Budou se opět od špekáčků odvracet zhnuseně i psi?

Hodně lidí ví, že třeba takový špekáček zrovna neodpovídá představám lékařů o zdravé výživě. Jenže i ti lékaři jsou ochotni občas přimhouřit oči při vzpomínce na dětství, kdy za letních večerů v přírodě nebylo nic lahodnějšího než špekáček nabodnutý na klacku a opečený na ohni. Dnes ale musí být lidé při koupi špekáčků opatrní. Většinou totiž nevědí, co kupují, a lehce se může stát, že po opékání jim místo šťavnaté pochoutky zůstane v roce jen nevzhledný tuhý škvarek. A může být ještě hůř a nejen pokud jde o špekáčky. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Ministerstvo zemědělství plánuje, že zruší vyhlášku, kterou s velkou slávou vyhlásilo před třemi roky. Vyhláška stanovila pro některé uzeniny a masové konzervy velmi přísná pravidla. Specifikovalo se v ní, z čeho má být masný výrobek připraven a jak má vypadat. Například u špekáčku vyhláška mimo jiné hovoří o tom, že základní surovinou musí být hovězí, vepřové a telecí maso. Podobné je to i u kabanosu, gothajského a šunkového salámu, ostravské klobásy a dalších masných výrobků. Zakazuje se použití masa strojně odděleného a různých náhražek. Vyhlášku si vynutili spotřebitelé a někteří zpracovatelé, kteří požadovali návrat k dřívějším Československým státním normám. Ty byly po pádu komunistického režimu zrušeny. Nahradily je jen zdravotní limity. Výrobek pouze neměl být zdravotně závadný, jinak si výrobci mohli dávat do uzenin a masných výrobků v podstatě co chtěli. Výsledkem bylo, že kvalita uzenin se prudce snížila. Nevíce se to projevilo právě u špekáčků, buřtů a párků. Ty takříkajíc viděly opravdové maso jen pohledem z rychlíku. Poznalo se to ale až při opékání, kdy se tento "masný" výrobek "zdrcnul" a když prasknul, uhasil ohýnek, protože z něj vytekla voda. Některé druhy párků by s trochou nadsázky bylo možné doporučit ke konzumaci i vegetariánům. Spotřebitelé dokazovali "kvalitu" takových uzenin před televizními kamerami, když ji předhodili svému psu. Ten si jen přičuchl a zhnuseně se odvrátil. Poté, co před třemi roky uvedlo ministerstvo zemědělství v život přísnou vyhlášku o masných výrobcích, kvalita uzenin se opět zvedla. Bohužel jen některých. Jak říká prezident Agrární komory Jan Veleba, nekvalitní uzeniny a masné výrobky na trhu zůstaly navzdory ministerské vyhlášce.

"Ony tady jsou, ony se ty špekáčky a jiné masné výrobky dovážejí ve velkém ze zahraničí. Je celkem jedno, co se dováží. Priorita pro obchodní řetězce je jediná: nejnižší cena. Každý týden můžete číst v novinách inzerát, že ten či onen řetězec je levný. Nedávno jste mohli číst v novinách slova obchodního ředitele jednoho slovutného obchodního řetězce, že je mu jedno, odkud co dováží, třeba i od Eskymáků, jenom když je to levné."

Potíž je v tom, že přísná ministerská vyhláška, dodržování standardů, platí jen pro tuzemské výrobce, zatímco zahraniční konkurence může do Česka dovážet cokoliv i v té nejpodřadnější kvalitě. Hlavně když je to laciné.

"Zahraniční výrobci pracují podle nejednotných evropských norem. Naše normy jsou ve většině případů mnohem přísnější. Proto také naše potraviny - já to tvrdím pořád - jsou kvalitnější. Když ale má český zpracovatel pracovat v tomto prostředí, tak je to pro něj hodně složité."

A tady jsme u jádra věci. Nesplnily se naděje vkládané do ministerské vyhlášky, protože teprve dodatečně se zjistilo, že se vztahuje jen na české zpracovatele. Ti se tedy ocitli v jasné nevýhodě oproti zahraniční konkurenci.

Musejí vyrábět jen kvalitní uzeniny a masné výrobky. Ty jsou samozřejmě dražší než ty dovezené s nestandardní kvalitou, u kterých musí být jen záruka zdravotní nezávadnosti. Nepřejme si ani vědět, co všechno se pak dá pod takové výrobky ukrýt, co všechno mohou obsahovat výrobky působící jinak hodně lákavě, vzhledem a především cenou. Podle Jana Veleby ale většinu lidí kvalita potravin nezajímá.

"Máme dva druhy spotřebitelů. Jeden druh spotřebitelů kupuje jenom podle ceny, tomu je zkrátka jedno, jakou kvalitu kupuje. Druhý druh spotřebitelů kupuje podle kvality. Toho samozřejmě snižování kvality odradí."

Je zřejmé, že současná ministerská vyhláška postrádá logiku. Aby na ni čeští výrobci nedopláceli, má být zrušena. A to, jak potvrdila Ida Rozová, se hodně nelíbí Občanskému sdružení spotřebitelů Test.

"Nám vadí to, že v návrhu vyhlášky se pod definicí základní surovina objevilo maso strojně oddělené, to jsou tzv. separáty. Je důvodné podezření, že když budou zrušeny standardní požadavky na vybrané tepelně opracované výrobky jako špekáček, vídeňský párek, debrecínský párek, jemný párek atd., kde je nyní ve stávající vyhlášce stanoveno, co tam musí být a co se nepřipouští, začne používat právě to maso strojně oddělené."

Občanské sdružení Test vyzvalo spotřebitele, aby připojili svůj hlas na obranu špekáčků a aby se postavili proti výrobcům, kteří nectí tradiční masné pochoutky.

"My jsme výzvu na obranu špekáčků vyhlásili proto, že dojde k rapidnímu zhoršení kvality měkkých salámů, špekáčků atd., protože tady už nebudou žádné hranice, které obsahuje stávající vyhláška a výrobci začnou zvýšeně používat laciné suroviny."

A tou lacinou surovinou jsou právě strojově seškrábané maso od kosti - hlavně drůbeží separáty, semleté kosti, sojová mouka nebo jiné rostlinné bílkoviny s přidáním notné dávky barviv, chuťových stabilizátorů a dalších ingrediencí, které tvoří vlastní hmotu a váží také maximální množství vody, což zvyšuje váhu výrobku. Co s tím ale dělat, pokud bude vyhláška zrušena? Prezident Agrární komory Jan Veleba vidí jediné východisko ve výchově spotřebitelů a tomu by mělo napomáhat i označení Klasa, které je udělováno kvalitním českým potravinám.

"Musíme udělat něco jiného. Musíme si vychovat naše spotřebitele tak, aby vyžadovali kvalitní zboží. Pokud toto neuděláme, tak tady bude dál problém, protože kvalita dovezených potravin v obchodních řetězcích není moc vysoká. My musíme dostat do povědomí spotřebitelů, aby nedávali přednost nejlevnějším výrobkům. Také bych věnoval velkou pozornost značce Klasa. Jestli ministerstvo vyhlášku zruší, udělal bych všechno pro to, aby alespoň v Klase byly kvalitní výrobky."