Česká nóta k Temelínu

AKW Temelin
0:00
/
0:00

Česká vláda v nótě určené rakouskému spolkovému kancléři Alfredu Gusenbauerovi odmítla rakouské výhrady k plnění takzvaných ujednání z Melku, týkajících se jaderné elektrárny Temelín. České stanovisko opakuje, že cíle vyplývající z melkských dohod byly naplněny. Rakouští protitemelínští aktivisté reagovali tvrzením, že Česko "degraduje melkská ujednání na informační dohodu".

Nóta podepsaná premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem připomíná, že česká strana vychází z principu, že "zvolená technická řešení při výstavbě jaderných elektráren mohou být odlišná, aniž by některá z nich platila za více, či méně bezpečná". Nótu předal osobně český velvyslanec v Rakousku spolkovému kancléři Gusenbauerovi. Dokument reaguje na dopis, kterým Rakousko vyzvalo vládu k jednání o těch otázkách bezpečnosti v Temelíně, které podle Vídně dosud nejsou vyřešeny. Český velvyslanec Jan Koukal však zdůraznil, že česká strana považuje věc za uzavřenou:

"Vnímáme, že Rakousko se svými experty se od roku 2001 ve svém stanovisku v podstatě nepohnulo, na straně druhé my jsme od té doby vypracovali několik expertních zpráv, které byly přijaty mezinárodně, a tudíž považujeme ten proces za ukončený. Samozřejmě v budoucnu předpokládáme, že když se přenese diskuse na parlamentní úroveň, budou tam zástupci volení, bude tam možnost diskutovat další aspekty toho problému, ale jinak se domníváme, že postupujeme maximálně korektně."

Velvyslanec Koukal dodal, že Praha v závěru nóty vyjádřila naději na návrat česko-rakouských vztahů na racionální úroveň, která by umožnila budoucí pozitivní spolupráci obou zemí.

Rakouské snahy podnikat vůči Česku nějaké právní kroky podle ministra životního prostředí Martina Bursíka neprospívají vzájemným vztahům:

"Ty debaty, které se týkají nějakých právních aspektů a vymahatelnosti dohod z Melku a další věci, to je debata, která nikam nevede a nemá smysl v ní příliš pokračovat."

Šéf zelených Martin Bursík a šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg se v pondělí v Praze setkali s hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem. Ten po jednání řekl, že pokud se o Temelínu povede seriozní dialog, není k blokádám českých hranic rakouskými odpůrci jaderné energie důvod. Elektrárnu pak označil za velmi palčivou otázku pro spolkovou zemi, kterou spravuje.

"Z našeho hornorakouského pohledu je Temelín velmi závažné téma. Otázka bezpečnosti a možné nebezpečí, které z elektrárny může vzejít, je to, co naše lidi rozčiluje,"řekl hejtman Josef Pühringer.

Účastníci schůzky konstatovali, že rozdílné pohledy na jihočeskou jadernou elektrárnu z české a rakouské strany přetrvávají. Existují ale body, na kterých mají oba tábory společný zájem. V čem se s rakouskou stranou shodujeme, řekl po jednání ministr životního prostředí Martin Bursík:

"Ten poměrně úzký prostor shody se rýsuje právě v oblasti dalšího posilování bezpečnosti Temelína a zlepšování bezpečnostní kultury. A na tom budeme pracovat."

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Opletalová označila schůzku za "vstřícné gesto" ze strany českých diplomatů.