Bude dělostřelecké opevnění z Liberecka kulturní památkou?

Foto: ČTK

Zápis na Ústřední seznam kulturních památek České republiky by si podle památkářů zasloužilo dělostřelecké opevnění, které bylo nedávno objeveno na Liberecku. Čím je opevnění výjimečné, vysvětlila Renata Tišerová z Národního památkového ústavu v Liberci.

Šestice polních opevnění a záseků na okraji Jablonce, foto: ČTK
"Je výjimečné zejména tím, že se jedná o nález specifické skupiny fortifikačního tělesa, které v našem regionu nemá v podstatě analogii. My k tomuto druhu památek sice známe analogie např. na Českolipsku, ale v okolí Liberce nebo Jablonce nad Nisou doposud k podobnému objevu nedošlo."

Jak si takové dělostřelecké opevnění představit?

"Jedná se o v současném terénu zachované valy s příkopem. Bývají většinou sestaveny do šípového tvaru, který poskytoval obranu tomu palebnému postavení, kde byla umístěna ta specifická skupina palných zbraní."

Kdy opevnění vzniklo? Mohla byste ho trochu blíže popsat?

"Konkrétně to z katastru Lukášova a Kunratic u Jablonce nad Nisou pochází z druhé poloviny 18. století. Bylo naštěstí zachováno v lesním porostu, tím pádem bylo ušetřeno zemědělských zásahů a dochovalo se do dnešní doby ve vynikajícím stavu."

Já si to představuji třeba podobně jako Josefov. Je to mylná představa?

"Josefov je nesrovnatelně větší a nesrovnatelně propracovanější. Tohle je v podstatě polní opevnění, které bylo vybudováno narychlo a nedostalo se mu takové péče. Nemůžeme tam očekávat konstrukce typu kamenných nebo cihlových vyzdívek, jedná se pouze o vršené valy a kamenné příkopy."

Bylo někdy využito?

Šestice polních opevnění a záseků na okraji Jablonce, foto: ČTK
"Jestli bylo využito konkrétně toto, to je otázka. Nicméně vystavěno bylo, mělo své opodstatnění a to, jestli bylo konkrétně využíváno se snad dozvíme po uskutečnění nedestruktivních archeologických výzkumů, které máme naplánovány na té lokalitě."

Vy jste mluvila o tom, že něco obdobného bychom mohli nalézt třeba na Českolipsku. Jsou v České republice ještě nějaká jiná místa, kde se nějaká taková opevnění nacházejí?

"Určitě se nacházejí, pocházejí i z jiných období, známe palebná postavení třeba ze středověku, která lze nalézt u některých středověkých hradů. V republice také na několika místech nalézáme palebná postavení, která vznikla v mladším novověku, tak jako to lukášovské."

Proč bylo opevnění v 18. století vůbec vybudováno?

"Na konci 18. století proběhlo v severních Čechách několik bitev a probíhalo několik vojenských tažení. Ty armády naším regionem v druhé polovině 18. století procházely několikrát - různými směry a za různým účelem a popravdě řečeno my nedokážeme přesně určit, pro které tažení bylo to opevnění vybudováno. Pracujeme ale na tom, abychom ve spolupráci se staršími mapovými podklady a písemnými prameny dokázali přesně určit a přesně interpretovat, ze které doby konkrétně pochází a kterému vojenskému konfliktu výstavba tohoto palebného postavení předcházela."