Zprávy úterý, 30. června 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přináším zprávy.

A nyní podrobněji:

Zasedala Bezpečnostní rada státu

Pro přijetí základních bezpečnostních dokumentů České republiky ještě vládou premiéra Josefa Tošovského se vyslovil prezident Václav Havel, který byl v pondělí přítomen první schůzi Bezpečnostní rady státu. Uvedl, že je pro získání širší shody občanů a politických sil k těmto dokumentům a dodal, že by proto měly být předloženy k veřejné diskusi. "Konečně se dávají tyto věci do pohybu a je nejvyšší čas, protože naše členství v Severoatlantické alianci je na spadnutí," řekl prezident Havel. Bezpečnostní rada státu jednala o národní bezpečnostní strategii, národní obranné strategii, vojenské strategii a koncepci výstavby resortu ministerstva obrany do roku 2003 s výhledem do roku 2008 a materiály související se vstupem ČR do NATO.

Česká armáda začne v nejbližších měsících v souvislosti se vstupem do NATO přecházet z principu samostatné obrany na zásadu kolektivní obrany. Po prvním zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl ministr obrany Michal Lobkowicz. Česká republika se má stát členem NATO v roce 1999 a podle Lobkowicze armáda musí umět spolupůsobit se silami aliance.

Česká armáda vyčlení pro NATO síly okamžité reakce

Česká armáda by již příští rok měla mít vyčleněny pro NATO síly okamžité reakce, které jsou schopny operačního nasazení do deseti dnů. Náčelník generálního štábu Jiří Šedivý sdělil, že k 1. dubnu 1999 by měly být podle koncepčních záměrů armády v silách okamžité reakce jedna rota chemické ochrany s podpůrnými logistickými prvky a jedna vrtulníková letka. V případě, že všechny členské státy ratifikují rozšíření NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko, stane se ČR společně s oběma středoevropskými státy členem aliance právě v dubnu příštího roku, kdy se bude slavit 50. výročí založení NATO.

Povolební jednání s prezidentem

Křesťanští demokraté nepůjdou do menšinové vlády, která by byla závislá na podpoře komunistů. Předseda lidovců Josef Lux to zopakoval prezidentovi Václavu Havlovi, s nímž se v pondělí setkal v rámci dalšího kola povolebních rozhovorů. Lidovci nepovedou ani paralelní jednání o jiné vládní koalici, protože Václav Havel požádal předsedu sociální demokracie Miloše Zemana, aby vedl jednání o příští podobě kabinetu. Podle Luxe prezident Havel nepřemlouval lidovce, aby vstoupili do menšinové vlády se sociální demokracií bez účasti Unie svobody. Ta totiž jakoukoli spolupráci se sociální demokracií odmítá a nehodlá ani její kabinet tolerovat.

Unie svobody vstup do případné středopravé koalice podmiňuje pěti body: žádná ze tří stran nesmí mít ve vládě majoritu, budoucí kabinet by se měl přihlásit k politice vlády Josefa Tošovského, vláda pojmenuje příčiny zpomalení hospodářského vývoje a příčiny politické krize v listopadu 1997, vytvoří podmínky pro dořešení finančních stranických skandálů a bude prosazovat proevropskou politiku.

K pěti podmínkám, za kterých je Unie svobody ochotna vstoupit do středopravé koalice, se hlásí i prezident Václav Havel. Předseda unie Jan Ruml po pondělním setkání s prezidentem řekl, že podle Václava Havla je těchto pět požadavků podmínkou pro fungování jakékoliv věrohodné koalice. Současně upozornil, že respektuje současnou snahu šéfa ČSSD Miloše Zemana o sestavení vlády. "My tím nepředjímáme tu situaci do budoucna, my jsme jenom chtěli pro sebe, pro veřejnost a eventuální potencionální koaliční partnery vyjasnit tu situaci ihned v počátku," vysvětlil Ruml.

ODS asi začíná paralelně jednat o vládní koalici

Občansmá demokratická strana podle předsedy KDU-ČSL Josefa Luxe "otevírá dveře" k jednáním o vytvoření vládní koalice už nyní, v době, kdy je tímto úkolem pověřen předseda ČSSD Miloš Zeman. Lux, jenž za lidovce takový postup odmítá, neboť ho nepovažuje za politicky kulturní, to uvedl na pondělním zasedání jihomoravského krajského výboru KDU-ČSL v Brně. Zde také přivítal jednotu názorů centrálního vedení a krajských ústředí v otázce variant účasti v koalici. Jihomoravská organizace si podle svého předsedy Jana Grůzy již dovede představit spolupráci s ČSSD a Unií svobody stejně jako s Unií svobody a ODS, ale pokud možno bez Václava Klause. Josef Lux se neztotožnil s názorem bývalého lidoveckého poslance Jaroslava Orla, že ODS nebude váhat a pokusí se získat moc třeba i neparlamentními prostředky, a toto tvrzení označil za jeho osobní názor.

Druhé kolo rozhovorů o nové vládě bude zahájeno dnes

Druhé kolo rozhovorů o budoucí vládě s předsedy všech parlamentních stran odstartuje předseda sociální demokracie Miloš Zeman dnešní schůzkou s předsedou ODS Václavem Klausem. ČTK to řekl ředitel Zemanovy kanceláře ve sněmovně Karel Březina. Zeman se po schůzce s Klausem sejde s předsedou KDU-ČSL Josefem Luxem. S předsedou Unie svobody Janem Rumlem se Zeman setká ve čtvrtek a s předsedou KSČM Miroslavem Grebeníčkem týž den.

Nejvyšší soud zatím stížnosti proti zvolení poslanců neobdržel

Ani šestý den desetidenní lhůty, v níž lze podávat stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení poslancem, Nejvyšší soud žádnou takovou stížnost neobdržel. Potvrdila to vedoucí sekretariátu předsedy Nejvyššího soudu Dana Haisová. Připomněla, že lhůta začala plynout 24. června, tedy den poté, co Ústřední volební komise oficiálně zveřejnila výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v Hospodářských novinách. Podle zákona může stížnost podat kterýkoliv občan zapsaný do seznamu voličů toho volebního okrsku, v němž byl příslušný poslanec zvolen, nebo politická strana, která podala kandidátní listinu. O stížnostech rozhoduje Nejvyšší soud do deseti dnů od jejich doručení bez veřejného jednání usnesením a proti jeho rozhodnutí neexistuje řádný opravný prostředek.

Státní rozpočet asi bude sestavovat Tošovského kabinet

Sociální demokracii se podle místopředsedy KDU-ČSL Viléma Holáně vymstil spěch, když požadovala předčasné volby do Poslanecké sněmovny již v červnu, aby mohla návrh státního rozpočtu na příští rok sestavovat již nová vláda. ČSSD nyní prohlašuje, že bude mít na vytvoření nové vlády několik týdnů, přitom však příprava rozpočtu nesnese odkladu, řekl Holáň novinářům. Místopředseda lidovců proto vidí jako dobré, že bude nový rozpočet zřejmě připravovat ještě vláda premiéra Josefa Tošovského, "než nějaká nová získá důvěru". "V tom vidím cestu, jak otázku státního rozpočtu zachránit," poznamenal Holáň. Současně by v tom viděl potvrzení jedné z pěti podmínek Unie svobody - aby nová vláda pokračovala ve směru, který začal Tošovského kabinet.

ČR ukončila "rentgenování" v kapitole volného pohybu zboží

V Bruselu skončilo v pondělí v rámci přijímacího procesu České republiky do Evropské unie porovnávání české legislativy s normami EU v kapitole volného pohybu zboží. ČR se v souvislosti s tímto "rentgenováním" zavázala uskutečnit, většinou do roku 2001, řadu kroků, jejichž splnění si v oblasti legislativní vyžádá asi osm nových zákonů, 16 novelizací zákonů, 18 nařízení vlády a zhruba 145 vyhlášek. "Bude to obrovská práce," řekl ČTK vedoucí českého týmu pro porovnávání legislativy s EU v kapitole volný pohyb zboží Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Některé právní úpravy jsou více či méně formální, ale v naprosté většině se to týká skutečného zapracování, převzetí principů, které jsou v evropském právu. Mnoho věcí je již v běhu a rozpracováno, uvedl vedoucí delegace.

Ekonomové snížili odhad letošního růstu HDP

Šokující pokles hrubého domácího produktu (HDP) v prvním čtvrtletí letošního roku přiměl domácí ekonomy k houfnému přehodnocování svých celoročních prognóz tohoto základního makroekonomického ukazatele. Jejich revidované odhady se tak nyní pohybují v průměru kolem jednoho procenta oproti původním dvěma až třema procentům. "Vyhlídky pro celý rok 1998 jsou spíše pochmurné," shrnula Anne Blherová z Conseq Finance. "Pokud se letos dočkáme jakéhokoli údaje s kladným znaménkem, bude to za daných podmínek úspěch," přidal se analytik Prague Securities Petr Zahradník. České hospodářství kleslo v lednu až březnu o 0,9 procenta po růstu o 2,2 procenta ve čtvrtém čtvrtletí 1997. Šlo o první zřetelný pokles od roku 1993, který nikdo z domácích ekonomů nepředpovídal.

Sympozium by mělo zlepšit vztahy Čechů a exulantů

Pozdrav prezidenta Václava Havla přednesl v pondělí ředitel prezidentské kanceláře Ivan Medek na oficiálním zahájení sympozia o českém vystěhovalectví 20. století. Dvoudenní sympozium o českém poválečném exilu, adaptaci Čechů v zahraničí a jejich komunikaci s bývalým domovem uspořádala Univerzita Karlova v rámci Týdne zahraničních Čechů, jedné z akcí u příležitosti oslav 650. výročí svého založení. V pondělí se jej v Karolinu zúčastnilo na dvě stě krajanů.

"V komunikaci lidí českého původu, kteří odešli do emigrace, a České republiky existují mnohé problémy," řekl na zahájení Stanislav Brouček z Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd ČR. Sympozium by mělo pomoci tyto problémy překonat. Po jeho ukončení bude proto vydán sborník přednesených příspěvků a soupis základních problémů komunikace mezi Čechy v České republice a zahraničními krajany.

Zhruba půl miliónu lidí odešlo za komunismu do emigrace, oficiální údaje o českém poválečném vystěhovalectví ale neexistují. Neví se ani, kolik Čechů se po roce 1989 vrátilo do vlasti. Na sympoziu to řekla místopředsedkyně švýcarského Spolku pro vědu a umění Libuše Paukertová. "Ilegálních exulantů je asi desetkrát více než legálních," řekla Paukertová, která již v exilu zpracovala studii o české emigraci na základě výsledků sčítání lidu a demografického vývoje. Její výsledky se podle ní shodují s podobnou studií Milana Kučery, která vznikla v 90. letech. Podle obou odešlo z Československa během dvaceti let po roce 1948 ilegálně asi 255.000 lidí, z toho 60.000 hned po únoru 1948. Dalších přibližně 245.000 Čechů emigrovalo v letech 1968 až 1989 ponejvíce do Německa, Rakouska, Kanady či USA.

Přednáškami filozofa Erazima Koháka, velvyslance v USA Alexandra Vondry či historika Viléma Prečana dnes dvoudenní sympozium o českém vystěhovalectví vyvrcholí. V jeho závěru, zaměřeném na český exil 20.století, jeho adaptaci v cizině a komunikaci s domovem, vystoupí i ředitel českého vysílání rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček s příspěvkem o vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky.

Exiloví členové ČSSD protestují

Exiloví sociální demokraté ostře protestují proti vysílání filmového týdeníku z roku 1948 Českou televizí, který podle nich zkresluje historická fakta o sloučení tehdejší sociální demokracie s komunistickou stranou. V textu, který má ČTK k dispozici, žádají ČT, "aby historická fakta nezkreslovala tendenčními materiály vyrobenými v roce 1948 na podporu KSČ a nemanipulovala veřejným míněním ve prospěch ČSSD". Karel Hynie, jehož skupina tento nedělní dokumentární pořad připravuje, ČTK řekl, že ČT padesát let staré filmové týdeníky nijak neupravuje a vysílá je jako "dokument doby". ČT podle něj stovkami dokumentárních a publicistických pořadů naprosto jasně deklaruje svůj vztah k období socialismu. V tomto kontextu musí být každému, kdo pravidelně televizní stanici sleduje, zřejmé, že nejde o manipulaci veřejným míněním, dodal Hynie.

CSU se ohrazuje proti Kinkelově kritice Stoibera

Generální tajemník bavorské vládní Křesťanskosociální unie (CSU) Bernd Protzner se ohradil proti kritice od německého ministra zahraničí Klause Kinkela (FDP), která o víkendu zazněla na adresu koaliční CSU za její evropskou politiku a výhrady k České republice související s neochotou vyjít vstříc nárokům sudetských Němců. Kinkel o víkendu vyčetl bavorskému ministerskému předsedovi Edmundu Stoiberovi, že škodí německé zahraniční politice neustálou kritikou vlády v Praze za její postoj k vysídlení Němců po druhé světové válce. "Nepřipustíme, aby byl pohled vpřed neustále zakrýván pohledem zpět," řekl Kinkel. Urovnání s ČR přitom označil za "závěrečný akt" německé mírové a usmiřovací politiky vůči sousedním státům. Naléhavě se vyslovil pro integraci zemí střední a východní Evropy do evropského společenství a atlantických struktur.

Církve nebudou schopny samofinancování

Vztah státu a církví by podle plzeňského biskupa Církve československé husitské Michaela Moce měly řešit smlouvy jednotlivých církví uzavírané se státem. Ty by upravovaly financování mezd kněží a financování církevních sociálních služeb, práci ve školství a vězeňství a dalších křesťanských aktivit, běžných pro fungování společnosti. "I když si některé církve a církevní představitelé myslí opak, nebudou církve v budoucnu schopny samofinancování," řekl nově zvolený biskup Moc v rozhovoru pro ČTK. Pro Církev československou husitskou je podle něj nejlepším způsobem financování systém nepřímých státních dotací na platy duchovních a zabezpečení objektů.

Kongres UNESCO v ČR a Itálii přes video

Nové možnosti v technickém propojení orgánů státní správy se samosprávou je hlavním tématem kongresu UNESCO s názvem "Elektronická demokracie ve XXI.století - setkání Italů a Slovinců s Prahou". Akce, které se zúčastní zhruba čtyři desítky odborníků na telekomunikační sítě, se koná dnes v pražském hotelu Ambassador. Videokongres se uskuteční ve stejný čas také v italském Udine. Oba kongresy budou vzájemně propojeny videem. Pod patronátem Světové federace Klubu UNESCO podepíší v rámci pražského kongresu ve čtvrtek na Městském úřadu v Českém Krumlově zástupci italských, slovinských a českých obcí takzvanou Občanskou chartu. Charta by měla přispět k řešení rozdílů mezi severem a jihem Evropy, například v ochraně životního prostředí či občanského soužití mezi národy.

Na festivalu Art Film získali hlavní cenu Knoflíkáři

Úspěšný snímek režiséra a scenáristy Petra Zelenky Knoflíkáři získal hlavní cenu na mezinárodním filmovém festivalu Art Film ve slovenských Trenčianských Teplicích. Českému filmu ji udělila mezinárodní porota v čele s americkou herečkou Geraldinou Chaplinovou. Původně se měl v soutěži objevit i snímek Věry Chytilové Pasti, pasti, pastičky, ale výběrová komise nechtěla ohrozit jeho start na MFF v Benátkách. Zelenkovi Knoflíkáři už byli oceněni na přehlídkách v Bergamu a Rotterdamu, vzbudili pozornost na Berlinale a byli odměněni čtyřmi Českými lvy.

Filmová ročenka 1997

Všechny dostupné informace o české kinematografii v loňském roce soustřeďuje Filmová ročenka 1997, kterou v těchto dnech vydal Národní filmový archiv Praha. Obsahuje seznam hraných, dokumentárních a animovaných snímků i reklam doplněný jmény tvůrců, herců a výrobců, charakteristikami filmů a technickými údaji. V česko-anglické publikaci zájemci naleznou i přehled premiér českých a zahraničních filmů, distribuční údaje a výčet nejúspěšnějších snímků uvedených v českých kinech. Ročenka obsahuje rovněž seznam filmů vyvezených do zahraničí a přehled titulů oceněných na domácích i zahraničních přehlídkách. Součástí filmové ročenky je dále aktualizovaný adresář významných organizací a institucí české kinematografie, seznam odborných publikací a periodik vydaných loni v ČR.

Karlovy Vary otevřou první studený pramen

První studenou kyselku v Karlových Varech, která je 77. pramenem v tomto lázeňském městě, otevře pro pacienty a turisty během letošního 33. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád v areálu hotelu Richmond na břehu řeky Teplá. Ředitel správy karlovarských pramenů a kolonád Tomáš Vylita ČTK sdělil, že již zažádal o to, aby byl pramen státem uznán jako přírodní léčivý zdroj, a zařadil se tak k dvanácti teplým léčivým karlovarským pramenům, jež svými účinky proslavily lázeňské město. Kyselka nazvaná Štěpánka je přírodní středně mineralizovaný pramen hydrogenchemického typu se zvýšeným obsahem fluoridů. Její teplota je na povrchu od devíti do sedmnácti stupňů Celsia podle teploty vzduchu. Na dně vrtu, který je 150 metrů hluboký, dosahuje teploty 60,2 stupně Celsia.

Socha pohanského boha Radegasta opět stojí na Radhošti

Šestitunový pohanský bůh Radegast, symbol síly a moci Slovanů, stojí od pondělí opět na Radhošti v pohoří Beskyd. Socha bude slavnostně odhalena 4. července. Kamenosochař Jan Sobek z Leskovce na Vsetínsku vytesal žulovou kopii povětrnostními vlivy poškozené sochy podle originálu sochaře Albína Poláška. Původní asi třímetrová socha byla na vrcholu Radhoště odhalena 5. července 1931. "Radegast byl podle historických pramenů postaven na pomezí slovanském a měl je chránit jako symbol slovanské myšlenky před německým náporem," řekla ČTK vedoucí referátu kultury Okresního úřadu ve Vsetíně Jiřina Kašparová. Připomněla, že se tak stalo při slovanské pouti pořádané Pohorskou jednotou Radhošť a Maticí radhošťskou. Lidé prý prosili sochaře Sobka, aby Radegasta dokončil co nejdříve. Psali mu, že všechny přírodní a politické pohromy poslední doby jsou důsledkem toho, že pohanský bůh není na svém místě.

Ze sportu:

Vítězstvím 6:3, 6:1 nad Američankou Corinou Morariuovou se česká tenistka Jana Novotná probojovala do čtvrtého kola turnaje ve Wimbledonu. Cestu Daniela Vacka do čtvrtého kola zastavil Chorvat Goran Ivaniševič, který českého tenistu porazil ve čtyřech setech 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.

Krátce o počasí:

V České republice je dnes oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty se pohybují mezi 21 až 25 stupni Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.