Byl Jan Lucemburský králem cizincem nebo diplomatem, který předběhl dobu?

Busta Jana Lucemburského v chrámu sv. Víta, foto: Packare, CC0 1.0

Králi Janu Lucemburskému kronikáři vytýkali, že si do českých zemí jezdil pouze pro peníze na své zahraniční aktivity, a hodnocení, že byl právě tím králem cizincem, přetrvává.

Busta Jana Lucemburského v chrámu sv. Víta,  foto: Packare,  CC0 1.0
Autorka dokumentu Ivana Denčevová se společně s historičkou Evou Doležalovou v cyklu "Jak to bylo dooopravdy" pokusí odpovědět na otázku, zda byl Jan Lucemburský král, se kterým přišli nejen cizí rádci, ale také jiné představy o řízení a fungování státu nebo to byl obratný diplomat, který předběhl svou dobu.

Vrcholem jeho úspěchů je volba jeho syna Karla IV. římským králem, i když vztah otce a syna byl napjatý. Proč jeho úspěchy v zahraniční politice tak nějak přecházíme a zůstáváme v hodnocení jeho osobnosti u toho, že byl právě tím králem cizincem?