Zprávy úterý, 20. dubna 1999

A nyní podrobněji:

Vláda schválila přesun a pobyt jednotek i letadel NATO v ČR

Vláda na pondělním mimořádném zasedání schválila přistávání a pobyt vojenských letadel NATO na území České republiky i pozemní tranzit jednotek aliance přes české území v souvislosti s operacemi NATO v jihosrbském Kosovu. Usnesení, které musí ještě schválit parlament, souhlasí s přesunem jednotek aliance s výzbrojí i bez ní, s přepravou munice a dalšího materiálu ozbrojených sil členů NATO a s přistáváním vojenských letadel aliance. Pokud ho zákonodárci schválí, budou moci v České republice přistávat jak tankovací letouny NATO, tak spojenecké bombardéry. Usnesení se vztahuje i na nečlenské státy NATO, jejichž vojenské složky se akce v bývalé Jugoslávii účastní v rámci Partnerství pro mír.

Ministr obrany Vladimír Vetchý zopakoval, že spojencům mohou být poskytnuta jak vojenská, tak civilní letiště. Konkrétní letiště nyní hodnotí pracovní skupina NATO, která v těchto dnech působí na území ČR, informoval Vetchý. Dodal, že podobná jednání se uskutečňují i s dalšími státy.

NATO zvažuje využití civilních letišť v Praze a Ostravě

Severoatlantická aliance zvažuje podle mluvčí České správy letišť Vlasty Pallové využití civilních letišť v Praze - Ruzyni a Ostravě - Mošnově pro tankovací letouny, které se podílejí na zásahu NATO v Jugoslávii. Pallová v pondělí ČTK řekla, že civilní letiště byla vybrána jako náhradní řešení, protože česká vojenská letiště nejsou plně schopná obsloužit velká tankovací letadla NATO. Mluvčí uvedla, že ruzyňské letiště navštívila skupina odborníků aliance, která se v úterý vydá do Ostravy. "Pak se rozhodne, jak by se to řešilo," řekla Pallová s tím, že zatím není jasné, v jakých případech by NATO českých letišť využívalo. "Další jednání by měla být pravděpodobně ve středu po obhlídce ostravského letiště," dodala.

Armádní odborníci odjeli do Albánie zkoumat terén pro nemocnici

Skupina vojenských odborníků z generálního štábu české armády odletěla v pondělí do Tirany na velitelství sil NATO v operaci Spojenecký přístav, aby prozkoumala možnosti konkrétního místa nasazení šesté polní nemocnice, která by měla pomáhat kosovským uprchlíkům v Albánii. Tisková služba ministerstva obrany ČTK sdělila, že druhá skupina expertů generálního štábu zároveň odletěla na velitelství spojeneckých sil v jižní Evropě 'AFSOUTH) v italské Neapoli, aby projednala úkoly dopravního letounu An-26 české armády, který se bude na humanitární operaci NATO rovněž podílet. Obě skupiny by měly ukončit svou činnost v úterý večer a poté se vrátit do České republiky.

Humanitární pomoc kosovským uprchlíkům se nezastavila

Stále další firmy, města, organizace i jednotlivci po celé České republice se podle informací ČTK zapojují do peněžité a materiální humanitární pomoci kosovským uprchlíkům. Na kontě SOS Kosovo nadace Člověk v tísni při České televizi bylo v pondělí přes 12 miliónů korun. Zatím nadace vyslala ve spolupráci s Českou katolickou charitou a dalšími organizacemi šest kamiónů do Albánie. Ve středu odjede humanitární konvoj osmi kamiónů do Černé Hory a v pátek další dva vozy do Makedonie. Detailní informace o formě a obsahu materiální humanitární pomoci kosovským uprchlíkům nabízí nadace Člověk v tísni na své internetové adrese http://www.soskosovo.cz na stránce nazvané Jak pomoci.

SEI: Kosovská krize musí být vyřešena na základě Rambouillet

Řešení kosovské krize musí být dosaženo co nejdříve, a to na základě únorové dohody z Rambouillet a s přihlédnutím k novým prvkům. Uvádí se to v prohlášení Výboru národních koordinátorů Středoevropské iniciativy 'SEI) ke Kosovu, jež bylo přijato v Budapešti na zasedání národních koordinátorů ve dnech 15. - 16. dubna. Text prohlášení poskytlo ČTK ministerstvo zahraničí. Zástupci SEI vyjádřili na zasedání hluboké znepokojení nad humanitárními důsledky kosovské krize. Podrobně analyzovali humanitární pomoc poskytovanou členskými státy, jež směřuje hlavně do Albánie a Makedonie, dohodli se tuto pomoc dále zvýšit, přistoupit k realizaci společných projektů pomoci a koordinovat činnost v rámci SEI.

