Zprávy úterý, 23. ledna 2001

Ivo Prokop

Výbor Meziparlamentní unie by se mohl kauzou Pilipa a Bubeníka zabývat v úterý

Případem českých občanů Ivana Pilipa a Jana Bubeníka, kteří jsou již více než týden zadržováni na Kubě, by se mohl v úterý odpoledne zabývat výbor na ochranu lidských práv poslanců Meziparlamentní unie. Jeho jednání začalo v pondělí v Ženevě. O pravděpodobném termínu projednávání případu Pilipa a Bubeníka informoval v Praze předseda české parlamentní delegace v Meziparlamentní unii Milan Ekert. Očekává, že zasedání výboru vyústí ve výzvu, aby Kuba oba české občany propustila. Projednání případu zadržovaných českých občanů přislíbil předseda výboru na ochranu lidských práv poslanců Frančois Autain. Výbor by se podle něj měl kauzou zabývat po projednání řádných bodů své schůze. Kubánské úřady budou hledat takové řešení, aby bylo dobré pro obě strany, prohlásila v rozhovoru pro Český rozhlas Lucie Pilipová, která v neděli navštívila v havanském vězení Villa Marista svého manžela Ivana. Zároveň vyjádřila naději, že v tomto přístupu budou kubánské orgány pokračovat.

Švédsko požádalo kubánskou vládu o propuštění uvězněných Čechů

Švédsko požádalo jménem Evropské unie kubánskou vládu, aby propustila vězněné české občany Ivana Pilipa a Jana Bubeníka. Sdělila to švédská ministryně zahraničí Anna Lindhová. Podle diplomatů bude dopis zveřejněn teprve tehdy, až na něj Kubánci odpoví, nebo pokud zůstane bez odpovědi. Lindhová podle nich reagovala na žádost, kterou Švédsku jako předsedovi Evropské unie adresoval šéf české diplomacie Jan Kavan. Český velvyslanec při Evropské unii Libor Sečka je, jak řekl, ve stálém spojení se švédským zastoupením v Bruselu kvůli této záležitosti. Minulý týden ve čtvrtek odevzdala česká mise při Evropské unii dopis prezidenta Václava Havla předsedovi Evropské komise Romanovi Prodimu. Podle nejmenovaného zdroje podnikl diplomatické kroky představitel Evropské komise v Mexiku. Mexiko zastupuje na Kubě zájmy Evropské komise, která nemá v Havaně vlastní delegaci.

Podle předsedy Grebeníčka nelze považovat jednání Česka s Kubou za diplomatické

Předseda Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček nepovažuje kroky českých politiků při vyjednávání s Kubou ohledně zadržování českých občanů Ivana Pilipa a Jana Bubeníka za diplomatické. Nesouhlasí především s tvrdými vyhrůžkami některých poslanců zaměřené vůči kubánských představitelům. Jestli česká politická scéna podle něj nebude s kubánskými nejvyššími představiteli o propuštění Pilipa a Bubenáka jednat vstřícně a slušně, tak KSČM odvolá svého zástupce z parlamentní delegace. O cestě šesti poslanců na Kubu Bubeníka rozhodl organizační výbor Poslanecké sněmovny minulý čtvrtek. Zákonodárci chtějí prostřednictvím kubánských poslanců projednat možnost návratu obou vězněných Čechů domů. Komunisté však mají zájem oběma mužům pomoci k návratu domů a o celé záležitosti bude Grebeníček dnes jednat s kubánským chargé d'affairesem Davidem Paulovichem. "O to nám jde v této kauze, nic více či méně. A pokud někdo chce rozehrávat politické šachy a vytřískat na tom politický kapitál, od toho se budeme distancovat," konstatoval předseda KSČM.

Poslanec Ransdorf k termínu soudu s Pilipem a Bubeníkem: "Je to daleko."

Slovy "je to daleko" reagoval místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy a poslanec Miloslav Ransdorf na dotaz ČTK, zda má bližší informace o termínu chystaného soudu s českými občany Ivanem Pilipem a Janem Bubeníkem na Kubě. Ransdorf, který se setkal s kubánským chargé d'affaires v České republice Davidem Paulovichem, v souvislosti s přípravou soudu poznamenal, že Kubánci postupují přísně v duchu kubánského práva. Poslanec má k dispozici informace, podle nichž jsou oba zadržení v pořádku.

