Čechokanaďan Jelinek bude pomáhat české vládě

Otto Jelinek, photo: CTK

Do české politiky vstupuje Čechokanaďan Otto Jelinek: na zakázku vlády Jiřího Paroubka, jako nestraník a jako člověk, přesvědčený o tom, že může prospět České republice, své původní vlasti. Bude vládním koordinátorem zahraničních aktivit v oblasti získávání investic.

Otto Jelinek (na archivním snímku z 3. září 2003), foto: ČTK
V 60. letech se proslavil jako krasobruslař, se sestrou Marií byli mistry světa v párovém krasobruslení. To už žila jejich rodina v Kanadě. Rodiče vlast opustili po únorovém převratu v roce 1948. Dnes bude Otto Jelinek zastupovat Českou republiku jako koordinátor zahraničních investic. Jeho úkolem bude přilákat k nám zahraniční podnikatele, turisty a vzájemně sladit činnost příspěvkových organizací vlády CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade a českých center. Volba padla na Jelinka především pro jeho bohaté zkušenosti z politiky i obchodu. Po odchodu do emigrace byl kanadským ministrem sportu a tělovýchovy, ministrem veřejných prací, ministrem financí, byl zodpovědný za financování zimních olympijských her v Calgary v roce 1988. V posledních 10 letech pracuje ve firmě Delloit ČR:

"Zkrátka je to člověk, který má přehled o světě mezinárodních financí a investic a předpokládáme, že bude této vládě a celé této zemi nápomocen při vyhledávání dalších investorů, ale také při získávání většího zájmu v oblasti turismu,"

říká premiér Jiří Paroubek. Otto Jelinek se uvedl slovy:

"Nemluvím ještě perfektně česky, tak za to se omlouvám, ale dobrá zpráva je, že můj úkol je, abych pomáhal České republice v angličtině. Tak nemusím v mé nové pozici perfektně mluvit česky, i když to zkouším co nejvíc. Ty agentury jako CzechInvest, CzechTrade atd. samozřejmě dělají báječnou práci už teď a už tam existuje nějaká koordinace, ale je tam ještě moc věcí, co se musí udělat v zahraničí. Abychom mohli lákat víc investorů, víc turistů, víc obchodů mezi Českou republikou a jiným světem. A já myslím, že já k tomu nějakou hodnotu můžu přidat, ale jenom s tím, že musí být perfektní spolupráce mezi mou pozicí, těmi agenturami a ministerstvy."

Politice Paroubkovy vlády Jelinek vyjadřuje podporu. V jeho osobě však získává česká politika dalšího nestraníka.

"Já jsem tady jako nestraník. Nebudu se plést do politiky a budu dělat práci pro Českou republiku tak, jak můžu. Ale chci zopakovat, že samozřejmě věřím těm věcem, které pan předseda vlády dělá a podporuji je."

Foto: www.czechtourism.com
Jaké budou Jelinkovy první kroky v nové funkci? Nejprve sestavit plán spolupráce s příspěvkovými organizacemi a za několik týdnů chce Jelinek začít pracovat v zahraničí. Jak řekl Radiu Praha, propagaci České republiky se věnuje již dnes.

"Na českém večeru v Montrealu, kde bylo 3000 lidí, jsme propagovali Českou republiku jako dobré místo, a to nejlepší na tom, je, že já tomu všemu věřím. Já věřím, že Česká republika je dobré místo pro turisty, já věřím, že ekonomika tady může růst ještě víc, než roste teď, s větším množstvím mezinárodních vztahů. Vztahy jsou nejdůležitější. tady myslím můžu přinést hodnotu k tomu, co už se tu děje."

Pražský rodák Otto Jelinek se manželkou do Čech vrátil v polovině 90. let. Z dočasné návštěvy se vyklubalo 11 roků.

"My jsme sem nepřišli kvůli kariéře nebo penězům nebo takovým věcem. Přišli jsme proto, že jsme se chtěli účestnit těch změn, které se tu děly. A je jasné, že to máme rádi."