Armáda spásy oslavila 15 let v ČR

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Armáda spásy o víkendu 5. a 6. listopadu oslavila 15 let od znovuzaložení svého zastoupení v České republice. Od té doby poskytuje základní pomoc sociálně slabým, opuštěným dětem nebo lidem bez střechy nad hlavou. Své výročí oslaví Armáda spásy slavnostním průvodem nebo bohoslužbou. Jak konkrétně pomoc od církevní organizace vypadá zjišťoval Tomáš Drahoňovský.

Foto: ČTK
Již patnáct let uběhlo od založení první základny Armády spásy v porevolučním Československu. Málokdo však ví, že humanitární církevní organizace u nás působila už za první republiky. Definitivní konec dlouhé tradice přinesl až nástup komunistické strany k moci. Bývalí členové Armády spásy však nezapomněli a podle současného národního velitele humanitární organizace Pietera Dijkstry dokonce významně pomohli při budování nové pobočky v roce 1990. " Když přišli Němci, nebylo v Československé republice s Armádou spásy možné rozumně fungovat. Po druhé světové válce pak byla naše organizace zakázána úplně. Vrátit jsme se mohli až po převratu. Dokonce jsme byli pozvání. Lidé, kteří pro Armádu spásy pracovali v minulosti, měli dokonce uniformy ještě doma ve skříních a požádali Nizozemskou organizace armády spásy, aby přišla do České republiky," vzpomíná Dijkstra.

Pieter Dijkstra,  foto: Martina Schneibregova
Po celém světě už Armáda spásy pomáhá přes 150 let. Za tu dobu prošlo jejich azylovými domy několik milionů lidí bez přístřeší. Zeptali jsme se proto tajemnice nároního velitele Pavly Vopelákové, kolika bezdomovcům i jinak potřebným lidem pomohla Armáda spásy v České republice. "Máme přibližně 900 lůžek ve všech našich zařízeních a naše denní služby navštíví asi tak 500 osob. A protože v České republice působíme patnáct let, vychází nám statisíce osob, které prošly rukama armády spásy," počítá Pavla Vopeláková.

Podobně jako jiné církevní humanitární organizace, snaží se i Armáda spásy pomáhat potřebným různými způsoby. Mezi plánované projekty patří například protialkoholní léčebna, nebo hledání bytů pro klienty, kteří prošli azylovými domy a chtějí opět začít žít normálním životem. Podle Pavly Vopelákové však prý prozatím převažují tradiční způsoby pomoci. "V první řadě nabízíme pomoc v azylových domech. Zde se mohou klienti vykoupat, čistě se obléci, najíst se nebo jim můžeme poskytnout sociální poradenství," popisuje nabízené služby Vopeláková.

Foto: ČTK
Za patnáct let působení Armády spásy v České republice se množí i nové problémy, se kterými se musí potýkat. Nejnovější trendy ukazují, že bezdomovců nijak neubývá, ale jejich počet dokonce výrazně roste. Nově také o střechu nad hlavou přicházejí například matky s dětmi. "Lidí mez domova přibývá, nejhůže se projevuje takzvané dlouhodobé bezdomovectí, které se negativně projevuje hlavně na zdravotním stavu našich klientů. Dále pak mezi bezdomovce přibývají mladí lidé nebo také opuštěné matky s dětmi," říká Pavla Vopeláková.

Kromě Armády spásy působí v České republice také jiné humanitární organizace. Mezi ty známější patří například křesťanské sdružení Naděje, nebo Česká katolická charita. Všechny tyto organizace spolu při pomoci potřebným úzce spolupracují.