Vláda schválila aktualizovanou Bezpečnostní strategii České republiky

Vláda schválila aktualizovanou Bezpečnostní strategii České republiky. Základní dokument o bezpečnosti státu vymezuje zájmy republiky, obecná bezpečnostní rizika a z nich vyplývající hrozby. Nová doktrína rovněž charakterizuje bezpečnostní prostředí, definuje bezpečnostní zájmy země a zároveň záměry a opatření v oblasti vnitřní, zahraniční a obranné politiky i při zabezpečení ekonomiky. Základní koncepční dokument bezpečnostní politiky státu, který má ministry schválená novela aktualizovat, byl vůbec poprvé vypracován v roce 1999. Z dokumentu měla novela odstranit věci již překonané a upravit ho tak, aby byl politicky přijatelný i pro příští vlády a nebylo nutné ho po volbách opět měnit. Úpravu vláda projednala s poslanci, senátory a vědeckými kruhy. Zapracovány jsou do ní také připomínky Bezpečnostní rady státu, které vyplynuly z jejího prosincového zasedání.

Vláda schválila návrh zákona o diagnostické výchově mladých

Vláda schválila návrh zákona o ústavní a ochranné výchově a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Návrh nového školského zákona ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman stáhl, protože ho je třeba ještě technicky dopracovat. Nový školský zákon má sjednotit nynější roztříštěnou právní úpravu různých úrovní vzdělávání. Některé navržené změny, především postupný útlum víceletých gymnázií, však vyvolaly odpor laické i odborné veřejnosti. Předloha rozlišuje podle dřívějších informací ministerstva školství čtyři školská zařízení: diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se základní školou a výchovný ústav. Tato zařízení poskytují péči, kterou by za jiných okolností měli poskytovat rodiče nebo jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy, a starají se o děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou zpravidla ve věku od tří do osmnácti let, popřípadě do devatenácti let.

Vláda přijala novelu zákona o zdraví a zákon o řízení před Evropským soudem

Vláda přijala novelu zákona o péči o zdraví lidu, který upravuje ochranu osobních dat, a návrh zákona o zajišťování informací potřebných pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Novela by měla odstranit problémy, které by při dodržování všech ustanovení zákona o osobních údajích vznikly v činnosti Národního zdravotního systému a vedení Národních zdravotních registrů a zdravotní dokumentace. Nová právní úprava bude mít podle předkladatelů pro vedení zdravotnické dokumentace zásadní význam. Odstraní například oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů pro statisíce dokumentací státních zdravotnických zařízení. Zákon o zajišťování informací pro soudní řízení před Evropských soudem pro lidská práva vláda navrhuje pro takové případy, kdy je pro porušování lidských práv žalována Česká republika. V návrhu zákona jsou uvedeny státní orgány a úřední osoby, které mají mít povinnost poskytovat pro účely těchto řízení potřebné informace. Předloha rovněž vymezuje další součinnost na základě žádosti ministerstva spravedlnosti.

Vrcholní představitelé jednali o nových stíhačkách pro Českou armádu

Vrcholní představitelé sociální demokracie, ODS, Unie svobody a lidové strany budou pokračovat v konzultacích otázek spojených s výběrovým řízením na nové stíhačky pro českou armádu. Nejdříve je podle předsedy ODS Václava Klause třeba rozhodnout o potřebnosti těchto stíhaček. Premiér Miloš Zeman uvedl, že jednotlivé politické strany se liší například v důrazu na výši a strukturu takzvaných offsetových programů - tedy zpětných investic do českého průmyslu.

Falbr předložil stranám sporu v ČT návrh dohody o konci stávky

Návrh dohody o ukončení stávky v České televizi vypracovaný Českomoravskou konfederací odborových svazů nabídl stávkujícím zaměstnancům i vedení televize předseda konfederace Richard Falbr. Dohoda, kterou prezentoval na tiskové konferenci, zavazuje vedení ČT, aby stáhlo výpovědi zaměstnancům i trestní oznámení na ně a aby ředitelce zpravodajství Janě Bobošíkové a financí Jindřichu Beznoskovi nebyla přidělována práce. Stávkující by po splnění těchto bodů ukončili stávku. Adam Komers z krizového výboru redaktorů stávkující ČT pak novinářům řekl, že Falbrův návrh se do značné míry kryje s kroky, které chtěli navrhnout stávkující. Věra Valterová, pověřená řízením ČT, na jednání nepřišla s tím, že se stupňují nátlakové akce odborů. Falbr na tiskové konferenci kritizoval rozhodnutí Valterové nepřijít. Bobošíková odmítla Falbrovu tezi, že právě ona ovládá vedení ČT. Bobošíková v podstatě zavrhla i Falbrem předložený návrh na kroky, vedoucí k ukončení stávky v ČT. Falbr kritizoval rozhodnutí Valterové nepřijít na schůzku se stávkujícími odboráři. Tu Falbr zprostředkoval a chtěl na ní předložit tříbodový návrh na ukončení stávky.

