Bílý kruh bezpečí

Ve čtvrtek si evropské země připomněly den obětí trestných činů. Bílý kruh bezpečí, který se obětem násilné trestné činnosti u nás věnuje už téměř deset let, při této příležitosti zveřejnil nové projekty, které pomohou zejména obětem domácího násilí. Více informací má Milena Štráfeldová.

Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem různých trestných činů už od roku 1991. Postupně vznikla síť poraden v Čechách a na Moravě, kde se obětem v jejich traumatizující životní situaci věnuje vždy dvojice odborníků - právník a psycholog. Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová k tomu uvedla: V souvislosti s trestnou činností odborníci upozorňují na alarmující nárůst domácího násilí. Tento problém byl v rodinách dlouho skrýván a jen obtížně proniká na veřejnost. Nemá dosud ani jasnou právní definici, takže se jednotlivé případy komplikovaně posuzují. I postoje veřejnosti k domácímu násilí se různí - od toho, že se jedná o výlučně privátní záležitost, do níž nemá nikdo zvenčí právo zasahovat, až po extrémní názor, že projevem domácího násilí je i obyčejná rodinná hádka mezi manželi. Dr. Eva Koubová z Bílého kruhu bezpečí domácí násilí charakterizovala: Oběti týrání a násilných trestných činů páchaných v rodině často potřebují komplexnější pomoc, nežli oběti jiných druhů násilí. Bílý kruh bezpečí proto připravil dva nové projekty, které by jim měly pomáhat. Na jaře provede Středisko empirických výzkumů celorepublikové šetření o rozsahu a projevech domácího násilí v české společnosti. Na ně naváže provoz bezplatné telefonní linky, na kterou se ze všech míst České republiky budou moci oběti domácího násilí obracet 24 hodin denně se žádostí o radu ve své svízelné situaci. S Bílým kruhem bezpečí spolupracuje i Nadační fond Filipa Venclíka, který obětem trestné činnosti, zejména násilných trestných činů, pomáhá finančně. Za poslední dva roky poskytla nadace Filipa Venclíka obětem téměř 150 tisíc korun.