Česká ekonomika roste nejrychleji od roku 2000

Vývoj HDP od roku 2000, graf: ČTK

Od vstupu Česka do EU uplynul necelý půl rok a přesto, že je to ještě brzy na bilancování a dělání závěrů, nelze si nepoložit otázku: jak je na tom česká ekonomika? Daří se adaptace na nové podmínky? Více Jaromír Marek.

Vývoj HDP od roku 2000,  graf: ČTK
Před vstupem do EU se dlouze diskutovalo o kladech i záporech členství. Podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana se však obavy ukázaly jako liché.

"Jednoznačně, obavy ze vstupu se nenaplnily. Naopak, když se podíváte na růst exportu za poslední měsíce, kdy už jsme členy EU, vidíte vynikající nárůst. Je zřejmé, že máme co nabídnout. Vstup do EU byl v každém případě pro průmysl plus."

Otázka: jak pomáhá vládá podnikatelům v orientaci na tom velkém unijním trhu?

"Vláda má připravenou proexportní koncepci, které říkáme Vítězný tým. Všechny instituce státu mají jasné společné zadání, aby bylo jasné, co mají dělat kdekoli na světě. To stejné platí např. pro Czechtrade, Česká kulturní centra, ministerstvo zahraničí i průmyslu a obchodu, ambasády, Českou exportní banku. V minulosti to nebylo tak zcela běžné a pokud se to povede, jsem si jist, že vytvoříme další podmínky pro zvyšování exportu."

Foto: Evropská komise
Česká ekonomika v současné době skutečně roste nejrychleji od konce roku 2000. Zatímco v 1. čtvrtletí letošního roku rostl HDP o 3,5 procenta, ve druhém čtvrtletí už rostl tempem 4,1 procenta. Příznivě se zároveň vyvíjí i obchodní bilance už devět let. Ta byla v létě nejlepší za posledních devět let. Schodek obchodu s cizinou dosáhl v červenci 4,9 miliardy korun, což je nejméně od roku 1995. Dařilo se hlavně vývozu strojů a aut. Ekonomové i vláda přitom očekávají stabilní pozitivní trend.

"Máme určitý potenciál, který je potřeba využít. Růst HDP o 5% v roce 2006 je reálný, pokud uděláme kroky, které uvolní podnikání. Je to otázka podpory exportu a průmyslového výzkumu, abychom vyráběli výrobky z vyšší přidanou hodnotou a otázka efektivního využití evropských peněz."

Stanislav Gross,  foto: ČTK
Faktem ale je, že například Svaz průmyslu a dopravy hovoří až o možném 7 % růstu HDP, ovšem za předpokladu, že vláda nastaví výhodnější podmínky pro podnikání. Příkladným odvětvím je strojírenství. Průmyslová produkce dosáhla v červnu 2004 úrovně o více než 15% vyšší než v červnu předchozího roku. Oproti roku 2000 se produkce zvýšila o celých jedenačtyřicet procent. 80 % průmyslové produkce přitom jde na export. Premiér Stanislav Gross k tomu dodává.

"Ta čísla jsou dobrá a česká ekonomika je v dobré kondici. Predikce je také dobrá a budoucnost před námi je velmi dobře nastavená. Musím ale říci, že to nevnímám jako zásluhu vlády. Vláda tomu pomáhá, ale to podstatné leží na privátní sféře, na tvořivých lidech, kteří se nebojí a prorážejí na tuzemské i zahraniční trhy."

V tom má premiér Gross pravdu. Růst nyní táhnou hlavně investice firem, především zahraničních. Ty do Česka míří za levnou, ale kvalitní pracovní silou, investiční pobídky schválené ještě za vlády Miloše Zemana tomu jen napomáhají. K letošní lepší kondici české ekonomiky však pomohlo i to, že se konečně začala z letargie probouzet západní Evropa a USA a jejich firmy a obyvatelé nakupují více zboží. Růst bezesporu urychlil také vstup do Evropské unie, který odstranil poslední překážky obchodu, ale hlavně usnadnil pohyb zboží přes hranice a posílil důvěru zahraničních firem v Česko.I přes příznivá čísla Česká republika nedosahuje tak vysokého růstu jako okolní středoevropské země. Polská ekonomika nasadila šestiprocentní tempo, Slovensko vykázalo ve 2. čtvrtletí růst 5,4 procenta. Česko ovšem předstihlo maďarské hospodářství, které v rozmezí dubna a června dosáhlo čtyřprocentního zlepšení.