Archeologové našli u pohozené kostry plastiku starou 3000 let

Pohni kostrou!

Oprava Terronské ulice v Praze - Bubenči se změnila v senzační událost. Bylo tu objeveno 14 jam z doby bronzové a v nich nemalé nálezy. Dělníci tu našli kostru z doby zhruba 1400 let před naším letopočtem. O jaký nález se jedná, vysvětlil archeolog Michal Bureš.

"Vlastně se nejedná o hrob, protože je to jáma - původně zásobnice nebo odpadní jáma, do které byla odhozena mrtvola. Je vidět, jak jí leží ruce a nohy, že tam byla hozena, ne pietně uložena."

Tak se tehdy nakládalo s nežádoucími osobami. Přesto se do hrobu dostaly milodary, jako například kamenná palice bulava, kadlub, určený k odlévání kovů, bronzová jehla, ale především část jedinečné keramické plastiky. Ta je podle Bureše největším nálezem.

"Jedná se o nožku obutou v botě. Patrně v kožené botě s bronzovými aplikacemi. Je to část figurální plastiky z období zhruba 1400 až 1100 let před naším letopočtem. Navíc nám to podává unikátní svědectví, jak taková nóbl bota mohla vypadat. Výpovědní hodnota nálezu je úžasná."

Otázka podle archeologů je, proč zrovna takto pohozené tělo mělo u sebe tak unikátní předmět. Příběh, který se tehdy stal, se už nikdy nedozvíme a můžeme nechat pracovat fantazii. Takový přes 3000 let starý nález, nemá na území Čech ani Moravy obdobu. Nejbližší podobný pochází ze Slovenska a proto se jedná o naprostý unikát. O nálezu byl okamžitě informován starosta Prahy 6, který nechal zastavit stavbu a nařídil městské policii, aby staveniště hlídala do doby, než bude zajištěna stálá ochrana ze strany stavitele.

Kostra se zachovala úplně celá. Znehodnocena nebyla, i když se nacházela jen několik centimetrů pod dlažebními kostkami. Na první pohled na ní nebylo znát žádné poškození. To se může ukázat později.

"Časem v laboratoři možná ano. Většinou se tahle věc málokdy hned pozná, to by musela mít vyloženě zásahy na kostech, které by vypovídaly o nějakém smrtelném zranění. Uvažujeme o tom, že to je žena,"

vysvětluje archeolog Lukáš Drápela. Věk kostry archeologové odhadují na zhruba 30 let. V dalších jamách se našly hlavně střepy a běžný odpadní materiál. Nalezená kostra i artefakty nyní putují z Dejvic do laboratoře k dalšímu bádání a nakonec skončí v depozitáři muzea hlavního města Prahy.