Zprávy úterý, 19. prosince 2000

Evelina Himalová

Exministr Otakar Motejl se ujal funkce ombudsmana

Bývalý ministr spravedlnosti Otakar Motejl se v pondělí složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause ujal funkce veřejného ochránce práv. Ze zákona má v Brně, kde úřad ombudsmana sídlí, nárok na služební byt, který však pro něj dosud nebyl vybrán. Proto, jak dodal v rozhovoru s novináři, zatím bude bydlet v hotelu. Prvním českým ombudsmanem poslanci Motejla zvolili v úterý na šest let. Motejl své soupeře drtivě porazil, zatím však zůstává bez zástupce - toho by měli poslanci zvolit v lednu. Má se jím stát někdejší mluvčí Charty 77 Anna Šabatová, nebo bývalý senátor ODS Jan Voráček. Motejl přitom už dřív opakovaně naznačil, že Voráčka by si jako svého zástupce nepřál.

Z jednání vlády

Vláda o šest procent valorizovala průměrný výdělek, ze kterého se vypočítávají náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo při invaliditě. ČTK to v pondělí během zasedání kabinetu řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, dodal. Vláda rozhoduje o procentuálním růstu průměrné mzdy, ze které se tyto náhrady vypočítávají, každoročně. Valorizace je nutná proto, že zaměstnavatel (nebo stát, když zaměstnavatel zanikl) doplácí takto poškozeným zaměstnancům ušlý výdělek do výše průměrné mzdy v národním hospodářství. Doplatky do 65 let dostávají například ti, kdo v důsledku úrazu museli přejít na málo placenou práci nebo pobírají invalidní důchod. Ministři však neurčují konkrétní výši průměrné mzdy pro výpočet náhrad, stanoví pouze určité procento, kterým valorizují průměrnou mzdu platnou pro výpočet těchto dávek v předcházejícím roce.

Vláda se na pondělním zasedání rozhodla pro nepřekročitelnou hranici hodnoty bodu za úhradu zdravotní péče pro všechny zdravotní pojišťovny. Regulační opatření, která ministři přijali, mají vést například k úspoře nákladů na léky a zdravotní prostředky. Kabinet také schválil text návrhu na zahájení řízení u Ústavního soudu, v němž se dožaduje rozhodnutí, že pod jmenováním guvernéra a viceguvernérů České národní banky prezidentem republiky je nutný podpis premiéra. Schválen byl návrh nařízení o podmínkách dotací na podporu regenerace panelových sídlišť a věcný záměr zákona o platebním styku. Novelu zákona o střetu zájmů, podle níž by poslanci, senátoři a členové Fondu národního majetku zastupovali zájmy státu v orgánech obchodních společností bez nároku na odměnu, vláda odložila.

Štěpánek: Nový zákon o platebním styku zvýší ochranu spotřebitelů

Nový zákon o platebním styku, jehož věcný záměr v pondělí schválila vláda, přinese spotřebitelům větší ochranu. Nová úprava zavádí například úroky z prodlení, na které bude mít klient banky automaticky nárok, nebude-li převod peněz proveden v zákonem vymezené lhůtě. V rozhovoru pro ČTK to řekl člen bankovní rady České národní banky Pavel Štěpánek. Zákon dále počítá se vznikem institutu pro mimosoudní urovnání sporů ve finančních službách. "Věcně jde především o prosazení prvků ochrany spotřebitele do oblasti platebního styku," uvedl Štěpánek. Připravovaná norma se týká zejména věcí, dosud v českém právu neupravených. Zároveň uvádí domácí legislativu v této oblasti do souladu se směrnicemi Evropské unie. Pro spotřebitele budou důležitou změnou nově zaváděné úroky z prodlení, placené při překročení pro převod daných lhůt. Zatímco nyní klientovi zbývalo jen se s velmi nejistým výsledkem obrátit na soud, podle nové úpravy bude mít nárok na odškodnění automaticky. Úroky z prodlení mu bude povinna zaplatit banka, které požadavek o převod zadal.

Zákon podle Štěpánka pamatuje i na řešení sporů, ke kterým v rámci platebního styku dochází. Měl by proto vzniknout institut na způsob ombudsmana, na který se bude moci každý se svou stížností obrátit. Jeho činnost by se neměla vztahovat jen na platební styk, uvedl Štěpánek, ale na celou oblast finančních služeb. Vláda v tomto směru zadala ministrům financí a spravedlnosti, aby vznik "místa pro urovnání sporů" připravily. Ministr financí Pavel Mertlík však podle informací ČTK doporučil, aby se ještě zvážilo, není-li lepší pouze užší vymezení činnosti tohoto subjektu.

Změny by měly nastat i u elektronických platebních prostředků, neboli platebních karet. Jejich vydávání by se mělo zprůhlednit, protože tak budou moci činit pouze banky a nepeněžní instituce, které splní určité podmínky. Těmto subjektům ČNB doporučí obchodní podmínky, kterými se sice nebudou muset řídit, ale budou o nich muset informovat klienta, uvedl Štěpánek. Zákon o platebním styku, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2003, rovněž odstraní monopol centrální banky, pokud jde o platební styk v ČR, který nově budou moci zprostředkovávat i jiné instituce, splní-li požadované podmínky.

Mertlík: Slabší růst EU a inflační tlaky možnými riziky vývoje

Oslabování konjunktury v západní Evropě a náznaky možných inflačních tlaků daných rostoucím dovozem spotřebního zboží považuje ministr financí Pavel Mertlík za rizika ekonomického vývoje v příštím roce. Ministerstvo financí očekává růst hrubého domácího produktu České republiky v příštím roce 3,5 procenta, v závislosti na vývoji však Mertlík nevylučuje v průběhu roku korekci směrem ke čtyřem procentům. "Nemusí to nutně samo o sobě vést k nějakému utlumení v ČR," řekl ČTK k očekávanému oslabení ekonomického růstu v Evropské unii. Ale bezesporu to zostří konkurenční prostředí v západní Evropě, dodal. "Zdá se, že poptávka po zahraničním statcích spotřebního typu roste rychleji než po domácích výrobcích, což není dlouhodobě dobře," podotkl k druhému riziku s tím, že zatím nejde o nic alarmujícího. Statistika za poslední tři měsíce však ukazuje, že dovozy spotřebního zboží rostou, a to i po očištění od sezónních vlivů jako jsou Vánoce. "A to může mít inflační dopady. Netvrdím, že to nastane, jsou tu však takové náznaky," řekl ministr Mertlík s tím, že ty je třeba sledovat.

Celkový schodek obchodní bilance ČR se za letošních deset měsíců prohloubil na 92 miliardy korun, což je o 57,6 miliardy více než ve stejném období loni. Za celý rok ministerstvo financí očekává deficit 130 miliard korun, obdobné predikce mají i ostatní instituce a analytici.

Požadavek, aby občané nově přijímaných zemí mohli získávat bez omezení zaměstnání v dosavadních zemích unie až po sedmi letech, je těžko akceptovatelný

Požadavek německého kancléře Gerharda Schrödera, aby na volný pohyb pracovních sil musely státy nově přijímané do Evropské unie čekat po vstupu do unie sedm let, považuje předseda sněmovního výboru pro evropskou integraci Jaroslav Zvěřina (ODS) za obtížně akceptovatelný. Vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský se domnívá, že je to věc vyjednávání o podmínkách vstupu České republiky do EU. Požadavek, aby občané nově přijímaných zemí mohli získávat bez omezení zaměstnání v dosavadních zemích unie až po sedmi letech, obsahuje podle agentury Reuters text pondělního Schröderova projevu ve Weidenu nedaleko česko-bavorských hranic. "To je pouze názor jedné z patnácti zemí EU a rozhodující bude pozice EU jako celku. Je možné, že nějaké přechodné období bude, ale bude ještě předmětem dalších negociací v průběhu švédského a belgického předsednictví. Nechme se proto překvapit," řekl České televizi mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil. Rychetský na dotaz novinářů uvedl, že vláda o tomto problému zatím nejednala.

"Měli bychom o tom jednat," řekl ČTK Zvěřina, který zprávy o dlouhém přechodném období nepovažuje za pozitivní. Připomněl, že podobné požadavky uváděli již dříve představitelé Rakouska. EU začala jednat o kapitole volný pohyb osob se všemi šesti členy takzvané první skupiny, ve které je také ČR. Na summitu v Nice dala unie najevo, že by připravené kandidáty mohla začít přijímat od 1. ledna 2003. V Německu vyvolává perspektiva rozšíření EU o středoevropské a východoevropské země obavy z přílivu manuálních pracovníků. Španělsko, které se obává, že jich v budoucnu nebude mít dostatek, ale možnost omezování přístupu na trh práce zpochybňuje.

Rakouští odpůrci Temelína v úterý znovu upozorní na svůj nesouhlasný postoj s provozem elektrárny

Pomalým průjezdem asi 70 vyzdobených automobilů chtějí v úterý dopoledne v ulicích rakouské metropoli rakouští odpůrci atomu opět upozornit na svůj nesouhlasný postoj s provozem jaderné elektrárny Temelín. ČTK to řekl Josef Pühringer z Hornorakouské iniciativy proti atomovému nebezpečí. Během akce pod názvem "Vídni, probuď se!", na jejíž organizaci se podílí i ekologická organizace Global 2000, odevzdají představitelé antitemelínských iniciativ zástupcům české ambasády ve Vídni, jakož i úřadu spolkového kancléře Wolfganga Schüssela seznam svých požadavků ohledně jaderné elektrárny Temelín. Odpůrci Temelína rovněž plánují instalovat před rakouským parlamentem výstražnou tabuli, která má podle Pühringera každý den upozorňovat poslance na problém jihočeské elektrárny. Pühringer zdůrazňuje potřebu vyřešit ručení za škody způsobené případnou havárií Temelína a od českého parlamentu požaduje ještě do konce letošního roku ratifikaci konvence Espoo (smlouva o právu sousedních zemí spolupodílet se na posuzování významných projektů ovlivňujících životní prostředí).