Volné regionální sdružení SEI založily v roce 1989 čtyři státy - Itálie, Jugoslávie, Maďarsko a Rakousko. Československo se připojilo v roce 1990 a jeho následnické státy ČR a Slovensko vstoupily do sdružení v roce 1993.

Ministr Kukan úspěšně lobboval v Praze za přijetí Slovenska do NATO

S příslibem podpory pro snahy Slovenska vstoupit do Severoatlantické aliance se v pondělí vracel z jednodenní návštěvy Prahy slovenský ministr zahraničí Eduard Kukan. Do České republiky přicestoval poté, co za přijetí své země do NATO lobboval v Polsku, a ještě do víkendového summitu NATO ve Washingtonu se chystá do Maďarska. Ministr po schůzkách s českými politiky vyslovil přesvědčení, že představitelé aliance na summitu "objektivně zhodnotí novou politickou realitu" na Slovensku po loňském nástupu současné vlády a doufá, že NATO "vyšle pozitivní signál" k úsilí země o brzké přistoupení k této organizaci. Kukan nabyl takového dojmu po setkáních s ministry obrany a zahraničí Vladimírem Vetchým a Janem Kavanem a potom s prezidentem Václavem Havlem.

EP vyzval ČR ke zrušení Benešových dekretů

Evropský parlament 'EP) v rezoluci k loňské zprávě o pokroku České republiky vypracované Evropskou komisí vyzval minulý týden českou vládu, aby zrušila Benešovy dekrety. V konečné plné verzi rezoluce, kterou poslanci schválili na plénu ve Štrasburku a ČTK ji získala v pondělí, se praví: "Evropský parlament vyzývá českou vládu, aby, také v duchu smířlivých výroků prezidenta Havla, zrušila přežívající zákony a dekrety z let 1945 a 1946, pokud se týkají vyhoštění individuálních etnických skupin z bývalého Československa." Podle informací z EP byl tento odstavec do rezoluce vtělen z iniciativy Evropské lidové strany, jejíž křesťanskodemokratický klub je v EP po socialistech druhým nejsilnějším.

Třístránková rezoluce dále ČR vyzývá k revizi zákona o občanství, poukazuje na nedostatečnou ochranu romské menšiny, znepokojuje se rychlým růstem nezaměstnanosti, který považuje hlavně za důsledek ekonomické krize v zemi. Chce, aby vláda ČR i Evropská komise čelily posílenými opatřeními sociálním dopadům průmyslové restrukturalizace.

Reakce na rezoluci EP

Benešovy dekrety nelze vyjmout z českého právního řádu, jsou už ale "vyhaslé", a česko-německé vztahy nyní určuje tři roky stará deklarace. ČTK to řekl mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. Prezident Havel se podle svého mluvčího nikdy nevyslovil pro zrušení dekretů, které vytvořily právní podmínky pro odsun sudetských Němců z poválečného Československa a konfiskaci jejich majetku. Chápe je jako historickou součást českého právního řádu, podotkl Špaček. Připustil, že v otázce případného zrušení dekretů bude třeba ještě důkladného právního bádání.

Stejně jako prezident považuje Benešovy dekrety "za vyhaslé" premiér Miloš Zeman, který tento termín použil vůbec jako první český politik na své březnové návštěvě Německa.

Vláda nejspíše nehodlá reagovat na výzvu Evropského parlamentu. Ministr zahraničí Jan Kavan v pondělí poukázal na to, že rezoluce Evropského parlamentu není závazným dokumentem.

Rezoluce vzbudila v Poslanecké sněmovně spíše zápornou odezvu. Místopředseda výboru pro evropskou integraci Vladimír Laštůvka 'ČSSD) považuje celou věc za nedorozumění a poslanec ODS Petr Koháček Evropskému parlamentu vzkázal, že ČR těžko může měnit historii. Další člen výboru pro evropskou integraci komunista Jiří Maštálka výzvu důrazně odmítl.

ČR uzavřela jednání o třech kapitolách

Česká republika ukončila v pondělí při třetím kole vstupních rozhovorů s Evropskou unií jednání o třech kapitolách legislativy EU. "Předběžně uzavřeny" byly oblasti telekomunikací, rybolovu a statistik, přičemž o posledních dvou kapitolách se jednalo poprvé. Celkově tedy ČR zatím takto ukončila šest ze 30 kapitol, jež po "rentgenování" postupně přicházejí na pořad vstupních rozhovorů. Na podzim byly uzavřeny kapitoly věda a výzkum, školství a vzdělání, malé a střední podniky. Za bezproblémovou je považována také společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, kde uzavření brání překážky na straně unie. Na rozdíl od Maďarska, Estonska, Slovinska a Kypru se ČR zatím "nezbavila" kapitoly "průmyslová politika", protože dosud neposkytla jednacímu týmu Evropské komise požadovaný dokument o průmyslové strategii. Podle českého šéfvyjednávače, náměstka ministra zahraničí Pavla Teličky musí Praha tento materiál komisi odevzdat do konce týdne.

