Brixi: Volný trh se do zdravotnictví nehodí

Stávky 24. června se vedle dopraváků a učitelů chtějí zúčastnit i zdravotníci a lékaři. Chtějí protestovat proti plánům ministra zdravotnictví Tomáše Julínka převést zdravotní pojišťovny a univerzitní nemocnice na akciové společnosti. Tyto záměry jsou součástí reformy zdravotnictví, která začala zavedením regulačních poplatků. Jak se na věc dívá Hana Brixi, česká ekonomka a poradkyně Světové zdravotnické organizace, která v současnosti pracuje jako poradkyně čínské vlády při reformách tamního zdravotnictví? Do Číny ji telefonicky oslovil Vilém Faltýnek a zeptal se, s jakými problémy se potýká čínské zdravotnictví.

"To je velmi zajímavá otázka, protože já osobně před nějakými deseti lety bych očekávala, že Čína jako socialistický stát bude mít zajištěnu základní zdravotní péči pro všechny obyvatele. Ale bohužel skutečnost je úplně jiná. Hlavním problémem v Číně je, že většina obyvatel nemá ke zdravotní péči přístup a že veškerou zdravotní péči si musí platit ze své kapsy."

Ve srovnání s tím je asi české zdravotnictví ve skvělém stavu. Přesto je tu otázka, jak reformovat, aby bylo dlouhodobě ekonomicky stabilní a zároveň maximálně zohledňovalo pacienta. Nejsou tyhle dva principy - ekonomika a pacient - trošku v rozporu?

"Především je nutno říct, že reformy zdravotnictví nebo dobře fungující zdravotní systém je snad největším úkolem každé vlády. Česká republika měla v novodobé historii vždy velice dobré zdravotnictví a očekávání občanů jsou nastavena tímto směrem. Co je neslučitelné, aby přístup k veškeré péči byl zdarma pro všechny, aby ta péče měla výbornou kvalitu, a aby náklady byly ufinancovatelné. Samzřejmě se ve zdravotnictví pohybuje velké množství peněz a dohled nad tím, jak se tyto peníze vynakládají, je velice důležitý. Mezinárodní zkušenost ukazuje, že systém založený na soukromých pojišťovnách se mnohem obtížněji reguluje a dohlíží. Takže riziko, že finanční prostředky na zdravotnictví nebudou využity v zájmu pacienta, je vyšší než v systémech, které jsou založeny na silnější úloze státu."

Kam až může ve zdravotnictví sahat volný trh?

"Volný trh jako princip není pro zdravotnictví vhodný, a to z toho důvodu, že určitou podmínkou pro fungování volného trhu je, aby zákazník věděl přesně, co potřebuje, jakou to má hodnotu a kolik zaplatí. Ale ve zdravotnictví to nevíme. Kromě specialistů neví nikdo, co přesně pacient potřebuje a v jakém množství. Takže pacient je závislý na svém lékaři, nemůže lékaře kontrolovat a nemůže sám rozhodnout, co je pro něj nejlepší. Takže volný trh jako princip není vhodný pro zdravotnictví, ale některé tržní aspekty řízeného trhu, trhu, který je založen a silné reulaci a silném dohledu, je možno využít. Například je možno nastolit konkurenci mezi zdravotnickými zařízeními, ale ne konkurenci o pacienta, ale konkurenci o kontrakty, které řídí například pojišťovna nebo státní úřad, který má na starosti platby ve zdravotnictví. Takže je to konkurence mezi zdravotními zařízeními vůči informovanému plátci, ne vůči pacientovi."

S Hanou Brixi, poradkyní Světové zdravotnické organizace, hovořil Vilém Faltýnek.