Spolupracovníci Bobošíkové odmítli výzvu k rezignaci vedení ČT

Dva spolupracovníci ředitelky zpravodajství České televize Jany Bobošíkové odmítli výzvu 27 osobností českého kulturního a veřejného života k odstoupení vedení ČT, jmenovaného odstupujícím generálním ředitelem Jiřím Hodačem. Moderátorka Dušica Zimová a editor Stanislav Kněnický ve dvou samostatných textech, které obdržela ČTK, kritizují i postup stávkujících zaměstnanců televize. Signatáři výzvy tvrdí, že i po Hodačově odchodu každým dnem narůstají hospodářské ztráty ČT a řízení televize je paralyzováno. "Dokud Jindřich Beznoska, Jana Bobošíková a Věra Valterová neodejdou, bude sebeobranná stávka zaměstnanců oprávněná. Lidé, kteří v rozporu s mezinárodními úmluvami i s českými zákony jednali o násilném ukončení stávky, kteří přivedli na obrazovku cenzuru a politický diktát a jejichž manažerské zkušenosti vzbuzují zděšení i u politiků, nejsou a nikdy nebudou důvěryhodní," uvádí se v nedělním prohlášení 27 osobností. Zimová ale nové vedení ČT brání. Nesouhlasí i s dalším argumentem signatářů výzvy, že Hodače vyzval k rezignaci i prezident Václav Havel. Se signatáři výzvy souhlasí pouze v jednom, a to, že důvěryhodnost Česka v zahraničí byla porušena.

Způsob odstranění vibrací potrubí turbíny Temelína zatím neurčen

Podle tiskového mluvčího Jaderné elektrárny Temelín Milana Nebesáře zatím není stále rozhodnuto o opatřeních, která by měla vést k odstranění vibrací přívodního potrubí turbíny prvního bloku v elektrárně Temelín. Nebesář řekl, že existuje více návrhů technického řešení tohoto problému a o tom, který z nich bude realizován, rozhodnou odborníci v průběhu tohoto týdne. Ve středu 17. ledna provedli pracovníci JETE a dodavatelských firem diagnostické zkoušky turbíny a odstavili reaktor prvního bloku, aby mohli zahájit revizi jeho primárního i sekundárního okruhu. Ta by měla trvat asi tři týdny. Po jejím dokončení jsou naplánovány závěrečné zkoušky a diagnostická měření podetapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 30 procent. V případě, že budou úspěšné, předloží elektrárna Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dokumentaci a požádá ho o souhlas k přechodu do další podetapy energetické spouštění, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent.

Ministerstvo životního prostředí rozšířilo metodiku pro posouzení vlivů Temelína

Ministerstvo životního prostředí upřesnilo metodiku pro posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín, jak se na něm v prosinci v rakouském Melku dohodli šéfové rakouské a české vlády Wolfgang Schüssel a Miloš Zeman. Proti verzi přijaté minulý týden vládou je metodika rozšířena o nabídku pozorovatelských míst v komisi pro zástupce Rakouska a Německa. Konečné znění návrhu metodiky uložila vláda vypracovat do pondělka ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Janem Kavanem a ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem.

Hranice již obdržely rozsudek soudu; nyní jej zkoumají právníci

Hranická radnice již obdržela verdikt Okresního soudu v Přerově, který začátkem letošního ledna zamítl žalobu města na majitelku hektarového pozemku v tamní průmyslové zóně, v níž vyrůstá nová továrna nizozemského koncernu Philips. Hraničtí radní u soudu požadovali, aby nařídil majitelce pozemku Markétě Regecové uzavřít s městem smlouvu o prodeji této parcely. Ta je posledním pozemkem, který se městu nepodařilo pro rozestavěnou továrnu Philips koupit. Hranický starosta Rudolf Novák po skončení soudního jednání řekl, že se radnice proti verdiktu soudu odvolá. Soudkyně Jana Výkrutová své rozhodnutí zamítnout požadavek města Hranice zdůvodnila tím, že smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Hranicemi a Regecovou, o kterou hranická radnice žalobu opírala, je v pasáži o ceně za prodávaný pozemek neurčitá a nesrozumitelná. Regecová požaduje za jeden metr čtvereční 1508 korun, oponentní znalecký posudek z Vysokého učení technického v Brně však podle Michny hovoří o maximální ceně 110 korun. Většina zastupitelů města Hranice na Přerovsku odmítla požadavek majitelky hektarového pozemku v tamní průmyslové zóně pro novou továrnu Philips, aby město za její zhruba hektarový pozemek zaplatilo 19 miliónů korun. Podle zastupitelů majitelkou pozemku Markétou Regecovou požadovaná částka převyšuje finanční možnosti města.

Policejního kursu pro menšiny se poprvé kromě Romů účastní Poláci

Na brněnské střední policejní škole skončí v nadcházejících dnech již třetí kurs pro zástupce národnostních menšin, kteří mají zájem o práci policistů. Poprvé se ho kromě Romů účastní také Poláci z Opavska, Těšínska a Frýdeckomístecka. Cílem kursu je připravit zástupce menšin na složité přijímací zkoušky k policii; zejména pomoci jim překonat jazykovou bariéru. Uchazeči, kteří budou úspěšní, se příští týden stanou policisty. Ty, kteří nemají maturitu, čeká další pětiměsíční přípravný kurs a dva roky studia ukončené maturitou. Ostatní absolventi s úplným středoškolským vzděláním pak čeká pouze roční policejní studium. Kurs pro uchazeče o práci u policie z řad národnostních menšin začala brněnská policejní škola pořádat loni. Projekt schválilo ministerstvo vnitra a velvyslanectví Velké Británie na něj věnovalo 20.000 liber (1,2 miliónu korun). Dvou dosavadních kursů se zúčastnilo 39 Romů. Osm z nich nakonec úspěšně ukončilo čtyřtýdenní kurs a bylo přijato do policejních řad.

Transfúzní stanice odmítají dárce, kteří v letech 1980 až 1996 pobývali déle než půl roku ve Velké Británii nebo Francii

Některé transfúzní stanice začaly odmítat dárce, kteří pobývali v letech 1980 až 1996 déle než půl roku ve Velké Británii nebo Francii. Stanice to zařadily ode dneška jako novou otázku do vstupního dotazníku pro dárce. Vede je k tomu nařízení ministerstva zdravotnictví, vydané kvůli obavám z lidské obdoby nemoci šílených krav. Uvedla to Česká televize.

Zaječí nemocí se v Chlumčanech na Plzeňsku nakazilo již 44 lidí

Zdravotníci zjistili v Chlumčanech na Plzeňsku dalších sedm případů tularemie čili takzvané zaječí nemoci. Počet nemocných se tak zvýšil na 44, z toho je devět dětí. I u nově prokázaných onemocnění jde o pacienty, kteří se nakazili v prosinci. Hygienikům se sice nepodařilo s určitostí zjistit zdroj nákazy, ale s největší pravděpodobností byla kontaminována voda ve vodovodu Chlumčanských keramických závodů. Hygienici poté, co počátkem ledna zjistili první případy choroby, zakázali užívat pitnou vodu v podniku i v bytových jednotkách, které jsou na podnikový zdroj vody napojeny. Zákaz stále platí. V místě se hubí hlodavci. Původcem tularemie je bacil, vyskytující se u zajíců, myší a dalších hlodavců. Zdrojem nákazy mohou být i klíšťata a ovádi. Člověk se může nakazit nejen přímým kontaktem s nemocnými zvířaty, ale i manipulací nebo požitím nedostatečně tepelně opracovaného masa, pitím nakažené vody nebo vdechnutím kontaminovaného prachu. Při akutní formě nákazy vzniká mimo jiné zápal plic či zánět hrtanu. Choroba se však dá vyléčit antibiotiky.

Děti mohou posílat obrázky do soutěže Českého rozhlasu

Obrázky na téma, jak si představují budoucnost, mohou od pondělka posílat děti do soutěže Českého rozhlasu "Malujeme - po síti". Uzávěrka je koncem března. Podobně jako v předchozích ročnících soutěže budou vítězné obrázky vystaveny v Národním technickém muzeu v Praze koncem školního roku. Obrázky budou tradičně k vidění i na internetu. Originály navíc poputují po městech České republiky a budou vystaveny i v zahraničí. Na konci roku budou obrázky vydraženy ve prospěch domova "Naděje" pro mentálně a tělesně postižené děti v Otrokovicích na Zlínsku. Podrobnosti o soutěži získají děti na adrese ČRo, Vinohradská 12, Praha 2, obálka má být označena heslem "Výlet do fantazie". Na pořadatele soutěže se mohou obrátit také prostřednictvím internetu. Informace naleznou na stránce www.rozhlas.cz, zeptat se mohou na e-mailové adrese [email protected].

Čeští atleti byli úspěšní na mezinárodním atletickém mítinku v jihoafrickém Rustenburgu

Držitel stříbrné medaile z olympijského desetiboje v Sydney Roman Šebrle skončil druhý v běhu na 110 metrů na mezinárodním atletickém mítinku v jihoafrickém Rustenburgu. Atlet pražské Dukly proběhl cílem v čase 14,13 sekundy. Závod v běhu na 200 metrů se stal kořistí dalšího českého závodníka Radka Zachovala. Dvaadvacetiletý sprinter z Dukly Praha vyhrál v čase 20,67 sekundy.

A ještě krátce o počasí v České republice:

Čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, místy i mrznoucím. Na horách sněžení, které bude přecházet v déšť se sněhem. Nejvyšší teploty 0 až 4 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly.