Anežka Česká

Zdroj: Česká centra / FDULS

Nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Její život ovlivnilo dětství strávené v cisterciáckém klášteře v Doksech. V roce 1231 odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. Štaufským.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Její život ovlivnilo dětství strávené v cisterciáckém klášteře v Doksech. V roce 1231 odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. Štaufským. S pomocí svého bratra krále Václava I. založila v Praze špitál sv. Františka a roku 1234 vstoupila do nového kláštera klarisek. Tomuto řádu zasvětila celý svůj život. Stala se jeho představenou, a díky dodržování pevných regulí řádu byla inspirací pro mnohé další členky. Zasloužila se také o založení mužského rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Celý svůj život se věnovala péči o chudé a nemocné, o všechny, kteří její pomoc potřebovali. Právě díky své obětavosti je Anežka spojována s mnoha dobrými skutky i četnými zázraky, o které ji lidé žádali ve svých modlitbách.

Ke kanonizaci Anežky České došlo 12. listopadu roku 1989 ve vatikánské bazilice sv. Petra. Této události se připisuje symbolický význam coby předznamenání Sametové revoluce, která vypukla o pár dní později. Jako by se tak naplnilo dávné proroctví, že „v Čechách nastane pokoj a mír, až dojde ke kanonizaci Anežky“.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.