A tady v té komnatě byla babiččina ložnice…

Zámek Blatná, foto: Vlach Pavel, CC BY-SA 4.0

Zámky Blatná, Bludov, Stránov nebo Nové Město nad Metují patří k památkám, které jsou v soukromých rukou. Nejen s nimi se můžete seznámit na Dnech soukromých hradů a zámků s názvem Naše historie-Vaše dědictví.

Zámek Blatná,  foto: Vlach Pavel,  CC BY-SA 4.0
Když se kdysi stavěla věž na hradě v Blatné, jedna její strana prý 3krát po sobě spadla.

"Oni to vždy znovu postavili. Pak se začali radit s bylinkářkou, která vařila v kuchyni. Ta říkala, že to chce krev nevinné dívky. Za čas se ztratila její pomocnice, bylo jí 17, byla hluchoněmá, úplný sirotek. Potom věž dostavěli, to bylo 14. století. Z kroniky víme, že v roce 1850, už tady byl rod Hildprandtů, dělali opravy. Zedníci klepali na zeď a ta byla dutá. Šli pro barona, že našli poklad. Baron nechal zeď otevřít a tam byla kostra mladé dívky."

Tuhle děsuplnou historku si kdysi kolegyně vyslechla od průvodkyně Zdeny Pavlové. Rod Hildprandtů, o kterém se zmínila, vlastní Blatnou i dnes. A Jana Germenis-Hildprandt je prezidentkou Asociace majitelů hradů a zámků, která návštěvníky zve na speciální dny. Třeba právě i do Blatné, kde kromě komentovaných prohlídek areálu proběhne i květinový a zahradnický trh.

Anna Matoušková,  foto: archiv Ministerstva kultury ČR
"Věřím, že Dny soukromých hradů a zámků: Naše historie-Vaše dědictví se stanou jedním z pilířů podporujících osvětu, povědomí a zejména nutnost ochrany a zachování našeho bohatého kulturního dědictví nejen pro generaci současnou, ale zejména pro generaci budoucí."

Babička před almárkou nebo naopak?

Dny soukromých hradů a zámků probíhají v roce, který byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. Asociace se k této iniciativě připojila a někteří z jejích členů nyní v rámci této akce představují své hrady, zámky nebo třeba vodárenskou věž jinak, než dosud. Náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková připomíná jednu z nejzajímavějších akcí, která na mnohých hradech a zámcích návštěvníky čeká:

Zámek Stránov,  foto: Zdeněk Fiedler,  CC BY-SA 3.0
"Jsou to prohlídky, jejichž průvodci budou samotní vlastníci oněch památkových objektů. Je to velká příležitost sdělit příběhy, které jsou někdy velmi strastiplné, dramatické. Jsou to příběhy, za nimiž stále stojí mnoho ne příliš slavných a světlých stránek naší historie. V tom vidím obrovskou přidanou hodnotu."

Nemusí ale vždycky jít o vážné nebo tragické příběhy. Třeba Zuzana Pavlík-Šimonková má připraveny i veselejší vzpomínky:

"Ode mě se třeba na Stránově dozvíte, kde měl můj pradědeček almárku s kořalkami. A když přišli kamarádi, tak vždycky říkal, že se půjdou podívat nejdřív na babičku a pak na almárku. Ale kamarádi měli jasno: nejdřív na almárku, babička až pak."

Dědictví, odpovědnost, poslání

Zámek Úholičky,  foto: ŠJů,  CC BY-SA 3.0
Někteří členové asociace svá sídla koupili v době, kdy byla v dost neutěšeném stavu, pro některé byly jejich hrady a zámky dědictvím. Jeden patří i viceprezidentovi asociace Petru Svobodovi, vlastní zámek Úholičky na sever od Prahy.

Jak jste ten zámek získal? Hovořilo se tady o tom, že někteří své hrady a zámky zdědili po předcích, respektive, že se jim po těch 40 letech vrátily. S ohledem na vaše příjmení si nemyslím, že jste jej zdědil, ale třeba se pletu?

"Já jsem jej skutečně zdědil. Zdědil jsem jej ale po jedné naší známé, která byla blízkou přítelkyní mojí babičky. Vzhledem k tomu, že neměla žádné potomky, tak zanechala poslední vůli, která svědčila pro mě."

Byl jste rád?

"Je to velký závazek. Péče o kulturní dědictví je běh na dlouhou trať. Snažíme se, aby byly tyto objekty zachovány i pro budoucí generace. Já to vnímám jako poslání."

V programu Dnů soukromých hradů a zámků má váš zámek hodně akcí spojených s Itálií...

"Je to dáno tím, že tam proběhne výstava italského umělce Andrey Ballardiniho a tomu je taky do určité míry podřízen i program. První den akce proběhne Den italské kultury."

Do Dnů soukromých hradů a zámků se od 24. do 27.května zapojí 16 objektů. Jejich návštěvníci si mohou poslechnout koncerty, zúčastnit se Mariánské pouti nebo třeba se seznámit se svým budoucím psím kamarádem.