Zprávy úterý, 07. září 1999

A nyní podrobněji:

Náčelník generálního štábu Šedivý je na návštěvě Číny

Na pětidenní návštěvě Číny je od neděle náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý. Podle tiskové služby českého ministerstva obrany jde o oficiální reciproční návštěvu, během které se generál setká s představiteli čínské armády a navštíví vojenské útvary a školy. Šedivý by měl jednat s náčelníkem generálního štábu čínské armády Fu Čchüan-jouem i s čínským ministrem obrany Čch'Chao- tchienem. Zavítá k 6. tankové divizi pozemního vojska, na Vojenskou akademii pozemního vojska a na Leteckou akademii nedaleko hlavního města. Česká republika začala podle ministerstva obrany rozvíjet vojenské vztahy s Čínou hned od roku 1993. V lednu 1996 navštívil Čínu tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Nekvasil; loni v květnu přijel do České republiky generál Fu Čchüan-jou. Za poslední tři roky se také uskutečnilo několik výměnných stáží odborníků obou armád; žádný český ministr obrany však dosud na návštěvě Číny nebyl. Čínská armáda je početně nejsilnější na světě - má přes 3,600.000 mužů. Vojenské výdaje Číny by měly letos dosáhnout 105 miliard jüanů (12,7 miliardy dolarů, tedy asi 444 miliardy korun). Česko-čínské vztahy komplikuje postoj Číny k Tibetu a lidským právům vůbec. Zahraniční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu vyzvaly například čínský parlament, aby soustavně sledoval dodržování lidských práv, zabýval se případy jejich porušování a vytvořil podmínky pro pokojný návrat uprchlíků a pro propuštění politických vězňů. Čína považuje podobné akce za vměšování do svých vnitřních záležitostí.

Vnitro připravuje vytvoření jednotného záchranného sboru

Od začátku příštího roku by měl pracovat Jednotný záchranný sbor České republiky, který bude sdružovat všechny skupiny záchranářů, včetně hasičů a pracovníků Civilní ochrany. Na setkání se záchranáři, kteří se zúčastnili záchranných prací v zemětřesením postiženém Turecku, to uvedl náměstek ministra vnitra Jaroslav Kopřiva. Sjednocení všech záchranných složek do jednoho celku a jejich podřízení ministerstvu vnitra by mělo zlepšit jejich vzájemnou koordinaci, a tím jim umožnit rychle zasahovat v krizových situacích, řekl Kopřiva. Návrh zákona o krizovém řízení a záchranném integrovaném systému, který by měl vytvoření jednotného záchranného sboru uzákonit, hodlá ministerstvo vnitra předložit legislativní radě vlády 16. září. České úřady si kvůli organizaci humanitární pomoci Turecku před časem vysloužily ostrou kritiku ze strany záchranářů, kteří do postižených oblastí dorazili o dva dny později než záchranné týmy z ostatních zemí. Na liknavost české vlády poukázal i prezident Václav Havel, který v této souvislosti ocenil aktivity nevládních organizací a nadací.

Část poslanců by souhlasila s prohlášením o zastaralosti Benešových dekretů

Někteří pravicoví poslanci by zřejmě nebyli proti tomu, aby český parlament prohlásil, že poválečné Benešovy dekrety jsou zastaralé. Odmítavě by se naopak k takovému návrhu postavili komunisté. Vyplynulo to z ankety, kterou mezi poslanci provedla Česká tisková kancelář. Podobné prohlášení zákonodárného sboru České republice minulý týden doporučil budoucí evropský komisař odpovědný za rozšiřování Evropské Unie Günter Verheugen. Podle něj by Česká republika ve vstupním procesu mohlo pomoci prohlášení o zastaralosti Benešových dekretů; poznamenal, že česká vláda se sice již v tomto smyslu vyjádřila, ale měl by tak učinit také český parlament. Prohlášení parlamentu o zastaralosti dekretů nevyloučil poslanec Občanské demokratické strany a člen ústavně právního výboru sněmovny Marek Benda. Také Jiří Vlach z Unie svobody, který je členem zahraničního výboru sněmovny, si myslí, že takové prohlášení by "nemuselo škodit". Podle něj si tato věc zaslouží podrobné právní posouzení, sám je však přesvědčen, že případné majetkové nároky, které by z takového kroku vyplývaly, "se blíží nule". Naopak místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy a zahraničního výboru Miloslav Ransdorf se domnívá, že zmíněné prohlášení českého parlamentu by bylo zbytečné. Předseda sociálnědemokratické vlády Miloš Zeman při jarní návštěvě Bonnu informoval německého kancléře Gerharda Schrödra o nové koncepci vlády v oblasti zahraniční politiky. Ta podle něj vychází z toho, že "při zachování kontinuity českého právního řádu účinnost některých zákonných opatření přijatých po roce 1945 již vyhasla".

