Čechoameričan D. J. Růžička je otcem české moderní fotografie

Foto: D. J. Růžička

Přestože žil od dětství v Americe, zásadně ovlivnil moderní českou fotografii. Svými snímky New Yorku inspiroval Josefa Sudka, Františka Drtikola i Jaromíra Funkeho. A přesto je jméno Drahomíra Josefa Růžičky v Česku známé spíš jen odborníkům. Výběr z jeho tvorby nyní vystavuje Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové:

"Když bych ho měl charakterizovat, tak bych se asi přiklonil k tomu, že je to otec moderní české fotografie. To je samozřejmě veliký titul, ale je za tím veliká práce a také velice zajímavý lidský osud,"

říká o Drahomíru Josefu Růžičkovi Jan Mlčoch z pražského Uměleckoprůmyslového muzea. Právě on je kurátorem současné výstavy Růžičkových fotografií, která až do dubna probíhá v galerii Josefa Sudka na pražských Hradčanech.

Příběh D. J. Růžičky by mohl sloužit jako učebnicový příklad úspěchu českých emigrantů v Americe. Narodil se v roce 1870 v Trhové Kamenici v rodině lékárníka. Jeho rodiče se o šest let později vystěhovali do Nebrasky a krátce na to přesídlili do New Yorku. Medicínu ovšem Drahomír Josef Růžička vystuduje ve Vídni:

"Ze sociálních poměrů vzešlý mládenec, z Českomoravské vysočiny, se na přelomu století stává pediatrem v New Yorku, stává se dětským lékařem velké části české a slovenské emigrace. Vedle toho ale také jako moderní lékař využívá moderní lékařské prostředky, zejména tehdy nové rentgenové záření, z čehož mu později vzešly určité zdravotní potíže."

Fotografovat začal D. J. Růžička v roce 1908, ve svých téměř čtyřiceti letech:

"I když byl ryzí amatér, našel okamžitě kontakty na nejkvalitnější americké fotografy té doby. Jednalo se zejména o Clarence Whitea, jednoho z představitelů americké fotosecese, s nímž a s několika dalšími kolegy a kolegyněmi založili takzvaný Spolek amerických fotografů piktorialistů. To byla tehdy velice moderní instituce, propagující moderní fotografii, a to velice civilního ražení. To vlastně Amerika přinášela, civilismus, občanský přístup nejen k životu, ale i k tvorbě."

Růžička fotografoval newyorské doky i Manhattan, Pátou Avenue i Brooklynský most, Central park i Empire State Building. Snímky amerických mrakodrapů se dokonce staly jeho doménou. A právě tyto fotografie ovlivnily mladé české fotografy, když se D. J. Růžička v roce 1921 poprvé vypravil do staré vlasti:

"Pro českou fotografii byl inspirativní hlavně začátkem 20. let, kdy přijel do Čech a seznámil se zejména s okruhem mladých, začínajících fotografů generace Josefa Sudka. Byli to Sudek sám, jeho přítel Jaromír Funke, Adolf Schneeberger nebo další autoři, kteří měli jako mladí za sebou velice často válečnou zkušenost a už nelnuli k secesní fotografii přelomu století. Oni měli zájem o to amerikánství, které právě přinášel D. J. Růžička. To jest civilní život, civilní pohled na svět. A pro ty mladé bylo velice inspirativní městské téma."

Ve 20. a 30. letech se Růžička do Čech pravidelně vracel. Vystavoval tu své fotografie, pořádal přednášky, zaváděl i nové postupy. Propagoval například používání bromostříbrných papírů. Fotografie pro něj ale vždy zůstala hlavně koníčkem:

"Je považován za nestora amatérské fotografie té piktorialistické linie. Je připomínán v amerických výstavách i jako jeden nejvlivnějších organizátorů amerického amatérského hnutí. Dodneška existuje sdružení amerických piktorialistů. Byl i členem legendárního Camera klubu v New Yorku, klubu fotografických amatérů v Chicagu, v Pittsburgu a všude, v Americe, ale i po světě vystavoval ve 20., 30. i 40. letech."

Koncem 40. let se tvorba D. J. Růžičky v podstatě uzavírá, zemřel v New Yorku v roce 1960. Jeho fotografie ho proslavily po celém světě, v Česku však poválečné období propagaci jeho díla moc nepřálo:

"Do české fotografie se po 2. světové válce vrátil v roce 1956, když jeden z jeho žáků Jiří Jeníček, také fotograf a teoretik fotografie, napsal velký článek o D. J. Růžičkovi. Koneckonců Jiří Jeníček v půli 50. let, a to byla ošklivá doba, vydal několik velice závažných připomínek klasiků české fotografie. Udělal rozhovor s Drtikolem, velký článek o Sudkovi, o Růžičkovi, o Funkem a o Evženu Wiškovském. To byli skutečně ti páteřní autoři české moderní fotografie zejména meziválečné doby,"

uzavírá kurátor Jan Mlčoch. Výběr z fotografií D. J. Růžičky mohli vidět návštěvníci rozsáhlé reprezentativní výstavy České fotografie 20. století, kterou Jan Mlčoch s Vladimírem Birgusem uspořádali v roce 2005. Část této výstavy bude brzy k vidění v německém Bonnu a jedná se o její instalaci v Japonsku.