Bílá pastelka

V pondělí 15. října proběhla v České republice celonárodní veřejná sbírka "Bílá pastelka" na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených. Jejím organizátorem byl i Nadační fond Českého rozhlasu. Více informací má Milena Štráfeldová.

15. říjen je každoročně označován jako Mezinárodní den bílé hole, tedy jako připomínka nevidomých lidí. Těch jenom v České republice žije zhruba dvacet tisíc. Dalších osmdesát tisíc osob má těžší zrakové postižení, které jim znesnadňuje pracovní uplatnění i nejběžnější každodenní činnosti. A právě pro zrakově handicapované lidi je určen výtěžek pondělní celonárodní sbírky Bílá pastelka. Programový ředitel Českého rozhlasu Josef Havel k symbolu pastelky uvedl:

"Je to takové zamyšlení i pro nás, kteří máme ten dar vidět, abychom si zkusili bílou pastelkou něco namalovat do tmy oněch našich nevidomých spoluobčanů."

Sbírka proběhla ve více než 160 městech České republiky, kde si lidé od dvou tisíc dobrovolníků mohli symbolickou bílou pastelku zakoupit. Ředitelka pořádajícího Nadačního fondu Českého rozhlasu Martina Kaderková účely sbírky upřesnila:

"Finanční výtěžek celé akce bude věnován na speciální výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, učí se Braillovo písmo a jiné speciální dovednosti, které jim pomáhají přibližovat se k normálnímu životu."

Dalšími pořadateli sbírky byly i organizace, které nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem pomáhají při jejich integraci do společnosti. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakýchm SONS sdružuje na deset tisíc osob se zrakovým postižením, kterým nabízí poradenské a socioterapeutické služby a pomáhá jim i při hledání vhodného pracovního uplatnění. Právě ve vysoké nezaměstnanosti nevidomých vidí prezident společnosti SONS Milan Pešák jejich největší problém:

"Prioritou naší organizace je řešení vysoké nezaměstnanosti mezi lidmi s těžkým zrakovým postižením. My jsme si loni dělali takový průzkum mezi zhruba čtyřmi tisíci lidmi v produktivním věku a zjistili jsme, že z nich pracovala pouhá čtvrtina."

Služby zrakově postiženým lidem poskytuje i další spolupořadatel sbírky Bílá pastelka, společnost Tyfloservis, která se soustředí na sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých. Jako instruktoři v jejích dvanácti střediskách po celé republice působí i sami nevidomí. Ředitel Tyfloservisu Josef Crha k jeho službám uvádí:

"V případě nevidomých jde o to vybavit takového člověka dovednostmi, které mu umožňují co nejsamostatnější život. My toho člověka naučíme chodit s holí, naučíme ho, jak se orientovat v prostředí."

V pondělní sbírce se prodalo přes dvě stě tisíc pastelek a podle prvních hrubých odhadů sbírka vynesla přes čtyři miliony korun. Obří bílou pastelku se v živém vysílání Českého rozhlasu podařilo vydražit za 25 tisíc. Sbírka pokračuje i v dalších dnech na internetu, zájemci mohou přispět i na sbírkové konto "Deset devítek".