Charlotta Garrigue Masaryková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Původem Američanka pocházející z New Yorku se naučila perfektně česky. V Praze se zapojila do mnoha ženských spolků, bojovala za zrovnoprávnění žen. V tomto směru výrazně ovlivňovala rozhodnutí svého muže.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Charlotta Garrigue Masaryková byla historicky první „První dámou“. Tuto pozici si kvůli nemoci moc neužila. Na jejím zdravotním stavu se negativně projevily rodinné události během první světové války, kdy Masarykovým zemřel syn Herbert, a Masaryk s dcerou Olgou odešli do emigrace. Ona sama čelila policejní šikaně a finanční nouzi. Po zvolení Masaryka do úřadu střídavě pobývala v sanatoriu a na zámku v Lánech, který byl hlavě státu přidělen jako reprezentační sídlo. Přesto se několikrát ukázala na veřejnosti, například na sokolském sletu v roce 1920, kde ji přivítali nadšenými ovacemi. Zemřela v Lánech 13. května 1923 ve dvaasedmdesáti letech. Ještě předtím jí Tomáš Garrigue Masaryk vzdal hold: "Charlie, děkuji za vše, co jsi pro mě udělala! Vím a říkám ti to, že bych nemohl dosáhnout toho, čeho jsem dosáhl, že bych se byl nevyvíjel, jak jsem se vyvinul."

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.