Češi podporují více než sedm set nejchudších dětí z Bangladéše

r_2100x1400_radio_praha.png

Šest let má za sebou projekt Bangbaby, v němž zlínská pobočka sdružení ADRA pomáhá bangladéšským dětem z nejchudších rodin. Našla už sponzory pro zhruba sedm set padesát dětí, které tak získávají pravidelné jídlo, zdravotní péči a především vzdělání. Do programu adopce na dálku se zapojují nejen Češi, ale i Slováci nebo naši krajané žijící ve světě. Více už Milena Štráfeldová:

Projekt Bangbaby vznikl v roce 1998 díky českému lékaři a misionáři Milanu Moskalovi, který se svou rodinou v Bangladéši žije už několik let. Poznal zde i životní podmínky v nejchudších vrstvách obyvatelstva:

"Pan doktor Moskala psal maily o životě tamních dětí. Bylo z nich cítit velkou beznaděj, pokud jde o potravinovou pomoc, zdravotnictví a samozřejmě také vzdělání,"

uvádí vedoucí zlínské pobočky ADRY Alena Rusová. Zpočátku spontánní pomoc pro chudé děti z Bangladéše postupně přerostla v program Bangbaby. Dnes se v něm rozděluje potravinová pomoc pro téměř tisícovku dětí, které ve škole dostávají pravidelně jedno jídlo denně. Dostanou je přitom nejen děti, které prostřednictvím ADRY našly svoje adoptivní rodiče, ale i všechny ostatní děti v příslušné škole:

"Byť bychom měli v té škole jenom jedno sponzorované dítě, tak všechny děti tam dostávají oběd."

Díky adopci na dálku mají bangladéšské děti i základní lékařskou pomoc, mohou podstoupit operaci nebo získat dražší lék. Naposledy tak prodělala plastickou operaci osiřelá holčička, která utrpěla popáleniny bleskem. Největší částí projektu Bangbaby je však podpora vzdělání.

"Začínali jsme se sto třiceti šesti dětmi, ani jsme si nemysleli, že tolik dětí budeme někdy sponzorovat, jenomže o podporu bengálských dětí byl neuvěřitelný zájem a stále trvá. Neustále se nám hlásí lidé do projektu."

Zřejmě největším sponzorem je pražský podnikatel Radim Passer, který nedávno začal podporovat rovnou stovku bangladéšských dětí. Finanční příspěvek českých adoptivních rodičů přitom umožňuje, aby děti mohly postupně absolvovat čtyřletou "základní" školu, postoupit do internátní školy, kde získají středoškolské vzdělání, a ty nejnadanější studovat na univerzitě. Sponzorské příspěvky se pohybují od pěti set do tisíce sto korun za měsíc. Pro chudé bangladéšské rodiny je taková pomoc obrovským přínosem, přesto některé děti školu nedokončí. Jejich rodiče je totiž potřebují na práci nebo chtějí provdat sotva odrostlé dívky. ADRA proto našla způsob, jak rodiče motivovat, aby své děti nechali vystudovat:

"Rodina dítěte, které ukončí vesnickou školu a nastoupí na internátní školu, dostane kozu. To je pro tu rodinu něco ohromného. A když se stane, že dítě pokračuje ve studiu až na jejich univerzitě, tak rodina dostane krávu,"

dodává Alena Rusová. Letos v únoru budou zástupci ADRY při návštěvě Bangladéše předávat kozy prvním sedmnácti rodinám, jejichž děti postoupily do internátní školy. Bengálské děti podporují nejen adoptivní rodiče z České republiky, ale i rodiny ze Slovenska nebo Češi žijící v zahraničí. Zlínské ADŘE se už přihlásili čeští krajané ze Spojených států, z Německa, z Velké Británie nebo Nového Zélandu.

Foto: www.akr.cz/bangbaby