM.

Stávkující pracovníci ČT stále nemohou opustit velín

Klidnou noc prožili stávkující pracovníci České televize v zablokovaném velíně zpravodajství na Kavčích horách. Někteří z revoltujících opustili newsroom v noci na úterý s tím, že budou připravovat pořady mimo. Ve velíně má zůstat jádro vzbouřenců. Stávkující spoléhají na krizový zákon, který od 1. ledna rozšířil spektrum důvodů legálních stávek. Volnému pohybu po budově zpravodajství stále brání ochranka generálního ředitele Jiřího Hodače. Posun v situaci očekávají stávkující od dopolední schůzky předsedů parlamentních stran a zasedání Rady ČT.

Václav Havel popřál "zablokovaným" zaměstnancům ČT dobrý Nový rok

Prezident Václav Havel telefonoval krátce před silvestrovskou půlnocí zaměstnancům České televize, kteří nesouhlasí s volbou jejího nového generálního ředitele Jiřího Hodače a od nedělního odpoledne jsou soukromou bezpečnostní službou v podstatě zablokováni v místnosti velína budovy zpravodajství. Havel podle mluvčího Krizového výboru ČT Adama Komerse telefonoval jemu a jeho kolegům nikoliv z pozice prezidenta, ale jako občan, aby zaměstnancům ČT popřál vše nejlepší v Novém roce. "Šlo o ryze soukromý telefonát," řekl na dotaz ČTK Komers.

Německá nadace může vyplácet nuceně nasazeným už v únoru

Nadace německé vlády a podniků, která se chystá odškodnit lidi nasazené za války nacisty na nucené práce, nevylučuje zahájení výplat už příští měsíc. O uplynulém novoročním víkendu na to poukázal předseda nadace Michael Jansen s tím, že předpokladem je odmítnutí posledních hromadných žalob obětí u amerických soudů očekávané koncem ledna. Výplaty by mohly začít už v polovině února, konstatoval Jansen v rozhlasové stanici Deutschlandradio. Postižení by mohli dostat první peníze přesto, že německé podniky dosud nedaly dohromady požadovanou částku. Firmy zároveň popírají spekulace, že by schodek mohly nahradit úvěry.

V odškodňovacím fondu, kam mají vláda a firmy vložit po pěti miliardách marek, podnikům dosud chybí 1,6 miliardy. Německý průmysl se tak dostává pod stále silnější tlak a hrozí mu, že se kvůli chybějícím prostředkům ocitne ve špatném světle. Ke vkladům se moc nemají menší a střední podniky, a tak se spolkový prezident Johannes Rau v závěru minulého roku obrátil osobním dopisem na zhruba 1000 středních podniků, aby dostály své historické odpovědnosti.

Tábor ve Wullowitz skončil, rakouský odpor proti Temelínu pokračuje

Posledních asi čtyřicet rakouských odpůrců jihočeské jaderné elektrárny Temelín ukončilo v pondělí "tábor odporu" u hraničního přechodu Wullowitz (na české straně Dolní Dvořiště), otevřený před vánočními svátky. Josef Neumüller z organizačního štábu ČTK řekl, že aktuálním ukončením tábora však nekončí odpor Rakušanů proti pokračujícímu provozu prvního temelínského reaktoru. "Sejdeme se již v pátek 5. ledna na hlavním náměstí Gallneukirchen v Linci. Hodinu na to zahájíme před lineckou novou radnicí velkou protestní akci proti Temelínu. Při ní za zvuků sirén centrem Lince pomalu projede asi stovka automobilů," uvedl Neumüller. "Varovný" protitemelínský tábor ve Wullowitzi byl podle něj úspěšný; vystřídaly se v něm stovky lidí, kteří zde díky materiální podpoře sympatizujících Rakušanů měli veškeré zabezpečení.

Katolíci přivítali nové tisíciletí v katedrále sv. Víta

Víru a naději popřál v pondělí do třetího tisíciletí křesťanům na mši v pražské katedrále sv. Víta katolický biskup Václav Malý. V souvislosti se Slavností Matky Boží Panny Marie a pojmenování dítěte jménem Ježíš, která v katolickém liturgickém kalendáři připadá na 1. leden, dal biskup lidem pro nastávající tisíciletí za příklad pastýře, "kteří opustili svá stáda a šli za znamením narození". Biskup Malý chápe vstup do roku 2001 jako výzvu všem k zamyšlení o sobě samých a o spoluzodpovědnosti za vlastní život i životy ostatních lidí. Mši ve sv. Vítu vedl nejvyšší český katolický hodnostář pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Na shromáždění zazněla také slova papeže Jana Pavla II. napsaná v listu ke Světovému dni modliteb za mír.

Křesťanské církve zahájily nový liturgický rok již první adventní nedělí a vstup do občanského roku nijak zvlášť neslaví. Katolickou církev v nejbližších dnech čeká vedle každoročních slavností spojených s narozením Ježíše oslava zakončení Velkého jubilea 2000. Jubileum začalo 25. prosince 1999 a potrvá do 6. ledna 2001, kdy teprve papež Jan Pavel II. opět na 25 let zavře v Římě při slavnostní liturgii takzvanou Svatou bránu. Jubilejní rok zakončí v katedrále v Praze 5. ledna vpodvečer biskup Jaroslav Škarvada. Podobné zakončení Velkého jubilea se uskuteční 5. nebo 6. ledna v rámci bohoslužeb o slavnosti Zjevení Páně - lidově Tří králů - po celé republice.

Na moravsko-slovenském pomezí skončilo setkání Čechů a Slováků

Společný česko-slovenský Silvestr na pomezí zakončili po půlnoci ve Strání účastníci z Čech a Slovenska slibem, že se v novém tisíciletí nic nezmění na přátelství obou národů. "Stvrdili jsme to u vater přátelství, které vzplály na česko-slovenské hranici a ve středu obce, a také při zpěvu československé hymny," řekl ČTK Radovan Kunc z české Společnosti pro trvale udržitelný život. Dlouholeté rodinné svazky a radosti života lidí z moravsko-slovenského pomezí připomněli při půlnočním přípitku starosta Strání Antonín Zámečník a místní polský kněz Jan Turko. O přeshraniční česko-slovenské spolupráci, například v nově vzniklém euroregionu Bílé-Bielé Karpaty, se zmínil předseda bratislavského občanského sdružení Československé mosty Vlado Maňák. Zdůraznil, že by byl nejraději, kdyby se oba bratrské národy brzy sešly v Evropské unii.

Praha se proměnila v jeden velký ohňostroj, plný kouře a střepů

Tisíce lidí přivítaly v noci z neděle na pomdělí na nejrůznějších místech České republiky příchod nového roku 2001. Zatímco někde měly oslavy bezproblémový průběh a dominovalo jim veselí, v Olomouci a na Jihlavsku byli zranění a v Ostravě spáchala jedna žena sebevraždu. V Olomouci navíc přivítal Nový rok i "červený kohout".

Bez vážnějších problémů se zřejmě obešel příchod nového roku v Praze. Oslava příchodu třetího tisíciletí vyvrcholila pro Pražany čtvrt hodiny po půlnoci obrovským ohňostrojem odpáleným z Letné. Z nábřeží a ze Starého města sledovaly v mrazu desetiminutovou podívanou tisíce lidí. V jeden velký ohňostroj se v noci na pondělí proměnilo celé město, v němž zářily a bouchaly rachejtle a nejrůznější další pyrotechnické zboží téměř nepřetržitě. Historické centrum se uprostřed noci podobalo bojišti - rachot barevných světlic a petard vybuchujících lidem přímo pod nohama doprovázel dusivý kouř, třeskot rozbíjených lahví od sektu a ryk a jekot početné mládeže. Výbuchy neutichaly ještě ani hodinu po půlnoci, kdy se hlavní část lidí na Václavském náměstí již rozcházela domů.

Rozjařené davy shromážděné kolem pódia na Staroměstském náměstí oceňovaly přesně na přelomu roku 2000 a 2001 nejprve ohňostroj, jehož světla vyletovala nad Týnský chrám a radnici, poté během hromadného přesunu Pařížskou ulicí bohatou podívanou odpalovanou před hotelem Intercontinental a nakonec s jásotem girlandy vyletující do nevídané výšky nad Letenskou plání. Kdo dal přednost oslavám doma, ať již v Praze či kdekoli jinde, mohl si vyslechnout na obou programech České televize novoroční přípitek světoznámého režiséra českého původu Miloše Formana. Nad význam politiků v něm vyzdvihl pro zemi význam kultury a všem lidem na závěr popřál "nenechme se votrávit", jak kdysi zpívali Voskovec s Werichem.

Do ulic slavícího velkoměsta se vydal také prezident Václav Havel. Jeho mluvčí Ladislav Špaček ČTK řekl, že prezident se napřed zastavil na Hradčanském náměstí, pak využil pozvání pražského primátora Jana Kasla a zavítal na silvestrovské oslavy do Obecního domu. Závěr silvestrovské noci plánoval prezident s chotí Dagmar strávit ve společnosti hudebníka Michala Kocába.

V první minutě roku 2001 se narodily děti v Třinci a Boskovicích

Narození prvního dítěte roku nedoprovázelo letos tak velké soutěžení jako v roce loňském. I přesto se v první minutě nového století a tisíciletí narodila v Česku podle sdělení lékařů dvě miminka. Prvním dítětem roku 2001 se zřejmě stal Lukáš, kterému personál třinecké nemocnice pomohl na svět 15 vteřin po půlnoci. Jen o 25 vteřin mladší je Karolína, která se narodila v Boskovicich na Blanensku. V dalších částech republiky na sebe první děti 21. století nechaly čekat poněkud déle.

Prezident Havel zhlédl novoroční představení Prodané nevěsty

Pražské Národní divadlo letos porušilo nepsanou tradici a na Nový rok neuvedlo od Bedřicha Smetany slavnostní Libuši, ale komickou operu Prodaná nevěsta. V hledišti historické budovy usedl při podvečerním představení také prezident Václav Havel. Soubor opery Národního divadla má Prodanou nevěstu na programu 6. ledna, poté odjíždí na měsíc do Japonska. Ve městě Hamamatsu bude mít premiéru nové nastudování Mozartovy Kouzelné flétny, v těchto dnech připravované. Na turné budou čeští umělci uvádět také Mozartova Dona Giovanniho.

Ze sportu:

S visačkou jediného týmu, který na mistrovství světa hráčů do 20 let v Moskvě a v Podolsku neztratil ještě ani bod, vstoupí čeští hokejisté do úterního čtvrtfinále proti Švýcarsku. To skončilo v základní skupině B na čtvrtém místě s třemi body. Trenér Pavel Hynek označil Švýcary za relativně nejslabšího soupeřem, který mohl obhájcům titulu ve čtvrtfinále připadnout.

Francouzskou metropoli, odpočívající po bouřlivých silvestrovských oslavách, probudil v pondělí rámus motorů stovek automobilů, motocyklů a kamiónů, které se postavily na start Rallye Paříž-Dakar. Slavný závod letos odstartoval po třech letech znovu pod Eiffelovou věží. Na startu stanulo po sobotních technických přejímkách celkem 133 motocyklů, 113 automobilů a 30 kamiónů, mezi nimiž nechyběly ani tatrovky Karla Lopraise a Tomáše Tomečka. Na účastníky rallye čeká 10.739 kilometrů, rozdělených do dvaceti etap. Pořadí kamiónů vede po prologu Kamaz Rusa Firdause Kabirova před Tatrou česko-brazilské posádky Tomáš Tomeček, Andre Azevedo. Druhá Tatra, řízená Karlem Lopraisem, je zatím pátá.

Česká běžkyně Jana Klimešová obsadila stejně jako před rokem druhé místo v silvestrovském závodu na 11.200 metrů v Bietigheimu v Německu. Porazila ji pouze Francouzka Julit Leqesseová, která byla rychlejší o 26 sekund. Na třetím místě skončila další česká vytrvalkyně Jana Bauckmannová.

Domácí závodník Petr Pícha vyhrál 27. ročník Silvestrovského běhu v Turnově. V cíli kluzké trati dlouhé pět a půl kilometru byl Pícha o čtyři vteřiny dříve než jeho oddílový kolega Aleš Drahoňovský, třetí skončil Vojtěch Koudelka z pražské Dukly. Závod žen vyhrála Helena Šimková ze Sokola Kolín.

Plných patnáct a půl minuty vydržel Petr Mihola z týmu FIDES Brno při novoroční brněnské plavbě otužilců v řece Svratce, která měla teplotu vody pouhé dva stupně Celsia. Tímto výkonem vytvořil Mihola nový časový rekord v historii brněnské plavby, když svůj dosavadní nejlepší výkon překonal o 50 sekund. Novoroční plavby v řece Svratce se zúčastnily tři desítky otužilců, z toho bylo 11 nováčků, kteří museli před koupelí podstoupit křest ledovou vodou. Nejmladší účastnicí byla teprve šestiletá Lenka Štěrbová, nejstarším plavcem pak sedmaosmdesátiletý Ladislav Nicek z Olomouce.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy déšť se sněhem nebo mrznoucí déšť. Teploty kolem nuly stupňů Celsia.