100 let československých příběhů připomíná výstava „pod Stalinem“

Foto: Martina Schneibergová

"Na pár okamžiků se ocitnete ve vlaku kamsi do koncentračního tábora, v kokpitu letounu Spitfire během bitvy o Británii či v gestapem zatopené kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici. Uvědomíte si hrůzu vyšetřovny StB a zažijete euforii sametové revoluce," takto představuje společnost Post Bellum výstavu Paměť národa, která byla v pondělí otevřena v prostorách pod bývalým Stalinovým pomníkem v Praze na Letné.

Z výstavy Paměť národa,  foto: Martina Schneibergová
"Chlap na mě vytáhl pistoli a řekl: Pojď, ty gaunere, půjdeš se mnou. Tak mě odvezli na StB a začal normální tanec. Když mně dal ránu, to mně nevadilo. Vadilo mě ale, že jsem tři dny nesměl spát a musel jsem chodit," vzpomíná na výstavě Paměť národa jeden z těch, kteří návštěvníkům vyprávějí své příběhy 20.století. To k návštěvníkům promlouvá nejen prostřednictvím svědectví jeho pamětníků, ale také fotografií nebo videomappingu.

Výstava byla otevřena u příležitosti stého výročí republiky, připomíná ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra:

"Sto let není z pohledu historie až tak dlouhá doba. Z pohledu jedince, člověka, je to ale doba, během které se dá hodně prožít. Utvrdil jsem se v tom, že dějiny dvacátého století byly natolik intenzivní a zásadní pro vývoj naší společnosti, že je potřeba si připomínat nejen éru demokratické první republiky, ale zejména období protektorátu, nacistické okupace a období komunistické totality. Když se člověk zaposlouchá do svědectví lidí, kteří vyprávějí své příběhy, tak jej nejen napadá slovo důstojnost, ale také to, že se jedná o lidi, kteří nám zanechali své svědectví, kterým nebyla lhostejná podoba společnosti, ve které žijí. Kladli si otázky, co je svoboda a demokracie a jak tyto pojmy naplnit."

Foto: Martina Schneibergová

Momenty, které v člověku zůstanou

Mikuláš Kroupa,  foto: Kateřina Ayzpurvit
Paměť národa je zásadní projekt organizace Post Bellum, která už příběhy pamětníků osudových chvil 20.století mapuje mnoho let. Jejím ředitelem je Mikuláš Kroupa.

"Výstava stála na počátku před velice složitým úkolem: jak z obrovského množství výpovědí, příběhů, fotografií, archivních materiálů vytvořit nějaký kompaktní obraz, který by nebyl schematický, generalizující, polopatický. Aby se vyhnul všem nešvarům, které provázejí učebnice dějepisu. Řekli jsme si, že půjdeme trochu jinou cestou a zkusíme vybrat z toho období boje za svobodu, z období 2. světové války a komunismu, momenty, které v člověku zůstanou, které nás zasáhly při práci s příběhy pamětníků."

Do příběhů, které autoři expozice vybrali, se můžete v prostorách "pod Stalinem" zaposlouchat až do 9. prosince.