Školské úřady by v příštím roce mělo opustit na 300 pracovníků

Snížení stavu pracovníků školských úřadů není podle ministra školství Eduarda Zemana zásadním problémem, neboť ministerstvo s ním počítá ve svých koncepcích a legislativních návrzích. Otázkou však je shoda na výsledných číslech. Zeman tak reagoval na výroky premiéra Miloše Zemana o uvažovaném snižování počtu zaměstnanců školských úřadů a policejního prezídia. "Ze stávajících 81 školských úřadů by se výhledově mělo zachovat pouze 14 v sídlech budoucích krajů. Zatím navrhujeme snížit v příštím rozpočtovém roce jejich stavy o řádově 300 pracovníků," řekl ministr. Uvedl, že neví, o jakém čísle premiér uvažoval. Podle dostupných informací snad jde až o trojnásobek počtu navrhovaného ministerstvem školství. "To však bude předmětem dalších jednání a my jsme schopni i v tomto směru udělat určitý krok kupředu. Chápu sice ekonomické tlaky, ale na druhé straně nemůžeme škrtat počty pracovníků jen na základě těchto tlaků. Musíme také zachovat funkčnost systému," zdůraznil. Například v nynější obšírné diskusi o reformě veřejné správy se ministerstvo školství podle jeho šéfa právě v této otázce dost ostře střetává i s představami ministerstva vnitra, protože to by chtělo převzít v podstatě všechny pracovníky školských úřadů do nových krajských úřadů. "A to je pro nás nepřijatelná varianta," prohlásil dnes Zeman.

Náklady asi kolem jedné miliardy korun si podle ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana vyžádá připravované řešení zásadního problému nezaměstnanosti absolventů škol, kterým je nedostatek praxe. Ministerstvo školství se dohodlo s ministerstvem práce a sociálních věcí na zavedení systému, který by umožňoval z veřejných prostředků půl roku hradit zaměstnavatelům zaměstnávání absolventů škol. Mladí lidé by tak získali nezbytnou praxi, bez níž nemají šanci se uplatnit na trhu práce, vysvětlil Zeman. Ministerstvo školství se podle Zemana snaží, aby tento systém začal fungovat "co nejrychleji", neboť na podzim hrozí velký příliv nezaměstnaných absolventů škol.

Řada senátorů stíhá vedle práce v Senátu i další aktivity

Mnoho senátorů se v loňském roce vedle své práce v horní komoře parlamentu věnovalo také dalším aktivitám, jako je členství v dozorčích radách různých společností či působení v městských a obecních zastupitelstvech. Vyplývá to z kopií přiznání o vedlejších příjmech. Například senátor Občanskédemokratické strany Richard Salzmann uvedl, že v roce 1998 činily jeho vedlejší příjmy 2,84 miliónu korun po zdanění. Z větší části je tvoří odměna za práci v Komerční bance, kde do konce března působil jako předseda představenstva, od dubna do konce června jako generální ředitel a do konce září pak ještě jako odborný poradce generálního ředitele. Místopředseda horní komory parlamentu Přemysl Sobotka z téže strany uvedl, že si v roce 1998 vydělal 842.435 korun hrubého, nepíše ale, za jakou práci je dostal. Sociální demokrat Alfréd Michalík dostal za členství v dozorčí radě akciové společnosti BMS 55.000 korun a dalších 65.000 mu vyneslo účetní a ekonomické poradenství. Fakt, že senátoři stačí kromě práce v Senátu vyvíjet řadu dalších aktivit, potvrdila i přiznání, která do sněmovny dorazila již v minulých měsících. Poslanci, senátoři, vládní představitelé a šéfové ústředních státních orgánů mají podle zákona o střetu zájmů odevzdávat oznámení o vedlejších příjmech a darech za předešlý rok do konce června, řada z nich tak ovšem činí se zpožděním. Zákon ukládá této skupině osob povinnost zveřejňovat vedlejší příjmy a dary v hodnotě převyšující základní poslanecký plat, tedy 39.500 korun. Kvůli vzájemné kontrole zasílají poslanci tato přiznání Senátu a naopak. Sankce za nesplnění této povinnosti neexistuje. Údaje o vedlejších příjmech jsou každé první pondělí v měsíci přístupné veřejnosti.

Čeští vědci získali právo účastnit se všech vědeckých programů Evropské unie

Výzkumné projekty mohou nyní Evropské unii předkládat také české vědecké instituce spolupracující s malými a středními podniky. Čeští vědci se mohou podílet i na řadě programů výzkumu a vývoje Evropské unie nebo se účastnit rozhodovacích či řídících procesů při schvalování vědeckých projektů. Právo účastnit se vědeckovýzkumných programů Evropské unie získali čeští vědci 30. července, kdy nabylo platnosti Rozhodnutí Rady přidružení, schválené českým parlamentem a Evropskou radou. Pokud bude vědecký projekt úspěšně schválen příslušným programovým výborem, Evropská unie hradí jeho řešení. Každá zúčastněná země do programových výborů delegovala několik vlastních expertů. Podmíněním spolupráce akademické a výrobní sféry a stanovením nových priorit se 5. Rámcový program odlišuje od všech předchozích, řekl ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ministerstva školství Petr Křenek. Mezi hlavní okruhy programu patří mimo jiné kvalita života a zacházení se živými zdroji, konkurenceschopný a udržitelný růst a ochrana ekosystému. Ke klíčovým bodům náleží ještě pět dalších oblastí, včetně programu jaderné bezpečnosti EURATOM.

Vklady klientů u Moravia Banky činí 7,7 miliardy korun

Celkem 7,7 miliardy korun činí veškeré vklady klientů u a. s. Moravia Banka, přičemž objem pojištěných vkladů dosahuje 6,7 miliardy. Z nepojištěných vkladů za jednu miliardu korun tvoří 437 miliónů devizové vklady. Sdělil to mluvčí bankovního domu Jaroslav Pochmon. Podle něj vklady za 2,6 miliardy byly uloženy v pobočkách Moravia Banky na severní Moravě, za 1,7 miliardy korun na jižní Moravě a za 2,1 miliardy korun v Praze. "Vklady fyzických osob přitom představují 75 procent celkových vkladů," sdělil mluvčí. Jak již v neděli informoval místopředseda představenstva Pavel Vyvijal, chce Moravia Banka klientům v co nejkratším čase vyplatit všechny vklady, pokud možno v plné výši. Představenstvo bankovního domu ovšem míní vyplácet vklady klientů bez zvýhodňování kteréhokoli z nich. "Pokud by toto řešení nebylo schůdné, vklady do výše 90 procent, maximálně však do výše 400.000 korun, bude vyplácet fond pojištění vkladů, se kterým bude představenstvo aktivně a intenzivně spolupracovat," sdělil místopředseda. Bankovní rada České národní banky rozhodla se souhlasem Ministerstva financí ve čtvrtek vyřadit Moravia Banku ze stabilizačního programu, do kterého byla banka zařazena v roce 1997. Současně bylo rozhodnuto zahájit vůči Moravia Bance správní řízení o odnětí povolení působit jako banka. Moravia Banka se základním jměním 1,077 miliardy korun ukončila loňský rok s účetní ztrátou 191,849 miliónu Kč. V pololetí letošního roku bankovní dům zaznamenal ztrátu 105,39 miliónu korun. Bilanční suma k 30. červnu činila 9,983 miliardy a poskytnuté úvěry dosáhly 7,639 miliardy korun.

