Brexit a Češi: co se změní?

Foto: Pete Linforth, Pixabay / CC0

Vzhledem k tomu, že Velká Británie po dlouhém období nejistoty opouští Evropskou unii s dohodou, ke dni odchodu Británie z EU (1.února 2020) se nemění téměř nic. Šok v podobě hrozícího „brexitu po zlém“ se tedy nekoná. Vyjednávání o definitivním uspořádání vztahů po ukončení přechodného období teprve začnou. Výrazné změny, například v podobě zrušení celní unie, tedy ještě mohou nastat. V otázkách a odpovědích shrneme změny, které nastávají k 1. únoru 2020.

Foto: Pete Linforth,  Pixabay / CC0

Foto: muffinn via Foter.com / CC BY
Jak brexit dotkne Čechů, žijících v Británii?

Aktuálně se nemění nic, čeští občané mohou v Británii žít i nadále. Pokud plánují zůstat v zemi i po konci přechodného období, musí se zaregistrovat v tzv. EU Settlement Scheme, a tím dosáhnout tzv. status usedlíka (settled status), nebo „předběžného“ usedlíka (pre-settled status), který umožní zachování jejich práv i po skončení přechodného období. Je možné se bezplatně registrovat do 30. června 2021. K žádosti o registraci je třeba prokázat svoji totožnost, délku pobytu v Británii, a dále oznámit případné kriminální delikty, resp. odsouzení za trestný čin. Pro získání statusu usedlíka je vyžadován pobyt ve Velké Británii v délce minimálně 5 let, při kratším pobytu je většinou udělován předběžný status usedlíka (pre-settled status) opravňující zůstat v Británii a po dosažení pobytu 5 let žádat o trvalý status.

Foto: Filip Jandourek,  archiv ČRo
Můžou Češi odjet do Británie za prací i po brexitu?

Během přechodného období (pravděpodobně do ledna 2021) můžou čeští občané odjet bez administrativních překážek. Po skončení přechodného období v roce 2021, budou nově příchozí občané EU, a také ti, kdo si včas nezařídí (předběžný) status usedlíka, muset žádat o evropský přechodný pobyt (European Temporary Leave to Remain), na jehož základě úspěšný žadatel obdrží povolení k pobytu na 36 měsíců, který mu umožní v Británii pracovat nebo studovat.

Co se změní pro české turisty?

Velká Británie nikdy nebyla členem schengenského prostoru, hraniční kontroly fungovaly v britských přístavech a na letištích vždy. Čeští občané budou stejně jako dříve potřebovat doklad totožnosti, který předloží pří hraniční kontrole. Tento režim zřejmě zůstane zachován i po skončení přechodného období. Zavedení vízové povinnosti je i v budoucnosti krajně nepravděpodobné.

Foto: PhotoMIX-Company,  Pixabay / CC0
Je možné nakupovat v britských e-shopech stejně jako dřív?

Ano, do konce roku 2020 zůstává vše při starém. Je možné nakupovat a nebát se dodatečné platby cla nebo DPH. Otázkou zůstává, jak to bude po skončení přechodného období. Pokud Británie nezůstane v celní unii, pak se bude zboží z Británie objednávat za stejných podmínek jako například z Číny nebo z USA. To znamená bezcelně jen do hodnoty zboží odpovídající částce 22 euro.

Jak se brexit dotkne českého exportu do Británie?

Po dobu přechodného období minimálně. Nicméně hrozba, že Británie za rok opustí i celní unii, je velmi reálná. Významní čeští exportéři, kterými jsou na britském trhu především Škoda Auto a pivovary, by pak museli čelit celním přirážkám a kontrolám na hranicích.