80. výročí vzniku Československé obce legionářské

V tomto týdnu se Československá obec legionářská připomněla 80. výročí svého vzniku. Na svém sněmu účastníci obou světových válek vzpomínali na legionářské tradice demokratického Československa. Generál Karel Borský o legionářích řekl:

Činnost legionářské obce byla v její osmdesátileté historii dvakrát přerušena, poprvé za 2. světové války a podruhé po roce 1948, kdy se obec na více než čtyřicet let stala součástí Svazu protifašistických bojovníků. Svou samostatnou existenci mohla obnovit až v roce 1990. K současnosti Československé obce legionářské generál Borský uvedl: Legionáři na svém sněmu jednali i o sociálních otázkách a obtížích, které někteří veteráni mají při vyřizování žádostí o finanční odškodnění kvůli svému občanství během války. Odškodnění se přiznává na základě osvědčení o odbojové činnosti, jehož podmínkou je ovšem doložení československého státního občanství v letech 1939 až 1945. Podle tajemníka legionářské obce Bohuslava Andrše představuje toto zákonné ustanovení pro některé více než osmdesátileté legionáře velký problém a ani výklad úřadů není jednotný. Legionáři potřebují i existenční podporu a v této souvislosti se Bohuslav Andrš zmínil i o fondu Československé obce legionářské: Česká správa sociálního zabezpečení a Vojenský úřad sociálního zabezpečení vyplatily finanční odškodnění už více než 3600 vojákům, kteří bojovali za druhé světové války v zahraničí, a jejich pozůstalým. Vláda současně jedná i o způsobu odškodnění pro ty české občany, kteří byli po 2. světové válce odvlečeni do sovětských koncentračních táborů a mezi nimiž byli i bývalí českoslovenští legionáři v Rusku.