Adopce litevských dětí na dálku

Čtyři desítky litevských dětí ve věku od devíti do čtrnácti let strávily tento týden u českých rodin, které je v rámci projektu Adopce na dálku finančně podporují. Tento projekt organizuje pražská Arcidiecézní charita a finanční příspěvky necelých šesti tisíc korun ročně umožňují více než dvěma stovkám litevských dětí ze sociálně slabších rodin pokračovat ve studiu. Připravila Milena Štráfeldová.

Z peněz, které české rodiny prostřednictvím Charity do Litvy, posílají, se dětem platí školné či příspěvek na stravu.

"Součástí pomoci litevským dětem od českých rodin je i týdenní pobyt v Praze, kde se jak litevské rodiny, tak české děti můžou setkat a seznámit a pobýt tři dny v rodinách."

... uvedl ředitel Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslav Němec. Další dny strávily děti společně, prohlédly si Prahu, navštívily Svatou Horu u Příbrami a den prožily i na Šumavě. Součástí jejich návštěvy bylo i setkání s biskupem Václavem Malým. Ten k projektu Adopce na dálku řekl:

"Já mohu jenom říci, že jsem velmi rád, že se našli muži a ženy z českých rodin, kteří kromě svých běžných starostí a svého běžného rodinného obzoru si také uvědomili, že je dobré vidět za hranice naší vlasti, kde žijí děti v chudobě, a vlastně přispívat na to, aby se trošku zlepšila jejich sociální situace, aby mohly studovat a dokonce aby se mohly podívat do naší republiky."

Setkání litevských dětí s jejich adoptivními českými rodinami proběhlo už podruhé, první skupina malých Litevců navštívila Českou republiky loni. Letos byl dokonce zájem ze strany českých rodin přivítat u nás litevské děti mnohem větší, nežli pražská Arcidiecézní charita mohla uspokojit. Jejím prostřednictvím již našlo české "adoptivní rodiče" kolem 3500 dětí, kromě Litvy také z Indie, Lotyšska a Ugandy. Charita také jedná o možnosti podporovat touto cestou děti v Čečensku.