ČR předložila rezoluci proti porušování lidských práv na Kubě

Česká republika předložila Komisi OSN pro lidská práva v Ženevě návrh rezoluce, v níž žádá kubánskou vládu, aby zajistila respektování lidských práv a základních svobod a aby osvobodila všechny osoby uvězněné proto, že vyjadřovaly své názory. O dokumentu, který nemá žádného spolupředkladatele, bude podle agentury EFE, odvolávající se na mluvčího Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, hlasovat komise tento pátek. V rezoluci se sice přiznává, že kubánské úřady učinily v posledních letech některá pozitivní opatření, je v ní však vysloveno znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv a základních svobod na Kubě, jako je svoboda vyjadřování, spolčování a shromažďování a práva spojená s výkonem justice.

Ministr Svoboda souhlasí s některými se závěry mise MMF

Ministr financí Ivo Svoboda označil v pondělí zprávu mise Mezinárodního měnového fondu 'MMF) o stavu české ekonomiky za výrazně kritičtější než v minulosti. Prohlásil nicméně, že se s některými jejími závěry ztotožňuje. "Souhlasím s tím, co je tam o mém resortu. Konkrétně je potřeba dotáhnout reformu rozpočtového systému," uvedl Svoboda v rozhovoru s novináři. Řekl, že rychle bude muset být vyřešen zejména sociální podsystém. Ministr financí zdůraznil, že plně souhlasí také s požadavky MMF, aby byla urychlena privatizace bank a aby byla dopracována legislativa v klíčových oblastech, jako je vzájemné postavení věřitele a dlužníka.

Svoboda, který se účastní výročního jednání Evropské banky pro obnovu a rozvoj, seznámil v Londýně představitele významných investičních bank s plánem revitalizace. Podle jeho slov byl tento plán přijat s pochopením jako cesta k dokončení privatizace. "Měli jedinou výhradu - proč se to neudělalo už dávno," uvedl Svoboda. Řekl, že by uvítal, kdyby se zahraniční investoři na programu revitalizace podíleli.

EBRD vydává korunové dluhopisy za miliardu Kč

Evropská banka pro obnovu a rozvoj 'EBRD) vydává na trhu eurobondů emisi dluhopisů denominovaných v české měně v objemu jedné miliardy korun. O podmínkách emise pětiletého cenného papíru informoval její hlavní manažer, společnost TD Securities. Obligace ponese úrokový výnos 7,0 procenta a primárním investorům se bude prodávat 4. května za 100,805 procenta nominální hodnoty. S cenným papírem se bude obchodovat na burze v Londýně a jeho splatnost je stanovena na 4. května 2004. Agentura Moody's dluhopisy ohodnotila známkou Aaa, stejně jako konkurenční Standard & Poor's, která dluhopisům přidělila známku AAA. Podle údajů agentury Reuters jde v letošním roce již o třináctou emisi eurobondů vydávaných v české měně a jejich celkový objem zatím dosahuje 15,75 miliardy korun.

Premiér Zeman jednal v Kazachstánu

Na vypracování komplexního plánu opatření, která mají zajistit vyřešení kazašské zadluženosti vůči České republice, se v pondělí v Astaně dohodli český premiér Miloš Zeman a jeho kazašský kolega Nurlan Balgimbajev. Vyplynulo to ze společného prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, jež v kazašském hlavním městě podepsali na závěr oficiálních jednání. Podpis dokumentu následoval po schůzce českého premiéra s kazachstánským prezidentem Nursultanem Nazarbajevem. "Je to jedno z přijatelných řešení, protože nevytváří tlak na státní rozpočet Kazachstánu," hodnotil v krátkém rozhovoru s ČTK kazašský premiér Balgimbajev návrh české delegace vytvořit z části dluhu tzv. garanční fond pro podporu českého vývozu do Kazachstánu a další část zadluženosti vyřešit dodávkami plynu.

Severomoravští odboráři požadují urychlené řešení nezaměstnanosti

Na urychlené řešení rostoucí nezaměstnanosti apelovali v pondělí na mítinku v areálu Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích severomoravští odboráři. Schválenou výzvu hodlají organizátoři odevzdat vládě. Akce, iniciované Regionální komorou Českomoravské konfederace odborových svazů, se účastnilo kolem 600 odborářů. Odboráři při svých vystoupeních nevyloučili ani další protestní akce, pokud se vláda, ale i další státní orgány, samospráva a zaměstnavatelé nezačnou problémem stoupající nezaměstnanosti urychleně a aktivněji zabývat.

