Bakalářský titul online. Jako první v Česku to nabízí Univerzita Palackého

Ilustrační foto: Pexels / CC0

Pandemie koronaviru ukázala, že studovat lze i přes internet. V zahraničí má vysokoškolské vzdělávání online vzestupný trend a nabízejí jej i prestižní univerzity. A první vlaštovky se objevují i v Česku. Možnost získat titul bakalář v čistě distanční formě nabízí nově uchazečům o studium teologie Univerzita Palackého v Olomouci.

Gabriela Vlková,  foto: YouTube kanál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Online bakalářský program připravovala Cyrilometodějská teologická fakulta dva roky. Že to jde, se podle garantky nového studijního programu Gabriely Vlkové přesvědčili autoři projektu v období jarní karantény, kdy musely vysoké školy přejít na bezkontaktní výuku. "Dostali jsme chuť, poněvadž jsme viděli i smysl takového studia. Pedagogové i studenti byli vděčni za tuto možnost. A jestliže něco jde, tak proč to neudělat," vysvětluje.

Studenti budou moct obor absolvovat bez nutnosti navštěvovat osobně univerzitu. "Přednášky, semináře, zkoušky. Vše je možné ‚navštěvovat' na olomoucké univerzitě, aniž by sem posluchači museli fyzicky jezdit. Totéž se ale týká vyučujících. Můžeme si tak dovolit spolupracovat s pedagogy z celé Evropy,"říká děkan teologické fakulty Peter Tavel.

Budova Cyrilometodějské teologické fakulty  (uprostřed),  foto: Kristián Nosál,  Wikimedia Commons,  CC BY 3.0

Jako příklad uvádí eden příklad za všechny: Profesor Lubomír Žák žije a vyučuje na univerzitě v Římě. Teologii ale bude učit také na Univerzitě Palackého. Online. Je jedno, jestli své konzultace povede z „věčného města" nebo třeba z New Yorku.

První vlaštovka

Gabriela Vlková připomíná, že jiný srovnatelný online kurz v Česku není. „Ve světě podobné programy existují, ale u nás je to první vlaštovka," upozorňuje. "Máme připraveny stovky videí s přednáškami, které si posluchači mohou vyslechnout podle svých časových možností. Přesto se budou pravidelně setkávat na online platformách se svými vyučujícími, protože ke studiu samozřejmě patří i diskuse," vysvětluje Vlková.

Studenti podle ní samozřejmě také mají možnost občas do univerzitního města na některé zajímavé semináře zavítat a stát se součástí alma mater i fyzicky. Program totiž umožňuje účast na takzvaných hybridních seminářích. Jednou za semestr se v Olomouci uskuteční výuka, u níž se počítá s osobní účastí studentů. Ale pouze za předpokladu, že se osobně účastnit chtějí. Fyzická přítomnost totiž není podmínkou. Také tento seminář bude živě přenášený online.

Ilustrační foto: Government of Alberta,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Výukové moduly obsahují i pevné „kontrolní body", například ve formě testů, kde si studenti ověřují, co se v daném předmětu naučili. Každý předmět se ukončuje zápočtem nebo zkouškou. Opět na dálku. "Věříme, že to fungovat bude, ostatně jsme si to vyzkoušeli během minulého jarního semestru, kdy byly zavřené školy," dodává garantka projektu Vlková.

Tříletý studijní program nabídne studentům kompletní filozofický a teologický základ. Studium je zdarma. Aktuálně je teologie nabízena v českém jazyce. Uvažuje se také o akreditaci navazujícího magisterského studia a anglické podobě programu.