Kulturní akce či speciální prohlídky. Památky v Česku se připravují na otevření

Od dubna se opět v Česku otevírají hrady, zámky a další objekty. Lidé navštíví nové prohlídkové trasy nebo dosud nepřístupné prostory. Hlavním tématem letošního ročníku je šlechtický rod Harrachů. V tomto roce totiž uplyne několik významných výročí spojených s tímto starobylým rodem.

Ctnost vítězí nad nepřízní - tak znělo motto rodu Harrachů, které je aktuální i dnes. Jak připomíná Národní památkový ústav, Harrachové vykonávali významné církevní funkce i politické funkce - u císařského dvora, v zemské správě, armádě i diplomacii. I přes důležitá postavení na evropské úrovni vždy prosazovali zájmy českých zemí.

Po stopách šlechtických rodů - Harrachové – vznešenost zavazuje | Zdroj: Národní památkový ústav

Letos uplyne přesně 400 let, co Arnošt Vojtěch z Harrachu nastoupil na pražský arcibiskupský stolec a Isabela Kateřina z Harrachů uzavřela sňatek s Albrechtem z Valdštejna. I proto má letošní 13. ročník  projektu Po stopách šlechtických rodů podtitul Harrachové – vznešenost zavazuje.

Arnošt Vojtěch z Harrachu,  Po stopách šlechtických rodů - Harrachové – vznešenost zavazuje | Zdroj: Národní památkový ústav

Harrachové byli také průkopníky v lyžování, ale i v lesním hospodaření, zemědělství a včelařství. Jedním z důvodů jejich popularity bylo i jejich silné sociální cítění. Dobré hospodaření umožnilo také mecenášství, což dokazuje řada jimi vystavěných kostelů. Harrachové se také podíleli na činnosti předních hospodářských a kulturních institucí, a nelze opomenout ani to, že se zasloužili i o věhlas krkonošského skla.

Dosud lze obdivovat sklárnu v Harrachově, která je nejstarší nepřetržitě fungující sklárnou na světě. Její hutě jsou v provozu už víc než 300 let. Právě za hraběte Jana Nepomuka prošla nejslavnějším obdobím a za své výrobky získala i řadu světových ocenění.

„Na dosavadním využívání železnice, sklárny, ale i počinů v oblasti ochrany přírody a turistiky v Krkonoších je dobře patrné, jak mimořádní vizionáři a osvícenci Harrachové byli a jak výraznou stopu u nás zanechali,“ připomíná náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Sklárna v Harrachově | Foto: Draceane,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED

V letošním roce navíc uplyne 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti. Právě toto letní lovecké a reprezentační sídlo Harrachů bude společně se zámkem Janovice u Rýmařova hlavním objektem letošního harrachovského roku. Do projektu se letos zapojilo rekordní množství památek, institucí a organizací nejen z Česka.

Různé akce i nové okruhy

Návštěvníky státních hradů a zámků letos ale čeká i celá řada novinek. Národní památkový ústav si totiž připomíná 20 let od svého vzniku a tak mimo jiné připravil nové prohlídkové okruhy na několika památkách. „V rámci celoročních oslav připravujeme řadu akcí pro návštěvníky památek. Věřím, že ocení nejen nové instalace konventu v Kladrubech a opatské rezidence v Plasích, ale i moderní návštěvnická centra na hradě Karlštejně a zámku v Telči, kde navíc vzniká i zimní prohlídková trasa v podobě zámeckého muzea,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Klášter Plasy | Foto: Martina Schneibergová,  Radio Prague International

Kláštery Kladruby a také Plasy připravují v letošním roce pro návštěvníky i speciální program v souvislosti s 300. výročím úmrtí architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Klášter Kladruby nabídne nové okruhy, kde představí všední život barokních mnichů, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek.

Lidé například nově navštíví i rekonstruovaný hrad Kunětická hora. Na zámku Valeč se v květnu veřejnosti představí obnovený theatron. V Květné zahradě v Kroměříži bude zase v květnu slavnostně otevřena Kolonáda po obnově. Na zámku Telč od poloviny července přibydou díky projektu obnovy dvě nové prohlídkové trasy, představí historii zámku a jeho majitele i nejzajímavější předměty z depozitáře zámku. Nový návštěvnický okruh zpřístupní ve druhé polovině roku také zámek Bečov. Povede interiéry napříč všemi podlažími včetně autentických prostor knihovny a kaple.

Bečov nad Teplou | Foto: Martina Schneibergová,  Radio Prague International

Zámek v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku například zahájí sezonu komentovanou prohlídkou zákulisí zámeckého divadla. Na návštěvníky čekají zavedené kulturní akce, mimo jiné nedělní pohádková dopoledne, Hradozámecká noc a divadelní představení na nádvoří zámku.

Zámek Mnichovo Hradiště | Foto: Petr Kříž,  Národní památkový ústav

Národní památkový ústav odhaduje, že státní hrady a zámky by letos mohly navštívit přes 4 miliony lidí. Českému rozhlasu to řekla ředitelka Naděžda Goryczková. Letošní návštěvnost tak podle ní pravděpodobně bude nižší než v rekordním předcovidovém roce 2019, kdy na státní památky zavítalo 5,3 miliony lidí.

„Loňský rok ukázal, že křivka začíná stoupat po těch dvou covidových letech. Věřím, že postupně, za dva tři roky, jsme schopni tu návštěvnost z roku 2019 dohnat.“