Ministři dostali od ekologů ke Dni Země knihu o atomovém průmyslu

Knihu rakouského spisovatele Roberta Jungka Atomový stát, kterou s doslovem exministra životního prostředí Ivana Dejmala vydaly Děti Země v roce 1994, odeslali u příležitosti blížícího se Dne Země zástupci českých ekologických sdružení všem členům české vlády. Publikace, která se faktografickým způsobem zabývá atomovým průmyslem, by měla ministrům pomoci při rozhodování o budoucnosti jaderné elektrárny Temelín, informoval ČTK Miroslav Patrik z Dětí Země. Kabinet Miloše Zemana má o Temelínu rozhodnout v květnu.

Počet zahraničních návštěvníků ČR do února klesl

Počet zahraničních návštěvníků České republiky za první dva měsíce 1999 proti srovnatelnému období loňského roku klesl o 11,2 procenta. ČR v lednu a únoru navštívilo 12,15 miliónu zahraničních hostů. Vyplývá to z bulletinu Českého statistického úřadu. Pokles zaznamenaly i jindy stagnující příjezdy cizinců ze sousedních zemí, kterých přicestovalo přes 9,5 miliónu, což je meziroční pokles o 12,5 procenta. Ze států s vízovou povinností přijelo 35 tisíc osob 'pokles o 17 procent). Z ostatních zemí bez vízové povinnosti přijelo 2,6 miliónu osob, což je o 9,2 procenta méně než ve stejném období 1998.

Čeští a italští historici diskutují v Praze o baroku

Na dosud málo probádaný aspekt díla Jana Amose Komenského upozornil na v pondělí zahájené konferenci historiků v pražském Karolinu italský badatel Sante Graciotti. Komenský podle něj považoval Benátky za ideální město, kde by se měli setkat autoři "nové Evropy". Kulturní, hospodářské a politické souvislosti baroka v Čechách a Itálii jsou námětem třídenní konference historiků. O nových poznatcích v barokní architektuře, hudbě, literatuře a výtvarném umění tam diskutují přední italští a čeští badatelé. Konferenci zorganizovala Nadace Giorgio Cini z Benátek ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Karlovou univerzitou.

Část produkce piva z Městského pivovaru Nová Paka je košer

Část produkce piva z Městského pivovaru Nová Paka je košer a může být konzumována pravověrnými Židy. Zemský rabín Karol Sidon totiž v pondělí pivu nazvanému "Kosher BrouCzech" udělil certifikát, podle něhož tato potravina vyhovuje židovskému zákonu. Pivovar hodlá košer pivo, které vychází z desítky "Brouček", uplatnit především v zahraničí. "První dodávky půjdou do USA do obchodů v Kalifornii a na Floridě. Následovat bude Izrael a podle zájmu uspokojíme i české a slovenské odběratele," řekl sládek pivovaru Daniel Váša. Zatím se počítá s vývozem několika set hektolitrů v lahvovém balení. Certifikát zemský rabín udělil na jeden rok a Nová Paka je čtvrtým českým pivovarem, který jej vedle Prazdroje, Gambrinusu a Starobrna vlastní.

Ze sportu:

V pondělní dohrávce 23. kola první fotbalové ligy Blšany remizovaly s pražskou Spartou 1:1, stejně jako Slavia s Plzní. Ostrava zdolala Žižkov 2:1. V tabulce vede pražská Sparta, druhé Teplice a třetí Slavia na ní ztrácejí 8 bodů. Poslední je stále Karviná.

Český útočník Jaromír Jágr z Pittsburghu potřetí získal cenu Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL a stále se může pyšnit tím, že je jediným evropským hokejistou, kterému se povedlo tuto trofej dobýt. Držitel zlaté medaile z olympijských her v Naganu si v právě skončené soutěži připsal 127 bodů za 44 branek a 83 asistencí. Od svého debutu odehrál v základní části NHL 662 utkání, nasbíral 862 bodů za 345 gólů a 517 přihrávek.

České tenistky si zajistily vítězstvím 4:1 nad Běloruskem postup do elitní Světové skupiny Fed Cupu pro rok 2000. Třetí a rozhodující český bod získala v souboji jedniček Květoslava Hrdličková, která po dvou hodinách a 34 minutách pokořila Natašu Zverevovou ve třech setech 6:4, 6:7, 6:4.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, ve vyšších polohách sněhové. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.