Budou komunisté ve sněmovně?

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Současné záplavy mohou politikům v předvolebním čase přidat, ale také ubrat na popularitě. I proto se mnozí odpovědní politici vypravili do povodněmi postižených oblastí Česka, aby ukázali, že právě oni pomohou v nesnázích. K tomu ale musí zastávat nějaké odpovědné funkce, což není případ komunistických politiků. Je pro volební klání výhodné, že na centrální úrovni prakticky za nic nenesou odpovědnost? O tom i dalších souvislostech účasti komunistů ve volebním klání jsem si povídal s politologem Jiřím Pehe.

"Určitě jsou komunisté v tomto směru v nevýhodě. Na druhé straně je pravdou, že komunisté mají poměrně silné pozice na komunální úrovni a mnohé z těch věcí, které se dějí během povodní, se odehrávají právě na komunální úrovni, a tak nejsou úplně vytlačeni ze hry. Pokud ale jde o centrální, vládní politiky, tam v tomto případě komunisté chybí."

Průzkumy volebních preferencí nenaznačují, že by komunisté příliš ztráceli přízeň svých voličů. Jejich elektorát přitom zjevně netvoří jen lidé starší, nostalgicky vzpomínající na předchozí, komunistický režim. Co je tak lákavého na komunistické ideologii?

"Myslím, že to není samotná komunistická ideologie, která přitahuje voliče ke komunistické straně. Je to skutečnost, že se komunistická strana stala typickou protestní stranou. Ona k sobě přitahuje nikoliv jenom voliče komunisticky smýšlející, tedy krajně levicového zaměření, ale také vlastně i voliče krajně pravicového zaměření. Loví dnes ve vodách, které kdysi patřily Sládkovým republikánům. Je třeba se podívat na to, co komunisté říkají. Oni na jedné straně skutečně mají ve svém programu výrazně levicové prvky, ale také zároveň nacionalismus, xenofobii a všechny ty věci, které oslovují voliče extrémně pravicového typu. Kdybychom srovnali některé věci, které říkají čeští komunisté s tím, co říká například Jörg Heider v Rakousku nebo Le Pen ve Francii, tak bychom našli mnoho příbuzných věcí."

Dosavadní předvolební kampaň se nese v duchu slibů, o jejichž naplnění mnozí odborníci velmi pochybují. Jistým překvapením ovšem, je že neslibují komunisté, ale sociální a občanští demokraté. Nevzali tím komunistům tak trochu vítr z plachet?

"Určitě komunistům ty dvě velké strany ubírají určitou část jejich voličů tím, že slibují 'modré z nebe', řečeno lidově, ale na druhou stranu si myslím, že voliči komunistů nepožadují jenom silné sociální programy, ale zároveň také silný stát, a to ani sociální, ani občanští demokraté nemohou tak úplně nabídnout. Ten opravdu silný, pečovatelský stát, který by například byl ochoten i znárodnit některé podniky a zasahovat více do soukromí občanů. Tedy na jedné straně ano, určitě některé voliče komunisté ztrácejí, ale většina komunistických voličů má také ještě jiné priority než jenom například vyšší dávky na děti nebo vyšší porodné."

Dosud byli komunisté v Poslanecké sněmovně sílou, s níž museli jak občanští, tak sociální demokraté počítat. Někdy dokonce právě oni rozhodovali, jak dopadne to či ono hlasování. Myslíte si, že razantní nástup Strany zelených, která zřejmě ve sněmovně nahradí skomírající unionisty, může dosavadní poměr sil výrazně změnit?

"Nástup Strany zelených může poměry změnit přinejmenším ve dvou směrech. Pokud zelení budou mít většinu spolu s Občanskou demokratickou stranou a křesťanskými demokraty, tak je tu poměrně velká šance, že bude vytvořena zeleno-modro-černá koalice, která by samozřejmě vytlačila komunisty ze hry, ale také sociální demokracii. Faktor poměrně silné Strany zelených může snižovat význam komunistů pro sociální demokracii, protože ať už se čeští zelení tváří sebeliberálněji, to znamená snaží se oslovit liberální voliče některými svými hesly, tak přece jenom jsou zelení tradičně spíše levicovou stranou, a tam se jistě shodnou na mnoha věcech se sociální demokracií, která, pokud bude schopná najít u nich podporu, tak nebude tolik potřebovat komunistickou stranu."

Pokuste se nahlédnou do křišťálové koule a odhadnout, jak dlouho se ještě budeme na parlamentní půdě setkávat s komunistickými zákonodárci?

"Já myslím, že existence komunistické strany je cosi, co budeme muset strpět, tedy ti z nás, kteří si komunisty v parlamentu nepřejí, možná ještě jednu celou generaci. To odumírání komunistické strany, komunistické ideologie je poměrně pomalejší než se očekávalo. Na druhou stranu bude také hodně záležet na chování těch ostatních politických stran. Já osobně jsem toho názoru, že kdyby například komunisté byli vtaženi nějakou formou do vládnutí, tak to bude mít zničující účinky na komunistickou stranu, nikoliv tolik na českou demokracii, protože ta strana je ve svém jádru ještě stále fundamentalistická, nesystémová. Podíl na moci v podobě menšinového partnera by jistě mnoho lidí vidělo jako zradu komunistické ideologie a komunistická strana by se pravděpodobně rozštěpila. To se ale zřejmě v blízké budoucnosti nestane, a tak si myslím, že komunisté s námi budou v té podobě, jak je známe, přinejmenším ještě deset až dvacet let."

Dá se tedy souhlasit s tezi, že nejde ani tak o sílu komunistů, jako spíše o slabost ostatních parlamentních stran?

"Nejde jen o slabost ostatních politických stran a o jejich neschopnost se komunistům postavit v podobě nějakého systémového opatření, jako je třeba změna volebního zákona nebo zákon, který by zakazoval používání komunistických symbolů a názvu komunismus, ale jde také o to, že ty strany se vlastně chovají velmi licoměrně. Na jedné straně slyšíme od nich mnoho antikomunistické rétoriky, ale na druhé straně všechny, bez výjimky komunisty nejrůznějším způsobem využívají, ať už v přímé spolupráci na centrální úrovni nebo ještě více na regionální a municipální. Komunisty vlastně používají jako takové strašidlo a nástroj k mobilizování, tak že bez komunistů by jim bylo v parlamentu tak trochu smutno."