Azylanti nemají v Česku moc šancí

Za první pololetí letošního roku požádalo o azyl v České republice více než pět tisíc lidí. Polovina z nich jsou občané Ruska, Ukrajiny a Slovenska. O to, kdo skutečně má šanci azyl v Česku získat, se zajímala Milena Štráfeldová

Česká republika se pro uprchlíky stává z tranzitní země zemí cílovou, prohlásil minulý týden na setkání ministrů vnitra středoevropského regionu v Rakousku šéf resortu vnitra Stanislav Gross. Přesto z tisíců žádostí o azyl, které na jeho ministerstvo každoročně podají občané zhruba ze sto dvaceti zemí světa, jsou kladně vyřízena jen necelá čtyři procenta.

upřesňuje první náměstek ministra vnitra Miloslav Koudelný. Slovenští občané, kterých u nás o azyl od roku 2000 požádalo zhruba dva a půl tisíce, byli naopak zcela neúspěšní - azyl nedostal ani jediný. Jejich důvody k emigraci z původní vlasti byly podle českých úředníků jednoznačně ekonomické. Poměrně nízká je také úspěšnost žadatelů z Čečenska. Těch jen v letošním roce bylo přes patnáct set, získaly ho však jen tři desítky lidí. Právě čečenští uprchlíci se v posledních týdnech dostali do centra pozornosti, když se proti jejich pobytu v azylovém zařízení v Kostelci nad Orlicí kvůli zvýšené kriminalitě postavili místní obyvatelé. Kostelecké azylové zařízení je však spíše výjimkou, s ostatními nemají místní občané vážnější problémy:

"V současné době máme dvanáct azylových zařízení, z toho jsou dvě přijímací. Kromě těchto dvanácti disponuje ministerstvo vnitra, resp. Správa uprchlických zařízení, čtyřmi integračními azylovými středisky,"

doplňuje náměstek Koudelný. Celkově lze v těchto zařízeních současně ubytovat přes dva a půl tisíce lidí, jejich vytíženost je prakticky stoprocentní. Kvůli přílivu žadatelů z Ruska bylo například v azylovém táboře v Bělé a v Kostelci nutno přistavět obytné kontejnery s více než 320 lůžky. Na pobyt jednoho žadatele o azyl přispívá ministerstvo vnitra obci, v níž azylové zařízení stojí, částkou sedmi korun na osobu a den. Obce tak ročně mohou získat i několik milionů korun, za něž pořizují například veřejné osvětlení, chodníky atd. Zanedbatelný není ani počet pracovních míst, která v obci azylové zařízení vytváří, a vliv na místní podnikání.