Sami odpůrci Temelína nejsou zcela jednotni v názoru na dohodu, kterou předsedové vlád obou zemí Miloše Zeman a Wolfgang Schüssel uzavřeli minulý týden v Melku a přinejmenším do konce ledna by blokády česko-rakouských hraničních přechodů neměli obnovit. Ekologické organizace, některé protitemelínské iniciativy i části opozičních politiků kritizují zejména skutečnost, že zkouška vlivu Temelína na životní prostředí se má uskutečnit bez přerušení zkušebního provozu elektrárny.

Ministerstvo vnitra vydalo pokyn k vyvěšení státních vlajek

Ministerstvo vnitra vydalo pokyn státním orgánům k vyvěšení státních vlajek ke Dni obnovy samostatného českého státu 1. ledna. Vlajková výzdoba má začít v neděli 31. prosince v 16:00 a skončit v úterý 2. ledna v 08:00. ČTK to oznámil Jiří Hájek z tiskového oddělení ministerstva vnitra s tím, že ministerstvo zároveň vyzvalo obce a městské části a obvody, aby obdobným způsobem vyzdobily sídla svých úřadů.

Svátek 1. ledna, tedy Nový rok 2001, se bude slavit vůbec poprvé v historii České republiky. Je jedním ze tří nových státních svátků, které letos schválily obě parlamentní komory. Dalším novým státním svátkem je 28. září jako Den české státnosti a 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii. Zákon o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu podepsal prezident republiky v červenci.

Kardinál Cassidy přivezl do ČR povzbuzení

Na zahájení kulturně vzdělávací akce Židovská Morava, židovské Brno přijel do České republiky kardinál Edward Cassidy, prefekt Papežské rady pro jednotu křesťanů a prezident komise Svatého stolce pro náboženské vztahy s Židy. "Přivážím pozdrav papeže Jana Pavla II. a povzbuzení pro Židy i všechny další občany, aby vzájemně spolupracovali pro lepší budoucnost," řekl na pondělní tiskové konferenci přední katolický hodnostář na dotaz ČTK. Vatikán buduje podle Cassidyho nového ducha setkávání mezi katolíky a Židy od šedesátých let. "Je mnoho věcí, které bychom mohli společně činit pro dobro světa," řekl. "Náš postoj se radikálně změnil po Druhém vatikánském koncilu," prohlásil kardinál, ale připustil, že Židé předtím po dva tisíce let kvůli křesťanům velmi trpěli. "Vztah mezi římsko-katolickou církví a Židy jsme byli schopni zcela změnit ve velmi krátké domě, za méně než čtyřicet let. Jako první jsme museli změnit mentalitu lidí v naší církvi a získat důvěru Židů, kteří podanou ruku nechtěli zprvu přijmout," kardinál. Křesťané a Židé mají podle něj stejné porozumění vztahu mezi bohem a člověkem, mají stejný morální kodex odvozený z Desatera, mají společné židovské Písmo. "Ježíš i Marie byli Židé," připomněl Cassidy. V Brně chce vyzdvihnout úlohu židovské přítomnosti v české společnosti.

Jedna smutná zpráva:

Ve věku 44 let zemřel náhle v neděli dlouholetý ředitel mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro muzikolog Oleg Podgorný. Podle poradce festivalu Antonína Matznera, který o tom ČTK v pondělí informoval, byl Podgorný respektovaným odborníkem i v zahraničí. Po léta zastával funkci viceprezidenta Mezinárodní asociace hudebních festivalů. V konkursu na ředitele Pražského jara zvítězil Podgorný bezprostředně po listopadu 1989. Za uplynulých deset let se výrazně zasloužil o jeho novou uměleckou i organizační podobu až po statutární přeměnu festivalu ze státní příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost. Pražské jaro bylo první institucí, která takový přerod podstoupila. Oleg Podgorný absolvoval studium hudební a divadelní vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 80. letech byl ředitelem Hudebního informačního střediska Českého hudebního fondu.

Ze sportu:

Čeští hokejisté prohráli ve svém druhém vystoupení na turnaji Baltika v Moskvě s domácí reprezentací 4:5 poté, co o vítězi musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Branky poražených, kteří neudrželi nadějný tříbrankový náskok 4:1 z poloviny zápasu, vstřelili Kamil Piroš, Radek Matějovský, Viktor Hübl a Viktor Ujčík. Hrdinou zápasu však byl domácí útočník Valerij Karpov, autor tří branek a navíc střelec rozhodujícího nájezdu. Po úterním dnu volna čeká úřadující mistry světa ve středu v Lužnikách poslední soupeř, hokejisté Finska. Utkání začne už ve 12:30 SEČ a turnaj pak zakončí duel ruských obhájců prvenství se Švédy.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Většinou oblačno, místy sněhové přeháňky, na jihozápadě a jihu Čech zataženo se sněžením, které bude během dne ustávat. Nejvyšší teploty -2 až +2 stupně, na horách kolem -4. Mírný severovýchodní vítr 5 až 20 kilometrů za hodinu.