Uhl i Mlynář si myslí, že stavba v Matiční nemůže pokračovat

Vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl i poslanec Unie svobody Vladimír Mlynář odmítli tvrzení starosty ústecké městské části Neštěmice Pavla Tošovského, že nenastanou-li "nepředvídatelné okolnosti", bude plot v Matiční ulici stát do konce října. Uhl připomněl, že stavbou plotu by byl porušen zákon. "Vláda uložila přednostovi úřadu v Ústí, aby pozastavil výkon rozhodnutí o té zdi. On to 29. června udělal," podotkl Uhl. Přednosta okresního úřadu v Ústí nad Labem také koncem srpna odebral stavební povolení. Dodal, že jej zatím nic nepřesvědčilo o tom, aby doporučil kabinetu změnit toto stanovisko. Uhl podotkl, že uzamykatelné branky, které neštěmická radnice vydává za ústupek především romským neplatičům nájemného, jsou stále určeny k omezování jejich pohybu. Také místopředseda Unie svobody a člen bývalé vlády Vladimír Mlynář je přesvědčen, že výstavba plotu nemůže bez stavebního povolení pokračovat. Neštěmické zastupitelstvo by podle jeho názoru nemělo v této "nešťastné kauze radikalizovat situaci" nějakými neuváženými kroky. Starosta Tošovský ale novinářům řekl, že ke stavbě plotu v Matiční ulici stavební povolení nepotřebuje. Keramická stavba v hodně 200.000 korun bude podle něj hotova do konce října. O platnosti usnesení, v němž neštěmičtí zastupitelé zakotvili výstavbu plotu, by měla na některé ze svých příštích schůzí rozhodovat sněmovna. Přesný termín zatím nebyl stanoven. Šéf petičního výboru sněmovny Cyril Svoboda řekl, že je pro to, aby poslanci tuto věc projednali co nejdříve. Výsledek jednání se podle něj dá ztěží odhadnout. Původně slíbilo město obyvatelům rodinných domků čtyřmetrovou zeď, která je měla chránit od hluku a nepořádku ze sousedního areálu obecních bytů pro neplatiče, převážně Romy. Poté, co obyvatelé obecních bytů začali své okolí uklízet, domkáři řekli, že jim stačí dvoumetrový plot, ale bez vchodů, aby se obyvatelé obecních bytů nescházeli rovnou pod jejich okny a nerušili. Neštěmická radnice se proto rozhodla vybudovat plot a východy z areálu umístit na druhou stranu. S tím nesouhlasí obyvatelé obecních bytů ani čeští a zahraniční ochránci lidských práv. Ti považují plot s jediným vchodem za diskriminaci Romů.

Radní v Přerově chtějí zlepšit soužití Romů s ostatními obyvateli

Předejít konfliktům mezi početnou romskou komunitou a ostatními obyvateli Přerova se rozhodli přerovští radní. Nyní proto připravují program, jenž by měl soužití menšin s ostatními obyvateli města zlepšit. "Máme signály ze sociálního odboru, že mezi Romy a ostatními obyvateli v jejich sousedství začíná vznikat napětí. Romská komunita ve městě je dosti velká, a nemůžeme proto čekat s rukama založenýma v klíně, až dojde ke konfliktům," řekl to přerovský místostarosta Jiří Pavelka, podle jehož odhadů žije v padesátitisícovém Přerově nejméně 3000 Romů. Jako první se radnice rozhodla pomoci Romům při vzdělávání jejich potomků. V září proto otevřela již druhou přípravnou třídu pro děti Romů a cizinců žijících ve městě, které čeká základní školní docházka. "V současnosti uvažujeme o zřízení romského asistenta přímo na městském úřadě," uvedl Pavelka. Radní, kteří řešení problémů se soužitím menšin s ostatními obyvateli zapracovali do svého programového prohlášení, se chtějí podle Pavelky poučit ze zkušeností ostatních měst, která se s rasovou nesnášenlivostí potýkají delší dobu. "Chceme rovněž spolupracovat s Charitou a Armádou spásy, které mají s prací s menšinami větší zkušenosti," sdělil Pavelka. Přerovští policisté přivítali plány radnice jako dobrou prevenci. Tvrdí, že zatím však nemají žádné signály o napětí mezi Romy a ostatními lidmi ve městě.

Zahraniční kazatelé budou šířit křesťanství po České republice

Seznamovat českou veřejnost s křesťanstvím zamýšlí 71 evangelistů převážně z Latinské Ameriky v rámci prvního ročníku akce Impresionante '99, která se uskuteční od úterý do neděle po celém území České republiky. Informoval o tom Vít Pospíšil z pořadatelské organizace Carlos Jiménez Ministries. Evangelizační setkání s veřejností, kterému předcházela několikaměsíční propagace, připravují pořadatelé většinou do větších sálů pro několik stovek lidí. Hlavní náplní misionářské práce zahraničních kazatelů budou od úterý do pátku setkání s lidmi v 76 českých městech. Impresionante '99 vyvrcholí sobotním a nedělním večerním shromážděním na Letenské pláni v Praze, na kterém vystoupí argentinský kazatel Edwin Alvarez. Z domácích církví se organizačně zapojila Apoštolská církev, Křesťanská společenství, Jednota bratrská, Slovo života a řada dalších "probuzených" protestantských sborů. Za úspěch evangelizace v České republice se bude po celém světě údajně modlit milión aktivních křesťanů. Duchovním otcem celého projektu je Carlos Jiménez z Kolumbie, který prožil své mládí jako marxistický partyzán. V 19 letech, po "zázračném" uzdravení ze smrtelné nemoci, se obrátil k víře a začal sloužit jako evangelický pastor.

V Praze-Libni si připomněli výročí korunovace Leopolda II.

Ovace a provolávání slávy stejně jako před 208 lety provázely korunovaci císaře Leopolda II. českým králem. Zatímco pravý císař byl korunován v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, jeho nynější představitel se stal českým mocnářem před Libeňským zámečkem v Praze 8. Právě v něm Leopold v roce 1791 několik týdnů pobýval. Slavnost začala korunovačním průvodem, který od zámečku vyrazil za víření bubnů na pochod Libní. Pět kočárů s královským párem, církevními a vojenskými hodnostáři a vysokou šlechtou, jezdce i obecný lid v historických kostýmech nadšeně vítaly davy lidí, zvláště děti, které se místo výuky přišly i s učiteli na korunovaci podívat. Průvod se vrátil před Libeňský zámeček, kde již byl připraven rudý koberec a královská křesla pro představitele Leopolda a jeho manželky. Arcibiskup pražský Antonín Petr vyzval Leopolda, aby poklekl před tvář Boží a levou ruku položil na bibli. Císař slíbil, že bude bránit katolické náboženství, zachová spravedlnost a práva, z království nic neodcizí a naopak ho bude rozhojňovat a dobře spravovat. Poté arcibiskup krále pomazal a vložil mu za jásotu poddaných na hlavu korunu. Ti mu za slavnostních fanfár ihned přísahali věrnost. Leopold se po korunovaci odebral na zámeček, kde mu slíbil věrnost také starosta Prahy 8 Václav Musílek. Dlouho, ale důstojně pak zdravil lid z balkónu sídla, ve kterém je nyní obvodní úřad. Amatérský historik Martin Zažímal novinářům řekl, že si Leopolda, kterého ztvárnil, nesmírně váží zvláště pro jeho pokrokové názory. Připomněl, že to byl první Habsburk, který pronesl korunovační projev v češtině. Ještě jako císař pozval svůj lid na korunovační veselici, která se na nádvoří zámečku uskuteční o tomto víkendu.

Stan pro život postavili na náměstí v Josefově Dole na Jablonecku ochránci přírody

Stan pro život, v němž varují ekologové před nebezpečím toxických dioxinů a polychlorovaných bifenylů, postavili na náměstí v Josefově Dole na Jablonecku ochránci přírody z organizace Děti Země společně s Občanským sdružením místních obyvatel a chalupářů. Ekologové uspořádali jednodenní putovní výstavu v Josefově Dole proto, že aktivita místních občanů zabránila před nedávnem výstavbě nové spalovny odpadů. Spalovnu měla v úmyslu vybudovat v Josefově Dole v nevyužitém továrním objektu Lustrového skla společnost W-Eko z Ostrova nad Ohří na Karlovarsku. Děti Země získaly od České inspekce životního prostředí údaje, která dokládají, že hodnoty koncentrací dioxinů ze spaloven této společnosti překračují výrazně západoevropské normy. Česká republika se zavázala emise těchto látek snížit. Prakticky pro to dělá velice málo, tvrdí Děti Země. Podle ekologů jsou dioxiny problémem i na Liberecku, kde byla letos na jaře uvedena do provozu komunální spalovna. Její investor, akciová společnost Termizo, nepopírá vznik dioxinů. Skutečnost, že spalovna není vybavena filtrem na jejich zachycování, zdůvodňuje neexistencí dioxinových limitů. Západoevropskou normu koncentrací emisí dioxinů v ovzduší bude spalovna překračovat více než dvanáctkrát, varují ekologové.

Zpěvačka Dagmar Pecková vystoupí v Českých Budějovicích a Praze

Mezzosopranistka Dagmar Pecková, jejíž vystoupení má být v úterý ozdobou Hudebních slavností Emy Destinnové v Českých Budějovicích, zazpívá za doprovodu Pražské komorní filharmonie ve čtvrtek také v pražském Obecním domě. Na podzim se chystá se souborem Národního divadla jako Carmen ve stejnojmenné inscenaci Bizetovy opery na turné do Japonska. Na obou domácích zářijových koncertech mají podle agentury Bela & Maja zaznít písně na slova Mathildy Wesendonckové od Richarda Wagnera a v Praze vedle toho i Brahmsova Rapsodie. Pecková obě díla právě natáčí na připravovaný kompakt. Šéfdirigent Jiří Bělohlávek pro koncerty nastudoval také Brahmsovy a Dvořákovy orchestrální skladby. Další dvě kompaktní desky se chystá Pecková nahrát s americkým pianistou Irwinem Gagem, s nímž již několikrát spolupracovala. Zachytí na nich Dvořákovy a Straussovy, Schönbergovy a další německé písně. Pecková se také v srpnu s úspěchem vrátila na Salcburský festival, kde loni účinkovala v moderně pojaté inscenaci Janáčkovy opery Káťa Kabanová. Letos se na prestižních hudebních slavnostech objevila při světové premiéře nové koncertní skladby Requiem, Bardo a Nirmanakaya od soudobého amerického avantgardního skladatele Philipa Glasse. Skladba proslulého minimalisty, která dostala podtitul Mírová symfonie, spojila na prahu třetího tisíciletí hudební a myšlenkové proudy z různých koutů světa - vedle Starého zákona využila i citáty z asijských, afrických a indiánských kultur a náboženství.

Pražané mohou ve středu navštívit stálé výstavy Národní galerie zdarma

Stálé expozice Starého umění Národní galerie ve Šternberském paláci a klášteře sv. Jiří v Praze budou mít 8. září pro všechny návštěvníky vstup zdarma. Den volného vstupu je ve stálých sbírkách každý měsíc, datum však vedení galerie vybírá náhodně. Návštěvníci jsou o něm informováni pouze v krátkém předstihu, aby akce nezneužívaly cestovní kanceláře. Obě expozice jsou otevřeny od 10:00 do 18:00. Stálá sbírka starého evropského umění je umístěna ve Šternberském paláci. Vedle ucelených souborů italského renesančního malířství či holandských mistrů z 15. a 16. století uvádí také díla Holbeinova, Dürerova a Cranachova nebo pozdně byzantské a ruské ikony. Klášter sv. Jiří na Pražském hradě vystavuje staré české umění a jeho vývoj od středověku až do konce 18. století. Jsou zde nejen díla mistrů gotické deskové malby, ale i barokní obrazy Karla Škréty, či sochy Ferdinanda Brokofa. Stálá sbírka umění 19. století v klášteře sv. Anežky České je z technických důvodů stále uzavřena a na výstavu Magister Theodoricus se volný vstup nevztahuje.

V Toužimi budou o víkendu zpřístupněny vybrané památky

Běžně nepřístupné památkové objekty či jejich části si budou moci prohlédnout návštěvníci Toužimi na Karlovarsku o tomto víkendu, na nějž připadají letošní Dny evropského dědictví. Pro zájemce je připravena prohlídka místního zámku, podzemních i nadzemních prostor bývalých středověkých měšťanských domů, pivovarů, kostela Narození Panny Marie i památek v okolí Toužimi. Řekl to Jiří Schierl, který je místním garantem Dnů evropského dědictví. "V okolí města návštěvníci uvidí mimo jiné lidovou architekturu v památkové zóně Kosmová, románský kostel v Krašově, unikátní středověkou tvrz ve Vlkošově či gotický kostel v Brložci. Zájemci mohou využít zvláštního autobusu, který odjíždí od zámku v Toužimi v neděli ve 13:00," uvedl Schierl. Program Dnů evropského dědictví zpestří koncert duchovní hudby, který se uskuteční v sobotu v 17:00 v kostele Panny Marie. Součástí Dnů bude rovněž vlastivědná přednáška, která začne v 18:30 v sále firmy A.P.S.A. Po oba dny bude k vidění tématická výstava dětských prací ve školním klubu základní školy v Kostelní ulici 69.

A ještě krátce o počasí. V Čechách by mělo být převážně oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia.