150. výročí narození Charlotty Garriguové Masarykové

Charlotta Garriguová Masaryková

V pondělí uplynulo 150. let od narození Charlotty Garriguové Masarykové. A tak jsme dnešní rubriku věnovali právě manželce prvního československého prezidenta. Připravila ji Kateřina Brezovská.

Charlotta Garriguová Masaryková
Mezi manželkami československých prezidentů jsou pouze dvě ženy zasluhující pozornost odborníků i veřejnosti - Charlotta Masaryková a Hana Benešová. Tato slova pronesla Eva Broklová z Masarykova ústavu Akademie Věd při zahájení mezinárodní konference, která se před několika dny konala u příležitosti 150. výročí narození Charlotty Garrigueové Masarykové, manželky prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. O ženě, která zůstala poněkud ve stínu svého chotě, diskutovalo více než 100 historiků a pamětníků. Přijeli i odborníci z Francie a také ze Spojených států, kde se 20. listopadu 1850 Masaryková narodila. Hlavní téma konference přiblížila Radiu Praha její organizátorka, doktorka Marie Neudorflová z Masarykova ústavu Akademie věd České republiky. Připomenu, že Charlotta Garrigueová, která se narodila v Brooklynu, se s Tomášem Masarykem seznámila na svých studiích v Lipsku. Padli si do oka a sezdáni byli v roce 1878 v New Yorku. Ale nechme dál mluvit paní doktorku Marii Neudorflovou Charlotta Masaryková ale není uznávána jen jako manželka prvního československého prezidenta, ale i jako významná osobnost společenského, kulturního a do určité míry i vědeckého života. Věnovala se také například postavení žen ve společnosti a prosazení všeobecného hlasovacího práva. Paní Charlotta Masaryková byla unitářka a politicky sociální demokratka. Je známo, že Charlotta Masaryková byla znalkyní hudby i literatury. Psala například články o Bedřichu Smetanovi, zajímala se také o výtvarné umění.. U mikrofonu Radia Praha byla doktorka Marie Neudorflová z Masarykova ústavu AV, organizátorka mezinárodní konference ke 150. výročí narození ChM. Konference však nebyla jediným příspěvkem k tomuto výročí. Až do 26. listopadu si zájemci mohou na Pražském hradě prohlédnout výstavu s názvem Paní Masaryková.